Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się także do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  englishteaching.org.pl

  Wydarzenia
   
  KorepETycje English Teaching – zostań wolontariuszem!
  KorepETycje English Teaching – zostań wolontariuszem!
  Oferta dla studentów i innych osób gotowych do poświęcenia swojego czasu, energii i wiedzy, ...
  Multimedia
   
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Civis Polonus
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  rownacszanse.pl

  Wydarzenia
   
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Już po raz trzeci program „Równać Szanse” był inicjatorem debaty o problemach i wyzwaniach, ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jego celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są kierowane do szkół z małych miejscowości.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. 518 287 625
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  sus.ceo.org.pl

  Wydarzenia
   
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
  Podczas gdy uczniowie korzystają z wakacji, a nauczyciele przebywają na urlopach, dyrektorzy, ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Program, prowadzony wraz z Uniwersytetem Warszawskim, przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  szkolaedukacji.pl

  Wydarzenia
   
  Cel: nauczycielska skuteczność. Nowy rok w Szkole Edukacji
  Cel: nauczycielska skuteczność. Nowy rok w Szkole Edukacji
  O poziomie szczęścia nauczycieli decyduje poczucie sprawczości i skuteczności. Damy wam tę ...
  Multimedia
   
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel.: (81) 534 78 93
  Infolinia: 800 444 131

  www.projektor.org.pl

  Wydarzenia
   
  Krytycznego myślenia można (na)uczyć się od dziecka
  Krytycznego myślenia można (na)uczyć się od dziecka
  Krytyczne myślenie jest niezbędne dla zrozumienia dynamizmu i złożoności współczesnego świata. ...
  Multimedia
   
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera także perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  www.stypendia-pomostowe.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org

  www.dobrasiec.org

  Wydarzenia
   
  Stypendia pomostowe wręczone. Relacja
  Stypendia pomostowe wręczone. Relacja
  W bieżącym roku akademickim blisko 770 studentów otrzymało stypendia na studia w ramach Programu ...
  Multimedia
   
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Program ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowany jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i mini-grantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  seniorzywakcji.pl

  Wydarzenia
   
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  Trwa 10. edycja konkursu „Seniorzy w akcji”, w ramach którego wsparcie otrzymało już ponad ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  Multimedia
   
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, prowadzone przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują wielu różnych partnerów, którzy rozwijają zdolność do wzajemnej współpracy. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  dzialajlokalnie.pl

  Wydarzenia
   
  Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie liczy już 80 organizacji
  Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie liczy już 80 organizacji
  W styczniu 2024 roku do Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) dołączyło 6 nowych organizacji, ...
  Multimedia
   
  SEKTOR 3.0
   
  Program służy podniesieniu wiedzy oraz umiejętności działaczy i pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności z małych społeczności lokalnych, w zakresie skutecznego wykorzystania ICT w codziennej pracy, co zwiększa zasięg i efektywność ich działań. Składa się z kilku komponentów: informacyjnego (strona internetowa, VOD i blog), promocyjnego (Festiwale Sektor 3.0), doradczego (sieć Mobilnych Doradców ICT i e-learning) oraz finansowego (Fundusz Innowacji).
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530 69 11 99

  sektor3-0.pl

  Wydarzenia
   
  Spotkanie z Laureatkami Nagrody PAFW Sektor 3.0
  Spotkanie z Laureatkami Nagrody PAFW Sektor 3.0
  Barbara Boryczka oraz Joanna Milczarek ze Stowarzyszenia mali bracia Ubogich były gościły w ...
  Multimedia
   
  LIDERZY PAFW
   
  Program jest skierowany do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW oraz lokalnych liderów, których wspiera w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności, wykorzystując metodę tutoringu. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to warsztaty, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne a także spotkania z osobami życia publicznego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  liderzy.pl

  Wydarzenia
   
  Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności rekrutują
  Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności rekrutują
  Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego ogłosiła nabór do rocznego, bezpłatnego ...
  Multimedia
   
  PRO PUBLICO BONO
   
  W ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych poprzez projekt „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

  Fundacja Media Forum („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

  Wydarzenia
   
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Transformacja cyfrowa tytułu, subskrypcje w portalu lokalnym, dziennikarstwo interwencyjne ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W latach 2009-2015, w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało 3808 bibliotek publicznych z gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. W latach 2021-2023 program objął ponad 400 kolejnych placówek bibliotecznych. Efekty programu umacniane są m.in. poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  biblioteki.org

  Wydarzenia
   
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  „W czym mogę pomóc ?” to hasło tegorocznego XIV Ogólnopolskiego Kongresu  Bibliotek, który ...
  Multimedia
   
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych. Działania te budują i umacniają kapitał społeczny.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622 01 22

  www.lokalnepartnerstwa.org.pl

  Wydarzenia
   
  Plan rozwoju strategią na przyszłość Lokalnych Partnerstw PAFW
  Plan rozwoju strategią na przyszłość Lokalnych Partnerstw PAFW
  O tym, co jest siłą partnerskich działań i jak planować dalszy rozwój rozmawiali uczestnicy ...
  Multimedia
   
  ZIELONY LIDER
   
  Program wspiera lokalnych liderów i liderki w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także pozyskiwania funduszy na ich realizację, zwłaszcza unijnych.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Sendzimira
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  tel. +48 663 202 050

  Osoba kontaktowa:
  Maria Wiśnicka
  Koordynatorka Projektu

  zielonylider.org

  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504 103 904

  kirkland.edu.pl

  Wydarzenia
   
  Warszawa gościła tegorocznych Kirklandystów
  Warszawa gościła tegorocznych Kirklandystów
  Zjazd stypendystów Programu Kirklanda w Warszawie to stałe wydarzenie każdego roku akademickiego ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  programrita.org

  Wydarzenia
   
  Działaj na Wschodzie! Projekty partnerskie
  Działaj na Wschodzie! Projekty partnerskie
  W ramach programu „RITA” dofinansowanie mogą otrzymać projekty polskich organizacji pozarządowych ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy (obecnie z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii), a także profesjonaliści. W ramach programu Fundacja wspiera Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką (WEASA) skierowaną do ekspertów z krajów Partnerstwa Wschodniego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  studytours.pl

  Wydarzenia
   
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  W dniach 11-18 lipca odbyła się jubileuszowa, dziesiąta, edycja Warszawskiej Letniej Akademii ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY UKRAINĘ
   
  Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  fed.org.pl/wspieramy-ukraine/

   

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

  Wydarzenia
   
  Konkurs na projekty długofalowe wspierające Ukrainę
  Konkurs na projekty długofalowe wspierające Ukrainę
  Do 10 czerwca trwa nabór na projekty w nowym programie grantowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji ...
   
  >
  Wszyscy jesteśmy społecznikami - rozmowa z Dorotą Komornicką
   
  DZIAŁAJ LOKALNIE
  Wszyscy jesteśmy społecznikami - rozmowa z Dorotą Komornicką
  Podziel się:
  FacebookTwitterMail
  Wydarzenia powiązane
  Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie liczy już 80 organizacji
  Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie liczy już ...
  Spotkanie ODL. Wiedza, doświadczenia, współpraca
  Spotkanie ODL. Wiedza, doświadczenia, współpraca
  „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  „Dobroczyńca Roku” – poznaliśmy laureatów
  Lokalni aktywiści spotkali się w Warszawie
  Lokalni aktywiści spotkali się w Warszawie
  DZIAŁAJ LOKALNIE
  Wszyscy jesteśmy społecznikami - rozmowa z Dorotą Komornicką

  Dorota Komornicka, wyróżniona w konkursie "Społecznik Roku 2014", mówi o tym dlaczego czasami nie warto trzymać buzi w ciup a rączek w małżyk, czyli co daje jej siłę by łamać bariery i pchać ludzi do działania.

  Katarzyna Karpa-Świderek: Jest Pani autorytetem w świecie bez autorytetów, po wyróżnieniu w konkursie „Społecznik Roku 2014” także formalnym. Jak się Pani z tym czuje?

  Dorota Komornicka: Ha, ha, ha. Autorytet?!! ? Czy dzisiaj ludzie w ogóle wiedzą co to znaczy ? Chciałoby się powiedzieć „fantastyka piętro wyżej”. Nie wydaje mi się, bym kimś takim była. Ja nawet nie mam takich ambicji. Po prostu lubię ludzi, grzeję się ich ciepłem i mam nadzieję, że i oni moim i mam też świadomość, że razem możemy więcej.

  Czasami zdarzają się momenty dla, których warto żyć. Mały liścik, a w nim zdanko „…dziękuję, że walczyła pani o moje stypendium, dzisiaj wygrałam międzynarodowy konkurs skrzypcowy”, inny „dzięki pani zobaczyłam, że świat nie jest taki beznadziejny”, albo tekst wygłaszany niby to do mnie, niby to w powietrze „jakbym nie chodził do świetlicy to pewnie dzisiaj wychodziłbym z więzienia razem z ojcem”.

  Katarzyna Karpa-Świderek: Dużo ludzi myśli o naprawianiu swiata i … na tym się kończy. Jak się przełamać i zrobić pierwszy krok, widziała Pani tych momentów przejścia dużo budując pierwszy Fundusz Lokalny, a potem lokalne partnerstwa i zarażając wirusem działania nawet tych którzy nie myśleli o sobie w roli społecznika?

  Dorota Komornicka: Tak naprawdę to wszyscy jesteśmy społecznikami, ale niektórzy jeszcze o tym nie wiedzą. Społecznik to ktoś taki, co rano budzi się z głową pełną pomysłów i z milionem sposobów jak poprawić lub zbawić świat. Społecznik to też ktoś taki, kto w ferworze pracy, albo z bezradności wrzeszczy, „czy ktoś widzi jak ja tu ciężko pracuję”?

  Jak pani pewnie wie organizacje pozarządowe powstają z trzech podstawowych powodów: 1. wściekłości – kiedy państwo nawala uznają, że zrobią to lepiej, 2. jako rodzaj towarzystwa wzajemnej adoracji lub wspólnych zainteresowań 3. Z niewiedzy i na fali entuzjazmu, że poprawimy sobie świat i będzie przy tym wesoło. My to ten trzeci przypadek.

  Gdybym kiedyś miała tę wiedzę co dzisiaj, to wcale nie jestem pewna czy rzuciłabym się w wir takiej działalności. Bardzo ważne jednak było to, że fundusze lokalne miały wsparcie w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Czasami dręczyliśmy ich pytaniami, wątpliwościami, błądziliśmy jak dzieci we mgle i mieli nas „po kokardki”, ale nigdy nie zostawili na lodzie i w momentach zwątpienia stawiali do pionu. Iwonka Olkowicz, Monika Mazurczak, Paweł Łukasiak, Tomek Bruski, Tomek Schimanek – bez Nich nie bylibyśmy tym kim jesteśmy. Teraz my chcemy być takim wsparciem dla innych. Z jednej strony granty, stypendia, programy edukacyjne, świetlica środowiskowa, poradnictwo wszelkiej maści dla NGO, z drugiej zaś filantropijne potrzeby Darczyńców – od indywidualnych do instytucjonalnych. Każdy kto chce skorzystać z naszej pomocy może na nią liczyć. Jesteśmy z założenia organizacją nie ksobną lecz odsiebną.

  Katarzyna Karpa-Świderek: Co jest najtrudniejsze w budowaniu partnerstw, w waszym jest ponad 50 podmiotów – instytucje kultury, samorządy, szkoły, przedsiębiorcy, służba zdrowia, inne NGO, rolnicy.

  Dorota Komornicka: Czasy wspólnego darcia pierza, czy wspólnego pędzenia bimbru minęły bezpowrotnie. Sama przyjmowałam za pewnik, że obecność drugiego człowieka jest mniej istotna w życiu współczesnych ludzi. Zmieniłam zdanie po realizacji jednego z projektów z młodzieżą bo okazało się, że kiedy zamknęliśmy młodym komórki, wywieźliśmy ich w góry, pokazaliśmy inne sposoby spędzania pożytecznie czasu, tak się nakręcili, że dzisiaj sami są realizatorami projektów. A my tylko pokazaliśmy im, że z narzekania nic nie wynika i że są znacznie więcej warci niż myślą.

  W budowaniu partnerstw najważniejsza jest więc rozmowa. Nawet jak idziemy do instytucji to przecież rozmawiamy z ludźmi. Jedni są mniej wrażliwi, inni bardziej, jedni myślą schematami, inni kreatywnie, jedni widzą chęć pomagania innym, inni myślą o końcu własnego nosa. Z każdej jednak rozmowy wynosimy coś nowego. Nie można przejmować się malkontentami. Chociaż tacy nawet dobrze robią grupie – kiedy zaczyna narzekanie wszyscy rzucają się do obrony pomysłów, w ten sposób się nawzajem inspirujemy.

  Trzeba wiedzieć co chce się zrobić, z kim i dla kogo. Trzeba szukać partnerów i sojuszników. Trzeba mieć świadomość, że wszystko zadziała jak dobrze naoliwiona maszyna jeśli pracując zespołowo wykorzystamy: liderów-zarządzających, ideowców-wymyślaczy, wyrobników-realizatorów pomysłów, księgowych. Czasami trzeba popatrzeć wstecz czy nie zostawiamy za sobą gruzowiska zamiast cudnie zagospodarowanych „poletek”. Jednak nic nie jest dane raz na zawsze. Partnerstwo także. Tu trzeba podgrzewać, wznawiać i umacniać.

  Katarzyna Karpa-Świderek: Które z działań sprawiły Pani największą satysfakcję, były dla Pani najważniejsze w czasie wieloletniej działalności społecznej?

  Dorota Komornicka: Największym sukcesem jest fakt, że przetrwaliśmy jako organizacja 17 lat „w dobrym zdrowiu i kondycji”. Cieszy mnie fakt, że wszyscy członkowie i pracownicy naszej organizacji są przekonani, że to co robimy ma sens i służy innym. Na początku nie było to takie oczywiste. Wiem, że mogę liczyć na samorządy, szczególnie burmistrzów czterech gmin i instytucje im podległe, na szkoły, biblioteki, domy kultury, kluby sportowe, rady sołeckie i organizacje pozarządowe w wielu sprawach.

  I najważniejsze, że poznałam wielu wspaniałych ludzi, w różnym wieku, różnych profesji i zainteresowań. Bez nich to wszystko nie miało by sensu. Ich uśmiech i wiara w lepsze jutro warte są wysiłku i zaangażowania.

  Zaś prywatnie jestem dumna, że moje córki rozumieją czym jest społeczeństwo obywatelskie i że pomaganie innym jest czymś naturalnym.

  Teraz, kiedy mam momenty zwątpienia, kiedy myślę, że już wszystkim wszystko powiedziałam co miałam do powiedzenia, kiedy brakuje mi pomysłów, a kreatywność jakby nie ta, Zuzanna nakręca mnie od nowa. Jest mistrzynią od wymyślania nowych tematów i motywowania mnie do pracy. Dzięki niej Fundusz jest na portalach społecznościowych, szybciej przepływają informacje, a ja na chwilę mogę „odpłynąć”.

  Katarzyna Karpa-Świderek: do czego przydały się programy Działaj Lokalnie i Lokalne Partnerstwa?

  Dorota Komornicka: Fundusz Lokalny Masywu Śnieznika był królikiem doświadczalnym we wprowadzaniu Programu „Działaj Lokalnie”. Wtedy słowo regranting było mocno podejrzane. Pamiętam, kiedy urząd skarbowy kontrolował naszą działalność to panie nie mogły uwierzyć, że ktoś daje pieniądze na jakieś działania społeczne i nic w zamian nie chce, a do tego urząd nie ma nad nimi kontroli.

  „Działaj Lokalnie” to program, dzięki któremu zamiast postaw roszczeniowych zachęciliśmy ludzi ich do pracy na rzecz dobra wspólnego uwiarygodniliśmy naszą działalność, a sami nauczyliśmy się patrzenia na lokalne sprawy inaczej. Dzisiaj to inna bajka – ludzie inspirują się wzajemnie, współpracują i rozumieją, że razem można więcej. I mam cichą nadzieję, że to ciurkające źródełko pt. „Działaj Lokalnie” będzie lało się z Warszawy szerokim strumieniem.

  Co do Lokalnych Partnerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności kiedy pierwszy raz zaprosiłam 20 osób do partnerstwa, a przyszło prawie 40 zrozumiałam, że ludzie chcą zmian, chcą uczestniczyć we wspólnej pracy, bo z jednej strony mogą coś załatwić, bo mają poczucie odpowiedzialności, a z drugiej czują się bezpieczniej w grupie.

  W efekcie w pierwszej edycji udział wzięło 50 partnerów, każdy coś dostał i każdy coś zrobił i dał. Nawet niewielkie pieniądze uruchamiają lawinę pomysłów.

  Nakręcaliśmy się coraz bardziej im bliżej było finału.

  Katarzyna Karpa-Świderek: Marianna Orańska jak Pani zerknęła się z tą postacią i kim się dla Pani stała w miarę jak odkrywała ją pani i pokazywała światu?

  Dorota Komornicka: Dziś nazwalibysmy Mariannę Orańską bizneswoman i na pewno znalazłaby się na pierwszych stronach gazet. Piękna, mądra i bogata. Polubiłam ją od razu po przeczytaniu życiorysu. Smutny, pełen rozczarowań, a jednak niezwykły. Zamiast żyć w melancholii, jak to się kiedyś nazywało, trzymać buźkę w ciup, a rączki w małżyk i tolerować chamstwa swego męża po prostu rozwiodła się z nim „krwawo”, nie zważając na opinię publiczną. To było 200 lat temu! Umiała walczyć o swoje, ale i też była niezwykle wrażliwa na krzywdę ludzką.

  Zakładała więc ochronki dla dzieci, fundowała stypendia dla zdolnych i pomagała ubogim rodzinom, a przy tym była niezwykle przedsiębiorcza. Dzięki niej powstała cała sieć górskich dróg (łącznie 55,29 km) i duktów, co było bodźcem do rozwoju okoliczych wsi. Na jej ziemiach pod Śnieżnikiem, założono specjalistyczną farmę krów, która stopniowo przekształciła się ona potem w w schronisko turystyczne, a na terenach nizinnych kazała zakładać stawy rybne z hodowlą pstrąga, wybudowała wysoki piec hutniczy, fryszerkę i szlifiernię. Kamieniołomy marmuru w pobliżu Stronia Śląskiego to też jej dzieło, dorzućmy jeszcze 3 nadleśnictwa i 26 leśniczówek. Do tej pory stoi założona przez nią w 1864 roku huta szkła kryształowego, teraz pod pod nazwą „Violetta”. Była kobietą, która przewyższała męża i inteligencja i wykształceniem i myślę, że Bogu trzeba dziękować, że Albrecht Pruski wyrzucił ją do Prus Wschodnich, bo dzięki temu dzisiejsza Ziemia Kłodzka ma wiele zabytków i miejsc godnych uwagi.

  Zresztą to nie jedyna taka osobowość tamtego miejsca i czasu. Niezwykłą kobietą była też Daisy Hochberg von Pless – angielska arystokratka, która większą część życia mieszkała w zamku Książ i zamku w Pszczynie. Moja Mama była jej fanką i wiedziała o niej wszystko. Utrzymywała rozległe kontakty z jej rodziną.

  Przez wiele lat nie mówiło się o obu paniach, bo nie były Polkami. Jednak, mimo niezbyt szczęśliwego życia, obie zostawiły niezłą schedę po sobie i wspaniałe wspomnienia.

  Katarzyna Karpa-Świderek: Czy nie ma Pani wrażenia, że takich kobiecych niewidzialnych i zapomnianych bohaterów jest mnóstwo i tylko czekają żeby je odkryć odczarowując męskie myślenie o świecie i historii?

  Dorota Komornicka: Tak, ma Pani absolutną rację. Kobiecych niewidzialnych i zapomnianych bohaterów jest wiele . Nawet kiedyś marzyło mi się zrobienie małego projektu o „kobietach stąd”. Może się uda.

  Katarzyna Karpa-Świderek: Trzymam zatem kciuki i dziękuję za romowę.

  Dorota Komornicka została wyróżniona w konkursie „Społecznik Roku 2014”. Od 1998 roku jest założycielką oraz prezesem Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnik., ale społecznikiem… „od zawsze”. Odkąd pojawiła się możliwość funkcjonowania NGO, angażuje się w rozmaite przedsięwzięcia poprawiające jakość życia lokalnej społeczności. Ogromny wysiłek włożyła np. w pomoc mieszkańcom, którzy ucierpieli w czasie powodzi w 1997 r., by niespełna rok później zarejestrować pierwszy w Polsce Fundusz Lokalny. Honorowa Obywatelska Stronia Śląskiego, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia. Aktualnie z inicjatywy Doroty Komornickiej i z jej zaangażowaniem prowadzone są między innymi takie działania jak: Program Stypendialny „Z rączki do rączki”, Świetlica Środowiskowa, Sudecki Inkubator Aktywności Społecznej, czy Fundusze Wieczyste Marianny Orańskiej. Korzystają z nich tak najmłodsi jak i seniorzy, a młodzi uczą jak być przyszłymi liderami społecznymi.

  Katarzyna Karpa-Świderek jest dziennikarką TVN 24 Biznes i Świat, a także wolontariuszką ARFP. Zdjęcia: ARFP
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  dzialajlokalnie.pl

  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2024
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony