Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Pakiet Wsparcia Edukacyjnego „English Teaching”
  Pakiet Wsparcia Edukacyjnego „English Teaching”
  W związku z trudną sytuacją pandemiczną w Polsce mającą wpływ na zmiany w systemie edukacji, ...
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży („Równać Szanse 2020”)
  ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
  tel./fax (22) 826-10-16
  e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl

  Fundacja Civis Polonus („Równać Szanse 2021”)
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Równać Szanse” z nowym Realizatorem Programu
  „Równać Szanse” z nowym Realizatorem Programu
  Fundacja Civis Polonus będzie nowym Realizatorem Programu „Równać Szanse”. Jest to efekt porozumienia ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców krajowych i zagranicznych. Celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. (22) 658 00 73
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Szkoła ucząca się” pomaga (się) uczyć
  „Szkoła ucząca się” pomaga (się) uczyć
  W ostatnich dniach listopada, w ramach programu „Szkoła Ucząca Się” (SUS), odbyła się konferencja ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim program przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy internetowe z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Spotkanie z Andrew Nagorskim w Szkole Edukacji
  Spotkanie z Andrew Nagorskim w Szkole Edukacji
  W jaki sposób doświadczenia zebrane w Szkole Edukacji PAFW i UW przydają się w pierwszych latach ...
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel: (81) 534 78 93
  Infolinia: 800 444 131

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Zmontuj wiedzę na odległość” – podsumowanie akcji
  „Zmontuj wiedzę na odległość” – podsumowanie akcji
  Studenci-wolontariusze działający w ramach programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” postanowili ...
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera też perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org
  www.dobrasiec.org

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Ponad 1000 stypendiów pomostowych dla studentów
  Ponad 1000 stypendiów pomostowych dla studentów
  Ponad 1000 studentów otrzymuje w bieżącym roku akademickim stypendia w Programie Stypendiów ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i minigrantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Seniorzy dla społeczności
  Seniorzy dla społeczności
  Ruszyła piąta edycja projektu „UTW dla społeczności”, realizowanego w ramach programu „Uniwersytety ...
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801 646 719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miejscowości oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania oparte są na współdziałaniu, odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują rozmaitych partnerów. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i poprawy jakości ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Pandemia nie zatrzymała społecznej energii
  Pandemia nie zatrzymała społecznej energii
  Mimo ograniczeń i trudności związanych z pandemią, Ośrodki Działaj Lokalnie przyznały w tym ...
  SEKTOR 3.0
   
  Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: informacyjnego – realizowanego za pośrednictwem strony internetowej i bloga; promocyjnego – w ramach którego organizowane są cyklicznie Festiwale „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – szkoleń i konsultacji prowadzonych przez Mobilnych Doradców ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  “Nie bądź botem. Włącz myślenie!” kampania Stowarzyszenia Demagog
  “Nie bądź botem. Włącz myślenie!” kampania Stowarzyszenia Demagog
  Ruszyła kampania społeczna “Nie bądź botem. Włącz myślenie!” przygotowana przez Stowarzyszenie ...
  LIDERZY PAFW
   
  Program, skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW, wspiera lokalnych liderów w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności wykorzystując tutoring, czyli stałą współpracę lidera z tutorem. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to doskonalenie kompetencji liderskich w ramach warsztatów, krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Przewiew. 12 historii otwartych
  Przewiew. 12 historii otwartych
  11 marca ukazał się zbiór reportaży „Przewiew. 12 historii otwartych” – książka o ludziach, ...
  PRO PUBLICO BONO
   
  Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była fundatorem nagród konkursowych. Obecnie w ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)
  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

  Wydarzenia
   
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W ramach programu, który do kwietnia 2015 roku realizowany był w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało blisko 4 tys. bibliotek publicznych z gmin do 20 tys. mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. Dotychczasowe efekty programu umacniane są obecnie poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek, promowanie edukacji nieformalnej ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Na zdrowie!” hasłem XII Kongresu Bibliotek
  „Na zdrowie!” hasłem XII Kongresu Bibliotek
  Wydarzenie online, transmitowane z Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim, zgromadziło ...
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Jak pielęgnować dobro wspólne?
  Jak pielęgnować dobro wspólne?
  Animacja przyszłości: nowe doświadczenia, pomysły, utrzymanie zaangażowania partnerów oraz ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504-103-904

  Wydarzenia
   
  Kirklandyści zainaugurowali nowy rok akademicki
  Kirklandyści zainaugurowali nowy rok akademicki
  Naukę w pięciu miastach akademickich w Polsce rozpoczyna 45 stypendystów z 10 krajów Europy ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  Jubileusz 20-lecia programu „RITA” za nami
  Jubileusz 20-lecia programu „RITA” za nami
  Blisko 60 organizacji pozarządowych z Polski i organizacji partnerskich z krajów Europy Środkowej ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii, a profesjonaliści z krajów Regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka (WEASA) 2021
  Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka (WEASA) 2021
  W dniach 12-21 lipca 2021 r. odbyła się 9. edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej ...
   
  • „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  • „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  • „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  • „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  <
  >

   
  „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów

  9 września, w warszawskim Teatrze Syrena, odbyła się Gala XXIII edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Laureaci Konkursu to firmy zaangażowane społecznie, które w 2019 roku zrealizowały najciekawsze projekty. Dodatkowo, przyznano 6 wyróżnień specjalnych dla społecznych inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii.

  Organizatorzy dołożyli wszelkich, starań, aby wydarzenie odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego – niewielkie, blisko czterdziestoosobowe grono uczestników stanowili przedstawiciele laureatów, organizacji nominujących, członkowie kapituły, eksperci oraz partnerzy. Relację z Gali można obejrzeć na profilu Dobroczyńcy Roku na Facebooku.

   Laureaci XXIII edycji Konkursu „Dobroczyńca Roku”:

  • Rozwój lokalny: Mondi Świecie SA, nominowana przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej. Nagrodzona za wieloletnią i konsekwentną współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a zwłaszcza za zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia służące społeczności gminy Świecie.
  • Fundacja korporacyjna: Fundacja LPP, nominowana przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Fundacja wsparła program Streetworkerski bonami upominkowymi o wartości 6 tys. zł do wykorzystania w salonach sieci LPP, w celu wyposażenia pracowników terenowych w ubrania ochronne, oraz przeprowadzenie zbiórki odzieży używanej, która w 2019 roku w ilości ponad 3. ton trafiła do prawie tysiąca podopiecznych Towarzystwa.
  • Ekologia – duża firma: PwC, nominowana przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy. We współpracy ze Stowarzyszeniem firma podjęła działania na rzecz systematycznej edukacji zwiększającej świadomość ekologiczną Polaków. Stworzyła program wolontariatu pracowniczego „Biznes kontra smog” i przeprowadziła bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży.
  • Edukacja – mała i średnia firma: Little Frog, nominowana przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej. Nagrodzona za wspieranie organizacji w przeciwdziałaniu bezrobociu i rozwijaniu przedsiębiorczości w regionie Dolnego Śląska, w tym m.in. wspieranie dzieci z grupy cyrkowej Kids New Circus Wrocław, zakupienie i uszycie strojów, sfinansowanie posiłków, a także wsparcie logistyczne podczas występów.
  • Edukacja – duża firma: Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., nominowana przez Fundację Digital University. Nagrodzona za wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji cyfrowych wśród młodzieży. Firma współpracowała z i wsparła finansowo projekt „Uniwersytet Sukcesu”, zaprojektowany z myślą o wchodzących w dorosłość dziewczynach pochodzących z domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak i rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej.
  • Pomoc społeczna – mała i średnia firma: Wena Biuro Rachunkowe Maria Jaśkiewicz-Marciniak, nominowana przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej Świetlikowo. Nagrodzona za wieloletnie wsparcie działań Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych działającej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, Firma m.in. zorganizowała bezpłatne sesje warsztatowe, dotyczące rozliczania się z podatku oraz nieodpłatnie przekazała materiały biurowe i papiernicze na potrzeby lokalnego Klubu Rodzica.
  • Pomoc społeczna – duża firma: FM Logistic, nominowana przez Fundację Samodzielni Robinsonowie. Nagrodzona za objęcie opieką młodzieży z instytucji opieki zastępczej, w tym organizację staży dla 22 młodych osób, podczas których pracownicy firmy byli ich mentorami, dzielili się wiedzą i doświadczeniem i pokazywali możliwe ścieżki kariery.
  • Zdrowie – mała i średnia firma: Provalliance Poland Sp. z o.o., nominowana przez Fundację Gajusz. Nagrodzona za wspieranie działań Fundacji na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin, w tym regularne przekazywanie funduszy na bieżącą pomoc rodzinom będącym pod opieką fundacji, finansowanie leków i drobnego sprzętu medycznego dla hospicjum stacjonarnego i domowego oraz tworzenie fryzur dla mam opiekujących się swoimi ciężko chorymi dziećmi z okazji Dnia Matki.
  • Zdrowie – duża firma: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., nominowana przez Fundację Kapitan Światełko. Nagrodzona za działania na rzecz profilaktyki męskich nowotworów, w tym przekazanie 80 tys. złotych na działania związane z badaniami przesiewowymi pod kątem nowotworów jąder i prostaty, dzięki czemu zrealizowano 85 godzin wykładów, a także zorganizowano 43 wydarzenia z bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi dla prawie 5 tysięcy mężczyzn.
  • Sport – mała i średnia firma: Ligihalowe.pl S.C. A. Świerzewski, B. Gendera, nominowana przez Stowarzyszenie Zawsze Aktywni. Nagrodzona za nieodpłatne przekazywanie sprzętu na wydarzenia sportowe, organizację zbiórek charytatywnych oraz reklamowanie inicjatyw stowarzyszenia, a także przekazanie nagród wartych kilka tysięcy złotych dla podopiecznych ośrodków szkolno-wychowawczych uczestniczących w cyklu darmowych treningów.
  • Sport – duża firma: Citi, nominowana przez Fundację Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Nagrodzona za realizację działań́, których celem jest zmiana społecznego postrzegania niepełnosprawności i popularyzowanie sportu paraolimpijskiego, w tym za organizację spotkania z zawodnikami z Team Citi i zaangażowanie w projekty wolontariackie w 2019 r. ponad 500 wolontariuszy firmy.

  Wyżej wymienione firmy mogły być nominowane jedynie przez organizacje pozarządowe. Laureatów wybrała Kapituła w składzie: dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan; Justyna Duriasz-Bułhak, przewodnicząca zarządu Forum Darczyńców; Jerzy Karwelis, publicysta; Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny; dr Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Anna Potocka-Domin, wiceprezeska Business Centre Club; prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, profesor nadzwyczajny, Akademia Leona Koźmińskiego; Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact Network Poland.

  „Społecznie zaangażowani w walce z epidemią COVID-19”

  Pandemia COVID-19 jest bezprecedensowym sprawdzianem społecznej solidarności. W ciągu ostatniego półrocza zainicjowanych zostało wiele programów pomocowych i inicjatyw – od pomocy finansowej dla szpitali, poprzez sieci wzajemnej pomocy, po platformy ułatwiające dzielenie się wiedzą i kompetencjami.

  „Pandemia COVID-19 uwypukliła potrzebę społecznej odpowiedzialności biznesu i wzajemnego wsparcia. W sytuacji kryzysowej, gdy wiele firm boryka się z problemami finansowymi, te odpowiedzialne społecznie przechodzą na pracę zdalną, minimalizują cięcia etatów, uruchamiają programy wsparcia. Podejmują współpracę z placówkami służby zdrowia i organizacjami pozarządowymi. To prawdziwy czas współpracy i działania! Warto docenić i podziękować tym wszystkim, którzy w tych trudnych chwilach, nie patrząc na koszty, zachowali się odpowiedzialnie” – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

  W związku z obecną sytuacją, organizatorzy – w porozumieniu z Kapitułą Konkursu oraz audytorem – zdecydowali o przyznaniu dodatkowo 6 wyróżnień specjalnych „Społecznie zaangażowani w walce z epidemią COVID-19” dla następujących inicjatyw:

  • Jesteśmy razem. Pomagamy!, w ramach której zaangażowano ponad 70 firm i instytucji w zbiórkę środków i przekazano ponad 50 milionów złotych szpitalom i placówkom medycznym w całej Polsce na sprzęt (respiratory i łóżka), środki ochrony osobistej oraz różnorodne wsparcie rzeczowe.
  • Akcja #Niezwalniajmy, której celem jest promowanie strategii uwzględniających jak najmniejsze cięcia etatów w obliczu pandemii koronawirusa.
  • Warsaw Genomics. Spółka we współpracy z ponad 30 partnerami zebrała prawie 11 milionów złotych na wykonanie 27 293 bezpłatnych testów genetycznych na rzecz szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych.
  • Wzywamy posiłki. W akcję zaangażowało się ponad 130 mniejszych i większych firm gastronomicznych i restauracji, które wspólnymi siłami dostarczyły bezpłatnie: ponad 230 tysięcy posiłków, 153 tysięcy napojów i 100 tysięcy innych produktów spożywczych do pracowników służby zdrowia.
  • Biznes szpitalom. W akcję włączyło się  117 organizacji, które wspólnymi siłami dostarczyły sprzęt taki jak: respiratory, kardiomonitory, autoklawy, środki ochrony osobistej oraz usługi dezynfekcji do placówek medycznych, o łącznej wartości ok. 5 mln zł w ciągu czterech tygodni.
  • Eksperci pomagają. To platforma, zawierająca ponad 200 ofert pomocy, konsultacji i doradztwa biznesowego dla firm, które w związku z pandemią znalazły się w potrzebie.

  Galę uświetnił występ Grzegorza Turnaua.

  Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” niezmiennie, od dwudziestu trzech lat, promuje najbardziej odpowiedzialne, społecznie zaangażowane małe i duże firmy. Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor – EY.

  Konkurs wspierają: Forum Darczyńców, Konfederacja „Lewiatan”, Business Centre Club, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Pracodawcy RP, Global Compact Network Poland, a także CR Navigator, marketingprzykawie.pl, NGO.pl, odpowiedzialnybiznes.pl, poradnikprzedsiebiorcy.pl, egospodarka.pl, Nowy Marketing, HR na obcasach oraz HR Polska.

  Więcej informacji: www.dobroczyncaroku.pl

  Kalina Grzeszuk-Zajączkowska, zdjęcia: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2021
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony