Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się także do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  englishteaching.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  KorepETycje English Teaching – zostań wolontariuszem!
  KorepETycje English Teaching – zostań wolontariuszem!
  Oferta dla studentów i innych osób gotowych do poświęcenia swojego czasu, energii i wiedzy, ...
  Multimedia
   
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Civis Polonus
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  rownacszanse.pl

   

  Wydarzenia
   
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Już po raz trzeci program „Równać Szanse” był inicjatorem debaty o problemach i wyzwaniach, ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jego celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są kierowane do szkół z małych miejscowości.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. 518 287 625
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  sus.ceo.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
  Podczas gdy uczniowie korzystają z wakacji, a nauczyciele przebywają na urlopach, dyrektorzy, ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Program, prowadzony wraz z Uniwersytetem Warszawskim, przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  szkolaedukacji.pl

   

  Wydarzenia
   
  Cel: nauczycielska skuteczność. Nowy rok w Szkole Edukacji
  Cel: nauczycielska skuteczność. Nowy rok w Szkole Edukacji
  O poziomie szczęścia nauczycieli decyduje poczucie sprawczości i skuteczności. Damy wam tę ...
  Multimedia
   
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel.: 507 703 240

  www.projektor.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Krytycznego myślenia można (na)uczyć się od dziecka
  Krytycznego myślenia można (na)uczyć się od dziecka
  Krytyczne myślenie jest niezbędne dla zrozumienia dynamizmu i złożoności współczesnego świata. ...
  Multimedia
   
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera także perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  www.stypendia-pomostowe.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org

  www.dobrasiec.org

   

  Wydarzenia
   
  Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości
  Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości
  Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium na I rok ...
  Multimedia
   
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Program ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowany jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i mini-grantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  seniorzywakcji.pl

   

  Wydarzenia
   
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  Trwa 10. edycja konkursu „Seniorzy w akcji”, w ramach którego wsparcie otrzymało już ponad ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

   

  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  Multimedia
   
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, prowadzone przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują wielu różnych partnerów, którzy rozwijają zdolność do wzajemnej współpracy. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  dzialajlokalnie.pl

   

  Wydarzenia
   
  Szkolenia dla Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Relacja
  Szkolenia dla Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Relacja
  Od 27 lutego do 4 marca w odbył się cykl spotkań szkoleniowych Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. ...
  Multimedia
   
  SEKTOR 3.0
   
  Program służy podniesieniu wiedzy oraz umiejętności działaczy i pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności z małych społeczności lokalnych, w zakresie skutecznego wykorzystania ICT w codziennej pracy, co zwiększa zasięg i efektywność ich działań. Składa się z kilku komponentów: informacyjnego (strona internetowa, VOD i blog), promocyjnego (Festiwale Sektor 3.0), doradczego (sieć Mobilnych Doradców ICT i e-learning) oraz finansowego (Fundusz Innowacji).
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530 69 11 99

  sektor3-0.pl

   

  Wydarzenia
   
  Nagroda Sektor 3.0 - zgłoś kandydata
  Nagroda Sektor 3.0 - zgłoś kandydata
  Po raz dwunasty odbywa się konkurs o Nagrodę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor ...
  Multimedia
   
  LIDERZY PAFW
   
  Program jest skierowany do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW oraz lokalnych liderów, których wspiera w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności, wykorzystując metodę tutoringu. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to warsztaty, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne a także spotkania z osobami życia publicznego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  liderzy.pl

   

  Wydarzenia
   
  Monika Horna-Cieślak gościnią zjazdu Liderów PAFW
  Monika Horna-Cieślak gościnią zjazdu Liderów PAFW
  „Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że jestem tu z Wami. Jeszcze półtora roku temu byłam ...
  Multimedia
   
  PRO PUBLICO BONO
   
  W ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych poprzez projekt „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

  Fundacja Media Forum („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

   

  Wydarzenia
   
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Transformacja cyfrowa tytułu, subskrypcje w portalu lokalnym, dziennikarstwo interwencyjne ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W latach 2009-2015, w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało 3808 bibliotek publicznych z gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. W latach 2021-2023 program objął ponad 400 kolejnych placówek bibliotecznych. Efekty programu umacniane są m.in. poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  biblioteki.org

   

  Wydarzenia
   
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  „W czym mogę pomóc ?” to hasło tegorocznego XIV Ogólnopolskiego Kongresu  Bibliotek, który ...
  Multimedia
   
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych. Działania te budują i umacniają kapitał społeczny.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622 01 22

  www.lokalnepartnerstwa.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Lokalne Partnerstwa PAFW stawiają na współdziałanie
  Lokalne Partnerstwa PAFW stawiają na współdziałanie
  Dwudniowe spotkanie, które odbyło się w dniach 18-19 marca 2024 roku w Warszawie zgromadziło ...
  Multimedia
   
  ZIELONY LIDER
   
  Program wspiera lokalnych liderów i liderki w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także pozyskiwania funduszy na ich realizację, zwłaszcza unijnych.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Sendzimira
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  tel. +48 663 202 050

  Osoba kontaktowa:
  Maria Wiśnicka
  Koordynatorka Projektu

  zielonylider.org

   

  Wydarzenia
   
  Zieloni liderzy spotkają się w maju w Krakowie
  Zieloni liderzy spotkają się w maju w Krakowie
  Ruszyły zapisy na dwudniową konferencję „Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych” ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504 103 904

  kirkland.edu.pl

   

  Wydarzenia
   
  Warszawa gościła tegorocznych Kirklandystów
  Warszawa gościła tegorocznych Kirklandystów
  Zjazd stypendystów Programu Kirklanda w Warszawie to stałe wydarzenie każdego roku akademickiego ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  programrita.org

   

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają polskie ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy (obecnie z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii), a także profesjonaliści. W ramach programu Fundacja wspiera Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką (WEASA) skierowaną do ekspertów z krajów Partnerstwa Wschodniego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  studytours.pl

   

  Wydarzenia
   
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  W dniach 11-18 lipca odbyła się jubileuszowa, dziesiąta, edycja Warszawskiej Letniej Akademii ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY UKRAINĘ
   
  Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  fed.org.pl/wspieramy-ukraine/

   

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

   

  Wydarzenia
   
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  59 polskich organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 1,65 miliona złotych ...
   
  • „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  • „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  • „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  • „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  <
  >

   
  „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  Podziel się:
  FacebookTwitterMail
  „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów

  9 września, w warszawskim Teatrze Syrena, odbyła się Gala XXIII edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Laureaci Konkursu to firmy zaangażowane społecznie, które w 2019 roku zrealizowały najciekawsze projekty. Dodatkowo, przyznano 6 wyróżnień specjalnych dla społecznych inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii.

  Organizatorzy dołożyli wszelkich, starań, aby wydarzenie odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego – niewielkie, blisko czterdziestoosobowe grono uczestników stanowili przedstawiciele laureatów, organizacji nominujących, członkowie kapituły, eksperci oraz partnerzy. Relację z Gali można obejrzeć na profilu Dobroczyńcy Roku na Facebooku.

   Laureaci XXIII edycji Konkursu „Dobroczyńca Roku”:

  • Rozwój lokalny: Mondi Świecie SA, nominowana przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej. Nagrodzona za wieloletnią i konsekwentną współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a zwłaszcza za zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia służące społeczności gminy Świecie.
  • Fundacja korporacyjna: Fundacja LPP, nominowana przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Fundacja wsparła program Streetworkerski bonami upominkowymi o wartości 6 tys. zł do wykorzystania w salonach sieci LPP, w celu wyposażenia pracowników terenowych w ubrania ochronne, oraz przeprowadzenie zbiórki odzieży używanej, która w 2019 roku w ilości ponad 3. ton trafiła do prawie tysiąca podopiecznych Towarzystwa.
  • Ekologia – duża firma: PwC, nominowana przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy. We współpracy ze Stowarzyszeniem firma podjęła działania na rzecz systematycznej edukacji zwiększającej świadomość ekologiczną Polaków. Stworzyła program wolontariatu pracowniczego „Biznes kontra smog” i przeprowadziła bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży.
  • Edukacja – mała i średnia firma: Little Frog, nominowana przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej. Nagrodzona za wspieranie organizacji w przeciwdziałaniu bezrobociu i rozwijaniu przedsiębiorczości w regionie Dolnego Śląska, w tym m.in. wspieranie dzieci z grupy cyrkowej Kids New Circus Wrocław, zakupienie i uszycie strojów, sfinansowanie posiłków, a także wsparcie logistyczne podczas występów.
  • Edukacja – duża firma: Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., nominowana przez Fundację Digital University. Nagrodzona za wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji cyfrowych wśród młodzieży. Firma współpracowała z i wsparła finansowo projekt „Uniwersytet Sukcesu”, zaprojektowany z myślą o wchodzących w dorosłość dziewczynach pochodzących z domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak i rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej.
  • Pomoc społeczna – mała i średnia firma: Wena Biuro Rachunkowe Maria Jaśkiewicz-Marciniak, nominowana przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej Świetlikowo. Nagrodzona za wieloletnie wsparcie działań Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych działającej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, Firma m.in. zorganizowała bezpłatne sesje warsztatowe, dotyczące rozliczania się z podatku oraz nieodpłatnie przekazała materiały biurowe i papiernicze na potrzeby lokalnego Klubu Rodzica.
  • Pomoc społeczna – duża firma: FM Logistic, nominowana przez Fundację Samodzielni Robinsonowie. Nagrodzona za objęcie opieką młodzieży z instytucji opieki zastępczej, w tym organizację staży dla 22 młodych osób, podczas których pracownicy firmy byli ich mentorami, dzielili się wiedzą i doświadczeniem i pokazywali możliwe ścieżki kariery.
  • Zdrowie – mała i średnia firma: Provalliance Poland Sp. z o.o., nominowana przez Fundację Gajusz. Nagrodzona za wspieranie działań Fundacji na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin, w tym regularne przekazywanie funduszy na bieżącą pomoc rodzinom będącym pod opieką fundacji, finansowanie leków i drobnego sprzętu medycznego dla hospicjum stacjonarnego i domowego oraz tworzenie fryzur dla mam opiekujących się swoimi ciężko chorymi dziećmi z okazji Dnia Matki.
  • Zdrowie – duża firma: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., nominowana przez Fundację Kapitan Światełko. Nagrodzona za działania na rzecz profilaktyki męskich nowotworów, w tym przekazanie 80 tys. złotych na działania związane z badaniami przesiewowymi pod kątem nowotworów jąder i prostaty, dzięki czemu zrealizowano 85 godzin wykładów, a także zorganizowano 43 wydarzenia z bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi dla prawie 5 tysięcy mężczyzn.
  • Sport – mała i średnia firma: Ligihalowe.pl S.C. A. Świerzewski, B. Gendera, nominowana przez Stowarzyszenie Zawsze Aktywni. Nagrodzona za nieodpłatne przekazywanie sprzętu na wydarzenia sportowe, organizację zbiórek charytatywnych oraz reklamowanie inicjatyw stowarzyszenia, a także przekazanie nagród wartych kilka tysięcy złotych dla podopiecznych ośrodków szkolno-wychowawczych uczestniczących w cyklu darmowych treningów.
  • Sport – duża firma: Citi, nominowana przez Fundację Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Nagrodzona za realizację działań́, których celem jest zmiana społecznego postrzegania niepełnosprawności i popularyzowanie sportu paraolimpijskiego, w tym za organizację spotkania z zawodnikami z Team Citi i zaangażowanie w projekty wolontariackie w 2019 r. ponad 500 wolontariuszy firmy.

  Wyżej wymienione firmy mogły być nominowane jedynie przez organizacje pozarządowe. Laureatów wybrała Kapituła w składzie: dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan; Justyna Duriasz-Bułhak, przewodnicząca zarządu Forum Darczyńców; Jerzy Karwelis, publicysta; Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny; dr Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Anna Potocka-Domin, wiceprezeska Business Centre Club; prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, profesor nadzwyczajny, Akademia Leona Koźmińskiego; Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact Network Poland.

  „Społecznie zaangażowani w walce z epidemią COVID-19”

  Pandemia COVID-19 jest bezprecedensowym sprawdzianem społecznej solidarności. W ciągu ostatniego półrocza zainicjowanych zostało wiele programów pomocowych i inicjatyw – od pomocy finansowej dla szpitali, poprzez sieci wzajemnej pomocy, po platformy ułatwiające dzielenie się wiedzą i kompetencjami.

  „Pandemia COVID-19 uwypukliła potrzebę społecznej odpowiedzialności biznesu i wzajemnego wsparcia. W sytuacji kryzysowej, gdy wiele firm boryka się z problemami finansowymi, te odpowiedzialne społecznie przechodzą na pracę zdalną, minimalizują cięcia etatów, uruchamiają programy wsparcia. Podejmują współpracę z placówkami służby zdrowia i organizacjami pozarządowymi. To prawdziwy czas współpracy i działania! Warto docenić i podziękować tym wszystkim, którzy w tych trudnych chwilach, nie patrząc na koszty, zachowali się odpowiedzialnie” – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

  W związku z obecną sytuacją, organizatorzy – w porozumieniu z Kapitułą Konkursu oraz audytorem – zdecydowali o przyznaniu dodatkowo 6 wyróżnień specjalnych „Społecznie zaangażowani w walce z epidemią COVID-19” dla następujących inicjatyw:

  • Jesteśmy razem. Pomagamy!, w ramach której zaangażowano ponad 70 firm i instytucji w zbiórkę środków i przekazano ponad 50 milionów złotych szpitalom i placówkom medycznym w całej Polsce na sprzęt (respiratory i łóżka), środki ochrony osobistej oraz różnorodne wsparcie rzeczowe.
  • Akcja #Niezwalniajmy, której celem jest promowanie strategii uwzględniających jak najmniejsze cięcia etatów w obliczu pandemii koronawirusa.
  • Warsaw Genomics. Spółka we współpracy z ponad 30 partnerami zebrała prawie 11 milionów złotych na wykonanie 27 293 bezpłatnych testów genetycznych na rzecz szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych.
  • Wzywamy posiłki. W akcję zaangażowało się ponad 130 mniejszych i większych firm gastronomicznych i restauracji, które wspólnymi siłami dostarczyły bezpłatnie: ponad 230 tysięcy posiłków, 153 tysięcy napojów i 100 tysięcy innych produktów spożywczych do pracowników służby zdrowia.
  • Biznes szpitalom. W akcję włączyło się  117 organizacji, które wspólnymi siłami dostarczyły sprzęt taki jak: respiratory, kardiomonitory, autoklawy, środki ochrony osobistej oraz usługi dezynfekcji do placówek medycznych, o łącznej wartości ok. 5 mln zł w ciągu czterech tygodni.
  • Eksperci pomagają. To platforma, zawierająca ponad 200 ofert pomocy, konsultacji i doradztwa biznesowego dla firm, które w związku z pandemią znalazły się w potrzebie.

  Galę uświetnił występ Grzegorza Turnaua.

  Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” niezmiennie, od dwudziestu trzech lat, promuje najbardziej odpowiedzialne, społecznie zaangażowane małe i duże firmy. Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor – EY.

  Konkurs wspierają: Forum Darczyńców, Konfederacja „Lewiatan”, Business Centre Club, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Pracodawcy RP, Global Compact Network Poland, a także CR Navigator, marketingprzykawie.pl, NGO.pl, odpowiedzialnybiznes.pl, poradnikprzedsiebiorcy.pl, egospodarka.pl, Nowy Marketing, HR na obcasach oraz HR Polska.

  Więcej informacji: www.dobroczyncaroku.pl

  Kalina Grzeszuk-Zajączkowska, zdjęcia: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2024
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony