Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. W ramach programu organizowane są coroczne ogólnopolskie spotkania nauczycieli języka angielskiego. Najaktywniejsi z nich, będący Ambasadorami Programu, mają możliwość realizacji autorskich projektów, zajmują się też promocją programu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Pakiet Wsparcia Edukacyjnego „English Teaching”
  Pakiet Wsparcia Edukacyjnego „English Teaching”
  W związku z trudną sytuacją pandemiczną w Polsce mającą wpływ na zmiany w systemie edukacji, ...
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
  ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
  tel./fax (22) 826-10-16
  e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl

  Wydarzenia
   
  IX Forum Klubów Młodego Odkrywcy – dołącz online!
  IX Forum Klubów Młodego Odkrywcy – dołącz online!
  Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i pasjonatów nauki którzy w swoich szkołach, przedszkolach, ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców zagranicznych, promujący współpracę w radach pedagogicznych, samoocenę, poprawę metod nauczania i oceniania. Szkoły wypracowują dopasowane do swoich realiów rozwiązania organizacyjne, monitorują efekty podejmowanych działań, dzielą się najlepszymi praktykami. W ramach programu prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół oraz interaktywne kursy internetowe dla nauczycieli. Szczególny nacisk jest położony ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Wydarzenia
   
  Jak organizacje społeczne wspierają zdalną edukację
  Jak organizacje społeczne wspierają zdalną edukację
  Przed polską oświatą stanęło wyzwanie związane z pandemią i zamknięciem wszystkich szkół i ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim program ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Obecnie z jego oferty, w postaci rocznych stacjonarnych studiów podyplomowych, łączących ściśle teorię z praktyką, mogą skorzystać absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia. Innowacyjny program studiów został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Ruszył kolejny rok akademicki w Szkole Edukacji
  Ruszył kolejny rok akademicki w Szkole Edukacji
  „To będzie dobre miejsce i dobry czas. Jesteśmy we wspólnocie myślenia, stawiamy na zmianę ...
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach, w czasie wolnym od nauki, projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel: (81) 534 78 93
  Infolinia: 800 444 131

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Zmontuj wiedzę na odległość” – podsumowanie akcji
  „Zmontuj wiedzę na odległość” – podsumowanie akcji
  Studenci-wolontariusze działający w ramach programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” postanowili ...
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i firm, skierowane do uzdolnionych absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach nauki: na II roku studiów (konkurs „Prymus”), stypendia korporacyjne na III i IV roku, stypendia w ramach inicjatywy „Studiuj za Granicą” oraz stypendia doktoranckie. ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org
  www.dobrasiec.org

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Daj szansę na Dyplom z Marzeń!
  Daj szansę na Dyplom z Marzeń!
  Ruszył konkurs „Dyplom z Marzeń” dla lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i minigrantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „UTW dla społeczności” – zdobądź dotację
  „UTW dla społeczności” – zdobądź dotację
  Jak rozwijać wolontariat osób starszych? Skąd pozyskać mikrogrant na działanie na rzecz społeczności ...
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik “Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców małych miejscowości oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania oparte są na współdziałaniu, odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują rozmaitych partnerów. W rezultacie przyczyniają się do budowaniu kapitału społecznego i poprawy jakości życia. ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nabór na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie
  Nabór na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie
  Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Chcesz ...
  SEKTOR 3.0
   
  Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: informacyjnego – realizowanego za pośrednictwem strony internetowej i bloga; promocyjnego – w ramach którego organizowane są cyklicznie Festiwale „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – szkoleń i konsultacji prowadzonych przez Mobilnych Doradców ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Festiwal Sektor 3.0 Driving Change Online za nami
  Festiwal Sektor 3.0 Driving Change Online za nami
  Jubileuszowy, dziesiąty, Festiwal Sektor 3.0 Driving Change Online przeszedł do historii pod ...
  LIDERZY PAFW
   
  Celem programu jest rozwój umiejętności i kwalifikacji osób podejmujących działania na rzecz swoich społeczności. Program, realizowany z wykorzystaniem metody tutoringu, jest skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW. Liderzy biorą udział w cyklu warsztatów oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów programu, mająca na celu dalsze doskonalenie kompetencji liderskich, umożliwia im uzyskanie dotacji na zwiększanie ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Przewiew. 12 historii otwartych
  Przewiew. 12 historii otwartych
  11 marca ukazał się zbiór reportaży „Przewiew. 12 historii otwartych” – książka o ludziach, ...
  PRO PUBLICO BONO
   
  Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była fundatorem nagród konkursowych. Obecnie w ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)
  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

  Wydarzenia
   
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W ramach programu, który do kwietnia 2015 roku realizowany był w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało blisko 4 tys. bibliotek publicznych z gmin do 20 tys. mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. Dotychczasowe efekty programu umacniane są obecnie poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek, promowanie edukacji nieformalnej ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Różni. Równi. Ważni” – jubileuszowy Kongres Bibliotek
  „Różni. Równi. Ważni” – jubileuszowy Kongres Bibliotek
  26 i 27 listopada 2019 r., w Fabryce Sztuki w Łodzi, bibliotekarki i bibliotekarze z całej ...
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują one partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nowe Lokalne Partnerstwa PAFW już działają
  Nowe Lokalne Partnerstwa PAFW już działają
  22 października, w formule online, odbyła się inauguracja VII edycji programu „Lokalne Partnerstwa ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504-103-904

  Wydarzenia
   
  Zakończenie jubileuszowego roku Programu Kirklanda
  Zakończenie jubileuszowego roku Programu Kirklanda
  W dniach 22-25 czerwca, w pięciu miastach Polski, odbyły się uroczystości zakończenia roku ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspierający inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej oraz rozwijanie współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów i rozwoju współpracy z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  Działaj na wschodzie! Projekty partnerskie
  Działaj na wschodzie! Projekty partnerskie
  Fundacja Edukacja dla Demokracji i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają polskie ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, przede wszystkim liderom studenckim z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii, a także profesjonalistom z krajów regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów lokalnych, nawiązują też osobiste ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  WEASA 2020 online – podsumowanie
  WEASA 2020 online – podsumowanie
  W dniach 3-10 lipca 2020 r. odbyła się 8. edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej ...
   
  >
  Piąty Kongres Bibliotek Publicznych
   
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
  Piąty Kongres Bibliotek Publicznych
  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Wydarzenia powiązane
  „Różni. Równi. Ważni” – jubileuszowy Kongres Bibliotek
  „Różni. Równi. Ważni” – jubileuszowy Kongres ...
  „Brawo My! Brawo Wy!”
  „Brawo My! Brawo Wy!”
  „Biblioteka Twórców” hasłem VIII Kongresu Bibliotek
  „Biblioteka Twórców” hasłem VIII Kongresu ...
  Program Rozwoju Bibliotek na Kongresie IFLA
  Program Rozwoju Bibliotek na Kongresie IFLA
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
  Piąty Kongres Bibliotek Publicznych

  Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych został zorganizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, który jest efektem partnerskiej współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Anny Komorowskiej oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

  W inauguracji wzięli udział: Minister Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania; Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich; Tomasz Makowski Dyrektor Biblioteki Narodowej; Anna Duńczyk-Szulc, Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Małgorzata Naimska, Zastępca Dyrektora Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; Grzegorz Gauden, Dyrektor Instytutu Książki; Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Orange. Obecni byli również szefowie ogólnokrajowych programów bibliotecznych z Rumunii, Turcji i Litwy, a także przedstawiciele bibliotek norweskich współpracujących z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

  Kongres został zainagurowany przez Jerzego Koźmińskiego, Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Przewodniczącego Rady FRSI oraz Rafała Kramzę, Prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Dyrektora Programu Rozwoju Bibliotek. W swoim wystąpieniu Prezes Koźmiński przypomniał założenia i cele Programu Rozwoju Bibliotek, wskazując, że wspiera on przekształcanie placówek bibliotecznych z małych miejscowości w nowoczesne, wielofunkcyjne ośrodki informacji, edukacji, kultury i aktywności obywatelskiej. Podkreślił, że, między innymi, w odpowiedzi na postulaty zgłoszone podczas trzeciego kongresu program został przedłużony do kwietnia 2015, w efekcie czego w ramach III rundy blisko 500 placówek bibliotecznych dołączyło do tych już biorących udział w programie. Obecnie uczestniczy w nim blisko 4 tys. bibliotek publicznych z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz małych miast do 20 tys. mieszkańców. „Poza rozszerzeniem skali programu, bardzo istotne były również działania podjęte na rzecz umacniania efektów programu. Na plan pierwszy wysunęły się dodatkowe specjalistyczne szkolenia dla bibliotekarzy, a także wymiana doświadczeń między placówkami bibliotecznymi. Od początku programu już prawie 8 tys. pracowników bibliotek brało udział w rozmaitych kursach i szkoleniach, stanowiących jedną z czterech kategorii działań, które wspólnie z Państwem od pięciu lat realizujemy. Drugą kategorią było zapewnienie placówkom sprzętu komputerowego i oprogramowania. W sumie do bibliotek trafiło 11 tys. sztuk sprzętu z bezpłatnym dostępem do Internetu dzięki Orange oraz nowoczesnego oprogramowania – dzięki Microsoft. Trzecią kategorią działań były akcje informacyjno-promocyjne ukazujące atrakcyjność zmodernizowanej biblioteki, a czwartą pomoc w umacnianiu całego systemu bibliotecznego w Polsce w ścisłej współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteką Narodową, bibliotekami wojewódzkimi oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich” – mówił Prezes Koźmiński. Dodał również, że wszystkie działania zarówno rządowe, pozarządowe jak i korporacyjne powodują głębokie i trwałe zmiany w samych bibliotekach, przyczyniając się do podejmowania przez nie nowych funkcji. W ten sposób odniósł się także do komplementarności Programu Rozwoju Bibliotek wobec innych działań podejmowanych na rzecz placówek bibliotecznych, przede wszystkim w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Biblioteka+” prowadzonym przez Instytut Książki. Nawiązał również do najnowszych badań GUS, z których wynika, że w bibliotekach biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek zaobserwowano największe zmiany odnośnie wykorzystywania przez czytelników nowoczesnych technologii informacyjnych oraz wzrostu aktywności społecznej na terenach objętych programem. Również przyrost użytkowników bibliotek jest najwyższy w bibliotekach PRB – w 2012 roku zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o 23%, podczas gdy w pozostałych bibliotekach jedynie o 4%.

  Rafał Kramza, Prezes FRSI, odczytał list ze słowami uznania skierowanymi do uczestników Kongresu przez małżonkę Prezydenta RP – Panią Annę Komorowską, która objęła wydarzenie honorowym patronatem. Wskazała w nim na istotną rolę bibliotek publicznych we współczesnym społeczeństwie, które działają coraz nowocześniej i coraz lepiej służą swoim lokalnym społecznościom. „Hasło tegorocznego kongresu – „Cała naprzód” – jest w pełni adekwatne do tego, co dzieje się w polskich bibliotekach. Życzę, by inwestycja i zapał do pracy nigdy Państwa nie opuszczały, a podejmowane wysiłki służyły nam wszystkim” – zwróciła się do uczestników Kongresu Małżonka Prezydenta. Prezes FRSI w swoim wystąpieniu odniósł się do przyszłości Programu Rozwoju Bibliotek oraz aspektów ważnych dla rozwoju bibliotek, które przedstawione zostały w dokumencie „Biblioteka z Wizją” przygotowanym przez FRSI oraz miały odzwierciedlenie w blokach tematycznych sesji warsztatowych podczas Kongresu. Podkreślał, że istotne dla rozwoju bibliotek są kreatywność bibliotekarzy i wychodzenie poza schematy, umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców i znajomość społeczności lokalnej, współpraca i łączenie zasobów oraz skupianie wokół biblioteki różnych środowisk, a także rzecznictwo i chęć opowiadania innym o tym, co się robi.

  Do ogromnej roli bibliotekarzy dla rozwoju bibliotek w swoim wystąpieniu odniosła się Anna Duńczyk-Szulc, Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która podkreśliła, że zarówno MKiDN jak i inne instytucje i organizacje dostarczają narzędzi, ale o ich skuteczności decydują sami bibliotekarze, którzy docierają z nimi do użytkowników bibliotek. Znaczenie bibliotekarzy dla ogólnego rozwoju kraju doceniła Małgorzata Naimska, Zastępca Dyrektora Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. „Wielkie wydarzenia są ważne i potrzebne – dają poczucie sukcesu, często tworzą wizerunek miasta, państwa, ale to nie one w pierwszej kolejności budują kapitał społeczny i wpływają na poziom życia w kraju. To niezauważalny na co dzień, rzadko doceniany wysiłek tych wszystkich, którzy nie licząc na szybki sukces, ale z godnym najwyższego szacunku uporem, starają się każdego dnia budować nową rzeczywistość” – mówiła. Grzegorz Gauden, Dyrektor Instytutu Książki zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stoją przed bibliotekami, takie jak walka z nadal niskim poziomem czytelnictwa. O sukcesie Programu Rozwoju Bibliotek w kontekście eksponowania nowych umiejętności bibliotekarzy i nowej roli bibliotek, a także umacniania innych w przekonaniu, że warto się w tym kierunku zmieniać mówił Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Narodowej. Elżbieta Stefańczyk ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zaznaczyła natomiast, że „bibliotekarze zawsze mieli świetne pomysły jak biblioteki zmieniać, a teraz otrzymali narzędzia do ich realizacji”. „Ten poziom, jaki biblioteki osiągnęły daje nam wszystkim satysfakcję” – konkludowała. Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Orange, zwróciła uwagę na jeszcze inną funkcję bibliotek, która opiera się na tworzeniu w nich miejsc łączących ludzi: „Coraz więcej ludzi odnajduje siebie w bibliotekach” – mówiła.

  Podczas spotkania inauguracyjnego wręczone zostało stypendium im. Olgi Rok, o które mogą ubiegać się bibliotekarki zatrudnione w placówkach publicznych. W kategorii „Biblioteka jednoosobowa” nagrodę otrzymała Magdalena Hankiewicz z Gminnej Biblioteki Publicznej w Radkowie, a w kategorii „Biblioteka wieloosobowa” laureatką została Magdalena Turska z Biblioteki Publicznej w Kłodawie. Obie panie otrzymały nagrodę w wysokości 5 tys. zł, którą mogą przeznaczyć na rozwój osobisty. Przyznano również cztery wyróżnienia.

  Podczas dwóch dni warsztatowych bibliotekarze mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę i praktyczne umiejętności. W otwartym konkursie wyłonione zostały tematy zajęć w ramach sześciu bloków tematycznych: „Kto pyta nie błądzi. Słuchaj mieszkańców, rozmawiaj z partnerami” czyli jak skutecznie analizować potrzeby lokalnej społeczności; „Myślenie na przyszłość. Zaplanuj, wybieraj, decyduj” – o konsultacjach społecznych, pomysłach na działania animacyjne i promocji; „Złap byka za rogi. Działaj razem z innymi” – o asertywności, budowaniu zespołu i narzędziach współpracy; „Do odważnych świat należy! Eksperymentuj” – czyli jak radzić sobie z napięciami podczas współpracy z innymi, podtrzymywać motywację i zapał partnerów oraz poszukiwać bibliotecznych innowacji; „As w rękawie. Pokaż i wykorzystaj swoje atuty” – o międzynarodowych partnerstwach, prezentowaniu swoich pomysłów i nowych technologiach w promocji; „Na szerokie wody. Trendy, inspiracje, nowinki” – o grywalizacji, design thinking i książkach obrazkowych. Uczestnicy Kongresu wzięli również udział w tzw. „szybkich randkach” (speed dating), umożliwiających poznanie w krótkim czasie wielu nowych zagadnień – w małych grupach rozmawiali o możliwościach współpracy z przedstawicielami firm, instytucji i organizacji pozarządowych wspierających biblioteki. W ramach sesji tzw. „nie konferencji” (ang. uncoference) mieli również okazję samodzielnie tworzyć program, zgłaszając tematy, na które chcieliby dyskutować.

  Relacja z Kongresu w „Panoramie” w TVP2 

  W Polsce Program Rozwoju Bibliotek wspierany jest w ramach szerszego przedsięwzięcia Global Libraries prowadzonego w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

  www.biblioteki.org

  Joanna Lempart-Winnicka, zdjęcia: Kamila Szuba
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2020
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony