Menu
  • Polski
  • English
  •  
    • Fundacja
    • Programy
    • Galeria
    • Kontakt
    ENGLISH TEACHING
     
    Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
    ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
    tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
    e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    English Teaching Activities – szkolenia i dotacje
    English Teaching Activities – szkolenia i dotacje
    Jesteś nauczycielem języka angielskiego lub liderem wiejskim? Masz pomysł na realizację projektu ...
    RÓWNAĆ SZANSE
     
    System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży („Równać Szanse 2020”)
    ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
    tel./fax (22) 826-10-16
    e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl

    Fundacja Civis Polonus („Równać Szanse 2021”)
    ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
    tel. 509 725 536; 22 827 52 49
    e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

    Wydarzenia
     
    „Równać Szanse” – konkurs „Duże Granty”
    „Równać Szanse” – konkurs „Duże Granty”
    Nawet 40 tysięcy zł na realizację 12-miesięcznego projektu rozwijającego kompetencje społeczne ...
    SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
     
    Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców krajowych i zagranicznych. Celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Centrum Edukacji Obywatelskiej
    ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
    tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
    e-mail: ceo@ceo.org.pl

    Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
    ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
    tel. (22) 658 00 73
    e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

    Wydarzenia
     
    „Szkoła ucząca się” pomaga (się) uczyć
    „Szkoła ucząca się” pomaga (się) uczyć
    W ostatnich dniach listopada, w ramach programu „Szkoła Ucząca Się” (SUS), odbyła się konferencja ...
    SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
     
    Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim program przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy internetowe z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Dobrej Edukacji
    ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
    tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
    e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Spotkanie z Andrew Nagorskim w Szkole Edukacji
    Spotkanie z Andrew Nagorskim w Szkole Edukacji
    W jaki sposób doświadczenia zebrane w Szkole Edukacji PAFW i UW przydają się w pierwszych latach ...
    PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
     
    Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
    ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
    20-029 Lublin
    e-mail: biuro@projektor.org.pl
    tel: (81) 534 78 93
    Infolinia: 800 444 131

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    „Projektor – Wolontariat Studencki” wspiera ukraińskie dzieci
    „Projektor – Wolontariat Studencki” wspiera ukraińskie dzieci
    Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Polski przybyło ponad 2 miliony ukraińskich uchodźców. ...
    STYPENDIA POMOSTOWE
     
    Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera też perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
    ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
    tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
    e-mail: fep@fep.lodz.pl

    Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

    Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
    ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 825 70 22
    e-mail: biuro@dobrasiec.org
    www.dobrasiec.org

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Stypendia pomostowe na I rok studiów – zgłoś się!
    Stypendia pomostowe na I rok studiów – zgłoś się!
    Na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, ...
    UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
     
    Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i minigrantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
    ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
    tel. (22) 396-55-16
    e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Seniorzy dla społeczności
    Seniorzy dla społeczności
    Ruszyła piąta edycja projektu „UTW dla społeczności”, realizowanego w ramach programu „Uniwersytety ...
    WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
     
    System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801 646 719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
    ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
    Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
    e-mail: klon@klon.org.pl
    Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
    www.eu.ngo.pl

    „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
    ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
    tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
    e-mail: fimango@frso.pl

    „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
    ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
    tel. (22) 550-28-10
    e-mail: faoo@faoo.pl
    www.kursodrom.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Nowa odsłona portalu ngo.pl
    Nowa odsłona portalu ngo.pl
    Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
    DZIAŁAJ LOKALNIE
     
    Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miejscowości oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania oparte są na współdziałaniu, odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują rozmaitych partnerów. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i poprawy jakości ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
    ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
    e-mail: arfp@filantropia.org.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
    „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
    2 czerwca w hotelu Sofitel w Warszawie wręczono nagrody  25 edycji Konkursu „Dobroczyńca Roku”. ...
    SEKTOR 3.0
     
    Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: informacyjnego – realizowanego za pośrednictwem strony internetowej i bloga; promocyjnego – w ramach którego organizowane są cyklicznie Festiwale „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – szkoleń i konsultacji prowadzonych przez Mobilnych Doradców ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
    ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
    tel.: (22) 123 90 20
    Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
    tel. 530-69-11-99

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Festiwal Sektor 3.0 Building Trust za nami
    Festiwal Sektor 3.0 Building Trust za nami
    Prelekcje, panele dyskusyjne oraz sesje pytań i odpowiedzi, ponad 50 ekspertek i ekspertów ...
    LIDERZY PAFW
     
    Program, skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW, wspiera lokalnych liderów w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności wykorzystując tutoring, czyli stałą współpracę lidera z tutorem. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to doskonalenie kompetencji liderskich w ramach warsztatów, krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Szkoła Liderów
    ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
    tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
    fax (22) 556-82-51
    e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Dołącz do Liderów PAFW!
    Dołącz do Liderów PAFW!
    Jeśli posiadasz min. 3 lata doświadczenia w działalności na rzecz określonego środowiska a ...
    PRO PUBLICO BONO
     
    Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono” został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była fundatorem nagród konkursowych. Obecnie w ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych w ramach projektu „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

    Stowarzyszenie „ROTA” („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

    Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

    Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

    Wydarzenia
     
    „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
    „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
    10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto ...
    PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
     
    W ramach programu, który do kwietnia 2015 roku realizowany był w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało blisko 4 tys. bibliotek publicznych z gmin do 20 tys. mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. Dotychczasowe efekty programu umacniane są obecnie poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek, promowanie edukacji nieformalnej ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
    ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
    tel.: (22) 123 90 20

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    „Biblioteki dla Ukrainy” – nowa inicjatywa dla bibliotek
    „Biblioteki dla Ukrainy” – nowa inicjatywa dla bibliotek
    Strona internetowa bibliotekidlaukrainy.org.pl ma służyć wspieraniu bibliotek, które pomagają ...
    LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
     
    Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
    ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Lokalne Partnerstwa PAFW wspierają Ukrainę
    Lokalne Partnerstwa PAFW wspierają Ukrainę
    W 2022 roku poszerzamy cele uruchomionych konkursów grantowych w programie „Lokalne Partnerstwa ...
    ZIELONY LIDER
     
    Program wspiera lokalnych liderów w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także skutecznego pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na ich realizację.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Sendzimira
    ul. Mokotowska 46a lok. 25
    00-543 Warszawa
    tel. +48 663 202 050

    Osoba kontaktowa:
    Maria Wiśnicka
    Koordynatorka Projektu

    Wydarzenia
     
    Lokalni liderzy na rzecz ochrony środowiska i klimatu
    Lokalni liderzy na rzecz ochrony środowiska i klimatu
    Ruszyła rekrutacja do programu „Zielony Lider”, którego celem jest wsparcie lokalnych liderów ...
    FUNDUSZ POMOCOWY
     
    Program, rozpoczęty w marcu 2020 r., ma na celu wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19, a także pomoc organizacjom znajdującym się w trudnej sytuacji wynikającej z pandemii.
    Wydarzenia
     
    Wsparcie na przeciwdziałanie skutkom pandemii
    Wsparcie na przeciwdziałanie skutkom pandemii
    Ruszyła druga edycja „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich”. ...
    STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
     
    Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Liderzy Przemian
    Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
    02-304 Warszawa
    Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
    tel. 504-103-904

    Wydarzenia
     
    Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk dziękuje za wsparcie
    Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk dziękuje za wsparcie
    Iryna Wereszczuk, Wicepremier Ukrainy i Minister ds. Terytoriów Czasowo Okupowanych, przekazała ...
    PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
     
    Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Edukacja dla Demokracji
    ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
    e-mail: rita@fed.org.pl

    Wydarzenia
     
    „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
    „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
    Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają polskie ...
    STUDY TOURS TO POLAND (STP)
     
    Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii, a profesjonaliści z krajów Regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Liderzy Przemian
    Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
    02-304 Warszawa
    e-mail: stp@studytours.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Program „Study Tours to Poland” wspiera Ukrainę
    Program „Study Tours to Poland” wspiera Ukrainę
    Od 2004 roku, w ramach programu „STP” gościliśmy w Polsce ponad 10 tysięcy osób, w tym 6,5 ...
    WSPIERAMY UKRAINĘ
     
    Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Edukacja dla Demokracji
    ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
    e-mail:  ukraina@fed.org.pl

    Kontakt:
    Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
    Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

    Wydarzenia
     
    Konkurs na projekty długofalowe wspierające Ukrainę
    Konkurs na projekty długofalowe wspierające Ukrainę
    Do 10 czerwca trwa nabór na projekty w nowym programie grantowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji ...
     
    >
    Jak skutecznie animować społeczności lokalne?
     
    LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
    Jak skutecznie animować społeczności lokalne?
    Podziel się:
    FacebookTwitterGoogle +Mail
    Wydarzenia powiązane
    Lokalne Partnerstwa PAFW wspierają Ukrainę
    Lokalne Partnerstwa PAFW wspierają Ukrainę
    Sukcesy projektów Lokalnych Partnerstw PAFW
    Sukcesy projektów Lokalnych Partnerstw PAFW
    Nawet 20 tysięcy zł na projekty partnerskie
    Nawet 20 tysięcy zł na projekty partnerskie
    Pomysły na przyszłość Lokalnych Partnerstw PAFW
    Pomysły na przyszłość Lokalnych Partnerstw ...
    LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
    Jak skutecznie animować społeczności lokalne?

    Jak organizować aktywność mieszkańców? Jak łączyć potencjały samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych w działaniach służących dobru wspólnemu lokalnych społeczności?

    Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z animowaniem społeczności lokalnych dostarcza publikacja „Metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego. Teoria i praktyka”, wydana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”.

    Jest to monografia metody animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego. Autorska metoda animacji została opracowana i jest wdrażana w ramach programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, którego celem jest inicjowanie i rozwój współpracy między uczestnikami rożnych programów Fundacji na rzecz tworzenia partnerstw mających realizować projekty ważne dla lokalnych społeczności. Jej podstawę stanowią także naukowe teorie dotyczące dobra wspólnego, w szczególności koncepcja amerykańskiej noblistki Elinor Ostrom. Istotą metody jest oparcie działań animacyjnych na pięciu, wzajemnie powiązanych elementach: diagnozie społeczności lokalnej, wspólnej wizji, dobru wspólnym, partnerstwie lokalnym oraz korzyściach społecznych.

    Od 2008 roku metoda animacji jest wdrażana przez międzysektorowe partnerstwa lokalne. Na przełomie 2018 i 2019 roku została przeprowadzona ewaluacja sposobu wdrażania metody animacji, której celem było potwierdzenie w sposób naukowy, czy metoda jest skuteczna i użyteczna. Wyniki i wnioski z tego badania, a także ewaluacji i monitoringu programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” stały się podstawą niniejszej publikacji.

    Przeprowadzona ewaluacja potwierdziła, skuteczność i użyteczność metody w praktyce, tzn. że służy ona aktywizacji społeczności lokalnych a efekty jej stosowania odpowiadają na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Metoda nie tylko pomaga aktywizować społeczności lokalne do działań na rzecz dóbr wspólnych, które same definiują, ale umożliwia również organizowanie tych działań w formule partnerstwa oraz integrowanie wokół nich ludzi, instytucji i organizacji. Dzięki temu wdrażanie metody przyczynia się do wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego i rozwoju społeczności lokalnych.

    Publikacja ma charakter naukowy i opisuje istotne kwestie dotyczące metody i sposobu jej wdrażania: od genezy poprzez podstawy teoretyczne i praktyczne, główne elementy metody oraz doświadczenia w jej stosowaniu przez partnerstwa lokalne. Przedstawia również wnioski i rekomendacje sformułowane na podstawie badań ewaluacyjnych.

    W załącznikach znajdują się informacje o inicjatorach powstania metody, czyli Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, o programie „Lokalne Partnerstwa PAFW” i projektach zrealizowanych w ramach siedmiu dotychczasowych jego edycji.

    Zachęcamy do zapoznania się z publikacją tych, którzy chcą poznać metodę animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego, a także osoby, które naukowo lub praktycznie zajmują się aktywizacją społeczną i poszukują sposobów wzmacniania lokalnego kapitału społecznego. Potwierdzenie skuteczności i użyteczności metody animacji w praktyce oraz jej uniwersalność są istotnymi przesłankami do dalszego jej upowszechniania w społecznościach lokalnych.

    Publikacja do pobrania:
    Metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego. Teoria i praktyka

    Autorzy:

    • prof. Anna Giza-Poleszczuk
    • dr Agata Komendant-Brodowska
    • dr Anna Baczko-Dombi
    • Tomasz Schimanek

    Wydawca: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, 2021

    Źródło: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
    ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

    Podziel się:
    FacebookTwitterGoogle +Mail
    Newsletter
    NEWSLETTER
    Zapisz się
    >
    • Strona główna
    • O Fundacji
    • Galeria
    • Jak działamy
    • Kalendarz wsparcia
    • Kontakt
    • Ochrona danych osobowych
    • Kalendarz wsparcia
    • Galeria
    • Kontakt
    projekt i wykonanie ⓒ 2022
    igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
    do góry stony