Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  English Teaching Market 2022 – relacja
  English Teaching Market 2022 – relacja
  Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią COVID-19, nauczyciele i nauczycielki języka angielskiego ...
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Civis Polonus
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Równać Szanse” – konkurs „Duże Granty”
  „Równać Szanse” – konkurs „Duże Granty”
  Nawet 40 tysięcy zł na realizację 12-miesięcznego projektu rozwijającego kompetencje społeczne ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców krajowych i zagranicznych. Celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. (22) 658 00 73
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  Wydarzenia
   
  Szkoła z Klasą startuje po raz 20. Zapraszamy nauczycieli!
  Szkoła z Klasą startuje po raz 20. Zapraszamy nauczycieli!
  Odwrócone nauczanie, wykorzystanie metody design thinking oraz metodyki Agile a także sztuka ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim program przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy internetowe z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Skaczcie do oceanu edukacji. My będziemy czuwać
  Skaczcie do oceanu edukacji. My będziemy czuwać
  „Jesteście niezwykli, bowiem kieruje wami myślenie o dobrej szkole” – te słowa usłyszeli studenci ...
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel: (81) 534 78 93
  Infolinia: 800 444 131

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Jubileusz „Projektora” – 17 lat wolontariatu studenckiego
  Jubileusz „Projektora” – 17 lat wolontariatu studenckiego
  „Projektor: 17 lat – setki opowieści”, to hasło przewodnie jubileuszu programu „Projektor – ...
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera też perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org
  www.dobrasiec.org

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Stypendia pomostowe na I rok studiów – zgłoś się!
  Stypendia pomostowe na I rok studiów – zgłoś się!
  Na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i minigrantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Seniorzy dla społeczności
  Seniorzy dla społeczności
  Ruszyła piąta edycja projektu „UTW dla społeczności”, realizowanego w ramach programu „Uniwersytety ...
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801 646 719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miejscowości oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania oparte są na współdziałaniu, odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują rozmaitych partnerów. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i poprawy jakości ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  2 czerwca w hotelu Sofitel w Warszawie wręczono nagrody  25 edycji Konkursu „Dobroczyńca Roku”. ...
  SEKTOR 3.0
   
  Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: informacyjnego – realizowanego za pośrednictwem strony internetowej i bloga; promocyjnego – w ramach którego organizowane są cyklicznie Festiwale „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – szkoleń i konsultacji prowadzonych przez Mobilnych Doradców ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Festiwal Sektor 3.0 Building Trust za nami
  Festiwal Sektor 3.0 Building Trust za nami
  Prelekcje, panele dyskusyjne oraz sesje pytań i odpowiedzi, ponad 50 ekspertek i ekspertów ...
  LIDERZY PAFW
   
  Program, skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW, wspiera lokalnych liderów w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności wykorzystując tutoring, czyli stałą współpracę lidera z tutorem. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to doskonalenie kompetencji liderskich w ramach warsztatów, krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Fundusz Inicjatyw Absolwenckich – oferta dla Liderów PAFW
  Fundusz Inicjatyw Absolwenckich – oferta dla Liderów PAFW
  Jesteś Liderem PAFW? W tej edycji Funduszu Inicjatyw Absolwenckich planujemy dofinansowanie ...
  PRO PUBLICO BONO
   
  Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono” został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była fundatorem nagród konkursowych. Obecnie w ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych w ramach projektu „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

  Stowarzyszenie „ROTA” („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

  Wydarzenia
   
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W ramach programu, który do kwietnia 2015 roku realizowany był w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało blisko 4 tys. bibliotek publicznych z gmin do 20 tys. mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. Dotychczasowe efekty programu umacniane są obecnie poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek, promowanie edukacji nieformalnej ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Stypendium im. Olgi Rok dla bibliotekarek z pasją
  Stypendium im. Olgi Rok dla bibliotekarek z pasją
  Trwa XI edycja konkursu stypendialnego im. Olgi Rok dla bibliotekarek, które w niestandardowy ...
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Lokalne Partnerstwa PAFW wspierają Ukrainę
  Lokalne Partnerstwa PAFW wspierają Ukrainę
  W 2022 roku poszerzamy cele uruchomionych konkursów grantowych w programie „Lokalne Partnerstwa ...
  ZIELONY LIDER
   
  Program wspiera lokalnych liderów w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także skutecznego pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na ich realizację.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Sendzimira
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  tel. +48 663 202 050

  Osoba kontaktowa:
  Maria Wiśnicka
  Koordynatorka Projektu

  Wydarzenia
   
  Fundusze dla klimatu – sieć doradców NGO
  Fundusze dla klimatu – sieć doradców NGO
  Do 26 września trwa rekrutacja do nowego bezpłatnego programu szkoleniowo-doradczego skierowanego ...
  FUNDUSZ POMOCOWY
   
  Program, rozpoczęty w marcu 2020 r., ma na celu wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19, a także pomoc organizacjom znajdującym się w trudnej sytuacji wynikającej z pandemii.
  Wydarzenia
   
  Wsparcie na przeciwdziałanie skutkom pandemii
  Wsparcie na przeciwdziałanie skutkom pandemii
  Ruszyła druga edycja „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich”. ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504-103-904

  Wydarzenia
   
  Medal Wdzięczności dla Lane’a Kirklanda
  Medal Wdzięczności dla Lane’a Kirklanda
  31 sierpnia podczas Święta Wolności Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku, Lane ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają polskie ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii, a profesjonaliści z krajów Regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Wizyty studyjne dla studentów z Mołdawii i Ukrainy
  Wizyty studyjne dla studentów z Mołdawii i Ukrainy
  Trwa rekrutacja na wizyty studyjne dla studentów, które odbędą się od października do grudnia ...
  WSPIERAMY UKRAINĘ
   
  Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę” – druga tura projektów interwencyjnych
  „Wspieramy Ukrainę” – druga tura projektów interwencyjnych
  Zgłoszenia trwają do 5 października.
   
  >
  Solidarni z Ukrainą
   
  WSPIERAMY UKRAINĘ
  Solidarni z Ukrainą
  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Wydarzenia powiązane
  „Wspieramy Ukrainę” – druga tura projektów interwencyjnych
  „Wspieramy Ukrainę” – druga tura projektów ...
  Konkurs na projekty długofalowe wspierające Ukrainę
  Konkurs na projekty długofalowe wspierające ...
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  PAFW z nowym programem wsparcia dla Ukrainy
  PAFW z nowym programem wsparcia dla Ukrainy
  WSPIERAMY UKRAINĘ
  Solidarni z Ukrainą

  Wojna w Ukrainie, która rozpoczęła się od agresji rosyjskiej 24 lutego, w ogromnej mierze wpłynęła na działalność wielu organizacji pozarządowych w naszym kraju, także Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zespół Fundacji od początku pozostawał w stałym kontakcie ze swoimi partnerami, Realizatorami Programów PAFW, na bieżąco monitorował rozwój wydarzeń i w ramach posiadanych możliwości podejmował niezbędne kroki w celu niesienia pomocy uczestnikom programów Fundacji w samej Ukrainie, a także uchodźcom w Polsce.

  Wsparcie PAFW dla Ukrainy objęło następujące działania:

  Programy o charakterze międzynarodowym

  Szczególnie w pierwszym okresie reagowaliśmy na potrzeby licznych byłych oraz obecnych ukraińskich uczestników trzech międzynarodowych programów Fundacji, do których należą: Stypendia im. Lane’a Kirklanda, „Przemiany w Regionie” (RITA) i „Study Tours to Poland” (STP). W latach 2000-2022 w ramach tych przedsięwzięć gościło w Polsce 8426 obywateli Ukrainy, w tym 541 Kirklandystów, 1330 uczestników programu „RITA” oraz 6575 uczestników wizyt studyjnych (4477 profesjonalistów i 2098 studentów).

  1. W programie Przemiany w Regionie” (RITA), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji, została utworzona szybka „ukraińska ścieżka” grantowa. Stanowiła ona początek nowego programu PAFW – Wspieramy Ukrainę – – skierowanego do polskich NGOs, które pomagają we współpracy z ukraińskimi organizacjami partnerskim ludności cywilnej w Ukrainie  lub ukraińskim uchodźcom w Polsce. Dzięki przekształceniu „ścieżki ukraińskiej” w program „Wspieramy Ukrainę”, na projekty interwencyjne przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 1.7 miliona złotych. Ogólnie na program „Wspieramy Ukrainę” Rada Dyrektorów PAFW przeznaczyła dotąd ponad 5 milionów złotych.
   Do udziału w marcowym konkursie na tzw. projekty interwencyjne zgłosiły się aż 422 organizacje pozarządowe. Na podstawie oceny niezależnych ekspertów i decyzji komisji grantowej, dofinansowanie otrzymało 59 organizacji z 14 województw. Większość z nich działa w mniejszych miejscowościach. 15 projektów było realizowanych w Ukrainie. Projekty interwencyjne służyły m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa ludności cywilnej w Ukrainie, zaopatrzeniu w środki medyczne oraz ochronę osobistą, wyposażeniu i dostosowaniu miejsc pozwalającym na funkcjonowanie w sytuacji wojny, a także działaniom wspierającym uchodźców w Polsce.
  2. Kolejnym działaniem w programie „Wspieramy Ukrainę”, był rozstrzygnięty w czerwcu konkurs na projekty długofalowe służące m.in. wspieraniu edukacji ukraińskich dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy w zaadaptowaniu się do warunków polskiego rynku pracy oraz przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Spośród zgłoszonych przez polskie organizacje pozarządowe 246 projektów komisja grantowa wybrała 33 projekty, na łączną kwotę ponad 1.5 miliona zł, które są obecnie realizowane w 14 województwach, a 8 z nich w Ukrainie.
   Trzeci konkurs grantowy na wsparcie projektów interwencyjnych ogłoszony  we wrześniu adresowany jest do polskich NGOs, które chcą prowadzić działania zwiększające dostęp do edukacji szkolnej oraz pozaszkolnej ukraińskich dzieci i młodzieży przebywających w Polsce, a także w samej Ukrainie.
  3. Od 2000 roku w programie „RITA” wzięło udział ponad 1000 polskich organizacji pozarządowych; wraz ze swoimi partnerami z Ukrainy zrealizowały 444 projekty. W oparciu o te kontakty od końca lutego bieżącego roku organizowane było wsparcie i pomoc humanitarna dla ludności cywilnej w Ukrainie.
  4. Od początku wojny przebywającym obecnie w Polsce stypendystom Programu Kirklanda, realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian, udzielane jest wsparcie informacyjne i organizacyjne, zaoferowano im także pomoc w sprowadzeniu ich rodzin do Polski. Zespół Programu starał się również odpowiadać na indywidualne i zbiorowe potrzeby zgłaszane przez absolwentów programu przebywających w Ukrainie, m.in. w zakresie zapotrzebowania na lekarstwa, sprzęt medyczny, czy żywność. W tym celu, w ramach budżetu Programu Kirklanda w ciągu kilku tygodni przekierowano blisko 100 tysięcy złotych na pomoc humanitarną dla ludności cywilnej i koordynację działań pomocowych w Ukrainie.
  5. Ponadto, dzięki zbiórce finansowej i rzeczowej Fundacji Liderzy Przemian prowadzonej przy współpracy z absolwentami Programu Kirklanda, wyposażono 3 karetki medyczne, które dostarczyli na Ukrainę mieszkający obecnie w Polsce absolwenci programu.
   Wielu byłych uczestników Programu Kirklanda odgrywa ważne role w ukraińskiej administracji publicznej, samorządowej, w środowiskach akademickich, instytucjach kultury, w organizacjach pozarządowych, w biznesie oraz mediach. 
   Do grona absolwentów Programu Kirklanda należy m.in. Iryna Wereszczuk, Wicepremier Ukrainy i Minister ds. Terytoriów Czasowo Okupowanych, która w latach 2015-2016 studiowała w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.
  6. W ramach programu „Study Tours to Poland”, realizowanego we współpracy z Fundacją Liderzy Przemian i Fundacją „Borussia”, uruchomiono inicjatywę STP dla Ukrainy z budżetem 900 tysięcy złotych. Polskie organizacje pozarządowe, które gościły w Polsce grupy liderów studenckich i profesjonalistów, przekazały za pośrednictwem absolwentów programu wsparcie rzeczowe i finansowe osobom poszkodowanym przez wojnę. Pomoc ta została skierowana do większości z 24 obwodów w Ukrainie, .in.. do obwodu kijowskiego i Kijowa, lwowskiego, tarnopolskiego i dniepropietrowskiego, a także charkowskiego oraz sumskiego i ługańskiego.
  7. Absolwenci „Study Tours to Poland” z Tarnopola Khrystyna Bilinska (urzędniczka i aktywistka społeczna) oraz Mykhailo Syrotyuk (radny miasta) – twórcy Centrum Nauki w Tarnopolu – zorganizowali dużą grupę wolontariuszy i od kilku miesięcy angażują się we wsparcie dla uchodźców, m.in. poprzez pomoc rzeczową. Centrum Nauki w Tarnopolu zostało przekształcone w lokalny ośrodek pomocy humanitarnej.

  Programy PAFW o charakterze krajowym

  W obydwu głównych obszarach krajowej aktywności PAFW – edukacji oraz rozwoju społeczności lokalnych – od początku wojny zostały podjęte  działania skupione na udzielaniu pomocy uchodźcom ukraińskim w Polsce. Dotychczas na tego typu przedsięwzięcia z fundacyjnego budżetu skierowano kwotę 1.6 miliona złotych. Jednocześnie Realizatorzy kilku programów PAFW pozyskali ze źródeł zewnętrznych ponad 4 milionów dolarów.

  Wśród programów o charakterze edukacyjnym jednym z najważniejszych zadań stała się pomoc w  zapewnianiu opieki oraz nauki dla ukraińskich dzieci.

  1. W pierwszym dniu rosyjskiej inwazji, w ramach programu „Szkoła Ucząca Się” (SUS) zorganizowano webinarium zatytułowane „Wojna w Ukrainie. Jak o tym rozmawiać z dziećmi i młodzieżą”. Jego celem było przygotowanie polskich nauczycieli do zmierzenia się z zupełnie nową sytuacją, jaką wytworzyła wojna w Ukrainie.  W następnych tygodniach wyemitowano kolejnych 9 webinariów przygotowujących dyrektorów szkół i nauczycieli na przyjęcie uczniów z Ukrainy. Łącznie obejrzało je blisko 50 tysięcy osób. Od września, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, cykl zdalnych prezentacji, warsztatów i spotkań poświęconych edukacji międzykulturowej i zarządzaniu różnorodnością jest kontynuowany w ramach inicjatywy „Odporna szkoła”. Cykl został skierowany do ok. 2 tysięcy dyrektorów.
  2. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Realizator Programu „Szkoła Ucząca Się”, dzięki doświadczeniom zdobytym m.in. w ramach projektu „Rozmawiajmy o Uchodźcach” realizowanemu od 2015 roku z inicjatywy i dzięki dofinansowaniu PAFW, opracował liczne pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, np.: „Co możemy zrobić w czasie wojny w Ukrainie?”, „Jak rozmawiać o wojnie z dziećmi i młodzieżą w domu i szkole?”, „Jak rozmawiać o wojnie w obecności dzieci z Ukrainy, Rosji i Białorusi?”, „Poznaj ukraiński naród i kulturę poprzez literaturę, muzykę i film”. Do tej pory skorzystało z nich 20 tysięcy osób. We wrześniu b.r., dzięki funduszom PLAN International oraz Norwegian Refugee Council, uruchomione zostały nowe kursy i warsztaty dla nauczycieli. Informacje o szkoleniach oraz materiały edukacyjne są dostępne na stronie Polska-Ukraina. Razem w szkole.
  3. Szkoła Edukacji PAFW i UW  już pierwszego dnia wojny przygotowała webinarium dla nauczycieli „Jak rozmawiać z uczniami o wojnie w Ukrainie”. Następnie przeprowadziła trzy kolejne webinaria poświęcone nauczaniu historii Polski i Ukrainy oraz metodom integracji młodzieży ukraińskiej i polskiej; obejrzało je ponad 10 tysięcy osób. Dodatkowo eksperci Szkoły Edukacji opracowali zestaw poradników dla nauczycieli, w których opisują różnice między polską a ukraińską podstawą programową i proponują aktywności mające pomóc w integracji uchodźczych dzieci. Do tej pory skorzystało z nich ponad 30 tysięcy nauczycieli. Wszystkie materiały dostępne są na stronie SE. Szkoła zorganizowała też konferencję „Nauczyciel ukraiński w Polsce”, w której udział wzięło blisko 100 nauczycieli z Ukrainy, a także zrealizowała dwa kursy online dla 30 nauczycieli języka polskiego „Jak uczyć języka polskiego jako obcego” oraz dla 20 nauczycieli z Ukrainy pt. „Nauczanie matematyki w Polsce”. W konferencji wzięła udział Lilia Hrynevich Minister Oświaty i Nauki Ukrainy w latach 2016-2019 (absolwentka Programu Kirklanda). 
  4. W ramach przedsięwzięcia Szkoła z Klasą zorganizowany został cykl sesji poświęconych radzeniu sobie w polskiej szkole z sytuacją wojny w Ukrainie. Prowadzone były również otwarte webinaria poświęcone problemom stresu, lęku i niepewności. Wszystkie materiały dostępne są na stronie Fundacji Szkoła z Klasą. Do tej pory skorzystało z nich prawie 10 tysięcy osób. W maju ok. 100 placówek oświatowych uczestniczących w Szkole z Klasą, w których uczą się uczniowie ukraińscy, otrzymało sprzęt komputerowy dzięki wsparciu firmy Intel. We wrześniu ruszyła rekrutacja do 20 edycji programu Szkoła z Klasą, która w tym roku poświęcona jest różnorodności. Szkoły uczestniczące w programie mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. Dzięki dofinansowaniu PLAN International, w ramach nowej edycji programu Fundacja Szkoła z Klasą oferuje nauczycielom z całej Polski zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe i doradcze, a polsko-ukraińskim zespołom uczniów granty przeznaczone na zmianę przestrzeni szkolnych. Szkolić i doradzać szkołom będą trenerzy przeszkoleni w zakresie edukacji międzykulturowej dzięki dofinansowaniu PAFW.
  5. W działania na rzecz wsparcia dzieci ukraińskich uchodźców włączyli się studenci-wolontariusze programu PROJEKTOR – Wolontariat Studencki”. Od marca do maja127 wolontariuszy przeprowadziło zajęcia dla ponad 3 tysięcy dzieci z Ukrainy w 91 placówkach (najwięcej w powiecie puławskim, leskim i bieszczadzkim).
  6. Program „Równać Szanse” wsparł kwotą 30 tysięcy złotych dwie ukraińskie organizacje: Centrum Inicjatyw Edukacyjnych ze Lwowa i Misję Unikalna Kraina ze Żmerynki (obwód winnicki), prowadzące lokalne działania pomocowe na rzecz ludności cywilnej, która ucierpiała z powodu wojny.
  7. W marcu, na kanale YouTube oraz na Facebooku programu „Równać Szanse”, odbyło się spotkanie online z psycholożką Małgorzatą Ohme zatytułowane „Jak rozmawiać z młodzieżą o wojnie”. Wydarzenie poprowadził Janusz  Schwertner, dziennikarz i publicysta portalu Onet.
  8. W minionych latach w programie Równać Szanse utworzono w Ukrainie sieć  45 Klubów Młodego Odkrywcy, w których uczestniczy blisko 20 tysięcy aktywnych członków. Kluby te znajdują się w Kijowie, Doniecku, Charkowie, Mariupolu, Odessie, Tarnopolu i we Lwowie. Fundacja Civis Polonus, Realizator Programu „Równać Szanse”, pozostaje z nimi w kontakcie; została im zaoferowana pomoc, w tym schronienie w Polsce.
  9. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, Realizator Programu English Teaching od wielu lat pracuje w obszarze edukacji międzykulturowej z nauczycielami języka angielskiego z terenów wiejskich i małych miast. W wielu szkołach to właśnie oni są odpowiedzialni za pierwszy kontakt i pomoc w adaptacji uczniów z zagranicy. Po wybuchu wojny Zespół programu „English Teaching” skoncentrował się na przygotowaniu nauczycieli angielskiego z małych miejscowości do wspierania uczniów z Ukrainy nie tylko w zakresie komunikacji z polskimi dziećmi i młodzieżą, ale też w kwestiach formalnych i bytowych ich rodzin. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” aktywnie wspiera stowarzyszenie „Centrum Dobroczyn” w Czernihowie i zaangażowała się w przygotowanie lokalnej społeczności na przyjęcie rodzin z Ukrainy.

  W obszarze wspierania rozwoju społeczności lokalnych w Polsce:

  1. W Działaj Lokalnie, w ramach lokalnego konkursu grantowego, utworzona została ścieżka – „Działaj Lokalnie i Solidarnie z Ukrainą” – umożliwiająca otrzymanie wsparcia na projekty zapewniające pomoc uchodźcom z Ukrainy. Przyznano 201 dotacji na łączną kwotę blisko 1 miliona złotych, których realizacja potrwa do końca roku. W ostatnich latach w programie „Działaj Lokalnie” jego Realizator, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a także niektóre Ośrodki Działaj Lokalnie angażowali się w ostatnich latach w inicjatywę „Działaj Lokalnie na Ukrainie”. W jej ramach na grunt ukraiński przenoszone były elementy polskiego modelu rozwoju lokalnej filantropii, m.in. prowadzenie lokalnych konkursów grantowych i fundraisingu, organizacja wolontariatu, czy budowanie partnerstw lokalnych. Ośrodki Działaj Lokalnie pozostają w kontakcie ze swoimi ukraińskimi partnerami i starają się na bieżąco odpowiadać na zgłaszane potrzeby.
  2. W programie Lokalne Partnerstwa PAFW oferta aktualnych konkursów grantowych umożliwia pozyskanie środków na realizację działań służących pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zrealizowanych zostanie minimum 10 takich projektów na łączną kwotę 300 tys. złotych.
  3. Poprzez Fundusz Wsparcia Antykryzysowego 9 Ośrodków Działaj Lokalnie wspierających uchodźców z Ukrainy otrzymało dotacje na łączną kwotę blisko 50 tysięcy złotych. Dofinansowane działania obejmowały m.in. zakup wyposażenia do punktów recepcyjnych i informacyjnych oraz zatrudnienie koordynatorów wolontariatu. Kilka ODL otrzymało również środki z Fundacji Motta w wysokości blisko 100 tysięcy dolarów w ramach programu Global Challenges Local Solutions prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
  4. W programie Lokalne Partnerstwa PAFW, w ramach Funduszu Rozwoju dla alumnów, przyznano 9 dotacji na łączną kwotę blisko 90 tysięcy złotych na przedsięwzięcia służące wsparciu uchodźców z Ukrainy. Zorganizowano m.in. konsultacje psychologiczne, spotkania integracyjne, lekcje języka polskiego, a także warsztaty kulinarne, rękodzielnicze czy teatralne. Ponadto, 100 tysięcy złotych otrzymały dwa nowe lokalne partnerstwa PAFW na działania na rzecz integracji uchodźców z Ukrainy
  5. Poprzez program Liderzy PAFW, realizowany we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów, pomoc otrzymali obecni uczestnicy i absolwenci programu, którzy w swoich społecznościach lokalnych podejmują działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, m.in. zapewniając im zakwaterowanie i pracę.
  6. W Programie Rozwoju Bibliotek, we współpracy z programem „Sektor 3.0”, których Realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, została uruchomiona inicjatywa „Biblioteki dla Ukrainy”. Powstała strona internetowa bibliotekidlaukrainy.org.pl służąca wspieraniu bibliotek, które pomagają uchodźcom z Ukrainy. Placówki te nie tylko na bieżąco wspierają uchodźców z Ukrainy, ale także dostosowują ofertę biblioteczną w dłuższej perspektywie, tak aby uchodźcy mogli się stać częścią lokalnej społeczności.
  7. Biblioteki pełnią rolę miejsc, w których uchodźcy ukraińscy otrzymują niezbędne informacje na temat wsparcia organizowanego przez samorządy i organizacje pozarządowe, dotyczące podstawowych spraw, takich jak przyjmowanie dzieci do szkoły i przedszkola, wolnych miejsc pracy, czy też pomocy psychologicznej. W bibliotekach uchodźcy mają zapewniony dostęp do komputerów i Internetu, a ich dzieci mogą dołączać do grup zajęć prowadzonych w bibliotecznych  placówkach. Biblioteki otrzymują też pomoc w tworzeniu oferty kulturalnej dla obywateli ukraińskich.
  8. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Realizator Programu Rozwoju Bibliotek, pozyskała 1 milion dolarów z Fundacji Save the Children na projekt „Libraries For All”, w realizację którego zaangażowanych będzie 100 bibliotek oferujących wielopłaszczyznowe edukacyjne wsparcie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

  Zaangażowanie w działania koordynacyjne polskich NGOs

  Od początku wojny inicjatywy wspierające Ukrainę, zwłaszcza uchodźców ukraińskich w Polsce, podejmują liczne organizacje pozarządowe, często we współpracy z samorządami. Szczególne nasilenie tych przedsięwzięć miało miejsce w pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji.

  PAFW zaangażowała się w działania koordynacyjne polskich NGOs. Między innymi  udzieliła wsparcia działaniom na rzecz ukraińskich dzieci w Polsce, podejmowanym przez sieć organizacji społecznych SOS dla Ukrainy.

  Kontakt:

  • Agnieszka Mazur, Dyrektor Programowa, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, tel. 607309353 (ogólna koordynacja)
  • Marianna Hajdukiewicz, Dyrektor Programowa, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, (koordynacja inicjatyw edukacyjnych)
  • Przemysław Zaroń, Specjalista ds. PR, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, tel. 601990029
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
   
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2022
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony