Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się także do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  englishteaching.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Rada Dyrektorów PAFW z wizytą w Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA
  Rada Dyrektorów PAFW z wizytą w Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA
  Inauguracja pierwszego w Polsce ogrodu amerykańskiego, lekcja pokazowa programu „English Teaching” ...
  Multimedia
   
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Civis Polonus
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  rownacszanse.pl

   

  Wydarzenia
   
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Już po raz trzeci program „Równać Szanse” był inicjatorem debaty o problemach i wyzwaniach, ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jego celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są kierowane do szkół z małych miejscowości.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. 518 287 625
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  sus.ceo.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
  Podczas gdy uczniowie korzystają z wakacji, a nauczyciele przebywają na urlopach, dyrektorzy, ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Program, prowadzony wraz z Uniwersytetem Warszawskim, przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  szkolaedukacji.pl

   

  Wydarzenia
   
  Członkowie Rady Dyrektorów PAFW w Szkole Edukacji PAFW i UW
  Członkowie Rady Dyrektorów PAFW w Szkole Edukacji PAFW i UW
  Prof. Anna Fornalczyk i Rektor Krzysztof Pawłowski odwiedzili Szkołę Edukacji PAFW i UW, gdzie ...
  Multimedia
   
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel.: 507 703 240

  www.projektor.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Wakacyjne Warsztaty z „PROJEKTOREM” i IT for SHE Kids
  Wakacyjne Warsztaty z „PROJEKTOREM” i IT for SHE Kids
  Działasz w lokalnej organizacji pozarządowej, kole gospodyń wiejskich, instytucji kultury, ...
  Multimedia
   
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera także perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  www.stypendia-pomostowe.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org

  www.dobrasiec.org

   

  Wydarzenia
   
  Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości
  Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości
  Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium na I rok ...
  Multimedia
   
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Program ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowany jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i mini-grantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  seniorzywakcji.pl

   

  Wydarzenia
   
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  Trwa 10. edycja konkursu „Seniorzy w akcji”, w ramach którego wsparcie otrzymało już ponad ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

   

  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  Multimedia
   
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, prowadzone przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują wielu różnych partnerów, którzy rozwijają zdolność do wzajemnej współpracy. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  dzialajlokalnie.pl

   

  Wydarzenia
   
  Szkolenia dla Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Relacja
  Szkolenia dla Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Relacja
  Od 27 lutego do 4 marca w odbył się cykl spotkań szkoleniowych Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. ...
  Multimedia
   
  SEKTOR 3.0
   
  Program służy podniesieniu wiedzy oraz umiejętności działaczy i pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności z małych społeczności lokalnych, w zakresie skutecznego wykorzystania ICT w codziennej pracy, co zwiększa zasięg i efektywność ich działań. Składa się z kilku komponentów: informacyjnego (strona internetowa, VOD i blog), promocyjnego (Festiwale Sektor 3.0), doradczego (sieć Mobilnych Doradców ICT i e-learning) oraz finansowego (Fundusz Innowacji).
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530 69 11 99

  sektor3-0.pl

   

  Wydarzenia
   
  Festiwal Sektor 3.0: mądrzejsza i lepsza praca dzięki technologiom
  Festiwal Sektor 3.0: mądrzejsza i lepsza praca dzięki technologiom
  Czy istnieje recepta na skuteczną pracę w czasach ciągłych zmian społecznych i technologicznych? ...
  Multimedia
   
  LIDERZY PAFW
   
  Program jest skierowany do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW oraz lokalnych liderów, których wspiera w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności, wykorzystując metodę tutoringu. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to warsztaty, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne a także spotkania z osobami życia publicznego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  liderzy.pl

   

  Wydarzenia
   
  Monika Horna-Cieślak gościnią zjazdu Liderów PAFW
  Monika Horna-Cieślak gościnią zjazdu Liderów PAFW
  „Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że jestem tu z Wami. Jeszcze półtora roku temu byłam ...
  Multimedia
   
  PRO PUBLICO BONO
   
  W ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych poprzez projekt „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

  Fundacja Media Forum („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

   

  Wydarzenia
   
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Transformacja cyfrowa tytułu, subskrypcje w portalu lokalnym, dziennikarstwo interwencyjne ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W latach 2009-2015, w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało 3808 bibliotek publicznych z gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. W latach 2021-2023 program objął ponad 400 kolejnych placówek bibliotecznych. Efekty programu umacniane są m.in. poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  biblioteki.org

   

  Wydarzenia
   
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  „W czym mogę pomóc ?” to hasło tegorocznego XIV Ogólnopolskiego Kongresu  Bibliotek, który ...
  Multimedia
   
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych. Działania te budują i umacniają kapitał społeczny.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622 01 22

  www.lokalnepartnerstwa.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Ruszyła Akademia Rozwoju Partnerstwa. Relacja z inauguracji
  Ruszyła Akademia Rozwoju Partnerstwa. Relacja z inauguracji
  Blisko 40 przedstawicieli 15 Grup Inicjatywnych najbardziej aktywnych gmin, w których realizowane ...
  Multimedia
   
  ZIELONY LIDER
   
  Program wspiera lokalnych liderów i liderki w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także pozyskiwania funduszy na ich realizację, zwłaszcza unijnych.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Sendzimira
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  tel. +48 663 202 050

  Osoba kontaktowa:
  Maria Wiśnicka
  Koordynatorka Projektu

  zielonylider.org

   

  Wydarzenia
   
  Zieloni liderzy spotkają się w maju w Krakowie
  Zieloni liderzy spotkają się w maju w Krakowie
  Ruszyły zapisy na dwudniową konferencję „Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych” ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504 103 904

  kirkland.edu.pl

   

  Wydarzenia
   
  Warszawa gościła tegorocznych Kirklandystów
  Warszawa gościła tegorocznych Kirklandystów
  Zjazd stypendystów Programu Kirklanda w Warszawie to stałe wydarzenie każdego roku akademickiego ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  programrita.org

   

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają polskie ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy (obecnie z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii), a także profesjonaliści. W ramach programu Fundacja wspiera Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką (WEASA) skierowaną do ekspertów z krajów Partnerstwa Wschodniego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  studytours.pl

   

  Wydarzenia
   
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  W dniach 11-18 lipca odbyła się jubileuszowa, dziesiąta, edycja Warszawskiej Letniej Akademii ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY UKRAINĘ
   
  Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  fed.org.pl/wspieramy-ukraine/

   

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

   

  Wydarzenia
   
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  59 polskich organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 1,65 miliona złotych ...
  Ochrona danych osobowych
   

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (dalej „PAFW”). W imieniu PAFW obowiązki Administratora wykonuje jednostka organizacyjna PAFW – Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 48 (02-954 Warszawa).

  W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować przez e-mail: paff@pafw.pl, telefon: 22 5502800 lub pisemnie na adres: Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa.

  Cele i podstawa prawna przetwarzania

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE 1.119, s. 1) („RODO”).

  Dane osobowe są przetwarzane przez PAFW w celu:

  • (i) prowadzenia kontaktów w związku z działalnością statutową PAFW, prowadzenia korespondencji lub załatwienia sprawy w odpowiedzi na wiadomości, wnioski i/lub zgłoszenia, które do nas skierujesz – na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a RODO), lub (ii) zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub (iii) wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub (iv) wykonania i na podstawie zawartej przez PAFW umowy dotacji, na podstawie której udzielana jest przez PAFW dotacja na realizację przedsięwzięcia, którego jesteś beneficjentem, wykonawcą lub dostawcą usług/towarów, w tym w szczególności wykonania przez PAFW praw i obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli (w tym zapobiegania oszustwom), ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu PAFW (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • informacyjnym i promocyjnym poprzez podawanie do wiadomości publicznej imion i nazwisk osób fizycznych – beneficjentów programów finansowanych/współfinansowanych z dotacji pochodzących od PAFW przez publikację, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, na stronie internetowej PAFW, za pośrednictwem portali internetowych takich jak Facebook, Instagram i portale podobne oraz w materiałach drukowanych o działalności PAFW - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PAFW, wynikającego z celów statutowych jej działania ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • badania satysfakcji ze współpracy z PAFW lub jej partnerami oraz satysfakcji z usług PAFW – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PAFW, wynikającego z celów statutowych jej działania, którym jest ocena jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia odbiorców usług PAFW ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi PAFW, prowadzenia marketingu bezpośredniego usług PAFW, w tym prowadzenia analiz obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia profilu beneficjenta, pod kątem usług PAFW, którymi może być zainteresowany w przyszłości), w tym poprzez przygotowanie dedykowanej oferty – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PAFW, wynikającego z celów statutowych jej działania ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • archiwalnym (dowodowym) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PAFW, którym jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PAFW ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • spełnienia ciążącego na PAFW obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących w Polsce ustaw, przepisów prawnych Unii Europejskiej o charakterze powszechnie obowiązującym, które mogą być bezpośrednio zastosowane, umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności związanego z przekazywaniem określonych informacji organom ścigania oraz dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna art. 6 lit. c RODO).

  Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy (znajduje zastosowanie przy zbieraniu danych nie od osoby, której dane dotyczą)

  W przypadku, gdy dane zebraliśmy nie od osoby, której dane dotyczą - podstawowe dane identyfikacyjne (imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) i potencjalnie finansowe dane identyfikujące (numer rachunku bankowego) .

  Komu i gdzie PAFW może przekazać Twoje dane? Kto może być odbiorcą Twoich danych poza PAFW, w tym Przedstawicielstwem w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Informacje o odbiorcach danych)

  Do Twoich danych dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów PAFW (w tym Przedstawicielstwa w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez PAFW.

  Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, Twoje dane osobowe PAFW może przekazać jedynie następującym podmiotom:

  • podmiotom lub osobom współpracującym z PAFW i realizującym na rzecz PAFW usługi doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, komunikacyjne, analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi telefonicznej, lub
  • ubezpieczycielom PAFW, lub
  • podmiotom świadczącym na rzecz PAFW usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa prawnego lub podatkowego, audytorskie, kontrolne i windykacyjne, lub
  • organom publicznym, w tym sądom na ich uzasadnione żądanie, lub
  • organom publicznym, w tym sądom, pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom PAFW, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony PAFW przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez PAFW roszczeń.

  Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do siedziby PAFW w USA, gdzie zapewniany odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych osobowych za pomocą wiążących reguł korporacyjnych.

  Jak długo PAFW będzie przechowywać Twoje dane? (Informacje o okresie przechowywania danych)

  Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie Twojej zgody, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

  Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem z Tobą umowy lub umowy datacji, na podstawie, której udzielana jest przez PAFW dotacja na realizację przedsięwzięcia, którego jesteś beneficjentem, wykonawcą lub dostawcą usług/towarów, przetwarzamy do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń Stron wynikających z tej umowy, albo do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania zgodnie z przepisami prawa, który z tych terminów nastąpi później.

  Informacja o przysługujących Ci prawach

  Prawo dostępu danych

  Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne a uzyskanie każdej kolejnej kopii może wiązać się z konicznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

  Prawo do sprostowania danych

  Masz prawo sprostowania swoich danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.

  Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

  Jeśli Twoim zadaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  Prawo do wniesienia sprzeciwu

  Sprzeciw marketingowy. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

  Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wykazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zadaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Prawo do przenoszenia danych

  Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Swoje dane osobowe, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś oraz masz prawo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Jeżeli Twoje dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody, masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych (znajduje zastosowanie przy zbieraniu danych od osoby, które dane dotyczą)

  Wszelkie dane podajesz dobrowolnie.

  W zależności od sytuacji, w której PAFW może pozyskać Twoje dane, podanie pewnych danych (określonych przez PAFW jako wymagane) może być warunkiem zawarcia umowy z PAFW, w tym z Przedstawicielstwem w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności lub warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług, np. dotyczących subskrypcji newslettera Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  Podanie imienia i nazwiska (nazwy), adresu i numeru NIP może stanowić wymóg ustawowy i być niezbędne do przygotowania dokumentacji dla celów podatkowych,

  W przypadku kierowania wiadomości, wniosków lub próśb do PAFW (np. o przedstawienie oferty PAFW), podanie danych teleadresowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy, jednakże podanie wymaganych danych jest niezbędne dla umożliwienia odpowiedzi.

  W zależności od sytuacji, brak podania danych określonych informacji może uniemożliwić zawarcie umowy z PAFW, skorzystanie z usług PAFW, otrzymanie prawidłowych dokumentów podatkowych od PAFW, otrzymanie oferty od PAFW lub odpowiedzi na wiadomość skierowaną do PAFW, złożoną do PAFW skargę, interwencję lub wniosek.

  Informacja o źródle danych (znajduje zastosowanie przy zbieraniu danych nie od osoby, której dane dotyczą)

  Twoje dane uzyskaliśmy:

  • od podmiotu, który jest stroną umowy dotacji, na podstawie której udzielana jest przez PAFW dotacja na realizację przedsięwzięcia, którego jesteś beneficjentem, wykonawcą lub dostawcą usług/towarów, lub
  • z Twojego publicznego profilu LinkedIn, lub
  • ze strony internetowej Twojej firmy, lub
  • z przeglądu Krajowego Rejestru Sądowego.
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2024
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony