Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się także do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  englishteaching.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  KorepETycje English Teaching – zostań wolontariuszem!
  KorepETycje English Teaching – zostań wolontariuszem!
  Oferta dla studentów i innych osób gotowych do poświęcenia swojego czasu, energii i wiedzy, ...
  Multimedia
   
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Civis Polonus
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  rownacszanse.pl

   

  Wydarzenia
   
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Już po raz trzeci program „Równać Szanse” był inicjatorem debaty o problemach i wyzwaniach, ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jego celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są kierowane do szkół z małych miejscowości.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. 518 287 625
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  sus.ceo.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
  Podczas gdy uczniowie korzystają z wakacji, a nauczyciele przebywają na urlopach, dyrektorzy, ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Program, prowadzony wraz z Uniwersytetem Warszawskim, przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  szkolaedukacji.pl

   

  Wydarzenia
   
  Cel: nauczycielska skuteczność. Nowy rok w Szkole Edukacji
  Cel: nauczycielska skuteczność. Nowy rok w Szkole Edukacji
  O poziomie szczęścia nauczycieli decyduje poczucie sprawczości i skuteczności. Damy wam tę ...
  Multimedia
   
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel.: 507 703 240

  www.projektor.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Krytycznego myślenia można (na)uczyć się od dziecka
  Krytycznego myślenia można (na)uczyć się od dziecka
  Krytyczne myślenie jest niezbędne dla zrozumienia dynamizmu i złożoności współczesnego świata. ...
  Multimedia
   
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera także perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  www.stypendia-pomostowe.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org

  www.dobrasiec.org

   

  Wydarzenia
   
  Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości
  Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości
  Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium na I rok ...
  Multimedia
   
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Program ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowany jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i mini-grantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  seniorzywakcji.pl

   

  Wydarzenia
   
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  Trwa 10. edycja konkursu „Seniorzy w akcji”, w ramach którego wsparcie otrzymało już ponad ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

   

  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  Multimedia
   
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, prowadzone przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują wielu różnych partnerów, którzy rozwijają zdolność do wzajemnej współpracy. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  dzialajlokalnie.pl

   

  Wydarzenia
   
  Szkolenia dla Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Relacja
  Szkolenia dla Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Relacja
  Od 27 lutego do 4 marca w odbył się cykl spotkań szkoleniowych Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. ...
  Multimedia
   
  SEKTOR 3.0
   
  Program służy podniesieniu wiedzy oraz umiejętności działaczy i pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności z małych społeczności lokalnych, w zakresie skutecznego wykorzystania ICT w codziennej pracy, co zwiększa zasięg i efektywność ich działań. Składa się z kilku komponentów: informacyjnego (strona internetowa, VOD i blog), promocyjnego (Festiwale Sektor 3.0), doradczego (sieć Mobilnych Doradców ICT i e-learning) oraz finansowego (Fundusz Innowacji).
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530 69 11 99

  sektor3-0.pl

   

  Wydarzenia
   
  Nagroda Sektor 3.0 - zgłoś kandydata
  Nagroda Sektor 3.0 - zgłoś kandydata
  Po raz dwunasty odbywa się konkurs o Nagrodę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor ...
  Multimedia
   
  LIDERZY PAFW
   
  Program jest skierowany do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW oraz lokalnych liderów, których wspiera w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności, wykorzystując metodę tutoringu. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to warsztaty, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne a także spotkania z osobami życia publicznego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  liderzy.pl

   

  Wydarzenia
   
  Monika Horna-Cieślak gościnią zjazdu Liderów PAFW
  Monika Horna-Cieślak gościnią zjazdu Liderów PAFW
  „Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że jestem tu z Wami. Jeszcze półtora roku temu byłam ...
  Multimedia
   
  PRO PUBLICO BONO
   
  W ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych poprzez projekt „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

  Fundacja Media Forum („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

   

  Wydarzenia
   
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Transformacja cyfrowa tytułu, subskrypcje w portalu lokalnym, dziennikarstwo interwencyjne ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W latach 2009-2015, w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało 3808 bibliotek publicznych z gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. W latach 2021-2023 program objął ponad 400 kolejnych placówek bibliotecznych. Efekty programu umacniane są m.in. poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  biblioteki.org

   

  Wydarzenia
   
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  „W czym mogę pomóc ?” to hasło tegorocznego XIV Ogólnopolskiego Kongresu  Bibliotek, który ...
  Multimedia
   
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych. Działania te budują i umacniają kapitał społeczny.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622 01 22

  www.lokalnepartnerstwa.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Lokalne Partnerstwa PAFW stawiają na współdziałanie
  Lokalne Partnerstwa PAFW stawiają na współdziałanie
  Dwudniowe spotkanie, które odbyło się w dniach 18-19 marca 2024 roku w Warszawie zgromadziło ...
  Multimedia
   
  ZIELONY LIDER
   
  Program wspiera lokalnych liderów i liderki w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także pozyskiwania funduszy na ich realizację, zwłaszcza unijnych.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Sendzimira
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  tel. +48 663 202 050

  Osoba kontaktowa:
  Maria Wiśnicka
  Koordynatorka Projektu

  zielonylider.org

   

  Wydarzenia
   
  Zieloni liderzy spotkają się w maju w Krakowie
  Zieloni liderzy spotkają się w maju w Krakowie
  Ruszyły zapisy na dwudniową konferencję „Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych” ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504 103 904

  kirkland.edu.pl

   

  Wydarzenia
   
  Warszawa gościła tegorocznych Kirklandystów
  Warszawa gościła tegorocznych Kirklandystów
  Zjazd stypendystów Programu Kirklanda w Warszawie to stałe wydarzenie każdego roku akademickiego ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  programrita.org

   

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają polskie ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy (obecnie z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii), a także profesjonaliści. W ramach programu Fundacja wspiera Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką (WEASA) skierowaną do ekspertów z krajów Partnerstwa Wschodniego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  studytours.pl

   

  Wydarzenia
   
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  W dniach 11-18 lipca odbyła się jubileuszowa, dziesiąta, edycja Warszawskiej Letniej Akademii ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY UKRAINĘ
   
  Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  fed.org.pl/wspieramy-ukraine/

   

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

   

  Wydarzenia
   
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  59 polskich organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 1,65 miliona złotych ...
   
  >
  Piąty Kongres Bibliotek Publicznych
   
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
  Piąty Kongres Bibliotek Publicznych
  Podziel się:
  FacebookTwitterMail
  Wydarzenia powiązane
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  Inauguracja V rundy Programu Rozwoju Bibliotek
  Inauguracja V rundy Programu Rozwoju Bibliotek
  „Spotkajmy się !” Kongres Bibliotek już po raz trzynasty
  „Spotkajmy się !” Kongres Bibliotek już po ...
  Stypendium im. Olgi Rok dla bibliotekarek z pasją
  Stypendium im. Olgi Rok dla bibliotekarek ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
  Piąty Kongres Bibliotek Publicznych

  Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych został zorganizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, który jest efektem partnerskiej współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Anny Komorowskiej oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

  W inauguracji wzięli udział: Minister Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania; Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich; Tomasz Makowski Dyrektor Biblioteki Narodowej; Anna Duńczyk-Szulc, Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Małgorzata Naimska, Zastępca Dyrektora Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; Grzegorz Gauden, Dyrektor Instytutu Książki; Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Orange. Obecni byli również szefowie ogólnokrajowych programów bibliotecznych z Rumunii, Turcji i Litwy, a także przedstawiciele bibliotek norweskich współpracujących z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

  Kongres został zainagurowany przez Jerzego Koźmińskiego, Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Przewodniczącego Rady FRSI oraz Rafała Kramzę, Prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Dyrektora Programu Rozwoju Bibliotek. W swoim wystąpieniu Prezes Koźmiński przypomniał założenia i cele Programu Rozwoju Bibliotek, wskazując, że wspiera on przekształcanie placówek bibliotecznych z małych miejscowości w nowoczesne, wielofunkcyjne ośrodki informacji, edukacji, kultury i aktywności obywatelskiej. Podkreślił, że, między innymi, w odpowiedzi na postulaty zgłoszone podczas trzeciego kongresu program został przedłużony do kwietnia 2015, w efekcie czego w ramach III rundy blisko 500 placówek bibliotecznych dołączyło do tych już biorących udział w programie. Obecnie uczestniczy w nim blisko 4 tys. bibliotek publicznych z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz małych miast do 20 tys. mieszkańców. „Poza rozszerzeniem skali programu, bardzo istotne były również działania podjęte na rzecz umacniania efektów programu. Na plan pierwszy wysunęły się dodatkowe specjalistyczne szkolenia dla bibliotekarzy, a także wymiana doświadczeń między placówkami bibliotecznymi. Od początku programu już prawie 8 tys. pracowników bibliotek brało udział w rozmaitych kursach i szkoleniach, stanowiących jedną z czterech kategorii działań, które wspólnie z Państwem od pięciu lat realizujemy. Drugą kategorią było zapewnienie placówkom sprzętu komputerowego i oprogramowania. W sumie do bibliotek trafiło 11 tys. sztuk sprzętu z bezpłatnym dostępem do Internetu dzięki Orange oraz nowoczesnego oprogramowania – dzięki Microsoft. Trzecią kategorią działań były akcje informacyjno-promocyjne ukazujące atrakcyjność zmodernizowanej biblioteki, a czwartą pomoc w umacnianiu całego systemu bibliotecznego w Polsce w ścisłej współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteką Narodową, bibliotekami wojewódzkimi oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich” – mówił Prezes Koźmiński. Dodał również, że wszystkie działania zarówno rządowe, pozarządowe jak i korporacyjne powodują głębokie i trwałe zmiany w samych bibliotekach, przyczyniając się do podejmowania przez nie nowych funkcji. W ten sposób odniósł się także do komplementarności Programu Rozwoju Bibliotek wobec innych działań podejmowanych na rzecz placówek bibliotecznych, przede wszystkim w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Biblioteka+” prowadzonym przez Instytut Książki. Nawiązał również do najnowszych badań GUS, z których wynika, że w bibliotekach biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek zaobserwowano największe zmiany odnośnie wykorzystywania przez czytelników nowoczesnych technologii informacyjnych oraz wzrostu aktywności społecznej na terenach objętych programem. Również przyrost użytkowników bibliotek jest najwyższy w bibliotekach PRB – w 2012 roku zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o 23%, podczas gdy w pozostałych bibliotekach jedynie o 4%.

  Rafał Kramza, Prezes FRSI, odczytał list ze słowami uznania skierowanymi do uczestników Kongresu przez małżonkę Prezydenta RP – Panią Annę Komorowską, która objęła wydarzenie honorowym patronatem. Wskazała w nim na istotną rolę bibliotek publicznych we współczesnym społeczeństwie, które działają coraz nowocześniej i coraz lepiej służą swoim lokalnym społecznościom. „Hasło tegorocznego kongresu – „Cała naprzód” – jest w pełni adekwatne do tego, co dzieje się w polskich bibliotekach. Życzę, by inwestycja i zapał do pracy nigdy Państwa nie opuszczały, a podejmowane wysiłki służyły nam wszystkim” – zwróciła się do uczestników Kongresu Małżonka Prezydenta. Prezes FRSI w swoim wystąpieniu odniósł się do przyszłości Programu Rozwoju Bibliotek oraz aspektów ważnych dla rozwoju bibliotek, które przedstawione zostały w dokumencie „Biblioteka z Wizją” przygotowanym przez FRSI oraz miały odzwierciedlenie w blokach tematycznych sesji warsztatowych podczas Kongresu. Podkreślał, że istotne dla rozwoju bibliotek są kreatywność bibliotekarzy i wychodzenie poza schematy, umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców i znajomość społeczności lokalnej, współpraca i łączenie zasobów oraz skupianie wokół biblioteki różnych środowisk, a także rzecznictwo i chęć opowiadania innym o tym, co się robi.

  Do ogromnej roli bibliotekarzy dla rozwoju bibliotek w swoim wystąpieniu odniosła się Anna Duńczyk-Szulc, Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która podkreśliła, że zarówno MKiDN jak i inne instytucje i organizacje dostarczają narzędzi, ale o ich skuteczności decydują sami bibliotekarze, którzy docierają z nimi do użytkowników bibliotek. Znaczenie bibliotekarzy dla ogólnego rozwoju kraju doceniła Małgorzata Naimska, Zastępca Dyrektora Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. „Wielkie wydarzenia są ważne i potrzebne – dają poczucie sukcesu, często tworzą wizerunek miasta, państwa, ale to nie one w pierwszej kolejności budują kapitał społeczny i wpływają na poziom życia w kraju. To niezauważalny na co dzień, rzadko doceniany wysiłek tych wszystkich, którzy nie licząc na szybki sukces, ale z godnym najwyższego szacunku uporem, starają się każdego dnia budować nową rzeczywistość” – mówiła. Grzegorz Gauden, Dyrektor Instytutu Książki zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stoją przed bibliotekami, takie jak walka z nadal niskim poziomem czytelnictwa. O sukcesie Programu Rozwoju Bibliotek w kontekście eksponowania nowych umiejętności bibliotekarzy i nowej roli bibliotek, a także umacniania innych w przekonaniu, że warto się w tym kierunku zmieniać mówił Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Narodowej. Elżbieta Stefańczyk ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zaznaczyła natomiast, że „bibliotekarze zawsze mieli świetne pomysły jak biblioteki zmieniać, a teraz otrzymali narzędzia do ich realizacji”. „Ten poziom, jaki biblioteki osiągnęły daje nam wszystkim satysfakcję” – konkludowała. Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Orange, zwróciła uwagę na jeszcze inną funkcję bibliotek, która opiera się na tworzeniu w nich miejsc łączących ludzi: „Coraz więcej ludzi odnajduje siebie w bibliotekach” – mówiła.

  Podczas spotkania inauguracyjnego wręczone zostało stypendium im. Olgi Rok, o które mogą ubiegać się bibliotekarki zatrudnione w placówkach publicznych. W kategorii „Biblioteka jednoosobowa” nagrodę otrzymała Magdalena Hankiewicz z Gminnej Biblioteki Publicznej w Radkowie, a w kategorii „Biblioteka wieloosobowa” laureatką została Magdalena Turska z Biblioteki Publicznej w Kłodawie. Obie panie otrzymały nagrodę w wysokości 5 tys. zł, którą mogą przeznaczyć na rozwój osobisty. Przyznano również cztery wyróżnienia.

  Podczas dwóch dni warsztatowych bibliotekarze mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę i praktyczne umiejętności. W otwartym konkursie wyłonione zostały tematy zajęć w ramach sześciu bloków tematycznych: „Kto pyta nie błądzi. Słuchaj mieszkańców, rozmawiaj z partnerami” czyli jak skutecznie analizować potrzeby lokalnej społeczności; „Myślenie na przyszłość. Zaplanuj, wybieraj, decyduj” – o konsultacjach społecznych, pomysłach na działania animacyjne i promocji; „Złap byka za rogi. Działaj razem z innymi” – o asertywności, budowaniu zespołu i narzędziach współpracy; „Do odważnych świat należy! Eksperymentuj” – czyli jak radzić sobie z napięciami podczas współpracy z innymi, podtrzymywać motywację i zapał partnerów oraz poszukiwać bibliotecznych innowacji; „As w rękawie. Pokaż i wykorzystaj swoje atuty” – o międzynarodowych partnerstwach, prezentowaniu swoich pomysłów i nowych technologiach w promocji; „Na szerokie wody. Trendy, inspiracje, nowinki” – o grywalizacji, design thinking i książkach obrazkowych. Uczestnicy Kongresu wzięli również udział w tzw. „szybkich randkach” (speed dating), umożliwiających poznanie w krótkim czasie wielu nowych zagadnień – w małych grupach rozmawiali o możliwościach współpracy z przedstawicielami firm, instytucji i organizacji pozarządowych wspierających biblioteki. W ramach sesji tzw. „nie konferencji” (ang. uncoference) mieli również okazję samodzielnie tworzyć program, zgłaszając tematy, na które chcieliby dyskutować.

  Relacja z Kongresu w „Panoramie” w TVP2 

  W Polsce Program Rozwoju Bibliotek wspierany jest w ramach szerszego przedsięwzięcia Global Libraries prowadzonego w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

  www.biblioteki.org

  Joanna Lempart-Winnicka, zdjęcia: Kamila Szuba
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  biblioteki.org

   

  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2024
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony