Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się także do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  KorepETycje English Teaching – zostań wolontariuszem!
  KorepETycje English Teaching – zostań wolontariuszem!
  Oferta dla studentów i innych osób gotowych do poświęcenia swojego czasu, energii i wiedzy, ...
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Civis Polonus
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  Wydarzenia
   
  Nagroda im. Janusza Korczaka dla programu „Równać Szanse”
  Nagroda im. Janusza Korczaka dla programu „Równać Szanse”
  „Nagroda im. Janusza Korczaka jest nam szczególnie bliska, bo promuje idee, które są nam bliskie: ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jego celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są kierowane do szkół z małych miejscowości.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. 518 287 625
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  Wydarzenia
   
  Studia Podyplomowe Liderów Oświaty - nabór
  Studia Podyplomowe Liderów Oświaty - nabór
  Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi nabór do nowej edycji Studiów Podyplomowych Liderów ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Program, prowadzony wraz z Uniwersytetem Warszawskim, przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Rada Dyrektorów PAFW z wizytą w Szkole Edukacji
  Rada Dyrektorów PAFW z wizytą w Szkole Edukacji
  Rada Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odwiedziła Szkołę Edukacji, wspólne ...
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel: (81) 534 78 93
  Infolinia: 800 444 131

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Jubileusz „Projektora” – 17 lat wolontariatu studenckiego
  Jubileusz „Projektora” – 17 lat wolontariatu studenckiego
  „Projektor: 17 lat – setki opowieści”, to hasło przewodnie jubileuszu programu „Projektor – ...
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera także perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org
  www.dobrasiec.org

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Stypendia pomostowe na I rok studiów – zgłoś się!
  Stypendia pomostowe na I rok studiów – zgłoś się!
  Na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Program ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowany jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i mini-grantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „UTW dla społeczności” – trwa nabór do 10. edycji
  „UTW dla społeczności” – trwa nabór do 10. edycji
  Już po raz dziesiąty Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ...
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, prowadzone przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują wielu różnych partnerów, którzy rozwijają zdolność do wzajemnej współpracy. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Spotkanie ODL. Wiedza, doświadczenia, współpraca
  Spotkanie ODL. Wiedza, doświadczenia, współpraca
  140 przedstawicieli sieci Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) spotkało się na podsumowaniu XII ...
  SEKTOR 3.0
   
  Program służy podniesieniu wiedzy oraz umiejętności działaczy i pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności z małych społeczności lokalnych, w zakresie skutecznego wykorzystania ICT w codziennej pracy, co zwiększa zasięg i efektywność ich działań. Składa się z kilku komponentów: informacyjnego (strona internetowa, VOD i blog), promocyjnego (Festiwale Sektor 3.0), doradczego (sieć Mobilnych Doradców ICT i e-learning) oraz finansowego (Fundusz Innowacji).
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Festiwal Sektor 3.0 Learn & Grow za nami
  Festiwal Sektor 3.0 Learn & Grow za nami
  Nauka poprzez działanie i przez całe życie, odkrywanie własnej niewiedzy i systemowe, ale rozważne ...
  LIDERZY PAFW
   
  Program jest skierowany do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW oraz lokalnych liderów, których wspiera w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności, wykorzystując metodę tutoringu. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to warsztaty, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne a także spotkania z osobami życia publicznego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Liderskie działania na start! Zjazd w Falentach
  Liderskie działania na start! Zjazd w Falentach
  W dniach 20-24 września Liderzy PAFW i ich tutorzy spotkali się podczas zjazdu w Falentach ...
  PRO PUBLICO BONO
   
  W ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych poprzez projekt „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

  Fundacja Media Forum („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

  Wydarzenia
   
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W latach 2009-2015, w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało 3808 bibliotek publicznych z gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. W 2021 roku program objął blisko 250 kolejnych placówek bibliotecznych. Efekty programu umacniane są m.in. poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Spotkajmy się !” Kongres Bibliotek już po raz trzynasty
  „Spotkajmy się !” Kongres Bibliotek już po raz trzynasty
  Ponad 600 bibliotekarek i bibliotekarzy wzięło udział w XIII Kongresie Bibliotek, który odbył ...
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych. Działania te budują i umacniają kapitał społeczny.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Polsko-ukraińskie projekty Lokalnych Partnerstw PAFW
  Polsko-ukraińskie projekty Lokalnych Partnerstw PAFW
  Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy przebywających w małych miejscowościach w Polsce i ich integracja ...
  ZIELONY LIDER
   
  Program wspiera lokalnych liderów w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także pozyskiwania funduszy na ich realizację, zwłaszcza unijnych.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Sendzimira
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  tel. +48 663 202 050

  Osoba kontaktowa:
  Maria Wiśnicka
  Koordynatorka Projektu

  FUNDUSZ POMOCOWY
   
  Rozpoczęty w marcu 2020 r., ma na celu wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia skutków pandemii COVID-19.
  Wydarzenia
   
  „Fundusz Pomocowy dla NGOs" – wyniki konkursu grantowego
  „Fundusz Pomocowy dla NGOs" – wyniki konkursu grantowego
  W ramach „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich” 46 ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504-103-904

  Wydarzenia
   
  Goście z Ukrainy na stypendium Kirkland Research
  Goście z Ukrainy na stypendium Kirkland Research
  Rozpoczęła się III specjalna edycja programu Kirkland Research. W roku akademickim 2022/23 ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają polskie ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy (obecnie z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii), a także profesjonaliści. W ramach programu Fundacja wspiera Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką (WEASA) skierowaną do ekspertów z krajów Partnerstwa Wschodniego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  W dniach 11-18 lipca odbyła się jubileuszowa, dziesiąta, edycja Warszawskiej Letniej Akademii ...
  WSPIERAMY UKRAINĘ
   
  Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

  Wydarzenia
   
  Konkurs na projekty długofalowe wspierające Ukrainę
  Konkurs na projekty długofalowe wspierające Ukrainę
  Do 10 czerwca trwa nabór na projekty w nowym programie grantowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji ...
   
  >
  „Społecznik Roku 2020” i XI edycja „Działaj Lokalnie” podsumowane
   
  DZIAŁAJ LOKALNIE
  „Społecznik Roku 2020” i XI edycja „Działaj Lokalnie” podsumowane
  Podziel się:
  FacebookTwitterMail
  Wydarzenia powiązane
  Spotkanie ODL. Wiedza, doświadczenia, współpraca
  Spotkanie ODL. Wiedza, doświadczenia, współpraca
  „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  Lokalni aktywiści spotkali się w Warszawie
  Lokalni aktywiści spotkali się w Warszawie
  „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”
  „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”
  DZIAŁAJ LOKALNIE
  „Społecznik Roku 2020” i XI edycja „Działaj Lokalnie” podsumowane

  Tegoroczni społecznicy i animatorzy inicjatyw lokalnych zostali uhonorowani podczas gali, która odbyła się online 11 marca 2021 r.

  Uroczystość otworzył Prezes PAFW Jerzy Koźmiński. Znaczną część swojego wystąpienia poświęcił programowi „Działaj Lokalnie”, który od ponad 20 lat pobudza mieszkańców małych miejscowości do aktywności społecznej oraz szczególne znaczenie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – wśród innych obszarów zaangażowania Fundacji. Prezes Koźmiński wyraził uznanie dla wszystkich lokalnych liderów, aktywistów i społeczników, którzy w trudnym 2020 roku podejmowali działania służące niwelowaniu negatywnych skutków pandemii.  W samym programie „Działaj Lokalnie” w 2020 roku zrealizowanych zostało blisko 900 inicjatyw lokalnych na łączną kwotę ponad 3.5 mln zł.

  W pierwszej części gali poznaliśmy laureatów Konkursu o tytuł „Społecznika Roku”, który nawiązuje do inicjatywy Wisławy Szymborskiej z 1996 roku, podjętej przez Jacka Kuronia i Fundację „Pomoc Społeczna SOS”. Jego celem jest nagradzanie działalności społecznej w Polsce i promowanie aktywności pojedynczych ludzi, którzy w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych oraz w placówkach samorządowych zmagają się z rozmaitymi problemami społecznymi. Partnerem głównym Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – merytorycznym.

  Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek Polska”, wyraził przekonanie, że zwycięzcy zasługują na wyjątkowy szacunek, gdyż dokonali w najtrudniejszych czasach, nadzwyczajnych rzeczy – tym samym zdali egzamin z solidarności, empatii i miłości do ludzi.

  Tytuł „Społecznika Roku 2020” w kategorii lokalnej otrzymała Oliwia Łysiak ze Stowarzyszenia Instytut Potencjału. Została ona doceniona za organizację akcji charytatywnych na rzecz dzieci i  seniorów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także za mobilizowanie olsztyńskiej młodzieży do działań proekologicznych, walki o prawa człowieka i pielęgnowania pamięci historycznej.

  W kategorii ogólnopolskiej zwyciężył Sebastian Górniak, prezes Fundacji Balian Sport – za aktywizację osób z niepełnosprawnościami oraz wspieranie ich w przełamywaniu własnych ograniczeń poprzez uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach sportowych w ramach takich dyscyplin jak: boks, rugby czy nurkowanie; a także za zapewnienie im dostępu do specjalistycznej pomocy lekarskiej.

  Kapituła Konkursu doceniła również osoby działające podczas pandemii Covid-19. Tytuł „Społecznika Roku 2020” w tej kategorii odebrała Aleksandra Czarna-El Baz, założycielka Fundacji „Senior w Koronie”. Jej działania przyczyniły się do objęcia wsparciem aprowizacyjnym, medycznym i psychologicznym najbardziej potrzebujących seniorów. Laureatka Konkursu w swoje działania włączyła kilka tysięcy wolontariuszy i pozyskała licznych darczyńców.

  Obok nagród głównych przyznano 3 nagrody specjalne. Dwie z nich otrzymali Joanna Czerska-Thomas oraz Kosma Kołodziej – koordynatorzy programu „Wsparcie dla Szpitala” w Bydgoszczy. Nagrodzeni zorganizowali i prowadzili wzorowy system wsparcia, dzięki któremu zapewniono środki ochrony osobistej oraz wyżywienie dla personelu 19 szpitali oraz licznych placówek opiekuńczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

  Nagrodą specjalną doceniono również Aleksandrę Smolińską – prezeskę Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. W werdykcie podkreślono jej konsekwentne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z warszawskiej Pragi oraz pobudzanie mieszkańców do działania poprzez prowadzenie Praskiej Światoteki i społecznego Radiopraga.pl, a także zaangażowanie lokalnej społeczności w  rewitalizację podwórek i tworzenie miejskich pasiek.

  W skład Kapituły Konkursu „Społecznik Roku” wchodzą: Renata Kim, Szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”; Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia i znany ekspert kulinarny; Tomasz Lis, Redaktor Naczelny tygodnika „Newsweek Polska”, Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce; Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, Przemysław Radwan-Röhrenschef, Wiceprezes Fundacji Szkoła Liderów oraz Michał Rusinek, Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej.

  Dalsza część wieczoru poświęcona była finałowi XI edycji programu „Działaj Lokalnie”. Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, w swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na znacznie komunikacji w realizacji programu. „Filmy nakręcone przez grantobiorców są znakomitym narzędziem komunikacji i pokazują, że wartości programu: zaangażowanie społeczne, gotowość do podejmowania wyzwań i dzielenie się zasobami zaowocowały znakomitymi rezultatami, także w  czasie pandemii” – powiedział Prezes ARFP. Zwrócił również uwagę na skuteczność reakcji Ośrodków Działaj Lokalnie w odpowiedzi na problemy spowodowane wybuchem  pandemii. Najbardziej efektywne ODL i ich dobre praktyki zostały nagrodzone.

  W Konkursie „Opowiedz…” nagrody przyznane zostały za lata 2019 i 2020. Konkurs skierowany jest do  beneficjentów Ośrodków Działaj Lokalnie, a jego celem jest zachęcanie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach programu „Działaj Lokalnie”, a w konsekwencji na aktywizację lokalnej społeczności oraz  budowanie dobra wspólnego.

  Za rok 2019 nagrody w wysokości 2500 zł otrzymali:

  kategoria CZŁOWIEK – nagrodę główną za film pt.: „Nasza gwara w dialogu pokoleń”, otrzymała grupa nieformalna Koło emerytów i rencistów w Szudziałowie, zgłoszona przez Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny”

  kategoria MIEJSCE – nagrodę główną za film pt.: „To, co ważne…” otrzymała Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” odział w Winiarczykówce, zgłoszona przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

  kategoria MOTYW – nagrodę główną za film  pt.: „Na walizkach” otrzymała grupa nieformalna Lokalni Fotografowie przy Gminnym Ośrodku Kultury Gilowice, zgłoszona przez Żywiecką Fundację Rozwoju

  kategoria FILMOWY PRODUKT PROJEKTU – nagrodę główną za  film pt.: „Opowiedz… o projekcie Czernichów z lotu ptaka”, otrzymała grupa nieformalna „Klub dźwięku i obrazu”, zgłoszona przez Żywiecką Fundację Rozwoju

  Za prace przygotowane w 2020 roku nagrody w wysokości 2500 zł otrzymali,

  kategoria  CZŁOWIEK – nagrodę główną za film pt.: „Kwiatowy przysiółek − miejscem dla pszczółek”, otrzymała Fundacja Paradiso św. Filipa Neri, zgłoszona przez Żywiecką Fundację Rozwoju

  kategoria MIEJSCE – nagrodę główną za film pt. „Opowiedz…(cie). Jak tworzyliśmy tu Pobiedziska.TV!” otrzymała grupa nieformalna Klub „tu Pobiedziska.TV”, zgłoszona przez Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów”

  kategoria MOTYW – nagrodę główną za film pt.: „Sportem pokonamy wirusa” otrzymała Grupa nieformalna Rodziców podejmujących działania w kierunku przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii, zgłoszona przez Fundację Sztuki, Przygody I Przyjemności ARTS

  kategoria FILMOWY PRODUKT PROJEKTU – nagrodę specjalną w wysokości 3000 zł, za  film pt.: „Drugi wymiar”, otrzymało Stowarzyszenie Sportownia – autorzy filmu: Izabela Janczak-Bizoń, Kamil Sorocki, Jakub Kudłacz. Film zgłoszony przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

  Komisja Konkursu doceniła również prace, które dokumentowały projekty mające na celu walkę z negatywnymi skutkami pandemii:

  w kategorii ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE PRZECIWDZIAŁAJĄCE NEGATYWNYM SKUTKOM COVID-19, nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za film pt.: „Wieś szyta na miarę”, otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Kończyc Małych, nominowane przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

  w kategorii ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE PRZECIWDZIAŁAJĄCE NEGATYWNYM SKUTKOM COVID-19, wyróżnienie w wysokości 1500 zł, za film pt.: „W zdrowym ciele-zdrowy umysł! Działaj lokalnie 2020”, otrzymała Inicjatywa działaj lokalnie „Dbamy o swój dom”, nominowana przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

  Ważnym punktem uroczystości było również ogłoszenie zwycięzców Konkursu na „Najlepsze dobre praktyki Ośrodki Działaj Lokalnie”, w ramach którego docenione zostały działania będące przykładem dla innych, charakteryzujące się innowacyjnym podejściem oraz podnoszące jakość programu.  

  Nagrody o łącznej puli 30 tys. zł za dobre praktyki otrzymały następujące Ośrodki Działaj Lokalnie, w następujących kategoriach:

  KOMUNIKACJA O PROGRAMIE „DZIAŁAJ LOKALNIE”

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” za dobrą praktykę pt.: „Synergia komunikacji” oraz

  Fundacja Aktywizacja i Rozwoju za dobrą praktykę pt.: „Przygoda z radiem, zapowiadamy się na Facebooku”.

  LOKALNE SZKOŁY ANIMATORÓW

  Żywiecka Fundacja Rozwoju za dobrą praktykę pt.: „Szkoła Animacji Lokalnej – Wiosenny transfer”

  POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

  Stowarzyszenie Kaczawskie za dobrą praktykę pt.: „Kampania fundraisingowa: Działanie nie wygasa!”,

  Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej za dobrą praktykę pt.: „Wieczór Darczyńców online”,

  –  Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” za dobrą praktykę pt.: „zaDziałaj Lokalnie w Powiecie Płockim”,

  PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM PANDEMII:

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa, za dobrą praktykę pt.: „Współpraca w pandemii”

  Fundacja Nauka dla Środowiska z Koszalina, za dobrą praktykę pt.: „ODL pomaga działać”,

  –  Fundacja Koalicja dla Młodych, za dobrą praktykę pt.: „Koszyk Witamin dla Seniora”,

  –  NAGRODĘ SPECJALNĄ, za wyjątkowe inspirowanie grantobiorców „Działaj Lokalnie” do realizacji projektów: „Opowieści z czasów zarazy, czyli jak oswoić strach” i „By wygrać z pandemią walki, piszemy dla dzieci bajki”, otrzymało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”,

  Uroczystość  poprowadził Grzegorz Nawrocki, a zwieńczeniem wieczoru był nastrojowy koncert Moniki Borzym.

  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2023
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony