Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się także do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  englishteaching.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Rada Dyrektorów PAFW z wizytą w Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA
  Rada Dyrektorów PAFW z wizytą w Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA
  Inauguracja pierwszego w Polsce ogrodu amerykańskiego, lekcja pokazowa programu „English Teaching” ...
  Multimedia
   
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Civis Polonus
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  rownacszanse.pl

   

  Wydarzenia
   
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Już po raz trzeci program „Równać Szanse” był inicjatorem debaty o problemach i wyzwaniach, ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jego celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są kierowane do szkół z małych miejscowości.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. 518 287 625
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  sus.ceo.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
  Podczas gdy uczniowie korzystają z wakacji, a nauczyciele przebywają na urlopach, dyrektorzy, ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Program, prowadzony wraz z Uniwersytetem Warszawskim, przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  szkolaedukacji.pl

   

  Wydarzenia
   
  Szkoła Mistrzów Edukacji. Nowa oferta dla nauczycieli
  Szkoła Mistrzów Edukacji. Nowa oferta dla nauczycieli
  W roku akademickim 2024/25 ruszy Szkoła Mistrzów Edukacji – podyplomowe studia doskonalące ...
  Multimedia
   
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel.: 507 703 240

  www.projektor.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Wakacyjne Warsztaty z „PROJEKTOREM” i IT for SHE Kids
  Wakacyjne Warsztaty z „PROJEKTOREM” i IT for SHE Kids
  Działasz w lokalnej organizacji pozarządowej, kole gospodyń wiejskich, instytucji kultury, ...
  Multimedia
   
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera także perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  www.stypendia-pomostowe.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org

  www.dobrasiec.org

   

  Wydarzenia
   
  Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości
  Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości
  Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium na I rok ...
  Multimedia
   
  KURS NA ODPORNOŚĆ
   
  Przedsięwzięcie służy wzmocnieniu odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Jego celem jest rozwój kompetencji nauczycieli i edukatorów, którzy pracując z najmłodszymi, coraz częściej mierzą się z ich obniżonym nastrojem, niską motywacją, samotnością i brakiem poczucia własnej wartości.
  REALIZATOR PROGRAMU:

   

  Fundacja Szkoła z Klasą
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. 518 287 625
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

   

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: biuro@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  PAFW z nowym programem na rzecz odporności psychicznej dzieci i młodzieży
  PAFW z nowym programem na rzecz odporności psychicznej dzieci i młodzieży
  Celem programu jest rozwój kompetencji nauczycieli i edukatorów, którzy pracując z najmłodszymi, ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Program ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowany jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i mini-grantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  seniorzywakcji.pl

   

  Wydarzenia
   
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  Trwa 10. edycja konkursu „Seniorzy w akcji”, w ramach którego wsparcie otrzymało już ponad ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

   

  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  Multimedia
   
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, prowadzone przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują wielu różnych partnerów, którzy rozwijają zdolność do wzajemnej współpracy. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  dzialajlokalnie.pl

   

  Wydarzenia
   
  Szkolenia dla Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Relacja
  Szkolenia dla Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Relacja
  Od 27 lutego do 4 marca w odbył się cykl spotkań szkoleniowych Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. ...
  Multimedia
   
  SEKTOR 3.0
   
  Program służy podniesieniu wiedzy oraz umiejętności działaczy i pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności z małych społeczności lokalnych, w zakresie skutecznego wykorzystania ICT w codziennej pracy, co zwiększa zasięg i efektywność ich działań. Składa się z kilku komponentów: informacyjnego (strona internetowa, VOD i blog), promocyjnego (Festiwale Sektor 3.0), doradczego (sieć Mobilnych Doradców ICT i e-learning) oraz finansowego (Fundusz Innowacji).
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530 69 11 99

  sektor3-0.pl

   

  Wydarzenia
   
  AI w działaniach NGO. Pobierz e-booka z rekomendacjami
  AI w działaniach NGO. Pobierz e-booka z rekomendacjami
  W ramach programu „Sektor 3.0”, podczas pilotażowego projektu edukacyjnego, przeszkolono przedstawicieli ...
  Multimedia
   
  PROGRAM LIDERSKI PAFW
   
  Jest skierowany do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW oraz lokalnych liderów, których wspiera w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności, wykorzystując metodę tutoringu. Liderki i liderzy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to warsztaty, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne a także spotkania z osobami życia publicznego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  programliderski.pl

   

  Wydarzenia
   
  Program Liderski PAFW. Bądźmy w dialogu!
  Program Liderski PAFW. Bądźmy w dialogu!
  Wsłuchując się w głos i potrzeby liderek oraz liderów PAFW podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy ...
  Multimedia
   
  PRO PUBLICO BONO
   
  W ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych poprzez projekt „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

  Fundacja Media Forum („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

   

  Wydarzenia
   
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Transformacja cyfrowa tytułu, subskrypcje w portalu lokalnym, dziennikarstwo interwencyjne ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W latach 2009-2015, w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało 3808 bibliotek publicznych z gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. W latach 2021-2023 program objął ponad 400 kolejnych placówek bibliotecznych. Efekty programu umacniane są m.in. poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  biblioteki.org

   

  Wydarzenia
   
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  „W czym mogę pomóc ?” to hasło tegorocznego XIV Ogólnopolskiego Kongresu  Bibliotek, który ...
  Multimedia
   
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych. Działania te budują i umacniają kapitał społeczny.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622 01 22

  www.lokalnepartnerstwa.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Ruszyła Akademia Rozwoju Partnerstwa. Relacja z inauguracji
  Ruszyła Akademia Rozwoju Partnerstwa. Relacja z inauguracji
  Blisko 40 przedstawicieli 15 Grup Inicjatywnych najbardziej aktywnych gmin, w których realizowane ...
  Multimedia
   
  ZIELONY LIDER
   
  Program wspiera lokalnych liderów i liderki w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także pozyskiwania funduszy na ich realizację, zwłaszcza unijnych.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Sendzimira
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  tel. +48 663 202 050

  Osoba kontaktowa:
  Maria Wiśnicka
  Koordynatorka Projektu

  zielonylider.org

   

  Wydarzenia
   
  Zieloni liderzy spotkają się w maju w Krakowie
  Zieloni liderzy spotkają się w maju w Krakowie
  Ruszyły zapisy na dwudniową konferencję „Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych” ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504 103 904

  kirkland.edu.pl

   

  Wydarzenia
   
  Warszawa gościła tegorocznych Kirklandystów
  Warszawa gościła tegorocznych Kirklandystów
  Zjazd stypendystów Programu Kirklanda w Warszawie to stałe wydarzenie każdego roku akademickiego ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  programrita.org

   

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają polskie ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy (obecnie z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii), a także profesjonaliści. W ramach programu Fundacja wspiera Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką (WEASA) skierowaną do ekspertów z krajów Partnerstwa Wschodniego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  studytours.pl

   

  Wydarzenia
   
  Wizyty studyjne dla studentów z Ukrainy i Mołdawii
  Wizyty studyjne dla studentów z Ukrainy i Mołdawii
  Trwa rekrutacja na wizyty studyjne dla studentów z Ukrainy i Mołdawii, które odbędą się na ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY UKRAINĘ
   
  Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  fed.org.pl/wspieramy-ukraine/

   

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

   

  Wydarzenia
   
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  59 polskich organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 1,65 miliona złotych ...
   
  >
  Działania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w czasie pandemii
   
  Działania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w czasie pandemii
  Podziel się:
  FacebookTwitterMail
  Wydarzenia powiązane
  Fundusz Pomocowy: czas podsumowań
  Fundusz Pomocowy: czas podsumowań
  „Fundusz Pomocowy dla NGOs" – wyniki konkursu grantowego
  „Fundusz Pomocowy dla NGOs” – wyniki ...
  Praca w pandemii. Raport z badań NGO 2020-2021
  Praca w pandemii. Raport z badań NGO 2020-2021
  Grant na przeciwdziałanie skutkom pandemii
  Grant na przeciwdziałanie skutkom pandemii
  Działania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w czasie pandemii

  Obecna sytuacja wywiera silny wpływ na działalność PAFW, podobnie jak w odniesieniu do wszystkich innych organizacji pozarządowych w Polsce. Zespół Fundacji pozostaje w stałym kontakcie z partnerami – Realizatorami Programów PAFW. Na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i podejmuje niezbędne kroki, tam gdzie to możliwe, w celu rozwiązywania nowych problemów, na które napotykają zarówno Realizatorzy jak i uczestnicy programów Fundacji.

  W marcu uruchomiliśmy Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020. W ramach przedsięwzięcia, którego zalążkowym budżetem było 200 tysięcy zł., każdy z Realizatorów Programów PAFW otrzymał wsparcie w kwocie 10 tysięcy zł na bieżące wydatki związane z ochroną pracowników i współpracowników swoich organizacji, a także ułatwiające im pracę w obecnych, nadzwyczajnych uwarunkowaniach. W najbliższym czasie przedsięwzięcie to zostanie przekształcone w szerszy program skierowany przede wszystkim do organizacji, instytucji i grup obywatelskich uczestniczących w programach PAFW. W programie wykorzystamy doświadczenia innych inicjatyw pomocowych Fundacji, m.in. służących przeciwdziałaniu skutkom powodzi, które prowadziliśmy w 2001 i w 2010 roku.

  Ponadto, wspólnie z Realizatorami, podjęliśmy decyzje o zmianach w działalności programowej Fundacji.

  W zakresie inicjatyw o charakterze edukacyjnym:

  W programie Szkoła Ucząca Się, realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w związku z obecną sytuacją w szkolnictwie zorganizowano serię otwartych webinariów poświęconych nauczaniu online, w których wzięło udział ponad 60 tysięcy uczestników – nauczycieli i dyrektorów szkół. Kolejne tego typu działania są planowane na kwiecień. Jędrzej Witkowski, Prezes CEO, był gościem audycji radia TOK FM poświęconej zdalnemu nauczaniu. Ponadto, na stronie programu, jest dostępnu nowy poradnik „Prowadzenie zajęć zdalnych w czasie pandemii koronawirusa”, będący tłumaczeniem amerykańskiej publikacji autorstwa Jeanne Rewa oraz Daniel Hunter.

  Szkoła Edukacji PAFW i UW całkowicie przestawiła program nauczania swoich studentów na tryb online, a jednocześnie nauczycielom zaoferowała serię webinariów szkoleniowych poświęconych matematyce, językowi polskiemu, biologii z przyrodą oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. Ich tematyka odzwierciedla potrzeby wynikające z obecnej sytuacji w szkolnictwie. W pierwszym z webinariów wzięło udział ponad 4 tysiące nauczycieli.

  W ramach programu English Teaching, realizowanego przez Nidzicką Fundację Rozwoju „Nida”, powstał Pakiet Wsparcia Edukacyjnego, na który składają się działania skierowane przede wszystkim do nauczycieli. Ponadto odwołane zostało tegoroczne spotkanie English Teaching Market. Ekspertki programu: Magdalena Drzewiecka, Małgorzata Zasuńska i Anna Fabjańska-Woźniak przygotowały artykuł pt. „Oswoić e-learning, czyli zdalne nauczanie. Pięć wskazówek na czas kwarantanny”, który został opublikowany na łamach Polska The Times. Magdalena Drzewiecka była też gościem dwóch audycji radiowych. W Radiu dla Ciebie, w „Południu z Animuszem”, podzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie e-learningu. W nowym cyklu PR4 Polskiego Radia pt. „Stacja Nauka” wyjaśniała tegorocznym maturzystom zasady gramatyki angielskiej.

  W programie Równać Szanse w trakcie realizacji znajduje się obecnie ponad 120 projektów, z których 95 powinno zakończyć się w czerwcu 2020. W miarę możliwości projektowe działania są kontynuowane w formule online. Wraz z Realizatorem Programu – Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży – planujemy przedłużenie realizacji projektów do listopada 2020. Zaplanowane na pierwsze półrocze Fora Lokalne zostały przełożone na okres wrzesień–grudzień.

  W ramach akcji Szkoła z Klasą, we współpracy z Centralnym Domem Technologii, Centrum Nauki Kopernik, Katalyst Education, Centrum Cyfrowym oraz Cyfrowym Dialogiem uruchomiona został strona internetowa jakuczyczdalnie.pl z informacjami dotyczącymi edukacji zdalnej edukacji, w tym metod i narzędzi.

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła nową edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Oferta dla tegorocznych maturzystów spełniających warunki programu, to stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy. Rekrutacja będzie prowadzona online, a terminy zostaną podane w drugiej połowie maja.

  Całkowicie zawieszono realizację projektów edukacyjnych w ramach programu PROJEKTOR – wolontariat studencki. Prowadzone są konsultacje z nauczycielami ze szkół najbardziej zaangażowanych w program w sprawie przeprowadzenia części projektów online. Ponadto uruchomiono akcję „Zmontuj wiedzę na odległość”, której celem jest zachęcenie studentów-wolontariuszy do przygotowywania materiałów edukacyjnych przydatnych w nauczaniu na odległość. Akcja jest promowana w mediach społecznościowych, informacja o niej dotarła do ok. 120 tysięcy internautów.

  W programie Uniwersytety Trzeciego Wieku realizowane w ramach konkursu „Seniorzy w Akcji” projekty zostaną przedłużone. Zakończyła się rekrutacja do nowej edycji – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Realizator Programu, otrzymało 212 zgłoszeń. Zawieszono działania związane z projektami „UTW dla społeczności” – ich wznowienie przewidujemy na jesieni. Dodatkowo wsparliśmy bieżące inicjatywy Ambasadorów Programu, takie jak szycie maseczek, czy zdalne wsparcie psychologiczne osób starszych pozostających w domu.

  W obszarze wspierania rozwoju społeczności lokalnych:

  W Działaj Lokalnie uruchomiony został Pakiet Wsparcia Antykryzysowego mający na celu udzielenie pomocy 77 Ośrodkom Działaj Lokalnie działającym na obszarze ponad 600 gmin, a poprzez nie – mniejszych organizacjom i grupom nieformalnym. Co roku sieć ODL organizuje konkursy grantowe służące poprawie jakości życia lokalnych społeczności oraz budowie kapitału społecznego, w których można uzyskać wsparcie na projekty obywatelskie z zakresu m.in. kultury, budowania tożsamości lokalnej, ochrony środowiska, czy aktywnych form spędzania wolnego czasu. W tegorocznym konkursie grantowym środki w wysokości minimum 3 mln zł – w tym 2 mln zł dotacji PAFW – zostaną przeznaczone na lokalne inicjatywy na rzecz niwelowania skutków pandemii. Jednocześnie uproszczone zostały procedury konkursowe oraz utworzono fundusz wsparcia instytucjonalnego dla Ośrodków Działaj Lokalnie, które znajdą się w trudnej sytuacji w związku z obecną sytuacją.

  W Lokalnych Partnerstwach PAFW alumni programu mogą ubiegać się o środki w wysokości do 20 000 zł na działania skoncentrowane wokół dobra wspólnego swoich społeczności, w tym na inicjatywy służące przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa. Trwa nabór do VII edycji programu, w ramach której zawiązywać się będą wielosektorowe koalicje zorientowane na realizację ważnych dla ich społeczności potrzeb, jakimi mogą być również działania łagodzące społeczne skutki pandemii –  łączna pula na granty wynosi ponad 500 000 zł.

  Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl uruchomił nowe działy poświęcone sytuacji w trzecim sektorze w związku z pandemią: „Koronawirus – organizacje pomagają” –  dotyczący akcji pomocowych prowadzonych przez organizacje społeczne; „Koronawirus – sprawy formalno-prawne” –  dotyczący pomocy prawnej i organizacyjnej dla NGOs;

  Działa również Infolinia dla organizacji pozarządowych – numer 801-646-719 został przekierowany na prywatne telefony doradców, którzy pracują zdalnie.

  W ramach ścieżki „Zarządzanie Finansami w NGO” (FIMANGO), prowadzonej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, poradnictwo dla organizacji pozarządowych realizowane jest w formie telefonicznej oraz e-mailowej. Na bieżąco w trybie online prowadzony jest mentoring przez Lokalnych Doradców FIMANGO. Odwołane zostały szkolenia stacjonarne zaplanowane na kwiecień, które – w miarę możliwości – zostaną przeprowadzone przez Internet.

  Zjazdy szkoleniowe „PROMENGO” oraz Szkoły Fundraisingu Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich, zaplanowane na kwiecień, zostaną zorganizowane w formie webinariów. Bez zmian działa platforma e-learningowa Kursodrom.pl  Zawieszono organizację spotkań master class z udziałem gości zagranicznych i alumnów „PROMENGO”.

  W programie Liderzy PAFW spotkania dla absolwentów w ramach Liderskiego Open Space odbywają się przez Internet. Dotychczas wzięło w nich udział 70 osób. Dodatkowo uruchomiono online tzw. Szybkie Wsparcie Tutorskie – specjalną ofertę dla tych liderów PAFW, którzy odczuwają potrzebę wsparcia swoich obecnych działań. Pomaga im 35 tutorów. W ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich dostępne są małe granty w kwocie 1000 zł na działania realizowane zdalnie.

  Festiwal Sektor 3.0  został przeniesiony z maja na wrzesień i będzie realizowany w formie konferencji online. Na blogu programu „Sektor 3.0” publikowane są materiały prezentujące różne narzędzia i rozwiązania informatyczne pomocne w obecnej sytuacji, m.in. w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego w szkołach. 

  W ramach Programu Rozwoju Bibliotek wszystkie szkolenia oraz warsztaty dla bibliotekarzy i innych zainteresowanych osób odbywają się w formie webinariów. Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni z oferty tej skorzystało 6 tysięcy bibliotekarzy. Większość z prowadzonych działań jest rejestrowana i udostępniana na stronie internetowej www.biblioteki.org oraz na kanale YouTube Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

  W obszarze dzielenia się polskim doświadczeniem w zakresie transformacji:

  Uczestnicy Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda z roku akademickiego 2019/20 kontynuują naukę poprzez regularne kontakty ze swoimi wykładowcami w trybie online. Wykorzystują ten szczególny czas na przygotowanie prac dyplomowych, których obrona odbędzie się w czerwcu. Zaplanowany na maj VI zjazd absolwentów Programu Kirklanda, w którym miało wziąć udział blisko 400 osób, został odwołany. Wydarzenie odbędzie się wiosną przyszłego roku.

  W programie Przemiany w Regionie” (RITA) spotkanie „Ambasadorzy Przemian w Regionie” zostało przeniesione na wrzesień. Wstrzymano nabór do innych inicjatyw realizowanych w ramach programu.

  Wszystkie wizyty studyjne dla studentów i profesjonalistów w ramach programu Study Tours to Poland,  zostały przesunięte na ostatni kwartał br.

  Kontakt:

  Przemysław Zaroń, Specjalista ds. PR, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, tel. 601990029

  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2024
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony