Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Pakiet Wsparcia Edukacyjnego „English Teaching”
  Pakiet Wsparcia Edukacyjnego „English Teaching”
  W związku z trudną sytuacją pandemiczną w Polsce mającą wpływ na zmiany w systemie edukacji, ...
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży („Równać Szanse 2020”)
  ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
  tel./fax (22) 826-10-16
  e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl

  Fundacja Civis Polonus („Równać Szanse 2021”)
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Równać Szanse” z nowym Realizatorem Programu
  „Równać Szanse” z nowym Realizatorem Programu
  Fundacja Civis Polonus będzie nowym Realizatorem Programu „Równać Szanse”. Jest to efekt porozumienia ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców krajowych i zagranicznych. Celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. (22) 658 00 73
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Szkoła ucząca się” pomaga (się) uczyć
  „Szkoła ucząca się” pomaga (się) uczyć
  W ostatnich dniach listopada, w ramach programu „Szkoła Ucząca Się” (SUS), odbyła się konferencja ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim program przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy internetowe z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Spotkanie z Andrew Nagorskim w Szkole Edukacji
  Spotkanie z Andrew Nagorskim w Szkole Edukacji
  W jaki sposób doświadczenia zebrane w Szkole Edukacji PAFW i UW przydają się w pierwszych latach ...
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel: (81) 534 78 93
  Infolinia: 800 444 131

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Zmontuj wiedzę na odległość” – podsumowanie akcji
  „Zmontuj wiedzę na odległość” – podsumowanie akcji
  Studenci-wolontariusze działający w ramach programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” postanowili ...
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera też perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org
  www.dobrasiec.org

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Ponad 1000 stypendiów pomostowych dla studentów
  Ponad 1000 stypendiów pomostowych dla studentów
  Ponad 1000 studentów otrzymuje w bieżącym roku akademickim stypendia w Programie Stypendiów ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i minigrantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Seniorzy dla społeczności
  Seniorzy dla społeczności
  Ruszyła piąta edycja projektu „UTW dla społeczności”, realizowanego w ramach programu „Uniwersytety ...
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801 646 719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miejscowości oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania oparte są na współdziałaniu, odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują rozmaitych partnerów. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i poprawy jakości ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Pandemia nie zatrzymała społecznej energii
  Pandemia nie zatrzymała społecznej energii
  Mimo ograniczeń i trudności związanych z pandemią, Ośrodki Działaj Lokalnie przyznały w tym ...
  SEKTOR 3.0
   
  Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: informacyjnego – realizowanego za pośrednictwem strony internetowej i bloga; promocyjnego – w ramach którego organizowane są cyklicznie Festiwale „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – szkoleń i konsultacji prowadzonych przez Mobilnych Doradców ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  “Nie bądź botem. Włącz myślenie!” kampania Stowarzyszenia Demagog
  “Nie bądź botem. Włącz myślenie!” kampania Stowarzyszenia Demagog
  Ruszyła kampania społeczna “Nie bądź botem. Włącz myślenie!” przygotowana przez Stowarzyszenie ...
  LIDERZY PAFW
   
  Program, skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW, wspiera lokalnych liderów w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności wykorzystując tutoring, czyli stałą współpracę lidera z tutorem. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to doskonalenie kompetencji liderskich w ramach warsztatów, krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Przewiew. 12 historii otwartych
  Przewiew. 12 historii otwartych
  11 marca ukazał się zbiór reportaży „Przewiew. 12 historii otwartych” – książka o ludziach, ...
  PRO PUBLICO BONO
   
  Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była fundatorem nagród konkursowych. Obecnie w ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)
  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

  Wydarzenia
   
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W ramach programu, który do kwietnia 2015 roku realizowany był w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało blisko 4 tys. bibliotek publicznych z gmin do 20 tys. mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. Dotychczasowe efekty programu umacniane są obecnie poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek, promowanie edukacji nieformalnej ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Na zdrowie!” hasłem XII Kongresu Bibliotek
  „Na zdrowie!” hasłem XII Kongresu Bibliotek
  Wydarzenie online, transmitowane z Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim, zgromadziło ...
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Jak pielęgnować dobro wspólne?
  Jak pielęgnować dobro wspólne?
  Animacja przyszłości: nowe doświadczenia, pomysły, utrzymanie zaangażowania partnerów oraz ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504-103-904

  Wydarzenia
   
  Kirklandyści zainaugurowali nowy rok akademicki
  Kirklandyści zainaugurowali nowy rok akademicki
  Naukę w pięciu miastach akademickich w Polsce rozpoczyna 45 stypendystów z 10 krajów Europy ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  Jubileusz 20-lecia programu „RITA” za nami
  Jubileusz 20-lecia programu „RITA” za nami
  Blisko 60 organizacji pozarządowych z Polski i organizacji partnerskich z krajów Europy Środkowej ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii, a profesjonaliści z krajów Regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka (WEASA) 2021
  Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka (WEASA) 2021
  W dniach 12-21 lipca 2021 r. odbyła się 9. edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej ...
   
  >
  Piąty Kongres Bibliotek Publicznych
   
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
  Piąty Kongres Bibliotek Publicznych
  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Wydarzenia powiązane
  „Na zdrowie!” hasłem XII Kongresu Bibliotek
  „Na zdrowie!” hasłem XII Kongresu Bibliotek
  Pierwsze Forum dyrektorek i dyrektorów bibliotek
  Pierwsze Forum dyrektorek i dyrektorów bibliotek
  Inauguracja IV rundy Programu Rozwoju Bibliotek
  Inauguracja IV rundy Programu Rozwoju Bibliotek
  Ruszyła IV runda Programu Rozwoju Bibliotek
  Ruszyła IV runda Programu Rozwoju Bibliotek
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
  Piąty Kongres Bibliotek Publicznych

  Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych został zorganizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, który jest efektem partnerskiej współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Anny Komorowskiej oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

  W inauguracji wzięli udział: Minister Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania; Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich; Tomasz Makowski Dyrektor Biblioteki Narodowej; Anna Duńczyk-Szulc, Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Małgorzata Naimska, Zastępca Dyrektora Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; Grzegorz Gauden, Dyrektor Instytutu Książki; Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Orange. Obecni byli również szefowie ogólnokrajowych programów bibliotecznych z Rumunii, Turcji i Litwy, a także przedstawiciele bibliotek norweskich współpracujących z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

  Kongres został zainagurowany przez Jerzego Koźmińskiego, Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Przewodniczącego Rady FRSI oraz Rafała Kramzę, Prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Dyrektora Programu Rozwoju Bibliotek. W swoim wystąpieniu Prezes Koźmiński przypomniał założenia i cele Programu Rozwoju Bibliotek, wskazując, że wspiera on przekształcanie placówek bibliotecznych z małych miejscowości w nowoczesne, wielofunkcyjne ośrodki informacji, edukacji, kultury i aktywności obywatelskiej. Podkreślił, że, między innymi, w odpowiedzi na postulaty zgłoszone podczas trzeciego kongresu program został przedłużony do kwietnia 2015, w efekcie czego w ramach III rundy blisko 500 placówek bibliotecznych dołączyło do tych już biorących udział w programie. Obecnie uczestniczy w nim blisko 4 tys. bibliotek publicznych z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz małych miast do 20 tys. mieszkańców. „Poza rozszerzeniem skali programu, bardzo istotne były również działania podjęte na rzecz umacniania efektów programu. Na plan pierwszy wysunęły się dodatkowe specjalistyczne szkolenia dla bibliotekarzy, a także wymiana doświadczeń między placówkami bibliotecznymi. Od początku programu już prawie 8 tys. pracowników bibliotek brało udział w rozmaitych kursach i szkoleniach, stanowiących jedną z czterech kategorii działań, które wspólnie z Państwem od pięciu lat realizujemy. Drugą kategorią było zapewnienie placówkom sprzętu komputerowego i oprogramowania. W sumie do bibliotek trafiło 11 tys. sztuk sprzętu z bezpłatnym dostępem do Internetu dzięki Orange oraz nowoczesnego oprogramowania – dzięki Microsoft. Trzecią kategorią działań były akcje informacyjno-promocyjne ukazujące atrakcyjność zmodernizowanej biblioteki, a czwartą pomoc w umacnianiu całego systemu bibliotecznego w Polsce w ścisłej współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteką Narodową, bibliotekami wojewódzkimi oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich” – mówił Prezes Koźmiński. Dodał również, że wszystkie działania zarówno rządowe, pozarządowe jak i korporacyjne powodują głębokie i trwałe zmiany w samych bibliotekach, przyczyniając się do podejmowania przez nie nowych funkcji. W ten sposób odniósł się także do komplementarności Programu Rozwoju Bibliotek wobec innych działań podejmowanych na rzecz placówek bibliotecznych, przede wszystkim w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Biblioteka+” prowadzonym przez Instytut Książki. Nawiązał również do najnowszych badań GUS, z których wynika, że w bibliotekach biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek zaobserwowano największe zmiany odnośnie wykorzystywania przez czytelników nowoczesnych technologii informacyjnych oraz wzrostu aktywności społecznej na terenach objętych programem. Również przyrost użytkowników bibliotek jest najwyższy w bibliotekach PRB – w 2012 roku zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o 23%, podczas gdy w pozostałych bibliotekach jedynie o 4%.

  Rafał Kramza, Prezes FRSI, odczytał list ze słowami uznania skierowanymi do uczestników Kongresu przez małżonkę Prezydenta RP – Panią Annę Komorowską, która objęła wydarzenie honorowym patronatem. Wskazała w nim na istotną rolę bibliotek publicznych we współczesnym społeczeństwie, które działają coraz nowocześniej i coraz lepiej służą swoim lokalnym społecznościom. „Hasło tegorocznego kongresu – „Cała naprzód” – jest w pełni adekwatne do tego, co dzieje się w polskich bibliotekach. Życzę, by inwestycja i zapał do pracy nigdy Państwa nie opuszczały, a podejmowane wysiłki służyły nam wszystkim” – zwróciła się do uczestników Kongresu Małżonka Prezydenta. Prezes FRSI w swoim wystąpieniu odniósł się do przyszłości Programu Rozwoju Bibliotek oraz aspektów ważnych dla rozwoju bibliotek, które przedstawione zostały w dokumencie „Biblioteka z Wizją” przygotowanym przez FRSI oraz miały odzwierciedlenie w blokach tematycznych sesji warsztatowych podczas Kongresu. Podkreślał, że istotne dla rozwoju bibliotek są kreatywność bibliotekarzy i wychodzenie poza schematy, umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców i znajomość społeczności lokalnej, współpraca i łączenie zasobów oraz skupianie wokół biblioteki różnych środowisk, a także rzecznictwo i chęć opowiadania innym o tym, co się robi.

  Do ogromnej roli bibliotekarzy dla rozwoju bibliotek w swoim wystąpieniu odniosła się Anna Duńczyk-Szulc, Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która podkreśliła, że zarówno MKiDN jak i inne instytucje i organizacje dostarczają narzędzi, ale o ich skuteczności decydują sami bibliotekarze, którzy docierają z nimi do użytkowników bibliotek. Znaczenie bibliotekarzy dla ogólnego rozwoju kraju doceniła Małgorzata Naimska, Zastępca Dyrektora Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. „Wielkie wydarzenia są ważne i potrzebne – dają poczucie sukcesu, często tworzą wizerunek miasta, państwa, ale to nie one w pierwszej kolejności budują kapitał społeczny i wpływają na poziom życia w kraju. To niezauważalny na co dzień, rzadko doceniany wysiłek tych wszystkich, którzy nie licząc na szybki sukces, ale z godnym najwyższego szacunku uporem, starają się każdego dnia budować nową rzeczywistość” – mówiła. Grzegorz Gauden, Dyrektor Instytutu Książki zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stoją przed bibliotekami, takie jak walka z nadal niskim poziomem czytelnictwa. O sukcesie Programu Rozwoju Bibliotek w kontekście eksponowania nowych umiejętności bibliotekarzy i nowej roli bibliotek, a także umacniania innych w przekonaniu, że warto się w tym kierunku zmieniać mówił Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Narodowej. Elżbieta Stefańczyk ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zaznaczyła natomiast, że „bibliotekarze zawsze mieli świetne pomysły jak biblioteki zmieniać, a teraz otrzymali narzędzia do ich realizacji”. „Ten poziom, jaki biblioteki osiągnęły daje nam wszystkim satysfakcję” – konkludowała. Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Orange, zwróciła uwagę na jeszcze inną funkcję bibliotek, która opiera się na tworzeniu w nich miejsc łączących ludzi: „Coraz więcej ludzi odnajduje siebie w bibliotekach” – mówiła.

  Podczas spotkania inauguracyjnego wręczone zostało stypendium im. Olgi Rok, o które mogą ubiegać się bibliotekarki zatrudnione w placówkach publicznych. W kategorii „Biblioteka jednoosobowa” nagrodę otrzymała Magdalena Hankiewicz z Gminnej Biblioteki Publicznej w Radkowie, a w kategorii „Biblioteka wieloosobowa” laureatką została Magdalena Turska z Biblioteki Publicznej w Kłodawie. Obie panie otrzymały nagrodę w wysokości 5 tys. zł, którą mogą przeznaczyć na rozwój osobisty. Przyznano również cztery wyróżnienia.

  Podczas dwóch dni warsztatowych bibliotekarze mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę i praktyczne umiejętności. W otwartym konkursie wyłonione zostały tematy zajęć w ramach sześciu bloków tematycznych: „Kto pyta nie błądzi. Słuchaj mieszkańców, rozmawiaj z partnerami” czyli jak skutecznie analizować potrzeby lokalnej społeczności; „Myślenie na przyszłość. Zaplanuj, wybieraj, decyduj” – o konsultacjach społecznych, pomysłach na działania animacyjne i promocji; „Złap byka za rogi. Działaj razem z innymi” – o asertywności, budowaniu zespołu i narzędziach współpracy; „Do odważnych świat należy! Eksperymentuj” – czyli jak radzić sobie z napięciami podczas współpracy z innymi, podtrzymywać motywację i zapał partnerów oraz poszukiwać bibliotecznych innowacji; „As w rękawie. Pokaż i wykorzystaj swoje atuty” – o międzynarodowych partnerstwach, prezentowaniu swoich pomysłów i nowych technologiach w promocji; „Na szerokie wody. Trendy, inspiracje, nowinki” – o grywalizacji, design thinking i książkach obrazkowych. Uczestnicy Kongresu wzięli również udział w tzw. „szybkich randkach” (speed dating), umożliwiających poznanie w krótkim czasie wielu nowych zagadnień – w małych grupach rozmawiali o możliwościach współpracy z przedstawicielami firm, instytucji i organizacji pozarządowych wspierających biblioteki. W ramach sesji tzw. „nie konferencji” (ang. uncoference) mieli również okazję samodzielnie tworzyć program, zgłaszając tematy, na które chcieliby dyskutować.

  Relacja z Kongresu w „Panoramie” w TVP2 

  W Polsce Program Rozwoju Bibliotek wspierany jest w ramach szerszego przedsięwzięcia Global Libraries prowadzonego w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

  www.biblioteki.org

  Joanna Lempart-Winnicka, zdjęcia: Kamila Szuba
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2021
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony