Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  English Teaching Market 2022 – relacja
  English Teaching Market 2022 – relacja
  Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią COVID-19, nauczyciele i nauczycielki języka angielskiego ...
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Civis Polonus
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Równać Szanse” – konkurs „Duże Granty”
  „Równać Szanse” – konkurs „Duże Granty”
  Nawet 40 tysięcy zł na realizację 12-miesięcznego projektu rozwijającego kompetencje społeczne ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców krajowych i zagranicznych. Celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. (22) 658 00 73
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  Wydarzenia
   
  Szkoła z Klasą startuje po raz 20. Zapraszamy nauczycieli!
  Szkoła z Klasą startuje po raz 20. Zapraszamy nauczycieli!
  Odwrócone nauczanie, wykorzystanie metody design thinking oraz metodyki Agile a także sztuka ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim program przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy internetowe z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Skaczcie do oceanu edukacji. My będziemy czuwać
  Skaczcie do oceanu edukacji. My będziemy czuwać
  „Jesteście niezwykli, bowiem kieruje wami myślenie o dobrej szkole” – te słowa usłyszeli studenci ...
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel: (81) 534 78 93
  Infolinia: 800 444 131

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Jubileusz „Projektora” – 17 lat wolontariatu studenckiego
  Jubileusz „Projektora” – 17 lat wolontariatu studenckiego
  „Projektor: 17 lat – setki opowieści”, to hasło przewodnie jubileuszu programu „Projektor – ...
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera też perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org
  www.dobrasiec.org

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Stypendia pomostowe na I rok studiów – zgłoś się!
  Stypendia pomostowe na I rok studiów – zgłoś się!
  Na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i minigrantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Seniorzy dla społeczności
  Seniorzy dla społeczności
  Ruszyła piąta edycja projektu „UTW dla społeczności”, realizowanego w ramach programu „Uniwersytety ...
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801 646 719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miejscowości oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania oparte są na współdziałaniu, odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują rozmaitych partnerów. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i poprawy jakości ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  2 czerwca w hotelu Sofitel w Warszawie wręczono nagrody  25 edycji Konkursu „Dobroczyńca Roku”. ...
  SEKTOR 3.0
   
  Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: informacyjnego – realizowanego za pośrednictwem strony internetowej i bloga; promocyjnego – w ramach którego organizowane są cyklicznie Festiwale „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – szkoleń i konsultacji prowadzonych przez Mobilnych Doradców ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Festiwal Sektor 3.0 Building Trust za nami
  Festiwal Sektor 3.0 Building Trust za nami
  Prelekcje, panele dyskusyjne oraz sesje pytań i odpowiedzi, ponad 50 ekspertek i ekspertów ...
  LIDERZY PAFW
   
  Program, skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW, wspiera lokalnych liderów w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności wykorzystując tutoring, czyli stałą współpracę lidera z tutorem. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to doskonalenie kompetencji liderskich w ramach warsztatów, krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Fundusz Inicjatyw Absolwenckich – oferta dla Liderów PAFW
  Fundusz Inicjatyw Absolwenckich – oferta dla Liderów PAFW
  Jesteś Liderem PAFW? W tej edycji Funduszu Inicjatyw Absolwenckich planujemy dofinansowanie ...
  PRO PUBLICO BONO
   
  Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono” został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była fundatorem nagród konkursowych. Obecnie w ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych w ramach projektu „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

  Stowarzyszenie „ROTA” („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

  Wydarzenia
   
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W ramach programu, który do kwietnia 2015 roku realizowany był w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało blisko 4 tys. bibliotek publicznych z gmin do 20 tys. mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. Dotychczasowe efekty programu umacniane są obecnie poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek, promowanie edukacji nieformalnej ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Stypendium im. Olgi Rok dla bibliotekarek z pasją
  Stypendium im. Olgi Rok dla bibliotekarek z pasją
  Trwa XI edycja konkursu stypendialnego im. Olgi Rok dla bibliotekarek, które w niestandardowy ...
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Lokalne Partnerstwa PAFW wspierają Ukrainę
  Lokalne Partnerstwa PAFW wspierają Ukrainę
  W 2022 roku poszerzamy cele uruchomionych konkursów grantowych w programie „Lokalne Partnerstwa ...
  ZIELONY LIDER
   
  Program wspiera lokalnych liderów w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także skutecznego pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na ich realizację.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Sendzimira
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  tel. +48 663 202 050

  Osoba kontaktowa:
  Maria Wiśnicka
  Koordynatorka Projektu

  Wydarzenia
   
  Fundusze dla klimatu – sieć doradców NGO
  Fundusze dla klimatu – sieć doradców NGO
  Do 26 września trwa rekrutacja do nowego bezpłatnego programu szkoleniowo-doradczego skierowanego ...
  FUNDUSZ POMOCOWY
   
  Program, rozpoczęty w marcu 2020 r., ma na celu wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19, a także pomoc organizacjom znajdującym się w trudnej sytuacji wynikającej z pandemii.
  Wydarzenia
   
  Wsparcie na przeciwdziałanie skutkom pandemii
  Wsparcie na przeciwdziałanie skutkom pandemii
  Ruszyła druga edycja „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich”. ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504-103-904

  Wydarzenia
   
  Medal Wdzięczności dla Lane’a Kirklanda
  Medal Wdzięczności dla Lane’a Kirklanda
  31 sierpnia podczas Święta Wolności Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku, Lane ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają polskie ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii, a profesjonaliści z krajów Regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Wizyty studyjne dla studentów z Mołdawii i Ukrainy
  Wizyty studyjne dla studentów z Mołdawii i Ukrainy
  Trwa rekrutacja na wizyty studyjne dla studentów, które odbędą się od października do grudnia ...
  WSPIERAMY UKRAINĘ
   
  Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę” – druga tura projektów interwencyjnych
  „Wspieramy Ukrainę” – druga tura projektów interwencyjnych
  Zgłoszenia trwają do 5 października.
  Programy zakończone
   

  Od początku swojej działalności Fundacja podejmowała różnorakie inicjatywy mieszczące się w jej mandacie programowym oraz możliwościach finansowych.

  Uruchomiła jeden z pierwszych niekomercyjnych portali edukacyjnych, mający zapewnić powszechny, szybki i nieodpłatny dostęp nauczycieli, uczniów i rodziców do zasobów oraz usług edukacyjnych. Wśród przedsięwzięć stanowiących reakcję na zgłaszane wówczas postulaty związane z reformą służby zdrowia, znalazło się szkolenie menedżerów opieki zdrowotnej pracujących głównie w mniejszych miastach. W odpowiedzi na narastający problem bezrobocia zainicjowano program skierowany do młodych ludzi poszukujących po raz pierwszy pracy oraz do grup zawodowych zagrożonych bezrobociem strukturalnym. Kiedy dwukrotnie Polskę nawiedziła niszczycielska powódź, w 2001 i 2010 roku, Fundacja w trybie pilnym uruchomiła dodatkowe środki, aby wesprzeć najbardziej poszkodowane szkoły, biblioteki i lokalne organizacje pozarządowe znajdujące się na terenach wiejskich i w małych miastach.

  Wejście Polski do Unii Europejskiej otwarło przed krajem nowe perspektywy, a Fundacja pragnąc wesprzeć proces integracji oraz przyczynić się do wykorzystania otwierających się możliwości, w 2003 roku rozpoczęła program „EURO-NGO”, w ramach którego powstała sieć 120 specjalistów, którzy przygotowywali organizacje trzeciego sektora, głównie z małych miejscowości, do absorpcji środków unijnych.

  Fundacja zawsze starała się jak najszerzej dyskontować wypracowane przez siebie doświadczenia w  kolejnych, nowych działaniach. Przykładem może być Program Rozwoju Bibliotek, którego rozpoczęcie było poprzedzone realizacją programu „Wieś Aktywna: budowanie społeczeństwa informacyjnego” (e-VITA), w ramach którego wypracowana została „Metoda e-VITA”, będąca całościową ofertą know-how w zakresie projektowania i wprowadzania w życie inicjatyw służących informatyzacji gmin, z aktywnym udziałem mieszkańców.

  W zakończonych w 2014 roku działaniach w obszarze programowym „Obywatel w demokratycznym państwie prawa”, Fundacja przez dekadę wspomagała rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego, a zgromadzone zasoby i dorobek programu upowszechniane następnie były w sieci. U podstaw rozpoczęcia akcji „Przejrzysta Gmina”, a później „Przejrzysta Polska”, leżało natomiast zwiększone zainteresowanie społeczne transparentnością i skutecznością w funkcjonowaniu władzy na szczeblu lokalnym. W kolejnych latach zasady przetestowane w „Przejrzystej Polsce” promowano za granicą, podobnie zresztą działo się z doświadczeniami wielu innych polskich organizacji pozarządowych – w dużym stopniu dzięki fundacyjnemu programowi „RITA”.

  więcej
  >
  Równamy szanse w edukacji
   

  POLSKI PORTAL EDUKACYJNY "INTERKLASA"

  Celem programu, realizowanego w latach 2000-2011, było stworzenie i prowadzenie platformy internetowej umożliwiającej dostęp do zasobów, treści oraz usług edukacyjnych, a w konsekwencji modernizacji oświaty i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z różnych środowisk. Jeden z pierwszych w Polsce, profesjonalny i niekomercyjny portal edukacyjny www.interklasa.pl został zaprojektowany z myślą o uczniach, nauczycielach i rodzicach. Program był wspólnym przedsięwzięciem PAFW oraz społecznej Inicjatywy „Interkl@sa”. Nowoczesną infrastrukturę techniczną zapewniało Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). Redakcja portalu organizowała liczne konkursy edukacyjne, w tym „Konkurs na Szkolną Witrynę”, czy konkurs o Znak Jakości Interkl@sa. Ofertę portalu stanowiła m.in. „Biblioteka Multimedialna”, zawierająca szeroką bazę pomocy naukowych, „Wirtualna klasa”, wspomagająca uczenie na odległość, a także „Interaktywna Mapa Szkół” zapewniająca informacje o każdej z 30 tys. zarejestrowanych na portalu placówek oświatowych. Portal dwukrotnie otrzymał wyróżnienie magazynu „Komputer Świat” jako najciekawsza i najlepsza polska strona edukacyjna. W 2007 roku wygrał, w kategorii „Edukacja”, konkurs Webstarfestival promujący najlepsze projekty internetowe.

  Realizatorzy programu:
  Fundacja Edukacji Ekonomicznej (2000-2008)
  Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (2008-2010)
  Fundacja „Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa” (2010-2011)

  KOMPUTER DLA NAUCZYCIELA

  Realizowany w latach 2000-2005 program był skierowany głównie do nauczycieli gimnazjalnych z małych miast i wsi: miał na celu ułatwienie zakupu komputera osobistego w preferencyjnym systemie ratalnym. Fundacja opłacała odsetki oraz ponosiła koszty prowizji. Z oferty programu skorzystało ponad 3 tys. nauczycieli z całej Polski. Był to pierwszy program Fundacji, którego przebieg i rezultaty zostały poddane niezależnej, zewnętrznej ocenie. Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez Instytut „Pentor” potwierdziły, że zakup komputera umożliwił nauczycielom lepsze przygotowanie zajęć z młodzieżą, a także zachęcił do szerokiego korzystania z zasobów edukacyjnych Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem portalu „Interkl@sa”.

  Realizator programu:
  Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej (2000-2005)

  SZKOLENIA KOMPUTEROWE NA ODLEGŁOŚĆ

  Wykorzystując efekty programu „Komputer dla Nauczyciela”, Fundacja zainicjowała program szkoleń komputerowych na odległość. Realizowane w latach 2002-2004 przedsięwzięcie umożliwiło zainteresowanym nauczycielom nieodpłatne uczestnictwo w szkoleniach dotyczących wykorzystania Internetu. Uczestniczy szkoleń poznali mechanizmy korzystania z zasobów Internetu, tworzenia stron www, przygotowania prezentacji multimedialnych, a także budowania narzędzi sprawdzających wiedzę uczniów. Program składał się z dwóch modułów: szkoleń na odległość za pośrednictwem specjalnego serwisu internetowego oraz warsztatów stacjonarnych. Blisko 1200 osób ukończyło szkolenia i otrzymało certyfikaty honorowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

  Realizator programu:
  Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej (2002-2004)

  SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW SŁUŻBY ZDROWIA

  Realizowany w latach 2000-2006 program miał na celu podniesienie poziomu wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania placówkami medycznymi. W ramach programu dofinansowano 22 ośrodki szkoleniowe oraz przyznano ponad 400 stypendiów naukowych dla menedżerów służby zdrowia, zwłaszcza z małych miejscowości, uczestniczących w studiach podyplomowych. Oferta programu obejmowała również konferencje z udziałem zagranicznych ekspertów, którzy zaprezentowali polskim lekarzom zagraniczne doświadczenia w kierowaniu nowoczesnymi systemami opieki zdrowotnej. Jednym z efektów programu było opracowanie i wdrożenie systemu społecznej akredytacji programów studiów podyplomowych z dziedziny zarządzania w ochronie zdrowia.

  Realizator programu:
  Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej (2000-2006)

  DLA DZIECI

  Prowadzony w latach 2005-2010 program miał na celu stworzenie warunków dla wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miast poprzez poprawę jakości edukacji elementarnej. Wytyczne programu zebrano w formie „Strategii rozwoju edukacji elementarnej”, której elementy wdrożono w ramach pilotażowej edycji programu realizowanej w siedmiu gminach wiejskich z pomocą ekspertów i partnerstw – organizacji pozarządowych i lokalnych władz. Doświadczenia te posłużyły do przygotowania jednego z pierwszych w kraju „Raportu o sytuacji małych dzieci w Polsce”. Powstała także baza organizacji wspierających edukację elementarną dostępna na stronie www.dzieci.org.pl. W drugiej edycji 24 organizacje przeszkolone zostały z nowoczesnych metod pracy z małymi dziećmi, a 17 organizacji uzyskało dotacje na realizację projektów wdrażających wybrane elementy strategii. W 2007 roku powołano Partnerstwo na rzecz Edukacji Małych Dzieci, w skład którego weszło 50 organizacji pozarządowych. Trzecia edycja służyła upowszechnianiu zdobytych doświadczeń.

  Realizator programu:
  Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego (2005-2010)

  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SZKOLE

  Program, realizowany w latach 2004-2010, miał na celu wsparcie inicjatyw wyzwalających ducha przedsiębiorczości wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich, zwłaszcza w małych miastach i na wsi. Głównym komponentem programu było przedsięwzięcie prowadzone wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości – „Przedsiębiorczość w Gimnazjum”, wspierające działania nauczycieli na rzecz kształtowania wśród uczniów postaw kreatywnych oraz uczenia ich efektywnej pracy w grupie. Na potrzeby tej inicjatywy stworzono internetowy system dystrybucji materiałów edukacyjnych – www.junior.org.pl, z których skorzystało ponad 3200 nauczycieli z blisko 1300 szkół. Na ofertę programu składał się także Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie „IDEA” oraz wsparcie dla Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości prowadzonej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. W Olimpiadzie, której PAFW patronuje do dzisiaj, rokrocznie bierze udział kilkanaście tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a najlepsi otrzymują indeksy uczelni organizujących zawody.

  Realizator programu:
  Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (2004-2010)

  więcej
  >
  Wspieramy rozwój społeczności lokalnych
   

  WIEŚ AKTYWNA (e-VITA)

  Program, realizowany w latach 2004-2011, bazował na doświadczeniach Programu Inicjatyw Wiejskich (VITA) i miał na celu promocję praktycznego zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla rozwoju społecznego i gospodarczego na terenach wiejskich, a także przygotowanie społeczności lokalnych i samorządów do wykorzystania środków UE. W pierwszych latach realizacji programu wypracowana została metoda informatyzacji „e-VITA”, a w kolejnych udzielono wsparcia finansowego i merytorycznego społecznościom, które podjęły się realizacji projektów budowy infrastruktury technicznej - m.in. publicznych punktów dostępu do Internetu i sieci internetowych. Dzięki pracy 13 partnerstw powstało 11 gminnych, niekomercyjnych sieci komputerowych, dając dostęp do Internetu mieszkańcom 60 wsi. Ponadto, 1360 mieszkańców zdobyło wiedzę na temat korzystania z komputera i Internetu, a 500 osób uczestniczyło w szkoleniach z zakresu tworzenia projektów internetowych. W ramach programu prowadzone były również działania edukacyjne adresowane w szczególności do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i młodzieży. Modelowe rozwiązanie informatyzacji wypracowane w programie - „Metoda e-VITA” prezentowane było podczas seminariów, a także w formie publikacji oraz poprzez „Witrynę Wiejską”.

  Realizator programu:
  Fundacja Wspomagania Wsi (2004-2011)

  EURO-NGO

  Realizowany od 2003 roku program miał na celu pomoc organizacjom pozarządowym w korzystaniu ze środków oferowanych przez Unię Europejską. W efekcie powstał ogólnodostępny system informowania i doradztwa w zakresie zasad i mechanizmów funkcjonowania funduszy unijnych, przeznaczony głównie dla liderów inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych z małych miast i wsi. Dzięki doradztwu sieci 120 specjalistów „EURO-NGO”, w latach 2004-2006 polskie organizacje pozarządowe pozyskały ze środków UE ponad 48 milionów USD na realizację 373 projektów indywidualnych i 21 projektów partnerskich. Przedsięwzięcie jest kontynuowane w ramach ścieżki „EURO-NGO+” programu „Wspieramy Organizacje Pozarządowe”.

  Realizatorzy programu:
  Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (2003-2006)
  Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych (2006-2007)

  BEZROBOCIE - CO ROBIĆ

  Program, realizowany w latach 2001-2006, miał na celu pobudzanie inicjatyw lokalnych na rzecz zwalczania bezrobocia. Łącznie 1165 beneficjentów zostało objętych pomocą psychologiczną, prawną, skorzystało z doradztwa zawodowego oraz miało możliwość ukończenia kursów doszkalających. Skorzystali także z pośrednictwa pracy, wspomaganego bankiem danych z 3000 ofert. Blisko połowa uczestników znalazła miejsce pracy lub stworzyła je poprzez rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Następnie działania programu koncentrowały się na popularyzacji metody outplacementu, zaadoptowanej do potrzeb NGO oraz lokalnych partnerów społecznych. W latach 2004-2006 szkolenia w ramach „Akademii Outplacementu” ukończyło blisko 300 specjalistów rynku pracy. Utworzony został także portal instytucji rynku pracy www.bezrobocie.org.pl.

  Realizatorzy programu:
  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (2001-2003)
  Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (2004-2006)

  WORK IN POLAND

  Celem przedsięwzięcia, opartego na doświadczeniach programu „Bezrobocie – co robić”, było wzmocnienie kompetencji i sprawności organizacji pozarządowych w zakresie świadczenia usług dla rynku pracy. Na program składały się badania i analizy, działania edukacyjno-informacyjne skierowane do NGO oraz ich samorządowych partnerów działających na rzecz osób bezrobotnych, a także granty na lokalne działania na rynku pracy realizowane z wykorzystaniem ICT. W programie oferowane były również szkolenia dla NGO prowadzone metodą „distance learning”.

  Realizator programu:
  Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (2007-2010)

  OBYWATELE I SAMORZĄD LOKALNY

  Program, realizowany w latach 2002-2004, miał na celu poprawę relacji pomiędzy samorządem i lokalną społecznością poprzez utworzenie stałych i przejrzystych mechanizmów współpracy władz z mieszkańcami i reprezentującymi ich organizacjami. Program zaowocował powstaniem „Kart Współpracy”, opracowanych wspólnie przez przedstawicieli samorządów i trzeciego sektora. Doświadczenia programu stanowiły podstawę do uruchomienia przedsięwzięcia „Przejrzysta Gmina”.

  Realizator programu:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (2002-2004)

  PROGRAM INICJATYW WIEJSKICH (VITA)

  Celem programu, realizowanego w latach 2001-2003, było pobudzenie oddolnych inicjatyw obywatelskich wśród społeczności wiejskich o niskiej aktywności, a także rozpoczęcie stałej wymiany informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsi. Program zrealizowano w trzech etapach: informacyjnym, który objął ponad 1500 osób z 72 gmin; szkoleniowym, w ramach którego ok. 3 tysiące osób wzięło udział w 120 warsztatach oraz wykonawczym, polegającym na realizacji 77 lokalnych projektów, z których większość była kontynuowana po zakończeniu finansowania przez PAFW.

  Realizator programu:
  Fundacja Wspomagania Wsi (2001-2003)

  ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH (FIMANGO)

  Realizowany w latach 2000-2006 program miał na celu poprawę jakości zarządzania finansami w instytucjach non–profit, głównie poprzez bezpłatne szkolenia, w których wzięło udział ponad 1300 księgowych i osób odpowiedzialnych za finanse w NGO. Od 2007 roku szkolenia realizowane są w ramach programu PAFW „Wspieramy Organizacje Pozarządowe”.

  Realizator programu:
  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (2000-2006)

  POWÓDŹ 2001

  Akcja podjęta w 2001 roku we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita”. W ramach przedsięwzięcia Fundacja przyznała 17 dotacji dla najbardziej poszkodowanych szkół, położonych głównie na terenach wiejskich, a blisko 200 małych firm otrzymało preferencyjne kredyty na usuwanie skutków powodzi, których przy wsparciu Fundacji udzielił Fundusz Mikro. Ponadto dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor utworzony został specjalny internetowy serwis informacyjny „Powódź”.

  Realizator programu:
  Stowarzyszenie Klon/Jawor we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita” (2001)

  POWÓDŹ. POMAGAMY!

  Rozpoczęta w maju 2010 roku akcja była wspólnym przedsięwzięciem PAFW oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, prowadzonym pod patronatem „Gazety Wyborczej”. Celem było udzielenie pomocy szkołom i gminnym bibliotekom publicznym z terenów wiejskich i małych miast dotkniętych powodzią. Równolegle PAFW wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce uruchomiła akcję pomocy dla znajdujących się na tych terenach lokalnych organizacji społecznych objętych programem „Działaj Lokalnie”. Wsparcie otrzymały 72 szkoły i biblioteki publiczne oraz 70 lokalnych organizacji społecznych i OSP.

  Realizatorzy programu (2010):
  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

  OBYWATEL I PRAWO

  Realizowany w latach 2002-2014 program miał na celu wspomaganie rozwoju różnych społecznych form poradnictwa obywatelskiego i prawnego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych udzielających bezpłatnych, specjalistycznych informacji prawnych i porad, a także aktywizację obywateli w korzystaniu ze swoich praw w sferze publicznej. Poprzez rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego program oferował pomoc przede wszystkim osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a jednocześnie inicjował debatę publiczną na temat reformy systemu dostępu do pomocy prawnej. Cykliczne organizowany był konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych prowadzących poradnictwo prawne i obywatelskie, w którym dofinansowano łącznie 190 projektów, co umożliwiło udzielenie ponad 170 tys. porad prawnych i obywatelskich. Działaniom programu patronowała Rada Ekspertów złożona z autorytetów środowisk prawnych. W rezultacie jej prac powstały m.in. wortal mediacjajestemza.pl promujący mediację cywilną oraz Centrum Pro Bono, za pośrednictwem którego organizacje pozarządowe mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną ze strony renomowanych kancelarii prawniczych. W ramach programu powstało również Forum „Aktywny Obywatel”, które zajmowało się badaniami nad barierami ograniczającymi frekwencję wyborczą i sposobami jej poprawy. Utworzono Platformę Organizacji Poradniczych i oferowano szkolenia dla organizacji udzielających porad prawnych.

  Realizator programu:
  Instytut Spraw Publicznych (2002-2014)

  PRZEJRZYSTA POLSKA

  Realizowana w latach 2006-2008 ogólnopolska akcja „Przejrzysta Polska”, w której uczestniczyły samorządy i społeczności lokalne, miała na celu wprowadzenie i utrwalenie w życiu publicznym sześciu zasad dobrego rządzenia: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności i fachowości. Przedsięwzięcie było efektem partnerskiej współpracy PAFW, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji im. Stefana Batorego, „Gazety Wyborczej” i Fundacji Agory, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Banku Światowego. Wykorzystano w nim doświadczenia programu „Obywatele i Samorząd Lokalny” oraz pilotażowego programu „Przejrzysta Gmina”. W akcji uczestniczyło blisko 800 samorządów z całej Polski, a 426 z nich ukończyło program, co zostało potwierdzone specjalnym certyfikatem. Samorządy uczestniczące w akcji mogły korzystać ze wsparcia ekspertów. Łącznie w ramach akcji przeszkolono ponad 3 tysiące urzędników. Doświadczenia programu zostały udostępnione zainteresowanym z innych krajów – Ukrainy, Gruzji, Bułgarii, Rumunii, Kazachstanu i krajów bałkańskich.

  Realizator programu:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (2005-2008)

  PRZEJRZYSTA GMINA

  Program „Przejrzysta Gmina”, będący pilotażem akcji „Przejrzysta Polska”, realizowany był z udziałem wybranych samorządów lokalnych, a jego cel stanowiła poprawa jakości i promowanie właściwych standardów życia publicznego w małych miejscowościach. W efekcie fazy pilotażowej przygotowano 16 samorządów do roli konsultantów dla akcji masowej „Przejrzysta Polska”, w której chęć uczestnictwa zgłosiło blisko 800 gmin z całego kraju, gotowych wcielać w życie zestaw zadań wypracowanych w „Przejrzystej Gminie”.

  Realizator programu:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (2003-2005)

  WSPIERANIE REFORM PRAWNYCH: SZKOLENIA KOMPUTEROWE

  W 2001 roku Fundacja zainicjowała program, którego celem było wsparcie działań podejmowanych przez wymiar sprawiedliwości na rzecz wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych do samokształcenia i dostępu do informacji. Blisko 6000 osób, m.in. sędziów i pracowników administracji sądowniczej, wzięło udział w szkoleniach. Utworzono oraz wsparto działalność sześciu centrów edukacji komputerowej – w Białymstoku, Wrocławiu, Szczecinie, Krakowie, Gdańsku i Warszawie, obsługujących również małe ośrodki. Łącznie zrealizowano w nich ponad 380 szkoleń komputerowych. W 2006 roku, po zakończeniu finansowania przez PAFW, szkolenia w tych ośrodkach były kontynuowane ze środków własnych sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Realizator programu:
  Fundacja Centrum Szkolenia Sędziów Polskich "Iustitia" (2001-2005)

  więcej
  >
  Programy zakończone
   
   
  Mapa Programów PAFW

  Zapraszamy do skorzystania z aplikacji internetowej umożliwiającej wizualizację na mapie Polski aktywności w ramach wybranych programów PAFW.

  www.mapa.pafw.pl

   
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2022
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony