Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się także do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  englishteaching.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  XX jubileuszowy English Teaching Market za nami
  XX jubileuszowy English Teaching Market za nami
  Jak skutecznie pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Jak wspierać komunikację ...
  Multimedia
   
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Civis Polonus
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  rownacszanse.pl

   

  Wydarzenia
   
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Już po raz trzeci program „Równać Szanse” był inicjatorem debaty o problemach i wyzwaniach, ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jego celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są kierowane do szkół z małych miejscowości.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. 518 287 625
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  sus.ceo.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Dyrektorzy Szkół Uczących Się spotkali się w Łochowie
  Dyrektorzy Szkół Uczących Się spotkali się w Łochowie
  Z energią i odwagą w dbaniu o siebie – pod takim hasłem odbyła się tegoroczna Letnia Szkoła ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Program, prowadzony wraz z Uniwersytetem Warszawskim, przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  szkolaedukacji.pl

   

  Wydarzenia
   
  Superbohaterka z teleskopem. Zakończenie roku w Szkole Edukacji
  Superbohaterka z teleskopem. Zakończenie roku w Szkole Edukacji
  „W Szkole Edukacji dostałam teleskop, który pozwala mi dostrzec i docenić wszystkie gwiazdy, ...
  Multimedia
   
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel.: 507 703 240

  www.projektor.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Wakacyjne Warsztaty z „PROJEKTOREM” i IT for SHE Kids
  Wakacyjne Warsztaty z „PROJEKTOREM” i IT for SHE Kids
  Działasz w lokalnej organizacji pozarządowej, kole gospodyń wiejskich, instytucji kultury, ...
  Multimedia
   
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera także perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  www.stypendia-pomostowe.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org

  www.dobrasiec.org

   

  Wydarzenia
   
  Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości
  Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości
  Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium na I rok ...
  Multimedia
   
  KURS NA ODPORNOŚĆ
   
  Przedsięwzięcie służy wzmocnieniu odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Jego celem jest rozwój kompetencji nauczycieli i edukatorów, którzy pracując z najmłodszymi, coraz częściej mierzą się z ich obniżonym nastrojem, niską motywacją, samotnością i brakiem poczucia własnej wartości.
  REALIZATOR PROGRAMU:

   

  Fundacja Szkoła z Klasą
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. 518 287 625
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

   

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: biuro@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  PAFW z nowym programem na rzecz odporności psychicznej dzieci i młodzieży
  PAFW z nowym programem na rzecz odporności psychicznej dzieci i młodzieży
  Celem programu jest rozwój kompetencji nauczycieli i edukatorów, którzy pracując z najmłodszymi, ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Program ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowany jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i mini-grantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  seniorzywakcji.pl

   

  Wydarzenia
   
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  Trwa 10. edycja konkursu „Seniorzy w akcji”, w ramach którego wsparcie otrzymało już ponad ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

   

  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  Multimedia
   
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, prowadzone przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują wielu różnych partnerów, którzy rozwijają zdolność do wzajemnej współpracy. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  dzialajlokalnie.pl

   

  Wydarzenia
   
  Szkolenia dla Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Relacja
  Szkolenia dla Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Relacja
  Od 27 lutego do 4 marca w odbył się cykl spotkań szkoleniowych Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. ...
  Multimedia
   
  SEKTOR 3.0
   
  Program służy podniesieniu wiedzy oraz umiejętności działaczy i pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności z małych społeczności lokalnych, w zakresie skutecznego wykorzystania ICT w codziennej pracy, co zwiększa zasięg i efektywność ich działań. Składa się z kilku komponentów: informacyjnego (strona internetowa, VOD i blog), promocyjnego (Festiwale Sektor 3.0), doradczego (sieć Mobilnych Doradców ICT i e-learning) oraz finansowego (Fundusz Innowacji).
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530 69 11 99

  sektor3-0.pl

   

  Wydarzenia
   
  AI w działaniach NGO. Pobierz e-booka z rekomendacjami
  AI w działaniach NGO. Pobierz e-booka z rekomendacjami
  W ramach programu „Sektor 3.0”, podczas pilotażowego projektu edukacyjnego, przeszkolono przedstawicieli ...
  Multimedia
   
  PROGRAM LIDERSKI PAFW
   
  Jest skierowany do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW oraz lokalnych liderów, których wspiera w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności, wykorzystując metodę tutoringu. Liderki i liderzy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to warsztaty, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne a także spotkania z osobami życia publicznego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  programliderski.pl

   

  Wydarzenia
   
  Program Liderski PAFW. Bądźmy w dialogu!
  Program Liderski PAFW. Bądźmy w dialogu!
  Wsłuchując się w głos i potrzeby liderek oraz liderów PAFW podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy ...
  Multimedia
   
  PRO PUBLICO BONO
   
  W ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych poprzez projekt „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

  Fundacja Media Forum („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

   

  Wydarzenia
   
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Transformacja cyfrowa tytułu, subskrypcje w portalu lokalnym, dziennikarstwo interwencyjne ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W latach 2009-2015, w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało 3808 bibliotek publicznych z gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. W latach 2021-2023 program objął ponad 400 kolejnych placówek bibliotecznych. Efekty programu umacniane są m.in. poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  biblioteki.org

   

  Wydarzenia
   
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  „W czym mogę pomóc ?” to hasło tegorocznego XIV Ogólnopolskiego Kongresu  Bibliotek, który ...
  Multimedia
   
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych. Działania te budują i umacniają kapitał społeczny.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622 01 22

  www.lokalnepartnerstwa.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Lokalne Partnerstwa PAFW na OFIP. Relacja
  Lokalne Partnerstwa PAFW na OFIP. Relacja
  W dniach 26-28 czerwca 2024 r. odbyło się w Warszawie IX Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych ...
  Multimedia
   
  ZIELONY LIDER
   
  Program wspiera lokalnych liderów i liderki w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także pozyskiwania funduszy na ich realizację, zwłaszcza unijnych.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Sendzimira
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  tel. +48 663 202 050

  Osoba kontaktowa:
  Maria Wiśnicka
  Koordynatorka Projektu

  zielonylider.org

   

  Wydarzenia
   
  Zieloni liderzy spotkają się w maju w Krakowie
  Zieloni liderzy spotkają się w maju w Krakowie
  Ruszyły zapisy na dwudniową konferencję „Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych” ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504 103 904

  kirkland.edu.pl

   

  Wydarzenia
   
  Kirklandyści rocznika 2023/24 z dyplomami
  Kirklandyści rocznika 2023/24 z dyplomami
  Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 27 czerwca 2024 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Dyplomy ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  programrita.org

   

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają polskie ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy (obecnie z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii), a także profesjonaliści. W ramach programu Fundacja wspiera Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką (WEASA) skierowaną do ekspertów z krajów Partnerstwa Wschodniego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  studytours.pl

   

  Wydarzenia
   
  WEASA: integracja i rewitalizacja współpracy w czasach kryzysu
  WEASA: integracja i rewitalizacja współpracy w czasach kryzysu
  W dniach 1-7 lipca 2024 r., odbyła się dwunasta edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY UKRAINĘ
   
  Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  fed.org.pl/wspieramy-ukraine/

   

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

   

  Wydarzenia
   
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  59 polskich organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 1,65 miliona złotych ...
  Kalendarz wsparcia
   
  Wydarzenia ciągłe 2024
   
  mniej
  >
   
  <
  >

  • Kalendarz wsparcia
   Webinaria dla nauczycieli
   Program:
   Szkoła Edukacji PAFW i UW
    
   Data:
   wydarzenie ciągłe
    
   Informacje:

   Skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą rozwijać warsztat nauczycielski i kompetencje wychowawcze. Celem jest prezentacja metod nauczania oraz wychowania stosowanych w Szkole Edukacji PAFW i UW.

    
   Kontakt:
   Fundacja Dobrej Edukacji
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Współfinansowanie (wkłady własne)
   Program:
   Przemiany w Regionie (RITA)
    
   Data:
   nabór ciągły
    
   Informacje:

   Możliwość otrzymania wkładu własnego, czyli współfinansowania większego przedsięwzięcia, które otrzymało dotację na realizację zasadniczej części planowanych działań z innych źródeł – publicznych, prywatnych, polskich lub zagranicznych. Projekty muszą być zbieżne pod względem obszaru geograficznego oraz tematycznego z celami i zakresem programu „RITA”.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacja dla Demokracji
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Warsztaty „SUS” dla rad pedagogicznych
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   styczeń - grudzień
    
   Informacje:

   Odpłatne warsztaty dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół, prowadzone w grupach do 30 osób, przez trenerów-praktyków, są dostosowywane do potrzeb danej placówki oświatowej. Uczestnicy otrzymują materiały do dalszej pracy.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Odporna szkoła – cykl webinariów
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   wydarzenie ciągłe
    
   Informacje:

   Spotkania dla dyrektorów szkół i nauczycieli nt. sposobów organizacji pracy szkoły wobec wyzwań wynikających z zewnętrznych uwarunkowań takich jak pandemia, wojna w Ukrainie. Uczestnicy mają dostęp do bieżących informacji i eksperckich analiz, wymieniają się doświadczeniem i dobrymi praktykami.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Klub Szkoły z Klasą
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   rekrutacja ciągła
    
   Informacje:

   Oferuje absolwentom programu możliwość uczestnictwa w regularnych wydarzeniach online, których celem jest wsparcie ich w rozwoju zawodowym w obszarze innowacyjnych metod i strategii nauczania, rozwijania sprawczości i odpowiedzialności uczniów i dbałości o dobre relacje w szkole.

    
   Kontakt:
   Fundacja Szkoła z Klasą
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Wizyty studyjne w Polsce dla profesjonalistów
   Program:
   Study Tours to Poland (STP)
    
   Data:
   nabór ciągły
    
   Informacje:

   Oferta jest skierowana do przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji rządowej, centralnych instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, mediów, sektora edukacji oraz innych grup zawodowych z Europy Wschodniej, a także z krajów Południowego Kaukazu i Azji Centralnej. Wizyty służące dzieleniu się polskim doświadczeniem w zakresie transformacji oraz integracji europejskiej, prowadzone są we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami administracji centralnej i samorządowej.

    
   Kontakt:
   Fundacja Liderzy Przemian
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Granty wyjazdowe
   Program:
   Przemiany w Regionie (RITA)
    
   Data:
   nabór ciągły
    
   Informacje:

   Możliwość sfinansowania wyjazdów przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych do krajów objętych programem „RITA”, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Ukrainy, Uzbekistanu i Tadżykistanu. Wyjazdy mogą służyć, m.in. konsultacji wniosku projektowego, czy umocnieniu współpracy z organizacją partnerską w tych krajach.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacja dla Demokracji
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   e-learning Sektor 3.0
   Program:
   Sektor 3.0
    
   Data:
   nabór ciągły
    
   Informacje:

   Oferta szkoleń e-learningowych poświęconych tematyce transformacji cyfrowej organizacji pozarządowych, składających się z 10 specjalistycznych kursów i 3 minikursów, na które składają się m.in. prezentacje ekspertów, tutoriale, case studies i materiały interaktywne.

    
   Kontakt:
   Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Klub dobrej rozmowy
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   styczeń - grudzień
    
   Informacje:

   Oferta szkoleniowa skierowana jest do nauczycieli, którzy chcą uczyć i moderować dialog na temat migracji, tożsamości i różnorodności w szkole. Nauczyciele uczą się, jak realizować projekty edukacyjne wspólnie z uczniami. Dzięki materiałom i wsparciu mentorów uczestnicy kursu poznają praktyczne metody nauczania.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Klub dobrej rozmowy
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   styczeń - grudzień
    
   Informacje:

   Oferta szkoleniowa skierowana jest do nauczycieli, którzy chcą uczyć i moderować dialog na temat migracji, tożsamości i różnorodności w szkole. Nauczyciele uczą się, jak realizować projekty edukacyjne wspólnie z uczniami. Dzięki materiałom i wsparciu mentorów uczestnicy kursu poznają praktyczne metody nauczania.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
   
   
  <
  >

  • Kalendarz wsparcia
   Webinaria dla nauczycieli
   Program:
   Szkoła Edukacji PAFW i UW
    
   Data:
   wydarzenie ciągłe
    
   Informacje:

   Skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą rozwijać warsztat nauczycielski i kompetencje wychowawcze. Celem jest prezentacja metod nauczania oraz wychowania stosowanych w Szkole Edukacji PAFW i UW.

    
   Kontakt:
   Fundacja Dobrej Edukacji
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Współfinansowanie (wkłady własne)
   Program:
   Przemiany w Regionie (RITA)
    
   Data:
   nabór ciągły
    
   Informacje:

   Możliwość otrzymania wkładu własnego, czyli współfinansowania większego przedsięwzięcia, które otrzymało dotację na realizację zasadniczej części planowanych działań z innych źródeł – publicznych, prywatnych, polskich lub zagranicznych. Projekty muszą być zbieżne pod względem obszaru geograficznego oraz tematycznego z celami i zakresem programu „RITA”.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacja dla Demokracji
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Warsztaty „SUS” dla rad pedagogicznych
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   styczeń - grudzień
    
   Informacje:

   Odpłatne warsztaty dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół, prowadzone w grupach do 30 osób, przez trenerów-praktyków, są dostosowywane do potrzeb danej placówki oświatowej. Uczestnicy otrzymują materiały do dalszej pracy.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Odporna szkoła – cykl webinariów
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   wydarzenie ciągłe
    
   Informacje:

   Spotkania dla dyrektorów szkół i nauczycieli nt. sposobów organizacji pracy szkoły wobec wyzwań wynikających z zewnętrznych uwarunkowań takich jak pandemia, wojna w Ukrainie. Uczestnicy mają dostęp do bieżących informacji i eksperckich analiz, wymieniają się doświadczeniem i dobrymi praktykami.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Klub Szkoły z Klasą
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   rekrutacja ciągła
    
   Informacje:

   Oferuje absolwentom programu możliwość uczestnictwa w regularnych wydarzeniach online, których celem jest wsparcie ich w rozwoju zawodowym w obszarze innowacyjnych metod i strategii nauczania, rozwijania sprawczości i odpowiedzialności uczniów i dbałości o dobre relacje w szkole.

    
   Kontakt:
   Fundacja Szkoła z Klasą
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Wizyty studyjne w Polsce dla profesjonalistów
   Program:
   Study Tours to Poland (STP)
    
   Data:
   nabór ciągły
    
   Informacje:

   Oferta jest skierowana do przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji rządowej, centralnych instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, mediów, sektora edukacji oraz innych grup zawodowych z Europy Wschodniej, a także z krajów Południowego Kaukazu i Azji Centralnej. Wizyty służące dzieleniu się polskim doświadczeniem w zakresie transformacji oraz integracji europejskiej, prowadzone są we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami administracji centralnej i samorządowej.

    
   Kontakt:
   Fundacja Liderzy Przemian
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Granty wyjazdowe
   Program:
   Przemiany w Regionie (RITA)
    
   Data:
   nabór ciągły
    
   Informacje:

   Możliwość sfinansowania wyjazdów przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych do krajów objętych programem „RITA”, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Ukrainy, Uzbekistanu i Tadżykistanu. Wyjazdy mogą służyć, m.in. konsultacji wniosku projektowego, czy umocnieniu współpracy z organizacją partnerską w tych krajach.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacja dla Demokracji
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   e-learning Sektor 3.0
   Program:
   Sektor 3.0
    
   Data:
   nabór ciągły
    
   Informacje:

   Oferta szkoleń e-learningowych poświęconych tematyce transformacji cyfrowej organizacji pozarządowych, składających się z 10 specjalistycznych kursów i 3 minikursów, na które składają się m.in. prezentacje ekspertów, tutoriale, case studies i materiały interaktywne.

    
   Kontakt:
   Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Klub dobrej rozmowy
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   styczeń - grudzień
    
   Informacje:

   Oferta szkoleniowa skierowana jest do nauczycieli, którzy chcą uczyć i moderować dialog na temat migracji, tożsamości i różnorodności w szkole. Nauczyciele uczą się, jak realizować projekty edukacyjne wspólnie z uczniami. Dzięki materiałom i wsparciu mentorów uczestnicy kursu poznają praktyczne metody nauczania.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Klub dobrej rozmowy
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   styczeń - grudzień
    
   Informacje:

   Oferta szkoleniowa skierowana jest do nauczycieli, którzy chcą uczyć i moderować dialog na temat migracji, tożsamości i różnorodności w szkole. Nauczyciele uczą się, jak realizować projekty edukacyjne wspólnie z uczniami. Dzięki materiałom i wsparciu mentorów uczestnicy kursu poznają praktyczne metody nauczania.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
   
  Pierwszy kwartał 2024 (styczeń - marzec)
   
  mniej
  >
   
  <
  >

  • Kalendarz wsparcia
   Myśląca Klasa – kurs dla nauczycieli języka polskiego
   Program:
   Szkoła Edukacji PAFW i UW
    
   Data:
   01 stycznia - 10 lutego 2024
    
   Informacje:

   Kurs jest skierowany do nauczycieli i nauczycielek języka polskiego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak wprowadzając drobne zmian w sposobie prowadzenia lekcji, mogą zmienić klasową rzeczywistość i pobudzić aktywność uczniów. Obejmuje 2 spotkania: stacjonarne warsztaty oraz zajęcia online.

    
   Kontakt:
   Fundacja Dobrej Edukacji
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Stypendia im. Lane’a Kirklanda
   Program:
   Stypendia im. Lane’a Kirklanda
    
   Data:
   01 grudnia 2023 - 01 marca 2024
    
   Informacje:

   Poprzez dwusemestralne studia uzupełniające na polskich uczelniach obywatele Ukrainy, Białorusi, a także Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu poznają polskie doświadczenia w zakresie transformacji ustrojowej oraz integracji europejskiej. W ramach indywidualnych programów edukacyjnych stypendyści studiują między innymi wybrane aspekty ekonomii i zarządzania, administracji publicznej i biznesu, prawa, nauk społecznych i politycznych, dziennikarstwa, zarządzania NGO, czy zarządzania w kulturze.

    
   Kontakt:
   Fundacja Liderzy Przemian
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Konferencja „Koła Edukacji 2024”
   Program:
   Szkoła Edukacji PAFW i UW
    
   Data:
   luty - kwiecień
    
   Informacje:

   Oferta dla nauczycieli, studentów specjalizacji dydaktycznych i edukatorów: jak świadomie i holistycznie podchodzić do dydaktycznych wyzwań. Zaprezentowane zostaną skuteczne metody pracy z uczniami, praktyczne narzędzia dydaktyczne, a także sposoby na budowanie współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami. Wszystko w to w oparciu o badania naukowe z najlepszych ośrodków edukacyjnych na świecie.

    
   Kontakt:
   Fundacja Dobrej Edukacji
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Praca z błędem na lekcjach matematyki
   Program:
   Szkoła Edukacji PAFW i UW
    
   Data:
   01 stycznia - 20 lutego 2024
    
   Informacje:

   Kurs skierowany do nauczycieli szkół podstawowych, którzy chcą poznać różne techniki uczenia matematyki oraz monitorowania efektów uczenia się uczniów. Kurs trwa 24 godziny i obejmuje 8 spotkań online.

    
   Kontakt:
   Fundacja Dobrej Edukacji
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Festiwale programu „Równać Szanse”
   Program:
   Równać Szanse
    
   Data:
   luty - marzec
    
   Informacje:

   Możliwość otrzymania dotacji na organizację jednodniowego wydarzenia promującego program „Równać Szanse” oraz rezultaty zrealizowanych w tym programie projektów.

    
   Kontakt:
   Fundacja Civis Polonus
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Konkurs „Małe Granty”
   Program:
   Równać Szanse
    
   Data:
   16 stycznia - 20 marca 2024
    
   Informacje:

   O dotacje do 12 tys. zł na 6-miesięczne projekty służące wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, biblioteki, domy kultury i nieformalne grupy mieszkańców z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

    
   Kontakt:
   Fundacja Civis Polonus
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Staże – Kirkland Research Program
   Program:
   Stypendia im. Lane’a Kirklanda
    
   Data:
   grudzień 2023 - marzec 2024
    
   Informacje:

   Oferta jednosemestralnych staży badawczo-naukowych dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kirgistanu, Kazachstanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu posiadających ugruntowaną pozycję naukową. Efektem indywidualnej pracy pod kierunkiem opiekuna naukowego jest przygotowanie przez stażystę artykułu naukowego.

    
   Kontakt:
   Fundacja Liderzy Przemian
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Zostań Liderem PAFW
   Program:
   Program Liderski PAFW
    
   Data:
   01 lutego - 01 marca 2024
    
   Informacje:

   Oferta dla lokalnych liderów posiadających przynajmniej 3-letnie doświadczenie w działalności społecznej w organizacjach pozarządowych, samorządzie, instytucjach lokalnych, biznesie, grupach nieformalnych, w szczególności do osób, które uczestniczyły w realizacji projektów prowadzonych w ramach innych programów PAFW.

    
   Kontakt:
   Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Webinaria: Jak przygotować projekt w programie „Równać Szanse”
   Program:
   Równać Szanse
    
   Data:
   styczeń - luty
    
   Informacje:

   Jednodniowe, bezpłatne webinaria są skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych aplikowaniem w konkursach grantowych programu „Równać Szanse” oraz podnoszeniem swoich kwalifikacji.

    
   Kontakt:
   Fundacja Civis Polonus
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   „RITA” konkurs grantowy – projekty partnerskie
   Program:
   Przemiany w Regionie (RITA)
    
   Data:
   01 lutego - 15 marca 2024
    
   Informacje:

   Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polskich organizacji pozarządowych i ich partnerów z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, służące wsparciu w tych krajach przemian demokratycznych, społecznych i gospodarczych, głównie poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w zakresie problemów społecznych i socjalnych, edukacji i wychowaniu, rozwoju przedsiębiorczości, dziedzictwa kulturowego, rozwoju i wsparciu trzeciego sektora, samorządu lokalnego, niezależnych i nowoczesnych mediów.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacja dla Demokracji
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Studia podyplomowe dla nauczycieli
   Program:
   Szkoła Edukacji PAFW i UW
    
   Data:
   12 kwietnia 2023 - 03 września 2024
    
   Informacje:

   Bezpłatne dzienne studia podyplomowe – kształcące nauczycieli języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz biologii z przyrodą, trwające 10 miesięcy – łączą w sobie zajęcia akademickie oraz obowiązkowe praktyki szkolne. Oferta skierowana jest do absolwentów studiów magisterskich na kierunkach język polski, matematyka, historia i biologia, absolwentów kierunków pokrewnych do biologii i matematyki oraz do nauczycieli pracujących już w zawodzie nie dłużej niż 10 lat. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium na pokrycie kosztów utrzymania w Warszawie.

    
   Kontakt:
   Szkoła Edukacji PAFW i UW
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Festiwal „Sektor 3.0”
   Program:
   Sektor 3.0
    
   Data:
   maj
    
   Informacje:

   Dwudniowe wydarzenie, które pokazuje, jak technologiczne trendy przełożyć na język praktycznych zastosowań. Co roku w wydarzeniu bierze udział niemal tysiąc osób, które łączy pasja odkrywania nowych technologii i dzielenia się wiedzą z innymi. Są wśród nich międzynarodowi eksperci m.in. z USA, Danii czy Wielkiej Brytanii, ale też polscy przedstawiciele firm, startupów, uczelni, organizacji pozarządowych i pracownicy administracji publicznej.

    
   Kontakt:
   Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Warsztaty z „PROJEKTOREM”
   Program:
   PROJEKTOR-wolontariat studencki
    
   Data:
   22 stycznia - 29 lutego 2024
    
   Informacje:

   Dwuosobowe grupy wolontariuszy prowadzą zajęcia rozwijające u dzieci i młodzieży kreatywność, samodzielne, krytyczne myślenie. Realizowane są one autorską i nowatorską metodą „PROJEKTORA” w ramach następujących wyzwań: relacje w grupie, funkcjonowanie w cyfrowym świecie, ochrona planety.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   styczeń - luty
    
   Informacje:

   Skierowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół wszystkich rodzajów i poziomów edukacyjnych. Trwają trzy semestry, podczas których słuchacze uczestniczą w ośmiu zjazdach, kursie internetowym oraz w spotkaniach online w małej grupie seminaryjnej. Studia prowadzone we współpracy z Collegium Civitas w Warszawie.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Konkurs „Dyplom z Marzeń”
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   marzec - maj
    
   Informacje:

   Konkurs ma na celu zachęcenie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych do dołączenia do koalicji partnerów uczestniczących w kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Gromadząc 25% kosztu stypendium, organizacja może stworzyć swoim kandydatom szansę uzyskania wsparcia w Programie Stypendiów Pomostowych.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Media Forum. Rozwój Lokalny
   Program:
   Pro Publico Bono
    
   Data:
   15 lutego - 22 kwietnia 2024
    
   Informacje:

   Szkolenia weekendowe służące rozwojowi zawodowemu dziennikarzy mediów lokalnych prowadzone przez doświadczonych dziennikarzy mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz innych ekspertów.

    
   Kontakt:
   Fundacja Media Forum
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   English Teaching Activities (ETAs)
   Program:
   English Teaching
    
   Data:
   grudzień 2023 - styczeń 2024
    
   Informacje:

   Dwuletnia ścieżka ETAs jest kierowana do nauczycieli języka angielskiego z publicznych przedszkoli i szkół podstawowych mieszczących się na wsiach oraz do lokalnych liderów wiejskich, łączy w sobie udział w szkoleniach (metodycznych oraz projektowych) z realizacją projektu.

    
   Kontakt:
   Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   „Całościowy Rozwój Szkoły” – kurs zaawansowany
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   marzec - kwiecień
    
   Informacje:

   Oferta dla szkół, wszystkich poziomów i typów, które ukończyły „Całościowy Rozwój Szkoły – kurs podstawowy”. Obejmuje dwuletni kurs dla dyrektora i nauczycieli. Koncentruje się na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk pracy nauczycieli. Dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmianę nastawioną na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania. W ramach kursu odbywają się konferencje i spotkania dla dyrektorów, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe i warsztaty dla wybranych nauczycieli.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Stypendia pomostowe na I rok studiów
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   marzec - październik
    
   Informacje:

   O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia w polskich uczelniach publicznych, pochodzą ze wsi lub małych miast do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach, osiągają dobre wyniki w nauce i dodatkowo spełniają jeden z warunków określonych w regulaminie programu. Stypendium wynosi 10 tys. zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy (WEASA)
   Program:
   Study Tours to Poland (STP)
    
   Data:
   marzec - maj
    
   Informacje:

   Oferta dwutygodniowych zajęć, odbywających w lipcu w Kapusie Natolińskim w Warszawie, skierowana jest do ekspertów z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich, takich jak: analitycy, doradcy polityczni i rządowi, pracownicy think tanków i NGOs, urzędnicy służby cywilnej, czy dziennikarze. Program ramowy zajęć – mających formę wykładów, warsztatów i spotkań z praktykami, z udziałem wybitnych wykładowców (ekspertów z Polski i zagranicy) – obejmuje transformację systemową, integrację europejską i relacje transatlantyckie. Od 2016 r. wiodącym tematem są kwestie związane z wyzwaniami cyfrowymi.

    
   Kontakt:
   Kolegium Europejskie, Kampus Natolin w Warszawie
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Media Forum. Rozwój Lokalny
   Program:
   Pro Publico Bono
    
   Data:
   10 stycznia - 05 lutego 2024
    
   Informacje:

   Szkolenia weekendowe służące rozwojowi zawodowemu dziennikarzy mediów lokalnych prowadzone przez doświadczonych dziennikarzy mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz innych ekspertów.

    
   Kontakt:
   Fundacja Media Forum
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Staże – Kirkland Research Program
   Program:
   Stypendia im. Lane’a Kirklanda
    
   Data:
   01 grudnia 2023 - 01 marca 2024
    
   Informacje:

   Oferta jednosemestralnych staży badawczo-naukowych dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kirgistanu, Kazachstanu i Tadżykistanu i Uzbekistanu posiadających ugruntowaną pozycję naukową. Efektem indywidualnej pracy pod kierunkiem opiekuna naukowego jest przygotowanie przez stażystę artykułu naukowego.

    
   Kontakt:
   Fundacja Liderzy Przemian
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   „Naukowy Start” – konferencja dla studentów
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   maj
    
   Informacje:

   Zapraszamy stypendystów pomostowych i wolontariuszy „Projektora”. W programie konferencji, zaplanowanej na maj, będą m.in.: panel ekspercki oraz prezentacje prac naukowych uczestników, a także projektów edukacyjnych realizowanych przez studentów. Ogłoszenie: marzec 2024 r.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
   
   
  <
  >

  • Kalendarz wsparcia
   Myśląca Klasa – kurs dla nauczycieli języka polskiego
   Program:
   Szkoła Edukacji PAFW i UW
    
   Data:
   01 stycznia - 10 lutego 2024
    
   Informacje:

   Kurs jest skierowany do nauczycieli i nauczycielek języka polskiego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak wprowadzając drobne zmian w sposobie prowadzenia lekcji, mogą zmienić klasową rzeczywistość i pobudzić aktywność uczniów. Obejmuje 2 spotkania: stacjonarne warsztaty oraz zajęcia online.

    
   Kontakt:
   Fundacja Dobrej Edukacji
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Stypendia im. Lane’a Kirklanda
   Program:
   Stypendia im. Lane’a Kirklanda
    
   Data:
   01 grudnia 2023 - 01 marca 2024
    
   Informacje:

   Poprzez dwusemestralne studia uzupełniające na polskich uczelniach obywatele Ukrainy, Białorusi, a także Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu poznają polskie doświadczenia w zakresie transformacji ustrojowej oraz integracji europejskiej. W ramach indywidualnych programów edukacyjnych stypendyści studiują między innymi wybrane aspekty ekonomii i zarządzania, administracji publicznej i biznesu, prawa, nauk społecznych i politycznych, dziennikarstwa, zarządzania NGO, czy zarządzania w kulturze.

    
   Kontakt:
   Fundacja Liderzy Przemian
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Konferencja „Koła Edukacji 2024”
   Program:
   Szkoła Edukacji PAFW i UW
    
   Data:
   luty - kwiecień
    
   Informacje:

   Oferta dla nauczycieli, studentów specjalizacji dydaktycznych i edukatorów: jak świadomie i holistycznie podchodzić do dydaktycznych wyzwań. Zaprezentowane zostaną skuteczne metody pracy z uczniami, praktyczne narzędzia dydaktyczne, a także sposoby na budowanie współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami. Wszystko w to w oparciu o badania naukowe z najlepszych ośrodków edukacyjnych na świecie.

    
   Kontakt:
   Fundacja Dobrej Edukacji
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Praca z błędem na lekcjach matematyki
   Program:
   Szkoła Edukacji PAFW i UW
    
   Data:
   01 stycznia - 20 lutego 2024
    
   Informacje:

   Kurs skierowany do nauczycieli szkół podstawowych, którzy chcą poznać różne techniki uczenia matematyki oraz monitorowania efektów uczenia się uczniów. Kurs trwa 24 godziny i obejmuje 8 spotkań online.

    
   Kontakt:
   Fundacja Dobrej Edukacji
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Festiwale programu „Równać Szanse”
   Program:
   Równać Szanse
    
   Data:
   luty - marzec
    
   Informacje:

   Możliwość otrzymania dotacji na organizację jednodniowego wydarzenia promującego program „Równać Szanse” oraz rezultaty zrealizowanych w tym programie projektów.

    
   Kontakt:
   Fundacja Civis Polonus
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Konkurs „Małe Granty”
   Program:
   Równać Szanse
    
   Data:
   16 stycznia - 20 marca 2024
    
   Informacje:

   O dotacje do 12 tys. zł na 6-miesięczne projekty służące wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, biblioteki, domy kultury i nieformalne grupy mieszkańców z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

    
   Kontakt:
   Fundacja Civis Polonus
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Staże – Kirkland Research Program
   Program:
   Stypendia im. Lane’a Kirklanda
    
   Data:
   grudzień 2023 - marzec 2024
    
   Informacje:

   Oferta jednosemestralnych staży badawczo-naukowych dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kirgistanu, Kazachstanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu posiadających ugruntowaną pozycję naukową. Efektem indywidualnej pracy pod kierunkiem opiekuna naukowego jest przygotowanie przez stażystę artykułu naukowego.

    
   Kontakt:
   Fundacja Liderzy Przemian
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Zostań Liderem PAFW
   Program:
   Program Liderski PAFW
    
   Data:
   01 lutego - 01 marca 2024
    
   Informacje:

   Oferta dla lokalnych liderów posiadających przynajmniej 3-letnie doświadczenie w działalności społecznej w organizacjach pozarządowych, samorządzie, instytucjach lokalnych, biznesie, grupach nieformalnych, w szczególności do osób, które uczestniczyły w realizacji projektów prowadzonych w ramach innych programów PAFW.

    
   Kontakt:
   Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Webinaria: Jak przygotować projekt w programie „Równać Szanse”
   Program:
   Równać Szanse
    
   Data:
   styczeń - luty
    
   Informacje:

   Jednodniowe, bezpłatne webinaria są skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych aplikowaniem w konkursach grantowych programu „Równać Szanse” oraz podnoszeniem swoich kwalifikacji.

    
   Kontakt:
   Fundacja Civis Polonus
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   „RITA” konkurs grantowy – projekty partnerskie
   Program:
   Przemiany w Regionie (RITA)
    
   Data:
   01 lutego - 15 marca 2024
    
   Informacje:

   Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polskich organizacji pozarządowych i ich partnerów z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, służące wsparciu w tych krajach przemian demokratycznych, społecznych i gospodarczych, głównie poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w zakresie problemów społecznych i socjalnych, edukacji i wychowaniu, rozwoju przedsiębiorczości, dziedzictwa kulturowego, rozwoju i wsparciu trzeciego sektora, samorządu lokalnego, niezależnych i nowoczesnych mediów.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacja dla Demokracji
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Studia podyplomowe dla nauczycieli
   Program:
   Szkoła Edukacji PAFW i UW
    
   Data:
   12 kwietnia 2023 - 03 września 2024
    
   Informacje:

   Bezpłatne dzienne studia podyplomowe – kształcące nauczycieli języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz biologii z przyrodą, trwające 10 miesięcy – łączą w sobie zajęcia akademickie oraz obowiązkowe praktyki szkolne. Oferta skierowana jest do absolwentów studiów magisterskich na kierunkach język polski, matematyka, historia i biologia, absolwentów kierunków pokrewnych do biologii i matematyki oraz do nauczycieli pracujących już w zawodzie nie dłużej niż 10 lat. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium na pokrycie kosztów utrzymania w Warszawie.

    
   Kontakt:
   Szkoła Edukacji PAFW i UW
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Festiwal „Sektor 3.0”
   Program:
   Sektor 3.0
    
   Data:
   maj
    
   Informacje:

   Dwudniowe wydarzenie, które pokazuje, jak technologiczne trendy przełożyć na język praktycznych zastosowań. Co roku w wydarzeniu bierze udział niemal tysiąc osób, które łączy pasja odkrywania nowych technologii i dzielenia się wiedzą z innymi. Są wśród nich międzynarodowi eksperci m.in. z USA, Danii czy Wielkiej Brytanii, ale też polscy przedstawiciele firm, startupów, uczelni, organizacji pozarządowych i pracownicy administracji publicznej.

    
   Kontakt:
   Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Warsztaty z „PROJEKTOREM”
   Program:
   PROJEKTOR-wolontariat studencki
    
   Data:
   22 stycznia - 29 lutego 2024
    
   Informacje:

   Dwuosobowe grupy wolontariuszy prowadzą zajęcia rozwijające u dzieci i młodzieży kreatywność, samodzielne, krytyczne myślenie. Realizowane są one autorską i nowatorską metodą „PROJEKTORA” w ramach następujących wyzwań: relacje w grupie, funkcjonowanie w cyfrowym świecie, ochrona planety.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   styczeń - luty
    
   Informacje:

   Skierowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół wszystkich rodzajów i poziomów edukacyjnych. Trwają trzy semestry, podczas których słuchacze uczestniczą w ośmiu zjazdach, kursie internetowym oraz w spotkaniach online w małej grupie seminaryjnej. Studia prowadzone we współpracy z Collegium Civitas w Warszawie.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Konkurs „Dyplom z Marzeń”
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   marzec - maj
    
   Informacje:

   Konkurs ma na celu zachęcenie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych do dołączenia do koalicji partnerów uczestniczących w kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Gromadząc 25% kosztu stypendium, organizacja może stworzyć swoim kandydatom szansę uzyskania wsparcia w Programie Stypendiów Pomostowych.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Media Forum. Rozwój Lokalny
   Program:
   Pro Publico Bono
    
   Data:
   15 lutego - 22 kwietnia 2024
    
   Informacje:

   Szkolenia weekendowe służące rozwojowi zawodowemu dziennikarzy mediów lokalnych prowadzone przez doświadczonych dziennikarzy mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz innych ekspertów.

    
   Kontakt:
   Fundacja Media Forum
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   English Teaching Activities (ETAs)
   Program:
   English Teaching
    
   Data:
   grudzień 2023 - styczeń 2024
    
   Informacje:

   Dwuletnia ścieżka ETAs jest kierowana do nauczycieli języka angielskiego z publicznych przedszkoli i szkół podstawowych mieszczących się na wsiach oraz do lokalnych liderów wiejskich, łączy w sobie udział w szkoleniach (metodycznych oraz projektowych) z realizacją projektu.

    
   Kontakt:
   Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   „Całościowy Rozwój Szkoły” – kurs zaawansowany
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   marzec - kwiecień
    
   Informacje:

   Oferta dla szkół, wszystkich poziomów i typów, które ukończyły „Całościowy Rozwój Szkoły – kurs podstawowy”. Obejmuje dwuletni kurs dla dyrektora i nauczycieli. Koncentruje się na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk pracy nauczycieli. Dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmianę nastawioną na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania. W ramach kursu odbywają się konferencje i spotkania dla dyrektorów, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe i warsztaty dla wybranych nauczycieli.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Stypendia pomostowe na I rok studiów
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   marzec - październik
    
   Informacje:

   O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia w polskich uczelniach publicznych, pochodzą ze wsi lub małych miast do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach, osiągają dobre wyniki w nauce i dodatkowo spełniają jeden z warunków określonych w regulaminie programu. Stypendium wynosi 10 tys. zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy (WEASA)
   Program:
   Study Tours to Poland (STP)
    
   Data:
   marzec - maj
    
   Informacje:

   Oferta dwutygodniowych zajęć, odbywających w lipcu w Kapusie Natolińskim w Warszawie, skierowana jest do ekspertów z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich, takich jak: analitycy, doradcy polityczni i rządowi, pracownicy think tanków i NGOs, urzędnicy służby cywilnej, czy dziennikarze. Program ramowy zajęć – mających formę wykładów, warsztatów i spotkań z praktykami, z udziałem wybitnych wykładowców (ekspertów z Polski i zagranicy) – obejmuje transformację systemową, integrację europejską i relacje transatlantyckie. Od 2016 r. wiodącym tematem są kwestie związane z wyzwaniami cyfrowymi.

    
   Kontakt:
   Kolegium Europejskie, Kampus Natolin w Warszawie
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Media Forum. Rozwój Lokalny
   Program:
   Pro Publico Bono
    
   Data:
   10 stycznia - 05 lutego 2024
    
   Informacje:

   Szkolenia weekendowe służące rozwojowi zawodowemu dziennikarzy mediów lokalnych prowadzone przez doświadczonych dziennikarzy mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz innych ekspertów.

    
   Kontakt:
   Fundacja Media Forum
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Staże – Kirkland Research Program
   Program:
   Stypendia im. Lane’a Kirklanda
    
   Data:
   01 grudnia 2023 - 01 marca 2024
    
   Informacje:

   Oferta jednosemestralnych staży badawczo-naukowych dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kirgistanu, Kazachstanu i Tadżykistanu i Uzbekistanu posiadających ugruntowaną pozycję naukową. Efektem indywidualnej pracy pod kierunkiem opiekuna naukowego jest przygotowanie przez stażystę artykułu naukowego.

    
   Kontakt:
   Fundacja Liderzy Przemian
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   „Naukowy Start” – konferencja dla studentów
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   maj
    
   Informacje:

   Zapraszamy stypendystów pomostowych i wolontariuszy „Projektora”. W programie konferencji, zaplanowanej na maj, będą m.in.: panel ekspercki oraz prezentacje prac naukowych uczestników, a także projektów edukacyjnych realizowanych przez studentów. Ogłoszenie: marzec 2024 r.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
   
  Drugi kwartał 2024 (kwiecień - czerwiec)
   
  mniej
  >
   
  <
  >

  • Kalendarz wsparcia
   Wakacje z „PROJEKTOREM”
   Program:
   PROJEKTOR-wolontariat studencki
    
   Data:
   maj - czerwiec
    
   Informacje:

   Dwuosobowe grupy studentów-wolontariuszy realizują w formule stacjonarnej projekty dla uczniów z klas 4-8 z miejscowości liczących do 20 tysięcy mieszkańców w okresie wakacji. Studenci otrzymują zwrot kosztów materiałów edukacyjnych i dojazdu.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   Wakacyjne Warsztaty z „PROJEKTOREM” i IT for SHE Kidsfacebook
   Kalendarz wsparcia
   Seminarium eksperckie dla menedżerów NGO
   Program:
   Wspieramy Organizacje Pozarządowe
    
   Data:
   01 kwietnia - 18 kwietnia 2024
    
   Informacje:

   Termin: 24 kwietnia. Dyskusja o największych wezwaniach w pracy osoby, która kieruje fundacją lub stowarzyszeniem oraz o tym, jak podejmować decyzja w czasach ciągłej zmiany. Przestrzeń na wymianę doświadczeń i dzielenie się inspirującymi przykładami dot. zarządzania ludźmi, wiedzą, kompetencjami, czy finansami.

    
   Kontakt:
   Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Webinaria „Wszystko co chciałbyś wiedzieć o stypendiach”
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   czerwiec - lipiec
    
   Informacje:

   Spotkania online dla stypendystów pomostowych z zespołem Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Podczas webinaru szczegółowo przedstawiana jest oferta stypendialna i rozwojowa Programu Stypendiów Pomostowych oraz omawiane są kwestie formalne dotyczące ubiegania się o stypendia i udziału w szkoleniach oraz warsztatach.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Stypendia na III /IV rok studiów I stopnia lub I rok studiów II stopnia
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   maj - październik
    
   Informacje:

   Konkurs dla stypendystów realizujących studia w zakresie jednej z następujących dyscyplin: historia, nauki o polityce i administracji, filozofia, psychologia, nauki socjologiczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, którzy podczas studiów osiągnęli średnią min. 4.0. Laureaci konkursu, którzy uzyskali najwyższe średnie, otrzymują roczne stypendium w wysokości 10 tys. zł lub półroczne w wysokości 5 tys. zł wypłacane w miesięcznych ratach po 1000 zł. Fundatorem stypendiów jest PAFW.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Stypendia językowe
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   czerwiec - październik
    
   Informacje:

   Konkurs dla stypendystów pomostowych studiujących na wszystkich kierunkach, z wyjątkiem filologii angielskiej i kierunków pokrewnych, którzy podczas studiów osiągnęli średnią min. 4.0. Laureaci konkursu, którzy uzyskali najwyższe średnie, otrzymują finansowanie rocznego kursu językowego zakończonego egzaminem FCE/CAE lub innym na równorzędnym poziomie.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Wspieramy Ukrainę
   Program:
   Wspieramy Ukrainę
    
   Data:
   kwiecień
    
   Informacje:

   Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacja dla Demokracji
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Stypendia na III /IV rok studiów I stopnia lub I rok studiów II stopnia
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   maj - październik
    
   Informacje:

   Konkurs dla stypendystów realizujących studia w zakresie jednej z następujących dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, inżynieria lądowa i transport lub kierunków: logistyka i pokrewne oraz informatyka i pokrewne, którzy podczas studiów osiągnęli średnią min. 4.0. Laureaci konkursu, którzy uzyskali najwyższe średnie, otrzymują roczne stypendium w wysokości 10 tys. zł lub półroczne w wysokości 5 tys. zł wypłacane w miesięcznych ratach po 1000 zł. Fundatorem stypendiów jest Fundacja Inter Cars.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   „Seniorzy w Akcji. Inkubator + dotacje” – konkurs grantowy
   Program:
   Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW)
    
   Data:
   kwiecień - maj
    
   Informacje:

   Konkurs jest adresowany do osób w wieku 60+, które samodzielnie, lub we współpracy z osobą młodszą (różnica wieku minimum 25 lat), w oparciu o własne pasje, pragną zrealizować projekt społeczny w okresie od września 2024 r. do czerwca 2025 r. Oferta konkursu to nie tylko możliwość otrzymania dotacji do 17 tys. zł, ale też wsparcie – w formie warsztatów, wizyt studyjnych, porad trenerów i animatorów – służące przygotowaniu projektu i jego realizacji.

    
   Kontakt:
   Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Warsztaty dla laureatów konkursu „Dyplom z Marzeń”
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   maj - czerwiec
    
   Informacje:

   Zajęcia warsztatowe dla przedstawicieli nowych organizacji lokalnych, zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie Stypendiów Pomostowych. Ich celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowywania i prowadzenia programów stypendialnych. Obejmują także elementy komunikacji, fundraisingu, budowy koalicji lokalnych oraz procedury Programu Stypendiów Pomostowych.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Klub „Szkół Uczących Się”
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   czerwiec - wrzesień
    
   Informacje:

   Oferta dla wszystkich poziomów i typów szkół, które ukończyły główną ścieżkę programu SUS: Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy oraz zaawansowany i chcą na fundamencie oceniania kształtującego podtrzymać i pogłębiać zmianę w szkole. Szkoły realizują samodzielnie wybrane wyzwanie dotyczące poprawy uczenia i nauczania wykorzystując strategie oceniania kształtującego i praktyki współpracy nauczycieli oraz rozwijają współpracę z innymi szkołami, która ma na celu wzajemne uczenie się.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Stypendia Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok
   Program:
   Program Rozwoju Bibliotek
    
   Data:
   maj - listopad
    
   Informacje:

   W naborze mogą wziąć udział bibliotekarki zatrudnione w placówkach publicznych. Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego oraz docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka.

    
   Kontakt:
   Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
   Kalendarz wsparcia
   English Teaching Market (ETM)
   Program:
   English Teaching
    
   Data:
   kwiecień - maj
    
   Informacje:

   Termin: 24-26 czerwca 2024 r. Doroczne, ogólnopolskie spotkanie nauczycieli języka angielskiego z małych miejscowości, w którym uczestniczy ok. 300 osób z całej Polski. Biorą oni udział w warsztatach metodycznych z nauczania języka angielskiego, spotkaniach z ciekawymi ludźmi oraz wykładach i prezentacjach dotowanych projektów. Integralną część stanowi ekspozycja wystawowa z ofertą wiodących wydawnictw i dystrybutorów pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego.

    
   Kontakt:
   Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Stypendia na III /IV rok studiów I stopnia lub I rok studiów II stopnia
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   maj - październik
    
   Informacje:

   Konkurs dla stypendystów pomostowych realizujących studia w zakresie dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości, ochrona środowiska, którzy podczas studiów osiągnęli średnią min. 4.0. Laureaci konkursu, którzy uzyskali najwyższe średnie, otrzymują roczne stypendium w wysokości 10 tys. zł lub półroczne w wysokości 5 tys. zł wypłacane w miesięcznych ratach po 1000 zł.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS”
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   maj - czerwiec
    
   Informacje:

   Termin: 27-28 czerwca. Ogólnopolska konferencja skierowana do dyrektorów szkół uczestniczących w programie „Szkoła Ucząca Się”, którzy spotykają się, aby dyskutować o rozwiązaniach służących podnoszeniu jakości edukacji i lepszej organizacji pracy szkoły. Kluczowym elementem spotkania jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Zielony Lider
   Program:
   Zielony Lider
    
   Data:
   01 maja - 31 maja 2024
    
   Informacje:

   Program wspiera lokalnych liderów w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także skutecznego pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na ich realizację.

    
   Kontakt:
   Fundacja Sendzimira
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Konkurs „Prymus” – stypendia na II rok studiów
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   maj - wrzesień
    
   Informacje:

   Stypendium naukowe na II rok studiów to forma wsparcia dla uczestników Programu Stypendiów Pomostowych (stypendystów I roku), którzy osiągną po I roku studiów bardzo dobre wyniki w nauce. Laureaci konkursu otrzymają roczne stypendium w wysokości 10 tys. zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 1000 zł.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Media Forum. Rozwój Lokalny
   Program:
   Pro Publico Bono
    
   Data:
   01 czerwca - 02 września 2024
    
   Informacje:

   Szkolenia weekendowe służące rozwojowi zawodowemu dziennikarzy mediów lokalnych prowadzone przez doświadczonych dziennikarzy mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz innych ekspertów.

    
   Kontakt:
   Fundacja Media Forum
   facebook
   
   
  <
  >

  • Kalendarz wsparcia
   Wakacje z „PROJEKTOREM”
   Program:
   PROJEKTOR-wolontariat studencki
    
   Data:
   maj - czerwiec
    
   Informacje:

   Dwuosobowe grupy studentów-wolontariuszy realizują w formule stacjonarnej projekty dla uczniów z klas 4-8 z miejscowości liczących do 20 tysięcy mieszkańców w okresie wakacji. Studenci otrzymują zwrot kosztów materiałów edukacyjnych i dojazdu.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   Wakacyjne Warsztaty z „PROJEKTOREM” i IT for SHE Kidsfacebook
  • Kalendarz wsparcia
   Seminarium eksperckie dla menedżerów NGO
   Program:
   Wspieramy Organizacje Pozarządowe
    
   Data:
   01 kwietnia - 18 kwietnia 2024
    
   Informacje:

   Termin: 24 kwietnia. Dyskusja o największych wezwaniach w pracy osoby, która kieruje fundacją lub stowarzyszeniem oraz o tym, jak podejmować decyzja w czasach ciągłej zmiany. Przestrzeń na wymianę doświadczeń i dzielenie się inspirującymi przykładami dot. zarządzania ludźmi, wiedzą, kompetencjami, czy finansami.

    
   Kontakt:
   Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Webinaria „Wszystko co chciałbyś wiedzieć o stypendiach”
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   czerwiec - lipiec
    
   Informacje:

   Spotkania online dla stypendystów pomostowych z zespołem Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Podczas webinaru szczegółowo przedstawiana jest oferta stypendialna i rozwojowa Programu Stypendiów Pomostowych oraz omawiane są kwestie formalne dotyczące ubiegania się o stypendia i udziału w szkoleniach oraz warsztatach.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Stypendia na III /IV rok studiów I stopnia lub I rok studiów II stopnia
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   maj - październik
    
   Informacje:

   Konkurs dla stypendystów realizujących studia w zakresie jednej z następujących dyscyplin: historia, nauki o polityce i administracji, filozofia, psychologia, nauki socjologiczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, którzy podczas studiów osiągnęli średnią min. 4.0. Laureaci konkursu, którzy uzyskali najwyższe średnie, otrzymują roczne stypendium w wysokości 10 tys. zł lub półroczne w wysokości 5 tys. zł wypłacane w miesięcznych ratach po 1000 zł. Fundatorem stypendiów jest PAFW.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Stypendia językowe
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   czerwiec - październik
    
   Informacje:

   Konkurs dla stypendystów pomostowych studiujących na wszystkich kierunkach, z wyjątkiem filologii angielskiej i kierunków pokrewnych, którzy podczas studiów osiągnęli średnią min. 4.0. Laureaci konkursu, którzy uzyskali najwyższe średnie, otrzymują finansowanie rocznego kursu językowego zakończonego egzaminem FCE/CAE lub innym na równorzędnym poziomie.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Wspieramy Ukrainę
   Program:
   Wspieramy Ukrainę
    
   Data:
   kwiecień
    
   Informacje:

   Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacja dla Demokracji
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Stypendia na III /IV rok studiów I stopnia lub I rok studiów II stopnia
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   maj - październik
    
   Informacje:

   Konkurs dla stypendystów realizujących studia w zakresie jednej z następujących dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, inżynieria lądowa i transport lub kierunków: logistyka i pokrewne oraz informatyka i pokrewne, którzy podczas studiów osiągnęli średnią min. 4.0. Laureaci konkursu, którzy uzyskali najwyższe średnie, otrzymują roczne stypendium w wysokości 10 tys. zł lub półroczne w wysokości 5 tys. zł wypłacane w miesięcznych ratach po 1000 zł. Fundatorem stypendiów jest Fundacja Inter Cars.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   „Seniorzy w Akcji. Inkubator + dotacje” – konkurs grantowy
   Program:
   Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW)
    
   Data:
   kwiecień - maj
    
   Informacje:

   Konkurs jest adresowany do osób w wieku 60+, które samodzielnie, lub we współpracy z osobą młodszą (różnica wieku minimum 25 lat), w oparciu o własne pasje, pragną zrealizować projekt społeczny w okresie od września 2024 r. do czerwca 2025 r. Oferta konkursu to nie tylko możliwość otrzymania dotacji do 17 tys. zł, ale też wsparcie – w formie warsztatów, wizyt studyjnych, porad trenerów i animatorów – służące przygotowaniu projektu i jego realizacji.

    
   Kontakt:
   Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Warsztaty dla laureatów konkursu „Dyplom z Marzeń”
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   maj - czerwiec
    
   Informacje:

   Zajęcia warsztatowe dla przedstawicieli nowych organizacji lokalnych, zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie Stypendiów Pomostowych. Ich celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowywania i prowadzenia programów stypendialnych. Obejmują także elementy komunikacji, fundraisingu, budowy koalicji lokalnych oraz procedury Programu Stypendiów Pomostowych.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Klub „Szkół Uczących Się”
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   czerwiec - wrzesień
    
   Informacje:

   Oferta dla wszystkich poziomów i typów szkół, które ukończyły główną ścieżkę programu SUS: Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy oraz zaawansowany i chcą na fundamencie oceniania kształtującego podtrzymać i pogłębiać zmianę w szkole. Szkoły realizują samodzielnie wybrane wyzwanie dotyczące poprawy uczenia i nauczania wykorzystując strategie oceniania kształtującego i praktyki współpracy nauczycieli oraz rozwijają współpracę z innymi szkołami, która ma na celu wzajemne uczenie się.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Stypendia Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok
   Program:
   Program Rozwoju Bibliotek
    
   Data:
   maj - listopad
    
   Informacje:

   W naborze mogą wziąć udział bibliotekarki zatrudnione w placówkach publicznych. Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego oraz docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka.

    
   Kontakt:
   Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  • Kalendarz wsparcia
   English Teaching Market (ETM)
   Program:
   English Teaching
    
   Data:
   kwiecień - maj
    
   Informacje:

   Termin: 24-26 czerwca 2024 r. Doroczne, ogólnopolskie spotkanie nauczycieli języka angielskiego z małych miejscowości, w którym uczestniczy ok. 300 osób z całej Polski. Biorą oni udział w warsztatach metodycznych z nauczania języka angielskiego, spotkaniach z ciekawymi ludźmi oraz wykładach i prezentacjach dotowanych projektów. Integralną część stanowi ekspozycja wystawowa z ofertą wiodących wydawnictw i dystrybutorów pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego.

    
   Kontakt:
   Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Stypendia na III /IV rok studiów I stopnia lub I rok studiów II stopnia
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   maj - październik
    
   Informacje:

   Konkurs dla stypendystów pomostowych realizujących studia w zakresie dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości, ochrona środowiska, którzy podczas studiów osiągnęli średnią min. 4.0. Laureaci konkursu, którzy uzyskali najwyższe średnie, otrzymują roczne stypendium w wysokości 10 tys. zł lub półroczne w wysokości 5 tys. zł wypłacane w miesięcznych ratach po 1000 zł.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS”
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   maj - czerwiec
    
   Informacje:

   Termin: 27-28 czerwca. Ogólnopolska konferencja skierowana do dyrektorów szkół uczestniczących w programie „Szkoła Ucząca Się”, którzy spotykają się, aby dyskutować o rozwiązaniach służących podnoszeniu jakości edukacji i lepszej organizacji pracy szkoły. Kluczowym elementem spotkania jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Zielony Lider
   Program:
   Zielony Lider
    
   Data:
   01 maja - 31 maja 2024
    
   Informacje:

   Program wspiera lokalnych liderów w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także skutecznego pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na ich realizację.

    
   Kontakt:
   Fundacja Sendzimira
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Konkurs „Prymus” – stypendia na II rok studiów
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   maj - wrzesień
    
   Informacje:

   Stypendium naukowe na II rok studiów to forma wsparcia dla uczestników Programu Stypendiów Pomostowych (stypendystów I roku), którzy osiągną po I roku studiów bardzo dobre wyniki w nauce. Laureaci konkursu otrzymają roczne stypendium w wysokości 10 tys. zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 1000 zł.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Media Forum. Rozwój Lokalny
   Program:
   Pro Publico Bono
    
   Data:
   01 czerwca - 02 września 2024
    
   Informacje:

   Szkolenia weekendowe służące rozwojowi zawodowemu dziennikarzy mediów lokalnych prowadzone przez doświadczonych dziennikarzy mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz innych ekspertów.

    
   Kontakt:
   Fundacja Media Forum
   facebook
   
  Trzeci kwartał 2024 (lipiec - wrzesień)
   
  mniej
  >
   
  <
  >

  • Kalendarz wsparcia
   Weekendy z „English Teaching” – szkolenia dla nauczycieli
   Program:
   English Teaching
    
   Data:
   wrzesień - październik
    
   Informacje:

   Weekendy z English Teaching (WET) to otwarte szkolenia metodyczne kierowane do nauczycieli języka angielskiego uczących w przedszkolach i szkołach publicznych każdego szczebla na wsiach i w miastach do 20 tys. mieszkańców.

    
   Kontakt:
   Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Nauczycielska Akademia Internetowa 2024/25
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   sierpień - wrzesień
    
   Informacje:

   W ramach NAI prowadzonych jest od 9 do 12 kursów e-learningowych rocznie. Zajęcia mają praktyczny charakter – uczestnicy poznają metody i techniki nauczania i oceniania i wypróbowują je na bieżąco w pracy z uczniami. Każdy z uczestników ma zapewnioną opieką mentora, który służy radą i doświadczeniem. Kursanci na bieżąco dzielą się opiniami i doświadczeniami z innymi uczestnikami. Kursy odbywają się na specjalnie przygotowanej platformie internetowej, przyjaznej dla użytkowników i łatwej w obsłudze.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   „RITA” konkurs grantowy – projekty partnerskie
   Program:
   Przemiany w Regionie (RITA)
    
   Data:
   sierpień - październik
    
   Informacje:

   Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polskich organizacji pozarządowych i ich partnerów z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, służące wsparciu w tych krajach przemian demokratycznych, społecznych i gospodarczych, głównie poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w zakresie problemów społecznych i socjalnych, edukacji i wychowaniu, rozwoju przedsiębiorczości, dziedzictwa kulturowego, rozwoju i wsparciu trzeciego sektora, samorządu lokalnego, niezależnych i nowoczesnych mediów.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacja dla Demokracji
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Szkoła Demokracji
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   sierpień - wrzesień
    
   Informacje:

   Oferta dla szkół, które chcą poprawić jakość swojej pracy w obszarze samorządności uczniowskiej. W ramach projektu prowadzony jest kurs dla opiekunów samorządów uczniowskich. Szkoły otrzymują certyfikat, który poświadcza, że nauczyciele wspierają samorządność i oddolną aktywność uczniów.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Doskonalenie zawodowe nauczycieli – kursy hybrydowe
   Program:
   Szkoła Edukacji PAFW i UW
    
   Data:
   październik 2023 - maj 2024
    
   Informacje:

   Oferta dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą rozwijać warsztat nauczycielski i kompetencje wychowawcze. Tematyka kursów poświęcona jest dydaktyce nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, przyrody, matematyki oraz kwestiom wychowawczym. Kursy trwają od 20 do 50 godzin.

    
   Kontakt:
   Fundacja Dobrej Edukacji
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Media Forum. Rozwój Lokalny
   Program:
   Pro Publico Bono
    
   Data:
   15 września - 02 listopada 2024
    
   Informacje:

   Szkolenia weekendowe służące rozwojowi zawodowemu dziennikarzy mediów lokalnych prowadzone przez doświadczonych dziennikarzy mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz innych ekspertów.

    
   Kontakt:
   Fundacja Media Forum
   facebook
   
   
  <
  >

  • Kalendarz wsparcia
   Weekendy z „English Teaching” – szkolenia dla nauczycieli
   Program:
   English Teaching
    
   Data:
   wrzesień - październik
    
   Informacje:

   Weekendy z English Teaching (WET) to otwarte szkolenia metodyczne kierowane do nauczycieli języka angielskiego uczących w przedszkolach i szkołach publicznych każdego szczebla na wsiach i w miastach do 20 tys. mieszkańców.

    
   Kontakt:
   Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Nauczycielska Akademia Internetowa 2024/25
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   sierpień - wrzesień
    
   Informacje:

   W ramach NAI prowadzonych jest od 9 do 12 kursów e-learningowych rocznie. Zajęcia mają praktyczny charakter – uczestnicy poznają metody i techniki nauczania i oceniania i wypróbowują je na bieżąco w pracy z uczniami. Każdy z uczestników ma zapewnioną opieką mentora, który służy radą i doświadczeniem. Kursanci na bieżąco dzielą się opiniami i doświadczeniami z innymi uczestnikami. Kursy odbywają się na specjalnie przygotowanej platformie internetowej, przyjaznej dla użytkowników i łatwej w obsłudze.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   „RITA” konkurs grantowy – projekty partnerskie
   Program:
   Przemiany w Regionie (RITA)
    
   Data:
   sierpień - październik
    
   Informacje:

   Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polskich organizacji pozarządowych i ich partnerów z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, służące wsparciu w tych krajach przemian demokratycznych, społecznych i gospodarczych, głównie poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w zakresie problemów społecznych i socjalnych, edukacji i wychowaniu, rozwoju przedsiębiorczości, dziedzictwa kulturowego, rozwoju i wsparciu trzeciego sektora, samorządu lokalnego, niezależnych i nowoczesnych mediów.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacja dla Demokracji
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Szkoła Demokracji
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   sierpień - wrzesień
    
   Informacje:

   Oferta dla szkół, które chcą poprawić jakość swojej pracy w obszarze samorządności uczniowskiej. W ramach projektu prowadzony jest kurs dla opiekunów samorządów uczniowskich. Szkoły otrzymują certyfikat, który poświadcza, że nauczyciele wspierają samorządność i oddolną aktywność uczniów.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Doskonalenie zawodowe nauczycieli – kursy hybrydowe
   Program:
   Szkoła Edukacji PAFW i UW
    
   Data:
   październik 2023 - maj 2024
    
   Informacje:

   Oferta dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą rozwijać warsztat nauczycielski i kompetencje wychowawcze. Tematyka kursów poświęcona jest dydaktyce nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, przyrody, matematyki oraz kwestiom wychowawczym. Kursy trwają od 20 do 50 godzin.

    
   Kontakt:
   Fundacja Dobrej Edukacji
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Media Forum. Rozwój Lokalny
   Program:
   Pro Publico Bono
    
   Data:
   15 września - 02 listopada 2024
    
   Informacje:

   Szkolenia weekendowe służące rozwojowi zawodowemu dziennikarzy mediów lokalnych prowadzone przez doświadczonych dziennikarzy mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz innych ekspertów.

    
   Kontakt:
   Fundacja Media Forum
   facebook
   
  Czwarty kwartał 2024 (październik - grudzień)
   
  mniej
  >
   
  <
  >

  • Kalendarz wsparcia
   Staże – Kirkland Research Program
   Program:
   Stypendia im. Lane’a Kirklanda
    
   Data:
   grudzień 2024 - marzec 2025
    
   Informacje:

   Oferta jednosemestralnych staży badawczo-naukowych dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kirgistanu, Kazachstanu i Tadżykistanu i Uzbekistanu posiadających ugruntowaną pozycję naukową. Efektem indywidualnej pracy pod kierunkiem opiekuna naukowego jest przygotowanie przez stażystę artykułu naukowego.

    
   Kontakt:
   Fundacja Liderzy Przemian
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   listopad 2024 - luty 2025
    
   Informacje:

   Oferta dla szkół wszystkich poziomów i typów obejmuje dwuletni kurs dla nauczycieli nt. podstawowych elementów oceniania kształtującego. Dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmianę nastawioną na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania. Po przejściu poziomu podstawowego szkoła może kontynuować kurs zaawansowany, który uprawnia do ubiegania się o tytuł „Szkoły Uczącej Się”. W ramach kursu odbywają się konferencje i spotkania dla dyrektorów, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe i warsztaty dla wybranych nauczycieli.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   UTW dla społeczności
   Program:
   Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW)
    
   Data:
   październik - listopad
    
   Informacje:

   „UTW dla społeczności” to trwający rok cykl warsztatów animujących tworzenie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku grup wolontariatu oraz współpracy ze społecznością lokalną. W każdej edycji 10 UTW bierze udział w spotkaniach warsztatowych oraz korzysta ze wsparcia trenerów, animatorów, którzy pomagają uruchomić sekcje wolontariatu i działań społecznych w ich strukturach. Mogą również skorzystać z dotacji w wysokości 4500 zł na realizację pierwszych działań sekcji.

    
   Kontakt:
   Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Stypendia im. Lane’a Kirklanda 2025/26
   Program:
   Stypendia im. Lane’a Kirklanda
    
   Data:
   grudzień 2024 - marzec 2025
    
   Informacje:

   Poprzez dwusemestralne studia uzupełniające na polskich uczelniach obywatele Ukrainy, Białorusi, a także Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu poznają polskie doświadczenia w zakresie transformacji ustrojowej oraz integracji europejskiej. W ramach indywidualnych programów edukacyjnych stypendyści studiują między innymi wybrane aspekty ekonomii i zarządzania, administracji publicznej i biznesu, prawa, nauk społecznych i politycznych, dziennikarstwa, zarządzania NGO, czy zarządzania w kulturze.

    
   Kontakt:
   Fundacja Liderzy Przemian
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Webinaria „Nie tylko stypendia”
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   01 października - 31 grudnia 2024
    
   Informacje:

   Trzy spotkania online dla stypendystów pomostowych i studentów I roku z zespołem Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Zapoznanie m.in.  ofertą szkoleniową  oraz wolontariatu.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
   Kalendarz wsparcia
   Fundusz Sektor 3.0
   Program:
   Sektor 3.0
    
   Data:
   październik 2023 - marzec 2024
    
   Informacje:

   Inicjatywa wspierająca tworzenie nowych narzędzi, aplikacji i produktów, które wpisują się w ideę “Tech for Good”. Oferuje dwa rodzaje wsparcia dla pomysłodawców. Oferuje dwa rodzaje wsparcia dla pomysłodawców. Pierwsze w postaci kompleksowego cyklu szkoleniowego, mentoringowego i doradczego ułatwiającego dopracowanie pomysłu i stworzenie spójnej koncepcji. Na drugim etapie wybrani pomysłodawcy mogą uzyskać finansowanie w łącznej kwocie 100 tys. zł.

    
   Kontakt:
   Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
   facebook
   
   
  <
  >

  • Kalendarz wsparcia
   Staże – Kirkland Research Program
   Program:
   Stypendia im. Lane’a Kirklanda
    
   Data:
   grudzień 2024 - marzec 2025
    
   Informacje:

   Oferta jednosemestralnych staży badawczo-naukowych dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kirgistanu, Kazachstanu i Tadżykistanu i Uzbekistanu posiadających ugruntowaną pozycję naukową. Efektem indywidualnej pracy pod kierunkiem opiekuna naukowego jest przygotowanie przez stażystę artykułu naukowego.

    
   Kontakt:
   Fundacja Liderzy Przemian
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy
   Program:
   Szkoła Ucząca Się (SUS)
    
   Data:
   listopad 2024 - luty 2025
    
   Informacje:

   Oferta dla szkół wszystkich poziomów i typów obejmuje dwuletni kurs dla nauczycieli nt. podstawowych elementów oceniania kształtującego. Dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmianę nastawioną na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania. Po przejściu poziomu podstawowego szkoła może kontynuować kurs zaawansowany, który uprawnia do ubiegania się o tytuł „Szkoły Uczącej Się”. W ramach kursu odbywają się konferencje i spotkania dla dyrektorów, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe i warsztaty dla wybranych nauczycieli.

    
   Kontakt:
   Centrum Edukacji Obywatelskiej
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   UTW dla społeczności
   Program:
   Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW)
    
   Data:
   październik - listopad
    
   Informacje:

   „UTW dla społeczności” to trwający rok cykl warsztatów animujących tworzenie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku grup wolontariatu oraz współpracy ze społecznością lokalną. W każdej edycji 10 UTW bierze udział w spotkaniach warsztatowych oraz korzysta ze wsparcia trenerów, animatorów, którzy pomagają uruchomić sekcje wolontariatu i działań społecznych w ich strukturach. Mogą również skorzystać z dotacji w wysokości 4500 zł na realizację pierwszych działań sekcji.

    
   Kontakt:
   Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Stypendia im. Lane’a Kirklanda 2025/26
   Program:
   Stypendia im. Lane’a Kirklanda
    
   Data:
   grudzień 2024 - marzec 2025
    
   Informacje:

   Poprzez dwusemestralne studia uzupełniające na polskich uczelniach obywatele Ukrainy, Białorusi, a także Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu poznają polskie doświadczenia w zakresie transformacji ustrojowej oraz integracji europejskiej. W ramach indywidualnych programów edukacyjnych stypendyści studiują między innymi wybrane aspekty ekonomii i zarządzania, administracji publicznej i biznesu, prawa, nauk społecznych i politycznych, dziennikarstwa, zarządzania NGO, czy zarządzania w kulturze.

    
   Kontakt:
   Fundacja Liderzy Przemian
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Webinaria „Nie tylko stypendia”
   Program:
   Stypendia Pomostowe
    
   Data:
   01 października - 31 grudnia 2024
    
   Informacje:

   Trzy spotkania online dla stypendystów pomostowych i studentów I roku z zespołem Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Zapoznanie m.in.  ofertą szkoleniową  oraz wolontariatu.

    
   Kontakt:
   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
   facebook
  • Kalendarz wsparcia
   Fundusz Sektor 3.0
   Program:
   Sektor 3.0
    
   Data:
   październik 2023 - marzec 2024
    
   Informacje:

   Inicjatywa wspierająca tworzenie nowych narzędzi, aplikacji i produktów, które wpisują się w ideę “Tech for Good”. Oferuje dwa rodzaje wsparcia dla pomysłodawców. Oferuje dwa rodzaje wsparcia dla pomysłodawców. Pierwsze w postaci kompleksowego cyklu szkoleniowego, mentoringowego i doradczego ułatwiającego dopracowanie pomysłu i stworzenie spójnej koncepcji. Na drugim etapie wybrani pomysłodawcy mogą uzyskać finansowanie w łącznej kwocie 100 tys. zł.

    
   Kontakt:
   Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
   facebook
   
  Miesiąc
  Styczeń (15)
  >
   
  Luty (5)
  >
   
  Marzec (6)
  >
   
  Kwiecień (5)
  >
   
  Maj (9)
  >
   
  Czerwiec (4)
  >
   
  Sierpień (3)
  >
   
  Wrzesień (4)
  >
   
  Październik (3)
  >
   
  Listopad (1)
  >
   
  Grudzień (7)
  >
   
  Program
  Szkoła Edukacji PAFW i UW (6)
  >
   
  Stypendia im. Lane’a Kirklanda (5)
  >
   
  PROJEKTOR-wolontariat studencki (2)
  >
   
  Wspieramy Organizacje Pozarządowe (1)
  >
   
  English Teaching (3)
  >
   
  Stypendia Pomostowe (11)
  >
   
  Szkoła Ucząca Się (SUS) (12)
  >
   
  Przemiany w Regionie (RITA) (4)
  >
   
  Wspieramy Ukrainę (1)
  >
   
  Równać Szanse (3)
  >
   
  Program Liderski PAFW (1)
  >
   
  Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) (2)
  >
   
  Sektor 3.0 (3)
  >
   
  Study Tours to Poland (STP) (2)
  >
   
  Program Rozwoju Bibliotek (1)
  >
   
  Pro Publico Bono (4)
  >
   
  Zielony Lider (1)
  >
   
  Wydarzenia
  Wydarzenia
   
  Kalendarz wsparcia
  WEASA: integracja i rewitalizacja ...
   
   
  Kalendarz wsparcia
  Stypendia Pomostowe – most ...
   
   
  Kalendarz wsparcia
  Dyrektorzy Szkół Uczących Się spotkali ...
   
   
  Kalendarz wsparcia
  Lokalne Partnerstwa PAFW na OFIP. ...
   
   
  Kalendarz wsparcia
  Superbohaterka z teleskopem. Zakończenie ...
   
   
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2024
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony