Menu
  • Polski
  • English
  •  
    • Fundacja
    • Programy
    • Galeria
    • Kontakt
    ENGLISH TEACHING
     
    Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
    ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
    tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
    e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Pakiet Wsparcia Edukacyjnego „English Teaching”
    Pakiet Wsparcia Edukacyjnego „English Teaching”
    W związku z trudną sytuacją pandemiczną w Polsce mającą wpływ na zmiany w systemie edukacji, ...
    RÓWNAĆ SZANSE
     
    System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży („Równać Szanse 2020”)
    ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
    tel./fax (22) 826-10-16
    e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl

    Fundacja Civis Polonus („Równać Szanse 2021”)
    ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
    tel. 509 725 536; 22 827 52 49
    e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

    Wydarzenia
     
    „Równać Szanse” z nowym Realizatorem Programu
    „Równać Szanse” z nowym Realizatorem Programu
    Fundacja Civis Polonus będzie nowym Realizatorem Programu „Równać Szanse”. Jest to efekt porozumienia ...
    SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
     
    Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców krajowych i zagranicznych. Celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Centrum Edukacji Obywatelskiej
    ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
    tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
    e-mail: ceo@ceo.org.pl

    Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
    ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
    tel. (22) 658 00 73
    e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

    Wydarzenia
     
    Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS”
    Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS”
    W wydarzeniu, które odbyło się w dniach 1-2 lipca w Falentach pod Warszawa wzięło udział blisko ...
    SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
     
    Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim program przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy internetowe z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Dobrej Edukacji
    ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
    tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
    e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Zmiana zaczyna się od nauczyciela – rekrutacja do Szkoły Edukacji
    Zmiana zaczyna się od nauczyciela – rekrutacja do Szkoły Edukacji
    Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego już po ...
    PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
     
    Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
    ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
    20-029 Lublin
    e-mail: biuro@projektor.org.pl
    tel: (81) 534 78 93
    Infolinia: 800 444 131

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    „Zmontuj wiedzę na odległość” – podsumowanie akcji
    „Zmontuj wiedzę na odległość” – podsumowanie akcji
    Studenci-wolontariusze działający w ramach programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” postanowili ...
    STYPENDIA POMOSTOWE
     
    Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera też perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
    ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
    tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
    e-mail: fep@fep.lodz.pl

    Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

    Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
    ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 825 70 22
    e-mail: biuro@dobrasiec.org
    www.dobrasiec.org

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Ponad 1000 stypendiów pomostowych dla studentów
    Ponad 1000 stypendiów pomostowych dla studentów
    Ponad 1000 studentów otrzymuje w bieżącym roku akademickim stypendia w Programie Stypendiów ...
    UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
     
    Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i minigrantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
    ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
    tel. (22) 396-55-16
    e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Seniorzy dla społeczności
    Seniorzy dla społeczności
    Ruszyła piąta edycja projektu „UTW dla społeczności”, realizowanego w ramach programu „Uniwersytety ...
    WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
     
    System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801 646 719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
    ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
    Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
    e-mail: klon@klon.org.pl
    Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
    www.eu.ngo.pl

    „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
    ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
    tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
    e-mail: fimango@frso.pl

    „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
    ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
    tel. (22) 550-28-10
    e-mail: faoo@faoo.pl
    www.kursodrom.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Nowa odsłona portalu ngo.pl
    Nowa odsłona portalu ngo.pl
    Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
    DZIAŁAJ LOKALNIE
     
    Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miejscowości oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania oparte są na współdziałaniu, odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują rozmaitych partnerów. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i poprawy jakości ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
    ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
    e-mail: arfp@filantropia.org.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    „Lokalne marzenia do spełnienia” dzięki „Działaj Lokalnie”
    „Lokalne marzenia do spełnienia” dzięki „Działaj Lokalnie”
    Trwają nabory wniosków w konkursach grantowych prowadzonych przez Ośrodki Działaj Lokalnie. ...
    SEKTOR 3.0
     
    Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: informacyjnego – realizowanego za pośrednictwem strony internetowej i bloga; promocyjnego – w ramach którego organizowane są cyklicznie Festiwale „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – szkoleń i konsultacji prowadzonych przez Mobilnych Doradców ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
    ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
    tel.: (22) 123 90 20
    Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
    tel. 530-69-11-99

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Festiwal Sektor 3.0 “Better Living” za nami
    Festiwal Sektor 3.0 “Better Living” za nami
    3 bloki tematyczne: Live Well!, Work Smarter!, Design Better!, 4 panele dyskusyjne, 14 sesji ...
    LIDERZY PAFW
     
    Program, skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW, wspiera lokalnych liderów w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności wykorzystując tutoring, czyli stałą współpracę lidera z tutorem. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to doskonalenie kompetencji liderskich w ramach warsztatów, krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Szkoła Liderów
    ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
    tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
    fax (22) 556-82-51
    e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Przewiew. 12 historii otwartych
    Przewiew. 12 historii otwartych
    11 marca ukazał się zbiór reportaży „Przewiew. 12 historii otwartych” – książka o ludziach, ...
    PRO PUBLICO BONO
     
    Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była fundatorem nagród konkursowych. Obecnie w ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)
    Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

    Wydarzenia
     
    „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
    „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
    10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto ...
    PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
     
    W ramach programu, który do kwietnia 2015 roku realizowany był w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało blisko 4 tys. bibliotek publicznych z gmin do 20 tys. mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. Dotychczasowe efekty programu umacniane są obecnie poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek, promowanie edukacji nieformalnej ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
    ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
    tel.: (22) 123 90 20

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Pierwsze Forum dyrektorek i dyrektorów bibliotek
    Pierwsze Forum dyrektorek i dyrektorów bibliotek
    22 czerwca odbyło się pierwsze Forum „Lider/ka w zmianie” dla osób kierujących bibliotekami, ...
    LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
     
    Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
    ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Lokalnie, razem, skutecznie – animujemy społeczności lokalne
    Lokalnie, razem, skutecznie – animujemy społeczności lokalne
    26 kwietnia w formule online odbyło się seminarium promujące publikację naukową „Metoda animacji ...
    STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
     
    Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Liderzy Przemian
    Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
    02-304 Warszawa
    Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
    tel. 504-103-904

    Wydarzenia
     
    Tegoroczni Kirklandyści otrzymali dyplomy
    Tegoroczni Kirklandyści otrzymali dyplomy
    Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Programu Kirklanda odbyło się 25 czerwca w Warszawie ...
    PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
     
    Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Edukacja dla Demokracji
    ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
    e-mail: rita@fed.org.pl

    Wydarzenia
     
    Jubileusz 20-lecia programu „RITA” za nami
    Jubileusz 20-lecia programu „RITA” za nami
    Blisko 60 organizacji pozarządowych z Polski i organizacji partnerskich z krajów Europy Środkowej ...
    STUDY TOURS TO POLAND (STP)
     
    Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii, a profesjonaliści z krajów Regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Liderzy Przemian
    Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
    02-304 Warszawa
    e-mail: stp@studytours.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka (WEASA) 2021
    Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka (WEASA) 2021
    W dniach 12-21 lipca 2021 r. odbyła się 9. edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej ...
     
    >
    Dotacje przekazane, projekty partnerskie ruszają
     
    LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
    Dotacje przekazane, projekty partnerskie ruszają
    Podziel się:
    FacebookTwitterGoogle +Mail
    Wydarzenia powiązane
    Lokalnie, razem, skutecznie – animujemy społeczności lokalne
    Lokalnie, razem, skutecznie – animujemy społeczności ...
    Jak skutecznie animować społeczności lokalne?
    Jak skutecznie animować społeczności lokalne?
    Partnerskie działania w czasie pandemii
    Partnerskie działania w czasie pandemii
    O dobru wspólnym podczas warsztatów online
    O dobru wspólnym podczas warsztatów online
    LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
    Dotacje przekazane, projekty partnerskie ruszają

    Uczestniczenie w programie „Lokalne Partnerstwa PAFW” jest nagrodą dla społeczności wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i służy inicjowaniu współpracy między ich uczestnikami na rzecz tworzenia partnerstw prowadzących wspólne projekty.

    Trzonem partnerstwa jest Grupa Inicjatywna składająca się z beneficjentów różnych przedsięwzięć Fundacji, do której następnie dołączają samorządy, firmy, lokalne media, NGO i instytucje. Liderami partnerstw w trzech pierwszych edycjach były Ośrodki Działaj Lokalnie. W IV edycji liderami są również organizacje uczestniczące w jednym z następujących programów: „English Teaching”, „Równać Szanse”, „Szkoła Ucząca się”, „Liderzy PAFW”, Program Rozwoju Bibliotek oraz „Przemiany w Regionie (RITA)”.

    „Lokalne Partnerstwa PAFW są programem skierowanym do naszych wieloletnich i zaufanych partnerów, których pragniemy wyróżnić udziałem w tym wyjątkowym przedsięwzięciu” – mówił Grzegorz Jędrys, Dyrektor Przedstawicielstwa PAFW w Polsce, który powitał przedstawicieli ośmiu nowych partnerstw zawiązanych w IV edycji programu. Sukcesów w realizacji partnerskich przedsięwzięć życzyli również uczestnikom Joanna Lempart-Winnicka, Kierownik Programowy Przedstawicielstwa PAFW w Polsce oraz Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

    Podczas spotkania inauguracyjnego liderzy Grup Inicjatywnych odebrali czeki na realizację partnerskich projektów. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła do 90 tys. zł.

    Nagrodzeni zostali:

    – Grupa Inicjatywna, której liderem jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (Ośrodek Działaj Lokalnie) na projekt „Kolorowo-Karpiowo – szlakiem karpia po Dolinie Baryczy”;

    – Grupa Inicjatywna, której liderem jest Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej (Ośrodek Działaj Lokalnie) na projekt „Stoczek Łukowski – miasto walki i oręża”;

    – Grupa Inicjatywna, której liderem jest Fundacja Aktywności i Rozwoju Młodzieży FARMA (Ośrodek Działaj Lokalnie, „Projektor –wolontariat studencki”, „Liderzy PAFW”, Program Stypendiów Pomostowych) na projekt „Młodzi gospodarze”;

    – Grupa Inicjatywna, której liderem jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu (Ośrodek Działaj Lokalnie) na projekt „Powiat dębicki wolontariatem malowany”;

    – Grupa Inicjatywna, której liderem jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA (Ośrodek Działaj Lokalnie) na projekt „Otwarci na różnorodność”;

    – Grupa Inicjatywna, której liderem jest Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska (m.in. „Liderzy PAFW”, „English Teaching”, „Działaj Lokalnie”) na projekt „Moja i Twoja historia”;

    – Grupa Inicjatywna, której liderem jest Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu („Równać Szanse”) na projekt „Wspólna przestrzeń, wspólne sprawy”;

    – Grupa Inicjatywna, której liderem jest Stowarzyszenie „Chociszewo – Wspólna Przyszłość” („Równać Szanse”) na projekt „Jarmark Rozmaitości”;

    Przedstawiciele partnerstw mieli okazję zaprezentować pozostałym uczestnikom działania planowane w ramach dotowanych inicjatyw, które dotyczą m.in. zagospodarowania przestrzeni społecznej, rozwoju turystyki, stworzenia regionalnego produktu i ocalenia kulturowego regionu. Piotr Jaśkiewicz, Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska z Koszalina, która była liderem partnerstwa zawiązanego w II edycji programu, podzielił się doświadczeniami z realizacji projektu „Przestrzeń faktycznie publiczna”. W swoim wystąpieniu podpowiadał nowym koalicjom, jak skutecznie prowadzić działania, aby partnerskie inicjatywy okazały się sukcesem, a następnie były wspólnie kontynuowane z udziałem mieszkańców. „Ważne jest nie partnerstwo projektowe, ale partnerstwo dla idei. Jestem przekonany, że to jest właśnie to, na czym również Państwo będziecie budowali koalicje. Bardzo fajnie realizuje się projekt, który nie jest projektem, bo, jeżeli mówimy o dobru wspólnym, nie ma on ani początku ani końca” – podkreślał.

    Osiem partnerstw zawiązanych w IV edycji programu realizować będzie projekty na obszarze 24 gmin. Łącznie we wszystkich edycjach zawiązało się już 30 partnerstw, które swoim zasięgiem obejmują 73 gminy i prowadzą działania z zaangażowaniem ponad 300 partnerów.

    Więcej informacji o programie na stronie www.lokalnepartnerstwa.org.pl

    Kalina Grzeszuk-Zajączkowska, zdjęcia: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
    ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

    Podziel się:
    FacebookTwitterGoogle +Mail
    Newsletter
    NEWSLETTER
    Zapisz się
    >
    • Strona główna
    • O Fundacji
    • Galeria
    • Jak działamy
    • Kalendarz wsparcia
    • Kontakt
    • Ochrona danych osobowych
    • Kalendarz wsparcia
    • Galeria
    • Kontakt
    projekt i wykonanie ⓒ 2021
    igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
    do góry stony