Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się także do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  englishteaching.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  XX jubileuszowy English Teaching Market za nami
  XX jubileuszowy English Teaching Market za nami
  Jak skutecznie pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Jak wspierać komunikację ...
  Multimedia
   
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Civis Polonus
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  rownacszanse.pl

   

  Wydarzenia
   
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Już po raz trzeci program „Równać Szanse” był inicjatorem debaty o problemach i wyzwaniach, ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jego celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są kierowane do szkół z małych miejscowości.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. 518 287 625
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  sus.ceo.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Dyrektorzy Szkół Uczących Się spotkali się w Łochowie
  Dyrektorzy Szkół Uczących Się spotkali się w Łochowie
  Z energią i odwagą w dbaniu o siebie – pod takim hasłem odbyła się tegoroczna Letnia Szkoła ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Program, prowadzony wraz z Uniwersytetem Warszawskim, przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  szkolaedukacji.pl

   

  Wydarzenia
   
  Superbohaterka z teleskopem. Zakończenie roku w Szkole Edukacji
  Superbohaterka z teleskopem. Zakończenie roku w Szkole Edukacji
  „W Szkole Edukacji dostałam teleskop, który pozwala mi dostrzec i docenić wszystkie gwiazdy, ...
  Multimedia
   
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel.: 507 703 240

  www.projektor.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Wakacyjne Warsztaty z „PROJEKTOREM” i IT for SHE Kids
  Wakacyjne Warsztaty z „PROJEKTOREM” i IT for SHE Kids
  Działasz w lokalnej organizacji pozarządowej, kole gospodyń wiejskich, instytucji kultury, ...
  Multimedia
   
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera także perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  www.stypendia-pomostowe.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org

  www.dobrasiec.org

   

  Wydarzenia
   
  Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości
  Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości
  Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium na I rok ...
  Multimedia
   
  KURS NA ODPORNOŚĆ
   
  Przedsięwzięcie służy wzmocnieniu odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Jego celem jest rozwój kompetencji nauczycieli i edukatorów, którzy pracując z najmłodszymi, coraz częściej mierzą się z ich obniżonym nastrojem, niską motywacją, samotnością i brakiem poczucia własnej wartości.
  REALIZATOR PROGRAMU:

   

  Fundacja Szkoła z Klasą
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. 518 287 625
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

   

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: biuro@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  PAFW z nowym programem na rzecz odporności psychicznej dzieci i młodzieży
  PAFW z nowym programem na rzecz odporności psychicznej dzieci i młodzieży
  Celem programu jest rozwój kompetencji nauczycieli i edukatorów, którzy pracując z najmłodszymi, ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Program ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowany jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i mini-grantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  seniorzywakcji.pl

   

  Wydarzenia
   
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  Trwa 10. edycja konkursu „Seniorzy w akcji”, w ramach którego wsparcie otrzymało już ponad ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

   

  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  Multimedia
   
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, prowadzone przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują wielu różnych partnerów, którzy rozwijają zdolność do wzajemnej współpracy. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  dzialajlokalnie.pl

   

  Wydarzenia
   
  Szkolenia dla Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Relacja
  Szkolenia dla Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Relacja
  Od 27 lutego do 4 marca w odbył się cykl spotkań szkoleniowych Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. ...
  Multimedia
   
  SEKTOR 3.0
   
  Program służy podniesieniu wiedzy oraz umiejętności działaczy i pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności z małych społeczności lokalnych, w zakresie skutecznego wykorzystania ICT w codziennej pracy, co zwiększa zasięg i efektywność ich działań. Składa się z kilku komponentów: informacyjnego (strona internetowa, VOD i blog), promocyjnego (Festiwale Sektor 3.0), doradczego (sieć Mobilnych Doradców ICT i e-learning) oraz finansowego (Fundusz Innowacji).
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530 69 11 99

  sektor3-0.pl

   

  Wydarzenia
   
  AI w działaniach NGO. Pobierz e-booka z rekomendacjami
  AI w działaniach NGO. Pobierz e-booka z rekomendacjami
  W ramach programu „Sektor 3.0”, podczas pilotażowego projektu edukacyjnego, przeszkolono przedstawicieli ...
  Multimedia
   
  PROGRAM LIDERSKI PAFW
   
  Jest skierowany do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW oraz lokalnych liderów, których wspiera w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności, wykorzystując metodę tutoringu. Liderki i liderzy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to warsztaty, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne a także spotkania z osobami życia publicznego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  programliderski.pl

   

  Wydarzenia
   
  Program Liderski PAFW. Bądźmy w dialogu!
  Program Liderski PAFW. Bądźmy w dialogu!
  Wsłuchując się w głos i potrzeby liderek oraz liderów PAFW podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy ...
  Multimedia
   
  PRO PUBLICO BONO
   
  W ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych poprzez projekt „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

  Fundacja Media Forum („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

   

  Wydarzenia
   
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Transformacja cyfrowa tytułu, subskrypcje w portalu lokalnym, dziennikarstwo interwencyjne ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W latach 2009-2015, w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało 3808 bibliotek publicznych z gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. W latach 2021-2023 program objął ponad 400 kolejnych placówek bibliotecznych. Efekty programu umacniane są m.in. poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  biblioteki.org

   

  Wydarzenia
   
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  „W czym mogę pomóc ?” to hasło tegorocznego XIV Ogólnopolskiego Kongresu  Bibliotek, który ...
  Multimedia
   
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych. Działania te budują i umacniają kapitał społeczny.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622 01 22

  www.lokalnepartnerstwa.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Lokalne Partnerstwa PAFW na OFIP. Relacja
  Lokalne Partnerstwa PAFW na OFIP. Relacja
  W dniach 26-28 czerwca 2024 r. odbyło się w Warszawie IX Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych ...
  Multimedia
   
  ZIELONY LIDER
   
  Program wspiera lokalnych liderów i liderki w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także pozyskiwania funduszy na ich realizację, zwłaszcza unijnych.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Sendzimira
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  tel. +48 663 202 050

  Osoba kontaktowa:
  Maria Wiśnicka
  Koordynatorka Projektu

  zielonylider.org

   

  Wydarzenia
   
  Zieloni liderzy spotkają się w maju w Krakowie
  Zieloni liderzy spotkają się w maju w Krakowie
  Ruszyły zapisy na dwudniową konferencję „Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych” ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504 103 904

  kirkland.edu.pl

   

  Wydarzenia
   
  Kirklandyści rocznika 2023/24 z dyplomami
  Kirklandyści rocznika 2023/24 z dyplomami
  Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 27 czerwca 2024 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Dyplomy ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  programrita.org

   

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają polskie ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy (obecnie z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii), a także profesjonaliści. W ramach programu Fundacja wspiera Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką (WEASA) skierowaną do ekspertów z krajów Partnerstwa Wschodniego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  studytours.pl

   

  Wydarzenia
   
  WEASA: integracja i rewitalizacja współpracy w czasach kryzysu
  WEASA: integracja i rewitalizacja współpracy w czasach kryzysu
  W dniach 1-7 lipca 2024 r., odbyła się dwunasta edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY UKRAINĘ
   
  Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  fed.org.pl/wspieramy-ukraine/

   

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

   

  Wydarzenia
   
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  59 polskich organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 1,65 miliona złotych ...
   
  Solidarni z Ukrainą
   
  Solidarni z Ukrainą
  Solidarni z Ukrainą

  Wojna w Ukrainie, która rozpoczęła się od agresji rosyjskiej 24 lutego ubiegłego roku, wywołała natychmiastową reakcję wśród organizacji pozarządowych w Polsce, w ogromnej mierze wpływając na działalność wielu z nich. Również Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności od pierwszego dnia wojny pozostawała w stałym kontakcie ze swoimi partnerami, na bieżąco monitorowała rozwój wydarzeń i w miarę posiadanych możliwości podejmowała kroki w celu niesienia pomocy uczestnikom programów Fundacji w samej Ukrainie, a także uchodźcom w Polsce.

  Zaangażowanie PAFW objęło następujące działania:

  Programy o charakterze międzynarodowym

  Od początku rosyjskiej agresji PAFW reagowała na potrzeby licznych byłych oraz ubiegłorocznych ukraińskich uczestników swoich trzech zagranicznych przedsięwzięć: Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, „Przemiany w Regionie” (RITA) i „Study Tours to Poland” (STP). W latach 2000-2022 w ich ramach gościło w Polsce 8676 obywateli Ukrainy, w tym 554 Kirklandystów, 1392 osób biorących udział w programie „RITA” oraz 6730 uczestników wizyt studyjnych (4571 profesjonalistów i 2159 studentów).

  1. W programie Przemiany w Regionie” (RITA), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji, została utworzona szybka „ukraińska ścieżka” grantowa. Była ona początkiem nowego programu PAFW – Wspieramy Ukrainę – skierowanego do polskich NGOs, które we współpracy z ukraińskimi organizacjami partnerskim pomagały ludności cywilnej w Ukrainie  lub ukraińskim uchodźcom w Polsce. Na pierwsze projekty pomocowe wyasygnowano 1.7 miliona złotych. Na program „Wspieramy Ukrainę” Rada Dyrektorów PAFW przeznaczyła dotąd ponad 5 milionów złotych.
   Do udziału w konkursie na tzw. projekty interwencyjne w marcu 2022 r. zgłosiły się aż 422 organizacje pozarządowe. Na podstawie oceny niezależnych ekspertów i decyzji komisji grantowej, dofinansowanie otrzymało 59 organizacji z 14 województw. Większość z nich działa w mniejszych miejscowościach. 15 projektów było realizowanych w Ukrainie. Projekty interwencyjne służyły zapewnieniu bezpieczeństwa ludności cywilnej w Ukrainie, zaopatrzeniu jej w środki medyczne oraz ochronę osobistą, wyposażeniu i dostosowaniu miejsc do funkcjonowania w warunkach wojennych, a także wspieraniu działań na rzecz uchodźców w Polsce.
  2. Kolejnym działaniem w programie „Wspieramy Ukrainę”, był rozstrzygnięty w czerwcu konkurs na projekty długofalowe służące m.in. wspieraniu edukacji ukraińskich dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy w zaadaptowaniu się do warunków polskiego rynku pracy oraz przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Spośród zgłoszonych przez polskie organizacje pozarządowe 246 projektów komisja grantowa wybrała 33 inicjatywy na łączną kwotę ponad 1.5 miliona złotych, które są obecnie realizowane w 14 województwach, a 8 z nich w Ukrainie.
   Trzeci konkurs grantowy, jesienią 2022 r.,  skierowany był do polskich NGOs działających na rzecz  poszerzenia dostępu do edukacji szkolnej oraz pozaszkolnej dla ukraińskich dzieci i młodzieży w Polsce, a także w samej Ukrainie. Wpłynęło 96 zgłoszeń, spośród których dofinansowano 24 projekty. Trzeci konkurs grantowy, jesienią 2022 r.,  skierowany był do polskich NGOs działających na rzecz  poszerzenia dostępu do edukacji szkolnej oraz pozaszkolnej dla ukraińskich dzieci i młodzieży w Polsce, a także w samej Ukrainie. Wpłynęło 96 zgłoszeń, spośród których dofinansowano 24 projekty.
  3. Od 2000 roku w programie „RITA” wzięło udział ponad 1000 polskich organizacji pozarządowych; wraz ze swoimi ukraińskimi partnerami zrealizowały 464 projekty. W oparciu o te kontakty, od końca lutego 2022 roku organizowana była pomoc humanitarna dla ludności cywilnej w Ukrainie.
  4. Od początku wojny przebywającym obecnie w Polsce stypendystom Programu Kirklanda, realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian, udzielane jest wsparcie informacyjne i organizacyjne, zaoferowano im także pomoc w sprowadzeniu ich rodzin do Polski. Zespół Programu starał się również odpowiadać na indywidualne i zbiorowe potrzeby zgłaszane przez absolwentów programu przebywających w Ukrainie, m.in. w zakresie zapotrzebowania na lekarstwa, sprzęt medyczny, czy żywność. W tym celu w ciągu kilku tygodni przekierowano część środków z budżetu Programu Kirklanda na pomoc humanitarną dla ludności cywilnej oraz koordynację działań pomocowych w Ukrainie.
  5. Ponadto, dzięki zbiórce finansowej i rzeczowej Fundacji Liderzy Przemian przeprowadzonej we współpracy z absolwentami Programu Kirklanda, wyposażono 3 karetki medyczne, które na Ukrainę dostarczyli mieszkający w Polsce absolwenci programu.
   Wielu byłych uczestników Programu Kirklanda odgrywa ważne role w ukraińskiej administracji publicznej, samorządowej, w środowiskach akademickich, instytucjach kultury, w organizacjach pozarządowych, w biznesie oraz mediach. 
   Do grona absolwentów Programu Kirklanda należy m.in. Iryna Wereszczuk, Wicepremier Ukrainy i Minister ds. Terytoriów Czasowo Okupowanych, która w latach 2015-2016 studiowała w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.
  6. W ramach programu „Study Tours to Poland”, realizowanego we współpracy z Fundacją Liderzy Przemian i Fundacją „Borussia”, uruchomiono inicjatywę STP dla Ukrainy z budżetem 900 tysięcy złotych. Polskie organizacje pozarządowe, które w przeszłości gościły w Polsce grupy liderów studenckich i profesjonalistów, przekazały za pośrednictwem absolwentów programu wsparcie rzeczowe i finansowe osobom poszkodowanym przez wojnę. Pomoc ta została skierowana do większości z 24 obwodów w Ukrainie, m.in. do obwodu kijowskiego i Kijowa, lwowskiego, tarnopolskiego i dniepropietrowskiego, a także charkowskiego oraz sumskiego i ługańskiego.
  7. Absolwenci „Study Tours to Poland” z Tarnopola Khrystyna Bilinska (urzędniczka i aktywistka społeczna) oraz Mykhailo Syrotyuk (radny miasta) – twórcy Centrum Nauki w Tarnopolu – zorganizowali dużą grupę wolontariuszy i zaangażowali się we wsparcie dla uchodźców, m.in. poprzez udzielanie im pomocy rzeczowej. Centrum Nauki w Tarnopolu zostało przekształcone w lokalny ośrodek pomocy humanitarnej.

  Programy PAFW o charakterze krajowym

  W obydwu głównych obszarach krajowej aktywności PAFW – edukacji oraz rozwoju społeczności lokalnych – od początku wojny zostały podjęte  działania skupione na udzielaniu pomocy uchodźcom ukraińskim w Polsce. Dotychczas na tego typu przedsięwzięcia z fundacyjnego budżetu skierowano kwotę 1.6 miliona złotych. Jednocześnie Realizatorzy kilku programów PAFW pozyskali ze źródeł zewnętrznych ponad 4 milionów dolarów.

  Wśród programów o charakterze edukacyjnym jednym z najważniejszych zadań stała się pomoc w  zapewnianiu opieki oraz nauki dla ukraińskich dzieci.

  1. Na początku rosyjskiej inwazji, w ramach programu „Szkoła Ucząca Się” (SUS) zorganizowano 10 webinariów, których celem było przygotowanie polskich nauczycieli i dyrektorów szkół do pracy w nowych uwarunkowaniach, jakie wytworzyła wojna w Ukrainie. Spotkania poświęcone były między innymi następującym tematom: jak rozmawiać z uczniami o wojnie w Ukrainie, jak przygotować szkołę na przyjęcie uczniów z Ukrainy, jak uruchomić w oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy, jak uczyć i oceniać w zróżnicowanej klasie. Łącznie webinaria obejrzało blisko 50 tysięcy osób.
  2. Zmodyfikowano programy kursów, szkoleń i warsztatów prowadzonych w ramach programu „Szkoła Ucząca Się” (SUS), dostosowując je do nowej sytuacji szkół. Dołączono tematykę poświęconą integracji edukacyjnej dzieci polskich i ukraińskich, metodom pracy w klasie zróżnicowanej, współpracy z rodzicami uczniów ukraińskich, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z traumą wojenną, a także organizacji pracy szkoły, w której uczą się dzieci z rodzin emigrantów i uchodźców.
  3. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Realizator Programu „SUS”, dzięki doświadczeniom zdobytym m.in. w ramach projektu „Rozmawiajmy o Uchodźcach”, prowadzonego od 2015 roku i dofinansowanego przez PAFW, opracował pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, np.: „Co możemy zrobić w czasie wojny w Ukrainie?”, „Jak rozmawiać o wojnie z dziećmi i młodzieżą w domu i szkole?”, „Jak rozmawiać o wojnie w obecności dzieci z Ukrainy, Rosji i Białorusi?”, „Poznaj ukraiński naród i kulturę poprzez literaturę, muzykę i film”. W ubiegłym roku skorzystało z nich ponad 20 tysięcy osób.
   We wrześniu 2022 r., dzięki funduszom PLAN International, Norwegian Refugee Council oraz UNICEF (w sumie ok. 2 miliony dolarów) rozpoczęto realizację kompleksowych działań „Polska-Ukraina. Razem w szkole” skierowanych do ok. 2 tysięcy placówek oświatowych, w których uczą się dzieci i młodzież z Ukrainy. Oferta dla szkół obejmuje m.in. minigranty na projekty edukacyjne adresowane do uczniów polskich i pochodzących z rodzin imigranckich. Prowadzone są także kursy i warsztaty dla nauczycieli podnoszące ich kompetencje, opracowywane zostały dodatkowe materiały i narzędzia edukacyjne. Informacje o szkoleniach oraz materiały są dostępne na stronie Polska-Ukraina. Razem w szkole.
  4. Szkoła Edukacji PAFW i UW już w lutym 2022 roku przygotowała webinarium dla nauczycieli „Jak rozmawiać z uczniami o wojnie w Ukrainie”. Następnie przeprowadziła trzy kolejne webinaria poświęcone nauczaniu historii Polski i Ukrainy oraz metodom integracji młodzieży ukraińskiej i polskiej; obejrzało je ponad 10 tysięcy osób.
   Dodatkowo eksperci Szkoły Edukacji opracowali zestaw poradników dla nauczycieli poświęconych różnicom między polską a ukraińską podstawą programową oraz propozycje aktywności służące integracji dzieci uchodźczych. Do tej pory skorzystało z nich ponad 30 tysięcy nauczycieliWszystkie materiały dostępne są na stronie SE.
   Szkoła zorganizowała też konferencję „Nauczyciel ukraiński w Polsce”, w której udział wzięła udział Lilia Hrynevich Minister Oświaty i Nauki Ukrainy w latach 2016-2019 (absolwentka Programu Kirklanda). Szkoła Edukacji dodatkowo zrealizowała dwa kursy online dla 30 nauczycieli języka polskiego „Jak uczyć języka polskiego jako obcego” oraz dla 20 nauczycieli z Ukrainy pt. „Nauczanie matematyki w Polsce”. Wśród studentów studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2022/23 są trzy studentki z Ukrainy i trzy z Białorusi.
  5. W ramach programu Szkoła z Klasą zorganizowano cykl sesji szkoleniowo-doradczych dotyczący radzeniu sobie w polskiej szkole z kwestią wojny w Ukrainie, a także otwarte webinaria poświęcone problemom stresu, lęku i niepewności. Materiały szkoleniowe dostępne są na stronie Fundacji Szkoła z Klasą. Do tej pory skorzystało z nich ponad 10 tysięcy osób.
   W maju 2022 roku ok. 100 placówek oświatowych uczestniczących w „Szkole z Klasą”, w których znaleźli się uczniowie ukraińscy, otrzymało sprzęt komputerowy dzięki wsparciu firmy Intel. Edukacja międzykulturowa jest wiodącym tematem edycji 2022/23 programu „Szkoła z Klasą”, realizowanej dla 90 szkół. Dzięki dofinansowaniu PLAN International (500 tysięcy dolarów) nauczyciele z tych szkół mają zapewnione zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie pracy z uczniami z doświadczeniem migranckim. Szkolenia nauczycieli prowadzone są przez zespół 30 trenerów przygotowanych w zakresie edukacji międzykulturowej dzięki dofinansowaniu PAFW.
   Dodatkowo, polsko-ukraińskie zespoły uczniów, w tym również uczestniczące w programie „Szkoła z Klasą”, aplikują obecnie o granty przeznaczone na zmianę przestrzeni szkolnych.
  6. Dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu opracowane zostały dwa raporty badawcze. Centrum Edukacji Obywatelskiej zrealizowało badanie Jakie są potrzeby i wyzwania szkół związane z napływem uczniów z Ukrainy?, a Fundacja Szkoła z Klasą przygotowała raport Razem w klasie. Dzieci z Ukrainy w polskich szkołach. Wnioski i rekomendacje z tych badań są wykorzystywane w realizacji różnych programów i działań edukacyjnych PAFW
  7. W działania na rzecz wsparcia dzieci ukraińskich uchodźców włączyli się studenci-wolontariusze programu PROJEKTOR – Wolontariat Studencki”. Od marca do maja 100 wolontariuszy poprowadziło zajęcia w 93 placówkach dla 3200 dzieci z Ukrainy; najwięcej w powiecie puławskim, leskim i bieszczadzkim.
  8. Program „Równać Szanse” wsparł kwotą 30 tysięcy złotych złotych dwie ukraińskie organizacje: Centrum Inicjatyw Edukacyjnych ze Lwowa i Misję Unikalna Kraina ze Żmerynki (obwód winnicki), prowadzące lokalne działania pomocowe na rzecz ludności cywilnej, która ucierpiała z powodu wojny.
  9. W marcu 2022 roku, na kanale YouTube oraz na Facebooku programu „Równać Szanse”, odbyło się spotkanie online z psycholożką Małgorzatą Ohme zatytułowane „Jak rozmawiać z młodzieżą o wojnie”. Wydarzenie poprowadził Janusz  Schwertner, dziennikarz i publicysta portalu Onet.
  10. W minionych latach w programie Równać Szanse utworzono w Ukrainie sieć  45 Klubów Młodego Odkrywcy, w których działało blisko 20 tysięcy aktywnych członków. Kluby te znajdują się w Kijowie, Doniecku, Charkowie, Mariupolu, Odessie, Tarnopolu i we Lwowie. Centrum Nauki Kopernik, zaangażowane w promocję w Polsce i za granicą idei Klubów Młodego Odkrywcy,  pozostaje z nimi w kontakcie. Została im zaoferowana pomoc, w tym schronienie w Polsce dla osób związanych z Klubami.
  11. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, Realizator Programu English Teaching od wielu lat pracuje w obszarze edukacji międzykulturowej z nauczycielami języka angielskiego z terenów wiejskich i małych miast. W licznych szkołach to właśnie oni byli odpowiedzialni za pierwszy kontakt i pomoc w adaptacji uczniów z zagranicy. Po wybuchu wojny Zespół programu „English Teaching” skoncentrował się na przygotowaniu nauczycieli angielskiego z małych miejscowości do wspierania uczniów z Ukrainy nie tylko w zakresie komunikacji z polskimi dziećmi i młodzieżą, ale też w kwestiach formalnych i bytowych ich rodzin. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” aktywnie wspiera stowarzyszenie „Centrum Dobroczyn” w Czernihowie i zaangażowała się w przygotowanie lokalnej społeczności na przyjęcie rodzin z Ukrainy.

  W obszarze wspierania rozwoju społeczności lokalnych w Polsce:

  1. W Działaj Lokalnie, w ramach lokalnego konkursu grantowego, utworzona została ścieżka – „Działaj Lokalnie i Solidarnie z Ukrainą” – umożliwiająca otrzymanie wsparcia na projekty zapewniające pomoc uchodźcom z Ukrainy. W 2022 roku przyznano 201 dotacji na łączną kwotę blisko 1 miliona złotych. Ich zakres tematyczny obejmował organizację kursów języka polskiego, letnich zajęć dla dzieci, warsztatów integracyjno-adaptacyjnych, pomoc prawną, edukacyjną i psychologiczną. Kolejne 200 projektów zostanie dofinansowanych wiosną 2023 roku.
   W ostatnich latach w programie „Działaj Lokalnie” jego Realizator, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a także niektóre Ośrodki Działaj Lokalnie angażowali się w ostatnich latach w inicjatywę „Działaj Lokalnie na Ukrainie”, w ramach której na grunt ukraiński przenoszono elementy polskiego modelu rozwoju lokalnej filantropii, m.in. prowadzenie lokalnych konkursów grantowych i fundraisingu, organizację wolontariatu, czy budowanie partnerstw lokalnych. Ośrodki Działaj Lokalnie pozostają w kontakcie ze swoimi ukraińskimi partnerami i starają się na bieżąco odpowiadać na zgłaszane potrzeby.
  2. W programie Lokalne Partnerstwa PAFW realizowane są dwa projekty na łączną kwotę 80 tysięcy zł, których celem jest pomoc uchodźcom z Ukrainy: w Mosinie warsztaty integracyjne z mieszkańcami, a w Wojkowicach, w ramach Polsko-Ukraińskiego Generatora Przedsiębiorczości, działania aktywizujące uchodźców na rynku pracy.
   Ponadto, w ramach Funduszu Rozwoju dla alumnów programu, przyznano 11 dotacji na łączną kwotę 120 tysięcy złotych na przedsięwzięcia służące wsparciu uchodźców z Ukrainy. Zorganizowano m.in. konsultacje psychologiczne, spotkania integracyjne, lekcje języka polskiego, a także warsztaty kulinarne, rękodzielnicze czy teatralne.
  3. Poprzez Fundusz Wsparcia Antykryzysowego 11 Ośrodków Działaj Lokalnie wspierających uchodźców z Ukrainy otrzymało dotacje na łączną kwotę 54 tysiące złotych. Dofinansowane działania obejmowały m.in. zakup wyposażenia do punktów recepcyjnych i informacyjnych oraz zatrudnienie koordynatorów wolontariatu.
   Kilka ODL, będących funduszami lokalnymi, otrzymało również środki z Fundacji Motta w wysokości blisko 130 tysięcy dolarów z przeznaczeniem na wsparcie integracji uchodźców z Ukrainy w społecznościach lokalnych w ramach programu „Global Challenges Local Solutions” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
  4. Poprzez program „Liderzy PAFW, realizowany przez Fundację Szkoła Liderów, udzielono wsparcia  tym uczestnikom i absolwentom programu, którzy w swoich społecznościach lokalnych podjęli działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, m.in. zapewniając im zakwaterowanie i pracę. Ponadto, w ramach programu przekazano trzy darowizny w łącznej kwocie 20 tysięcy zł dla organizacji, z którymi związani są Liderzy PAFW na prowadzenie działań pomocowych dla mieszkańców Ukrainy.
  5. W Programie Rozwoju Bibliotek, we współpracy z programem „Sektor 3.0”, których Realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, została uruchomiona inicjatywa „Biblioteki dla Ukrainy” służąca wspieraniu bibliotek, które pomagają uchodźcom z Ukrainy. Placówki te nie tylko na bieżąco wspierają uchodźców z Ukrainy, ale także dostosowują ofertę biblioteczną w dłuższej perspektywie, tak aby uchodźcy mogli się stać częścią lokalnej społeczności. W bibliotekach uchodźcy mają zapewniony dostęp do komputerów i Internetu, a ich dzieci mogą dołączać do grup zajęć prowadzonych w tych  placówkach. Biblioteki otrzymują też pomoc w tworzeniu oferty kulturalnej dla obywateli ukraińskich
  6. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Realizator Programu Rozwoju Bibliotek, pozyskała 1 milion dolarów z Fundacji Save the Children na projekt „Libraries For All”, w realizację którego zaangażowanych jest 50 bibliotek oferujących wielopłaszczyznowe edukacyjne wsparcie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Uzupełnieniem tych działań w ramach Programu Rozwoju Bibliotek jest inicjatywa skierowana do 120 bibliotekarek z 60 placówek w przygotowaniu i realizacji oferty edukacyjnej dla dorosłych uchodźców.

  Ponadto od początku wojny PAFW zaangażowała się we wsparcie działań koordynacyjnych wśród polskich NGOs związanych z niesieniem pomocy dla Ukrainy, zwłaszcza dla uchodźców ukraińskich w Polsce. Często koordynacja obejmowała inicjatywy podejmowane przez liczne organizacje pozarządowe we współpracy z lokalnymi samorządami. Szczególne nasilenie takich działań miało miejsce w pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji.

  PAFW między innymi udzieliła wsparcia inicjatywom na rzecz ukraińskich dzieci w Polsce podejmowanym przez sieć organizacji społecznych SOS dla Ukrainy.

  Kontakt:

  • Agnieszka Mazur, Dyrektor Programowa, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, tel. 607309353 (ogólna koordynacja)
  • Marianna Hajdukiewicz, Dyrektor Programowa, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, (koordynacja inicjatyw edukacyjnych)
  • Przemysław Zaroń, Specjalista ds. PR, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, tel. 601990029
   
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2024
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony