Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  English Teaching Market 2022 – relacja
  English Teaching Market 2022 – relacja
  Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią COVID-19, nauczyciele i nauczycielki języka angielskiego ...
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Civis Polonus
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Równać Szanse” – konkurs „Duże Granty”
  „Równać Szanse” – konkurs „Duże Granty”
  Nawet 40 tysięcy zł na realizację 12-miesięcznego projektu rozwijającego kompetencje społeczne ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców krajowych i zagranicznych. Celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. (22) 658 00 73
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  Wydarzenia
   
  Szkoła z Klasą startuje po raz 20. Zapraszamy nauczycieli!
  Szkoła z Klasą startuje po raz 20. Zapraszamy nauczycieli!
  Odwrócone nauczanie, wykorzystanie metody design thinking oraz metodyki Agile a także sztuka ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim program przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy internetowe z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Skaczcie do oceanu edukacji. My będziemy czuwać
  Skaczcie do oceanu edukacji. My będziemy czuwać
  „Jesteście niezwykli, bowiem kieruje wami myślenie o dobrej szkole” – te słowa usłyszeli studenci ...
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel: (81) 534 78 93
  Infolinia: 800 444 131

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Jubileusz „Projektora” – 17 lat wolontariatu studenckiego
  Jubileusz „Projektora” – 17 lat wolontariatu studenckiego
  „Projektor: 17 lat – setki opowieści”, to hasło przewodnie jubileuszu programu „Projektor – ...
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera też perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org
  www.dobrasiec.org

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Stypendia pomostowe na I rok studiów – zgłoś się!
  Stypendia pomostowe na I rok studiów – zgłoś się!
  Na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i minigrantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Seniorzy dla społeczności
  Seniorzy dla społeczności
  Ruszyła piąta edycja projektu „UTW dla społeczności”, realizowanego w ramach programu „Uniwersytety ...
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801 646 719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miejscowości oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania oparte są na współdziałaniu, odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują rozmaitych partnerów. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i poprawy jakości ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  2 czerwca w hotelu Sofitel w Warszawie wręczono nagrody  25 edycji Konkursu „Dobroczyńca Roku”. ...
  SEKTOR 3.0
   
  Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: informacyjnego – realizowanego za pośrednictwem strony internetowej i bloga; promocyjnego – w ramach którego organizowane są cyklicznie Festiwale „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – szkoleń i konsultacji prowadzonych przez Mobilnych Doradców ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Festiwal Sektor 3.0 Building Trust za nami
  Festiwal Sektor 3.0 Building Trust za nami
  Prelekcje, panele dyskusyjne oraz sesje pytań i odpowiedzi, ponad 50 ekspertek i ekspertów ...
  LIDERZY PAFW
   
  Program, skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW, wspiera lokalnych liderów w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności wykorzystując tutoring, czyli stałą współpracę lidera z tutorem. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to doskonalenie kompetencji liderskich w ramach warsztatów, krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Fundusz Inicjatyw Absolwenckich – oferta dla Liderów PAFW
  Fundusz Inicjatyw Absolwenckich – oferta dla Liderów PAFW
  Jesteś Liderem PAFW? W tej edycji Funduszu Inicjatyw Absolwenckich planujemy dofinansowanie ...
  PRO PUBLICO BONO
   
  Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono” został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była fundatorem nagród konkursowych. Obecnie w ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych w ramach projektu „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

  Stowarzyszenie „ROTA” („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

  Wydarzenia
   
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W ramach programu, który do kwietnia 2015 roku realizowany był w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało blisko 4 tys. bibliotek publicznych z gmin do 20 tys. mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. Dotychczasowe efekty programu umacniane są obecnie poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek, promowanie edukacji nieformalnej ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Stypendium im. Olgi Rok dla bibliotekarek z pasją
  Stypendium im. Olgi Rok dla bibliotekarek z pasją
  Trwa XI edycja konkursu stypendialnego im. Olgi Rok dla bibliotekarek, które w niestandardowy ...
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Lokalne Partnerstwa PAFW wspierają Ukrainę
  Lokalne Partnerstwa PAFW wspierają Ukrainę
  W 2022 roku poszerzamy cele uruchomionych konkursów grantowych w programie „Lokalne Partnerstwa ...
  ZIELONY LIDER
   
  Program wspiera lokalnych liderów w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także skutecznego pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na ich realizację.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Sendzimira
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  tel. +48 663 202 050

  Osoba kontaktowa:
  Maria Wiśnicka
  Koordynatorka Projektu

  Wydarzenia
   
  Fundusze dla klimatu – sieć doradców NGO
  Fundusze dla klimatu – sieć doradców NGO
  Do 26 września trwa rekrutacja do nowego bezpłatnego programu szkoleniowo-doradczego skierowanego ...
  FUNDUSZ POMOCOWY
   
  Program, rozpoczęty w marcu 2020 r., ma na celu wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19, a także pomoc organizacjom znajdującym się w trudnej sytuacji wynikającej z pandemii.
  Wydarzenia
   
  Wsparcie na przeciwdziałanie skutkom pandemii
  Wsparcie na przeciwdziałanie skutkom pandemii
  Ruszyła druga edycja „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich”. ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504-103-904

  Wydarzenia
   
  Medal Wdzięczności dla Lane’a Kirklanda
  Medal Wdzięczności dla Lane’a Kirklanda
  31 sierpnia podczas Święta Wolności Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku, Lane ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają polskie ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii, a profesjonaliści z krajów Regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Wizyty studyjne dla studentów z Mołdawii i Ukrainy
  Wizyty studyjne dla studentów z Mołdawii i Ukrainy
  Trwa rekrutacja na wizyty studyjne dla studentów, które odbędą się od października do grudnia ...
  WSPIERAMY UKRAINĘ
   
  Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę” – druga tura projektów interwencyjnych
  „Wspieramy Ukrainę” – druga tura projektów interwencyjnych
  Zgłoszenia trwają do 5 października.
   
  >
  Wszyscy jesteśmy społecznikami - rozmowa z Dorotą Komornicką
   
  DZIAŁAJ LOKALNIE
  Wszyscy jesteśmy społecznikami - rozmowa z Dorotą Komornicką
  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Wydarzenia powiązane
  „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  Lokalni aktywiści spotkali się w Warszawie
  Lokalni aktywiści spotkali się w Warszawie
  „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”
  „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”
  Konkursy grantowe w programie „Działaj Lokalnie”
  Konkursy grantowe w programie „Działaj Lokalnie”
  DZIAŁAJ LOKALNIE
  Wszyscy jesteśmy społecznikami - rozmowa z Dorotą Komornicką

  Dorota Komornicka, wyróżniona w konkursie "Społecznik Roku 2014", mówi o tym dlaczego czasami nie warto trzymać buzi w ciup a rączek w małżyk, czyli co daje jej siłę by łamać bariery i pchać ludzi do działania.

  Katarzyna Karpa-Świderek: Jest Pani autorytetem w świecie bez autorytetów, po wyróżnieniu w konkursie „Społecznik Roku 2014” także formalnym. Jak się Pani z tym czuje?

  Dorota Komornicka: Ha, ha, ha. Autorytet?!! ? Czy dzisiaj ludzie w ogóle wiedzą co to znaczy ? Chciałoby się powiedzieć „fantastyka piętro wyżej”. Nie wydaje mi się, bym kimś takim była. Ja nawet nie mam takich ambicji. Po prostu lubię ludzi, grzeję się ich ciepłem i mam nadzieję, że i oni moim i mam też świadomość, że razem możemy więcej.

  Czasami zdarzają się momenty dla, których warto żyć. Mały liścik, a w nim zdanko „…dziękuję, że walczyła pani o moje stypendium, dzisiaj wygrałam międzynarodowy konkurs skrzypcowy”, inny „dzięki pani zobaczyłam, że świat nie jest taki beznadziejny”, albo tekst wygłaszany niby to do mnie, niby to w powietrze „jakbym nie chodził do świetlicy to pewnie dzisiaj wychodziłbym z więzienia razem z ojcem”.

  Katarzyna Karpa-Świderek: Dużo ludzi myśli o naprawianiu swiata i … na tym się kończy. Jak się przełamać i zrobić pierwszy krok, widziała Pani tych momentów przejścia dużo budując pierwszy Fundusz Lokalny, a potem lokalne partnerstwa i zarażając wirusem działania nawet tych którzy nie myśleli o sobie w roli społecznika?

  Dorota Komornicka: Tak naprawdę to wszyscy jesteśmy społecznikami, ale niektórzy jeszcze o tym nie wiedzą. Społecznik to ktoś taki, co rano budzi się z głową pełną pomysłów i z milionem sposobów jak poprawić lub zbawić świat. Społecznik to też ktoś taki, kto w ferworze pracy, albo z bezradności wrzeszczy, „czy ktoś widzi jak ja tu ciężko pracuję”?

  Jak pani pewnie wie organizacje pozarządowe powstają z trzech podstawowych powodów: 1. wściekłości – kiedy państwo nawala uznają, że zrobią to lepiej, 2. jako rodzaj towarzystwa wzajemnej adoracji lub wspólnych zainteresowań 3. Z niewiedzy i na fali entuzjazmu, że poprawimy sobie świat i będzie przy tym wesoło. My to ten trzeci przypadek.

  Gdybym kiedyś miała tę wiedzę co dzisiaj, to wcale nie jestem pewna czy rzuciłabym się w wir takiej działalności. Bardzo ważne jednak było to, że fundusze lokalne miały wsparcie w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Czasami dręczyliśmy ich pytaniami, wątpliwościami, błądziliśmy jak dzieci we mgle i mieli nas „po kokardki”, ale nigdy nie zostawili na lodzie i w momentach zwątpienia stawiali do pionu. Iwonka Olkowicz, Monika Mazurczak, Paweł Łukasiak, Tomek Bruski, Tomek Schimanek – bez Nich nie bylibyśmy tym kim jesteśmy. Teraz my chcemy być takim wsparciem dla innych. Z jednej strony granty, stypendia, programy edukacyjne, świetlica środowiskowa, poradnictwo wszelkiej maści dla NGO, z drugiej zaś filantropijne potrzeby Darczyńców – od indywidualnych do instytucjonalnych. Każdy kto chce skorzystać z naszej pomocy może na nią liczyć. Jesteśmy z założenia organizacją nie ksobną lecz odsiebną.

  Katarzyna Karpa-Świderek: Co jest najtrudniejsze w budowaniu partnerstw, w waszym jest ponad 50 podmiotów – instytucje kultury, samorządy, szkoły, przedsiębiorcy, służba zdrowia, inne NGO, rolnicy.

  Dorota Komornicka: Czasy wspólnego darcia pierza, czy wspólnego pędzenia bimbru minęły bezpowrotnie. Sama przyjmowałam za pewnik, że obecność drugiego człowieka jest mniej istotna w życiu współczesnych ludzi. Zmieniłam zdanie po realizacji jednego z projektów z młodzieżą bo okazało się, że kiedy zamknęliśmy młodym komórki, wywieźliśmy ich w góry, pokazaliśmy inne sposoby spędzania pożytecznie czasu, tak się nakręcili, że dzisiaj sami są realizatorami projektów. A my tylko pokazaliśmy im, że z narzekania nic nie wynika i że są znacznie więcej warci niż myślą.

  W budowaniu partnerstw najważniejsza jest więc rozmowa. Nawet jak idziemy do instytucji to przecież rozmawiamy z ludźmi. Jedni są mniej wrażliwi, inni bardziej, jedni myślą schematami, inni kreatywnie, jedni widzą chęć pomagania innym, inni myślą o końcu własnego nosa. Z każdej jednak rozmowy wynosimy coś nowego. Nie można przejmować się malkontentami. Chociaż tacy nawet dobrze robią grupie – kiedy zaczyna narzekanie wszyscy rzucają się do obrony pomysłów, w ten sposób się nawzajem inspirujemy.

  Trzeba wiedzieć co chce się zrobić, z kim i dla kogo. Trzeba szukać partnerów i sojuszników. Trzeba mieć świadomość, że wszystko zadziała jak dobrze naoliwiona maszyna jeśli pracując zespołowo wykorzystamy: liderów-zarządzających, ideowców-wymyślaczy, wyrobników-realizatorów pomysłów, księgowych. Czasami trzeba popatrzeć wstecz czy nie zostawiamy za sobą gruzowiska zamiast cudnie zagospodarowanych „poletek”. Jednak nic nie jest dane raz na zawsze. Partnerstwo także. Tu trzeba podgrzewać, wznawiać i umacniać.

  Katarzyna Karpa-Świderek: Które z działań sprawiły Pani największą satysfakcję, były dla Pani najważniejsze w czasie wieloletniej działalności społecznej?

  Dorota Komornicka: Największym sukcesem jest fakt, że przetrwaliśmy jako organizacja 17 lat „w dobrym zdrowiu i kondycji”. Cieszy mnie fakt, że wszyscy członkowie i pracownicy naszej organizacji są przekonani, że to co robimy ma sens i służy innym. Na początku nie było to takie oczywiste. Wiem, że mogę liczyć na samorządy, szczególnie burmistrzów czterech gmin i instytucje im podległe, na szkoły, biblioteki, domy kultury, kluby sportowe, rady sołeckie i organizacje pozarządowe w wielu sprawach.

  I najważniejsze, że poznałam wielu wspaniałych ludzi, w różnym wieku, różnych profesji i zainteresowań. Bez nich to wszystko nie miało by sensu. Ich uśmiech i wiara w lepsze jutro warte są wysiłku i zaangażowania.

  Zaś prywatnie jestem dumna, że moje córki rozumieją czym jest społeczeństwo obywatelskie i że pomaganie innym jest czymś naturalnym.

  Teraz, kiedy mam momenty zwątpienia, kiedy myślę, że już wszystkim wszystko powiedziałam co miałam do powiedzenia, kiedy brakuje mi pomysłów, a kreatywność jakby nie ta, Zuzanna nakręca mnie od nowa. Jest mistrzynią od wymyślania nowych tematów i motywowania mnie do pracy. Dzięki niej Fundusz jest na portalach społecznościowych, szybciej przepływają informacje, a ja na chwilę mogę „odpłynąć”.

  Katarzyna Karpa-Świderek: do czego przydały się programy Działaj Lokalnie i Lokalne Partnerstwa?

  Dorota Komornicka: Fundusz Lokalny Masywu Śnieznika był królikiem doświadczalnym we wprowadzaniu Programu „Działaj Lokalnie”. Wtedy słowo regranting było mocno podejrzane. Pamiętam, kiedy urząd skarbowy kontrolował naszą działalność to panie nie mogły uwierzyć, że ktoś daje pieniądze na jakieś działania społeczne i nic w zamian nie chce, a do tego urząd nie ma nad nimi kontroli.

  „Działaj Lokalnie” to program, dzięki któremu zamiast postaw roszczeniowych zachęciliśmy ludzi ich do pracy na rzecz dobra wspólnego uwiarygodniliśmy naszą działalność, a sami nauczyliśmy się patrzenia na lokalne sprawy inaczej. Dzisiaj to inna bajka – ludzie inspirują się wzajemnie, współpracują i rozumieją, że razem można więcej. I mam cichą nadzieję, że to ciurkające źródełko pt. „Działaj Lokalnie” będzie lało się z Warszawy szerokim strumieniem.

  Co do Lokalnych Partnerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności kiedy pierwszy raz zaprosiłam 20 osób do partnerstwa, a przyszło prawie 40 zrozumiałam, że ludzie chcą zmian, chcą uczestniczyć we wspólnej pracy, bo z jednej strony mogą coś załatwić, bo mają poczucie odpowiedzialności, a z drugiej czują się bezpieczniej w grupie.

  W efekcie w pierwszej edycji udział wzięło 50 partnerów, każdy coś dostał i każdy coś zrobił i dał. Nawet niewielkie pieniądze uruchamiają lawinę pomysłów.

  Nakręcaliśmy się coraz bardziej im bliżej było finału.

  Katarzyna Karpa-Świderek: Marianna Orańska jak Pani zerknęła się z tą postacią i kim się dla Pani stała w miarę jak odkrywała ją pani i pokazywała światu?

  Dorota Komornicka: Dziś nazwalibysmy Mariannę Orańską bizneswoman i na pewno znalazłaby się na pierwszych stronach gazet. Piękna, mądra i bogata. Polubiłam ją od razu po przeczytaniu życiorysu. Smutny, pełen rozczarowań, a jednak niezwykły. Zamiast żyć w melancholii, jak to się kiedyś nazywało, trzymać buźkę w ciup, a rączki w małżyk i tolerować chamstwa swego męża po prostu rozwiodła się z nim „krwawo”, nie zważając na opinię publiczną. To było 200 lat temu! Umiała walczyć o swoje, ale i też była niezwykle wrażliwa na krzywdę ludzką.

  Zakładała więc ochronki dla dzieci, fundowała stypendia dla zdolnych i pomagała ubogim rodzinom, a przy tym była niezwykle przedsiębiorcza. Dzięki niej powstała cała sieć górskich dróg (łącznie 55,29 km) i duktów, co było bodźcem do rozwoju okoliczych wsi. Na jej ziemiach pod Śnieżnikiem, założono specjalistyczną farmę krów, która stopniowo przekształciła się ona potem w w schronisko turystyczne, a na terenach nizinnych kazała zakładać stawy rybne z hodowlą pstrąga, wybudowała wysoki piec hutniczy, fryszerkę i szlifiernię. Kamieniołomy marmuru w pobliżu Stronia Śląskiego to też jej dzieło, dorzućmy jeszcze 3 nadleśnictwa i 26 leśniczówek. Do tej pory stoi założona przez nią w 1864 roku huta szkła kryształowego, teraz pod pod nazwą „Violetta”. Była kobietą, która przewyższała męża i inteligencja i wykształceniem i myślę, że Bogu trzeba dziękować, że Albrecht Pruski wyrzucił ją do Prus Wschodnich, bo dzięki temu dzisiejsza Ziemia Kłodzka ma wiele zabytków i miejsc godnych uwagi.

  Zresztą to nie jedyna taka osobowość tamtego miejsca i czasu. Niezwykłą kobietą była też Daisy Hochberg von Pless – angielska arystokratka, która większą część życia mieszkała w zamku Książ i zamku w Pszczynie. Moja Mama była jej fanką i wiedziała o niej wszystko. Utrzymywała rozległe kontakty z jej rodziną.

  Przez wiele lat nie mówiło się o obu paniach, bo nie były Polkami. Jednak, mimo niezbyt szczęśliwego życia, obie zostawiły niezłą schedę po sobie i wspaniałe wspomnienia.

  Katarzyna Karpa-Świderek: Czy nie ma Pani wrażenia, że takich kobiecych niewidzialnych i zapomnianych bohaterów jest mnóstwo i tylko czekają żeby je odkryć odczarowując męskie myślenie o świecie i historii?

  Dorota Komornicka: Tak, ma Pani absolutną rację. Kobiecych niewidzialnych i zapomnianych bohaterów jest wiele . Nawet kiedyś marzyło mi się zrobienie małego projektu o „kobietach stąd”. Może się uda.

  Katarzyna Karpa-Świderek: Trzymam zatem kciuki i dziękuję za romowę.

  Dorota Komornicka została wyróżniona w konkursie „Społecznik Roku 2014”. Od 1998 roku jest założycielką oraz prezesem Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnik., ale społecznikiem… „od zawsze”. Odkąd pojawiła się możliwość funkcjonowania NGO, angażuje się w rozmaite przedsięwzięcia poprawiające jakość życia lokalnej społeczności. Ogromny wysiłek włożyła np. w pomoc mieszkańcom, którzy ucierpieli w czasie powodzi w 1997 r., by niespełna rok później zarejestrować pierwszy w Polsce Fundusz Lokalny. Honorowa Obywatelska Stronia Śląskiego, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia. Aktualnie z inicjatywy Doroty Komornickiej i z jej zaangażowaniem prowadzone są między innymi takie działania jak: Program Stypendialny „Z rączki do rączki”, Świetlica Środowiskowa, Sudecki Inkubator Aktywności Społecznej, czy Fundusze Wieczyste Marianny Orańskiej. Korzystają z nich tak najmłodsi jak i seniorzy, a młodzi uczą jak być przyszłymi liderami społecznymi.

  Katarzyna Karpa-Świderek jest dziennikarką TVN 24 Biznes i Świat, a także wolontariuszką ARFP. Zdjęcia: ARFP
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2022
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony