Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  English Teaching Activities – szkolenia i dotacje
  English Teaching Activities – szkolenia i dotacje
  Jesteś nauczycielem języka angielskiego lub liderem wiejskim? Masz pomysł na realizację projektu ...
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży („Równać Szanse 2020”)
  ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
  tel./fax (22) 826-10-16
  e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl

  Fundacja Civis Polonus („Równać Szanse 2021”)
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Równać Szanse” – konkurs „Duże Granty”
  „Równać Szanse” – konkurs „Duże Granty”
  Nawet 40 tysięcy zł na realizację 12-miesięcznego projektu rozwijającego kompetencje społeczne ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców krajowych i zagranicznych. Celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. (22) 658 00 73
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Szkoła ucząca się” pomaga (się) uczyć
  „Szkoła ucząca się” pomaga (się) uczyć
  W ostatnich dniach listopada, w ramach programu „Szkoła Ucząca Się” (SUS), odbyła się konferencja ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim program przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy internetowe z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Spotkanie z Andrew Nagorskim w Szkole Edukacji
  Spotkanie z Andrew Nagorskim w Szkole Edukacji
  W jaki sposób doświadczenia zebrane w Szkole Edukacji PAFW i UW przydają się w pierwszych latach ...
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel: (81) 534 78 93
  Infolinia: 800 444 131

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Projektor – Wolontariat Studencki” wspiera ukraińskie dzieci
  „Projektor – Wolontariat Studencki” wspiera ukraińskie dzieci
  Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Polski przybyło ponad 2 miliony ukraińskich uchodźców. ...
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera też perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org
  www.dobrasiec.org

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Daj szansę na Dyplom z Marzeń! Ufunduj stypendia pomostowe
  Daj szansę na Dyplom z Marzeń! Ufunduj stypendia pomostowe
  Trwa konkurs „Dyplom z Marzeń” dla lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i minigrantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Seniorzy dla społeczności
  Seniorzy dla społeczności
  Ruszyła piąta edycja projektu „UTW dla społeczności”, realizowanego w ramach programu „Uniwersytety ...
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801 646 719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miejscowości oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania oparte są na współdziałaniu, odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują rozmaitych partnerów. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i poprawy jakości ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”
  „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”
  W związku z wojną na Ukrainie w programie „Działaj Lokalnie” uruchomiono specjalną ścieżkę ...
  SEKTOR 3.0
   
  Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: informacyjnego – realizowanego za pośrednictwem strony internetowej i bloga; promocyjnego – w ramach którego organizowane są cyklicznie Festiwale „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – szkoleń i konsultacji prowadzonych przez Mobilnych Doradców ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Festiwal Sektor 3.0 Building Trust za nami
  Festiwal Sektor 3.0 Building Trust za nami
  Prelekcje, panele dyskusyjne oraz sesje pytań i odpowiedzi, ponad 50 ekspertek i ekspertów ...
  LIDERZY PAFW
   
  Program, skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW, wspiera lokalnych liderów w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności wykorzystując tutoring, czyli stałą współpracę lidera z tutorem. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to doskonalenie kompetencji liderskich w ramach warsztatów, krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Dołącz do Liderów PAFW!
  Dołącz do Liderów PAFW!
  Jeśli posiadasz min. 3 lata doświadczenia w działalności na rzecz określonego środowiska a ...
  PRO PUBLICO BONO
   
  Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono” został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była fundatorem nagród konkursowych. Obecnie w ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych w ramach projektu „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

  Stowarzyszenie „ROTA” („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

  Wydarzenia
   
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W ramach programu, który do kwietnia 2015 roku realizowany był w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało blisko 4 tys. bibliotek publicznych z gmin do 20 tys. mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. Dotychczasowe efekty programu umacniane są obecnie poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek, promowanie edukacji nieformalnej ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Biblioteki dla Ukrainy” – nowa inicjatywa dla bibliotek
  „Biblioteki dla Ukrainy” – nowa inicjatywa dla bibliotek
  Strona internetowa bibliotekidlaukrainy.org.pl ma służyć wspieraniu bibliotek, które pomagają ...
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Lokalne Partnerstwa PAFW wspierają Ukrainę
  Lokalne Partnerstwa PAFW wspierają Ukrainę
  W 2022 roku poszerzamy cele uruchomionych konkursów grantowych w programie „Lokalne Partnerstwa ...
  ZIELONY LIDER
   
  Program wspiera lokalnych liderów w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także skutecznego pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na ich realizację.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Sendzimira
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  tel. +48 663 202 050

  Osoba kontaktowa:
  Maria Wiśnicka
  Koordynatorka Projektu

  Wydarzenia
   
  Lokalni liderzy na rzecz ochrony środowiska i klimatu
  Lokalni liderzy na rzecz ochrony środowiska i klimatu
  Ruszyła rekrutacja do programu „Zielony Lider”, którego celem jest wsparcie lokalnych liderów ...
  FUNDUSZ POMOCOWY
   
  Program, rozpoczęty w marcu 2020 r., ma na celu wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19, a także pomoc organizacjom znajdującym się w trudnej sytuacji wynikającej z pandemii.
  Wydarzenia
   
  Wsparcie na przeciwdziałanie skutkom pandemii
  Wsparcie na przeciwdziałanie skutkom pandemii
  Ruszyła druga edycja „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich”. ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504-103-904

  Wydarzenia
   
  Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk dziękuje za wsparcie
  Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk dziękuje za wsparcie
  Iryna Wereszczuk, Wicepremier Ukrainy i Minister ds. Terytoriów Czasowo Okupowanych, przekazała ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają polskie ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii, a profesjonaliści z krajów Regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Program „Study Tours to Poland” wspiera Ukrainę
  Program „Study Tours to Poland” wspiera Ukrainę
  Od 2004 roku, w ramach programu „STP” gościliśmy w Polsce ponad 10 tysięcy osób, w tym 6,5 ...
  WSPIERAMY UKRAINĘ
   
  Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

  Wydarzenia
   
  Konkurs na projekty długofalowe wspierające Ukrainę
  Konkurs na projekty długofalowe wspierające Ukrainę
  Do 10 czerwca trwa nabór na projekty w nowym programie grantowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji ...
   
  >
  Solidarni z Ukrainą
   
  WSPIERAMY UKRAINĘ
  Solidarni z Ukrainą
  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Wydarzenia powiązane
  Konkurs na projekty długofalowe wspierające Ukrainę
  Konkurs na projekty długofalowe wspierające ...
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  PAFW z nowym programem wsparcia dla Ukrainy
  PAFW z nowym programem wsparcia dla Ukrainy
  Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk dziękuje za wsparcie
  Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk dziękuje ...
  WSPIERAMY UKRAINĘ
  Solidarni z Ukrainą

  (Aktualizacja: 29 kwietnia)

  Wojna w Ukrainie, która rozpoczęła się od agresji rosyjskiej 24 lutego, w ogromnej mierze wpływa na działalność organizacji pozarządowych w naszym kraju, także Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zespół Fundacji pozostaje w stałym kontakcie z jej partnerami, Realizatorami Programów PAFW, na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i w ramach posiadanych możliwości podejmuje niezbędne kroki w celu niesienia pomocy uczestnikom programów Fundacji w samej Ukrainie, a także uchodźcom w Polsce.

  Wsparcie PAFW dla Ukrainy obejmuje następujące działania:

  Programy o charakterze międzynarodowym

  Reagujemy na potrzeby licznych byłych i obecnych ukraińskich uczestników trzech programów Fundacji o charakterze międzynarodowym, do których należą: Stypendia im. Lane’a Kirklanda, „Przemiany w Regionie” (RITA) i „Study Tours to Poland” (STP). W latach 2000-2022 w ramach tych przedsięwzięć gościło w Polsce 8426 obywateli Ukrainy, w tym 541 Kirklandystów, 1330 uczestników programu „RITA” oraz 6575 uczestników wizyt studyjnych (4477 profesjonalistów i 2098 studentów).

  1. W programie Przemiany w Regionie” (RITA), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji, została utworzona szybka „ścieżka ukraińska” w konkursie na projekty partnerskie (pierwszy termin składania wniosków upłynął 15 marca). Stanowiła ona początek nowego programu PAFW – Wspieramy Ukrainę – skierowanego do polskich NGOs, które pomagają swoim partnerom w Ukrainie lub/i uchodźcom z Ukrainy w Polsce. Na program „Wspieramy Ukrainę” Rada Dyrektorów PAFW przeznaczyła 4 miliony złotych.
   Do udziału w konkursie w ramach „ścieżki ukraińskiej” programu „RITA” zgłosiły się 422  organizacje pozarządowe. Według założeń przedkładane projekty mają służyć m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa ludności cywilnej w Ukrainie, zaopatrzeniu w środki medyczne oraz ochronę osobistą, wyposażeniu i dostosowaniu miejsc pozwalające na funkcjonowanie w sytuacji wojny, a także na działania wspierające uchodźców w Polsce. Dzięki przekształceniu „ścieżki ukraińskiej” w program „Wspieramy Ukrainę”, na projekty interwencyjne zostanie przyznane dofinansowanie w łącznej kwocie 1.7 miliona złotych. Na podstawie oceny niezależnych ekspertów i decyzji Komisji Grantowej, dofinansowanie otrzymało 59 organizacji społecznych z 14 województw. Większość z nich działa w mniejszych miejscowościach. 15 projektów będzie realizowanych w samej Ukrainie.

   Jednocześnie w programie „Wspieramy Ukrainę” ogłoszono konkurs na projekty długofalowe służące m.in. wspieraniu edukacji ukraińskich dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy w zaadaptowaniu się do warunków polskiego rynku pracy oraz przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Planowane jest dofinansowanie tego typu projektów na łączną kwotę ponad 1.5 miliona zł.

   Od 2000 roku w programie „RITA” wzięło udział ponad 1000 polskich organizacji pozarządowych; wraz ze swoimi partnerami z Ukrainy zrealizowały 444 projekty. W oparciu o te kontakty organizowane jest wsparcie i pomoc humanitarna dla ludności cywilnej w Ukrainie.

  2. Przebywającym obecnie w Polsce stypendystom Programu Kirklanda, realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian, udzielane jest wsparcie informacyjne i organizacyjne, zaoferowano im także pomoc w sprowadzeniu ich rodzin do Polski. Zespół Programu stara się również odpowiadać na indywidualne i zbiorowe potrzeby zgłaszane przez absolwentów programu przebywających w Ukrainie, m.in. w zakresie zapotrzebowania na lekarstwa, sprzęt medyczny, czy żywność. W tym celu, w ramach bieżącego budżetu Programu Kirklanda przekierowano blisko 100 tysięcy złotych na pomoc humanitarną dla ludności cywilnej i koordynację działań pomocowych w Ukrainie.
  3. Ponadto trwa zbiórka Fundacji Liderzy Przemian służąca dodatkowemu wsparciu Kirklandystów, którzy zaangażowali się w niesienie pomocy swoim rodakom dotkniętym działaniami wojennymi. Fundacja przy współpracy z absolwentami programu, dzięki przeprowadzonej w pierwszym tygodniu wojny  zbiórce rzeczy i funduszy, wyposażyła 3 karetki medyczne, które dostarczyli na Ukrainę mieszkający obecnie w Polsce absolwenci programu Kirklanda.
   Wielu byłych uczestników Programu Kirklanda odgrywa ważne role w ukraińskiej administracji publicznej, samorządowej, w środowiskach akademickich, instytucjach kultury, w organizacjach pozarządowych, w biznesie oraz mediach. 
   Do grona absolwentów Programu Kirklanda należy m.in. Iryna Wereszczuk, Wicepremier Ukrainy i Minister ds. terytoriów czasowo okupowanych (studiowała w Warszawie w latach 2015-2016 w Krajowej Szkole Administracji Publicznej).
  4. W ramach programu „Study Tours to Poland”, realizowanego we współpracy z Fundacją Liderzy Przemian i Fundacją „Borussia”, uruchomiono inicjatywę STP dla Ukrainy z budżetem 900 tysięcy złotych. Polskie organizacje pozarządowe, które gościły w Polsce grupy liderów studenckich i profesjonalistów, przekazały za pośrednictwem absolwentów programu wsparcie rzeczowe i finansowe osobom poszkodowanym przez wojnę.  Dotychczas pomoc ta została skierowana do 15 z 24 obwodów w Ukrainie, m.in. do obwodu kijowskiego i Kijowa, lwowskiego, tarnopolskiego i dniepropietrowskiego, a także charkowskiego oraz sumskiego.
  5. Absolwenci „Study Tours to Poland” z Tarnopola Khrystyna Bilinska (urzędniczka i aktywistka społeczna) oraz Mykhailo Syrotyuk (radny miasta) – twórcy Centrum Nauki w Tarnopolu – zorganizowali dużą grupę wolontariuszy i angażują się we wsparcie dla uchodźców, m.in. poprzez pomoc rzeczową. Centrum Nauki w Tarnopolu zostało przekształcone w lokalny ośrodek pomocy humanitarnej.

  Programy PAFW o charakterze krajowym

  W obydwu głównych obszarach krajowej aktywności PAFW – edukacji oraz rozwoju społeczności lokalnych – od początku wojny zostały podjęte  działania skupione przede wszystkim na udzielaniu pomocy uchodźcom ukraińskim w Polsce. Dotychczas na tego typu przedsięwzięcia skierowano kwotę 1.6 miliona złotych.

  Wśród programów o charakterze edukacyjnym jednym z najważniejszych zadań jest pomoc w  zapewnianiu opieki oraz nauki dla ukraińskich dzieci.

  1. W pierwszym dniu rosyjskiej inwazji, w ramach programu „Szkoła Ucząca Się” (SUS) zorganizowano webinarium zatytułowane „Wojna w Ukrainie. Jak o tym rozmawiać z dziećmi i młodzieżą”. Jego celem było przygotowanie polskich nauczycieli do zmierzenia się z zupełnie nową sytuacją jaką stanowi wojna w Ukrainie. Do tej pory treści webinarium obejrzało ponad 38 tysięcy osób. W następnych tygodniach wyemitowano kolejne webinaria; dla dyrektorów szkolnych placówek, pt. „Jak przygotować szkołę na przyjęcie uczniów z Ukrainy” oraz „O oddziałach przygotowawczych w szkole. Prawo i dobre praktyki”, a także dla nauczycieli, pt. „Jak przygotować klasę na przyjęcie ucznia lub uczennicy z Ukrainy”, w których udział wzięło łącznie ok. 7 tysięcy osób.
  2. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Realizator Programu „Szkoła Ucząca Się”, opublikował na swoim blogu przydatne artykuły: „Co możemy zrobić w czasie wojny w Ukrainie?”, „Jak rozmawiać o wojnie z dziećmi i młodzieżą w domu i szkole?”, „Jak rozmawiać o wojnie w obecności dzieci z Ukrainy, Rosji i Białorusi?”, „Poznaj ukraiński naród i kulturę poprzez literaturę, muzykę i film” a także „Uczeń i uczennica z doświadczeniem migracyjnym w szkole – jak ich wspierać”. Materiały są dostępne na stronie Polska-Ukraina. Razem w szkole.
  3. Szkoła Edukacji PAFW i UW przygotowała webinarium dla nauczycieli „Jak rozmawiać z uczniami o wojnie w Ukrainie”, które dotychczas dotarło do ponad 4 tysięcy osób. Następnie przeprowadziła także trzy otwarte webinaria dla nauczycieli poświęcone rozmawianiu z uczniami o wojnie, nauczaniu polsko-ukraińskiej historii oraz metodom integracji młodzieży ukraińskiej i polskiej. Webinaria obejrzało do tej pory ponad 6 tysięcy osób. Z początkiem kwietnia rozpoczął się kurs online dla 30 nauczycieli języka polskiego pt. „Jak uczyć języka polskiego jako obcego”. Eksperci Szkoły Edukacji przygotowali również zestaw poradników dla nauczycieli, w których opisują różnice między polską a ukraińską podstawą programową i proponują aktywności mające pomóc w integracji uchodźczych dzieci. Wszystkie materiały dostępne są na stronie SE.
  4. W ramach przedsięwzięcia Szkoła z Klasą zorganizowany został cykl sesji poświęconych radzeniu sobie z sytuacją wojny w Ukrainie. W dwóch pierwszych spotkaniach wzięło udział ponad 600 osób. Prowadzone są również otwarte webinaria poświęcone problemom stresu, lęku i niepewności. We współpracy ze Stowarzyszeniem Demagog zostały przygotowane materiały o tym, jak wspierać dzieci w czasie wojny w Ukrainie, jak radzić sobie z dezinformacją i fake newsami. Wszystkie webinaria i materiały dostępne są na stronie Fundacji Szkoła z Klasą.
  5. W działania na rzecz wsparcia dzieci ukraińskich uchodźców włączyli się studenci-wolontariusze programu PROJEKTOR – Wolontariat Studencki”. Od początku marca ponad 100 wolontariuszy przeprowadziło zajęcia dla ok. 2 tysięcy dzieci z Ukrainy w 56 placówkach..
  6. Program „Równać Szanse” wsparł kwotą 30 tysięcy złotych. dwie ukraińskie organizacje: Centrum Inicjatyw Edukacyjnych ze Lwowa i Misję Unikalna Kraina ze Żmerynki (obwód winnicki), prowadzące lokalne działania pomocowe na rzecz ludności cywilnej, która ucierpiała z powodu wojny.
  7. 8 marca, na kanale YouTube oraz na Facebooku programu „Równać Szanse”, odbyło się spotkanie online z psycholożką Małgorzatą Ohme zatytułowane „Jak rozmawiać z młodzieżą o wojnie”. Wydarzenie poprowadził Janusz  Schwertner, dziennikarz i publicysta portalu Onet.
  8. W minionych latach w programie Równać Szanse utworzono w Ukrainie sieć  45 Klubów Młodego Odkrywcy, w których uczestniczy blisko 20 tysięcy aktywnych członków. Kluby te znajdują się w Kijowie, Doniecku, Charkowie, Mariupolu, Odessie, Tarnopolu i we Lwowie. Fundacja Civis Polonus, Realizator programu „Równać Szanse”, pozostaje z nimi w kontakcie; została im zaoferowana pomoc, w tym schronienie w Polsce.
  9. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, Realizator Programu English Teaching od wielu lat pracuje w obszarze edukacji międzykulturowej z nauczycielami języka angielskiego z terenów wiejskich i małych miast. W wielu szkołach to właśnie oni są odpowiedzialni za pierwszy kontakt i pomoc w adaptacji uczniów z zagranicy. Zespół programu „English Teaching” koncentruje się obecnie na przygotowaniu nauczycieli angielskiego z małych miejscowości do wspierania uczniów z Ukrainy nie tylko w zakresie komunikacji z polskimi dziećmi i młodzieżą, ale też w kwestiach formalnych i bytowych ich rodzin. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” aktywnie wspiera stowarzyszenie „Centrum Dobroczyn” w Czernihowie i przygotowuje lokalną społeczność na przyjęcie rodzin z Ukrainy.

  W obszarze wspierania rozwoju społeczności lokalnych w Polsce:

  1. W Działaj Lokalnie, w ramach lokalnych konkursów grantowych trwających od marca do czerwca bieżącego roku, została utworzona osobna ścieżka – „Działaj Lokalnie i Solidarnie z Ukrainą” – umożliwiająca otrzymanie wsparcia na projekty zapewniające pomoc uchodźcom z Ukrainy. Przewidujemy, że zrealizowanych zostanie 200 takich projektów na łączną kwotę 1 miliona złotych.
  2. W ostatnich latach w programie „Działaj Lokalnie” jego Realizator, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a także niektóre Ośrodki Działaj Lokalnie angażowali się w ostatnich latach w inicjatywę „Działaj Lokalnie na Ukrainie”. W jej ramach na grunt ukraiński przenoszone były elementy polskiego modelu rozwoju lokalnej filantropii, m.in. prowadzenie lokalnych konkursów grantowych i fundraisingu, organizacja wolontariatu, czy budowanie partnerstw lokalnych. Ośrodki Działaj Lokalnie podejmują starania, aby wesprzeć swoich ukraińskich partnerów w odpowiedzi na ich obecne, nadzwyczajne potrzeby.
  3. W programie Lokalne Partnerstwa PAFW oferta aktualnych konkursów grantowych umożliwia pozyskanie środków na realizację działań służących pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zrealizowanych zostanie minimum 10 takich projektów na łączną kwotę 300 tys. złotych.
  4. Poprzez program Liderzy PAFW, realizowany we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów, pomoc otrzymają obecni uczestnicy i absolwenci programu, którzy w swoich społecznościach lokalnych podejmują działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, m.in. zapewniając im zakwaterowanie i pracę.
  5. W Programie Rozwoju Bibliotek, we współpracy z programem „Sektor 3.0”, których Realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, została uruchomiona inicjatywa „Biblioteki dla Ukrainy”. Powstała strona internetowa bibliotekidlaukrainy.org.pl mająca służyć wspieraniu bibliotek, które pomagają uchodźcom z Ukrainy. Placówki te nie tylko na bieżąco wspierają uchodźców z Ukrainy, ale także dostosowują ofertę biblioteczną w dłuższej perspektywie, tak aby uchodźcy mogli się stać częścią lokalnej społeczności.
  6. Biblioteki są gotowe pełnić rolę miejsc, w których uchodźcy ukraińscy otrzymują niezbędne informacje na temat wsparcia organizowanego przez samorządy i organizacje pozarządowe, dotyczące podstawowych spraw, takich jak przyjmowanie dzieci do szkoły i przedszkola, wolnych miejsc pracy, czy też pomocy psychologicznej. W bibliotekach uchodźcy będą mieć zapewniony dostęp do komputerów i Internetu, a ich dzieci mogą dołączać do grup zajęć prowadzonych w bibliotecznych  placówkach. Wkrótce biblioteki otrzymają pomoc w tworzeniu oferty kulturalnej dla obywateli ukraińskich.

  Zaangażowanie w działania koordynacyjne polskich NGOs

  Inicjatywy wspierające Ukrainę, zwłaszcza uchodźców ukraińskich w Polsce, podejmują liczne organizacje pozarządowe, często we współpracy z samorządami.

  Ważną siecią organizacji pozarządowych, wspieraną przez PAFW, jest m.in. Obywatelski Komitet Solidarności z Ukrainą, utworzony w 2014 roku przy udziale Fundacji, w odpowiedzi na Rewolucję Godności. WW kilka dni po wybuchu wojny Komitet wznowił pracę. Działalność Komitetu obejmuje pomoc humanitarną w Ukrainie, a także opiekę nad uchodźcami w Polsce, w tym wsparcie informacyjne, prawne i logistyczne, przy udziale angażowanych przez Komitet wolontariuszy. PAFW wspiera również działania na rzecz ukraińskich dzieci w Polsce, podejmowane przez sieć organizacji społecznych SOS dla Ukrainy.

  Kontakt:

  • Agnieszka Mazur, Dyrektor Programowa, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, tel. 607309353 (ogólna koordynacja)
  • Marianna Hajdukiewicz, Dyrektor Programowa, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, (koordynacja inicjatyw edukacyjnych)
  • Przemysław Zaroń, Specjalista ds. PR, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, tel. 601990029
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
   
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2022
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony