Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się także do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  englishteaching.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Rada Dyrektorów PAFW z wizytą w Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA
  Rada Dyrektorów PAFW z wizytą w Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA
  Inauguracja pierwszego w Polsce ogrodu amerykańskiego, lekcja pokazowa programu „English Teaching” ...
  Multimedia
   
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Civis Polonus
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  rownacszanse.pl

   

  Wydarzenia
   
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Już po raz trzeci program „Równać Szanse” był inicjatorem debaty o problemach i wyzwaniach, ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jego celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są kierowane do szkół z małych miejscowości.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. 518 287 625
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  sus.ceo.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
  Podczas gdy uczniowie korzystają z wakacji, a nauczyciele przebywają na urlopach, dyrektorzy, ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Program, prowadzony wraz z Uniwersytetem Warszawskim, przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  szkolaedukacji.pl

   

  Wydarzenia
   
  Członkowie Rady Dyrektorów PAFW w Szkole Edukacji PAFW i UW
  Członkowie Rady Dyrektorów PAFW w Szkole Edukacji PAFW i UW
  Prof. Anna Fornalczyk i Rektor Krzysztof Pawłowski odwiedzili Szkołę Edukacji PAFW i UW, gdzie ...
  Multimedia
   
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel.: 507 703 240

  www.projektor.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Wakacyjne Warsztaty z „PROJEKTOREM” i IT for SHE Kids
  Wakacyjne Warsztaty z „PROJEKTOREM” i IT for SHE Kids
  Działasz w lokalnej organizacji pozarządowej, kole gospodyń wiejskich, instytucji kultury, ...
  Multimedia
   
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera także perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  www.stypendia-pomostowe.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org

  www.dobrasiec.org

   

  Wydarzenia
   
  Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości
  Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości
  Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium na I rok ...
  Multimedia
   
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Program ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowany jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i mini-grantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  seniorzywakcji.pl

   

  Wydarzenia
   
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  Trwa 10. edycja konkursu „Seniorzy w akcji”, w ramach którego wsparcie otrzymało już ponad ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

   

  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  Multimedia
   
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, prowadzone przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują wielu różnych partnerów, którzy rozwijają zdolność do wzajemnej współpracy. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  dzialajlokalnie.pl

   

  Wydarzenia
   
  Szkolenia dla Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Relacja
  Szkolenia dla Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Relacja
  Od 27 lutego do 4 marca w odbył się cykl spotkań szkoleniowych Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. ...
  Multimedia
   
  SEKTOR 3.0
   
  Program służy podniesieniu wiedzy oraz umiejętności działaczy i pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności z małych społeczności lokalnych, w zakresie skutecznego wykorzystania ICT w codziennej pracy, co zwiększa zasięg i efektywność ich działań. Składa się z kilku komponentów: informacyjnego (strona internetowa, VOD i blog), promocyjnego (Festiwale Sektor 3.0), doradczego (sieć Mobilnych Doradców ICT i e-learning) oraz finansowego (Fundusz Innowacji).
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530 69 11 99

  sektor3-0.pl

   

  Wydarzenia
   
  Festiwal Sektor 3.0: mądrzejsza i lepsza praca dzięki technologiom
  Festiwal Sektor 3.0: mądrzejsza i lepsza praca dzięki technologiom
  Czy istnieje recepta na skuteczną pracę w czasach ciągłych zmian społecznych i technologicznych? ...
  Multimedia
   
  LIDERZY PAFW
   
  Program jest skierowany do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW oraz lokalnych liderów, których wspiera w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności, wykorzystując metodę tutoringu. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to warsztaty, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne a także spotkania z osobami życia publicznego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  liderzy.pl

   

  Wydarzenia
   
  Monika Horna-Cieślak gościnią zjazdu Liderów PAFW
  Monika Horna-Cieślak gościnią zjazdu Liderów PAFW
  „Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że jestem tu z Wami. Jeszcze półtora roku temu byłam ...
  Multimedia
   
  PRO PUBLICO BONO
   
  W ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych poprzez projekt „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

  Fundacja Media Forum („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

   

  Wydarzenia
   
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Transformacja cyfrowa tytułu, subskrypcje w portalu lokalnym, dziennikarstwo interwencyjne ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W latach 2009-2015, w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało 3808 bibliotek publicznych z gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. W latach 2021-2023 program objął ponad 400 kolejnych placówek bibliotecznych. Efekty programu umacniane są m.in. poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  biblioteki.org

   

  Wydarzenia
   
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  „W czym mogę pomóc ?” to hasło tegorocznego XIV Ogólnopolskiego Kongresu  Bibliotek, który ...
  Multimedia
   
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych. Działania te budują i umacniają kapitał społeczny.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622 01 22

  www.lokalnepartnerstwa.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Ruszyła Akademia Rozwoju Partnerstwa. Relacja z inauguracji
  Ruszyła Akademia Rozwoju Partnerstwa. Relacja z inauguracji
  Blisko 40 przedstawicieli 15 Grup Inicjatywnych najbardziej aktywnych gmin, w których realizowane ...
  Multimedia
   
  ZIELONY LIDER
   
  Program wspiera lokalnych liderów i liderki w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także pozyskiwania funduszy na ich realizację, zwłaszcza unijnych.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Sendzimira
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  tel. +48 663 202 050

  Osoba kontaktowa:
  Maria Wiśnicka
  Koordynatorka Projektu

  zielonylider.org

   

  Wydarzenia
   
  Zieloni liderzy spotkają się w maju w Krakowie
  Zieloni liderzy spotkają się w maju w Krakowie
  Ruszyły zapisy na dwudniową konferencję „Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych” ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504 103 904

  kirkland.edu.pl

   

  Wydarzenia
   
  Warszawa gościła tegorocznych Kirklandystów
  Warszawa gościła tegorocznych Kirklandystów
  Zjazd stypendystów Programu Kirklanda w Warszawie to stałe wydarzenie każdego roku akademickiego ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  programrita.org

   

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają polskie ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy (obecnie z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii), a także profesjonaliści. W ramach programu Fundacja wspiera Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką (WEASA) skierowaną do ekspertów z krajów Partnerstwa Wschodniego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  studytours.pl

   

  Wydarzenia
   
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  W dniach 11-18 lipca odbyła się jubileuszowa, dziesiąta, edycja Warszawskiej Letniej Akademii ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY UKRAINĘ
   
  Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  fed.org.pl/wspieramy-ukraine/

   

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

   

  Wydarzenia
   
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  59 polskich organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 1,65 miliona złotych ...
   
  To już 15 lat!
   
  To już 15 lat!
  Podziel się:
  FacebookTwitterMail
  To już 15 lat!

  15 maja 2015 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w gronie znakomitych gości świętowała jubileusz 15-lecia rozpoczęcia swoich działań programowych. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, Profesor Jerzy Buzek, były Premier i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Profesor Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego wraz z Ministrem Maciejem Granieckim, Szefem Biura Trybunału Konstytucyjnego, Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NIK, Ambasador USA Stephen Mull, Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP oraz inni przedstawiciele władz, a także mediów i biznesu.

  Wśród 600 gości, obok Członków Rady Dyrektorów PAFW oraz Partnerów Fundacji, którzy realizują jej programy, znalazło się wiele innych ważnych dla Fundacji osób, m.in. animatorzy aktywności lokalnej, uczestnicy programu „Liderzy PAFW” oraz ich tutorzy, przedstawiciele szkół, bibliotek oraz licznych organizacji obywatelskich z całej Polski.

  Jubileusz 15-lecia PAFW był połączony ze zjazdem uczestników Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, w którym udział wzięło 300 absolwentów programu z 11 krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Słowacji i Ukrainy.

  „Przywołując dziś początki naszych działań, naszej pracy, nie sposób nie zdziwić się, że to już 15 lat. Przemknęły one bowiem niepostrzeżenie, bez zapowiedzi (…). Dziś, świętując tę rocznicę chcielibyśmy przybliżyć Państwu nasz fundacyjny bilans, a jednocześnie podziękować tym, bez których udziału dorobek Fundacji nie byłby możliwy” – powiedział Jerzy Koźmiński, Prezes Fundacji, witając gości.

  Następnie głos zabrał współgospodarz jubileuszu Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW Andrew Nagorski, który wyraził uznanie dla dokonań Polski w czasie ostatniego 25-lecia. „Z olbrzymią satysfakcją my – Członkowie Rady Dyrektorów Fundacji – patrzymy na osiągnięcia Polski i Fundacji przez te ostatnie 15 lat. W Polsce dokonała się wspaniała transformacja, nie tylko w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej. Polacy z pesymistów stali się optymistami. Cieszymy się, że Fundacja nie tylko bierze udział w tej transformacji, ale też przyśpiesza ją” – podkreślił Andrew Nagorski.

  Z okazji jubileuszu Fundacja otrzymała wiele listów z gratulacjami. Minister Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP odczytał list od Prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym Prezydent napisał m.in.: „Budzi moje wielkie uznanie, że od samego początku domeną działań Fundacji stało się społeczeństwo obywatelskie. Zwracam się do wszystkich Państwa z szacunkiem i wdzięcznością za dobre zmiany, jakie Polska zawdzięcza Państwa aktywności i zaangażowaniu. Przede wszystkim w setkach lokalnych wspólnot, w małych ojczyznach. To wspaniały dorobek kreatywnego, innowacyjnego myślenia, obywatelskiej aktywności, nowoczesnego patriotyzmu.” W swoim wystąpieniu Minister Michałowski przypominał również, że dzień wcześniej, 14 maja, w Pałacu Prezydenckim, odznaczenia za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej otrzymali: Joseph C. Bell – Członek Rady Dyrektorów PAFW, C. Douglas Ades – Starszy Doradca Fundacji oraz Norman E. Haslun pełniący funkcję Dyrektora Finansowego i Sekretarza Rady Dyrektorów Fundacji. Minister Jacek Michałowski podkreślił, że „wszyscy oni są związani z pomaganiem Polsce od 25 lat”.

  Wyrazy uznania skierował do Fundacji Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, którego list odczytał Ambasador USA w Polsce Stephen Mull. Wiceprezydent Biden podkreślił zasługi Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości (fundatora i założyciela PAFW) dla rozwoju polskiej gospodarki w okresie trudnych przemian gospodarczych, a także docenił zaangażowanie Fundacji w przekazywanie polskich doświadczeń związanych z transformacją innym krajom Europy Środkowej i Wschodniej. „Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności kontynuuje szlachetną misję Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości – budowania bezpiecznej i dobrze prosperującej Polski w sposób, który podkreśla silne więzi przyjaźni i solidarności łączące nasze dwa narody. Wasze inwestycje w edukację, rozwój społeczności lokalnych i promowanie Polski jako państwa modelowego dla innych w regionie to działania o wadze nie do przecenienia. Wasza pomoc dla sąsiadów, na przykład udzielanie stypendiów dla młodych ludzi z Ukrainy, aby mogli studiować w Polsce, jest przejawem trwałego zaangażowania Fundacji na rzecz regionu.” – napisał Wiceprezydent Biden.

  Nie zabrakło również ciepłych słów od byłych Prezydentów Polski – Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego. „Jestem przekonany, że cała Wasza działalność to ogromnie ważna inwestycja na przyszłość, której długo jeszcze będzie potrzebować modernizująca się Polska” – napisał w liście do Fundacji Prezydent Lech Wałęsa. Z kolei Prezydent Kwaśniewski podkreślił znaczenie programów PAFW o charakterze międzynarodowym, animujących współpracę organizacji społecznych z Polski z organizacjami z krajów Regionu. „Dzięki Waszym staraniom możliwy był szeroki rozwój kontaktów polskich organizacji pozarządowych oraz innych instytucji z partnerami zza naszej wschodniej granicy. Zbudowana została sieć kontaktów i projektów, która dzięki efektowi synergii zaczęła przynosić wspaniałe owoce.” – napisał Prezydent Kwaśniewski.

  „Nie chciałbym wracać do szczegółów, które niosła ze sobą Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Powiem tylko o dwóch programach. Jeden z nich, to „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. To jest program, w którym było 25 tysięcy projektów, 11 tysięcy studentów wzięło w nim udział i ja sam w wakacje w nim uczestniczyłem” – powiedział w swoim wystąpieniu Profesor Jerzy Buzek. Były Premier RP, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Honorowy Wolontariusz programu „PROJEKTOR”. Podkreślił, że „takich programów Fundacja miała wiele; doskonale wiemy, jak ważne to było dla edukacji, jak ważne to było dla naszych społeczności lokalnych, jak rozbudzało to naszą potrzebę uczestnictwa, zwłaszcza w tych małych miejscowościach.” Premier Jerzy Buzek przywołał również genezę zaangażowania PAFW w Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono”, zainicjowanego przez niego w 1999 r., w którym od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest fundatorem nagród.

  Jubileusz 15-lecia Fundacji był również okazją do podsumowania współpracy PAFW z Fundacją Billa i Melindy Gatesów, co w latach 2008-2015 pozwoliło na realizację unikalnego w skali kraju Programu Rozwoju Bibliotek. Przedsięwzięcie, na które Fundacja Gatesów przekazała PAFW grant w wysokości blisko 31 milionów dolarów, było realizowane przez utworzoną przez PAFW Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) i przyczyniło się do przekształcenia blisko 4 tysięcy placówek bibliotecznych z ponad 1250 gmin w nowoczesne, wielofunkcyjne centra dostępu do informacji, edukacji i kultury, animujące zarazem aktywność obywatelską. Gratulacje dla PAFW i FRSI w przekazie video przekazała Deborah Jacobs – Dyrektor Programu „Global Libraries” w Fundacji Billa i Melindy Gatesów. „Od Turcji po Indonezję – inni pobierali nauki z doświadczeń i sukcesów Polski. Chciałabym wyrazić uznanie pod adresem PAFW oraz FRSI za sukcesy, jakie te organizacje osiągnęły w Polsce oraz podziękować im szczerze za to, że dzielą się swoją pracą z innymi i wpływają na rozwój bibliotek na całym świecie” – powiedziała Deborah Jacobs.

  Jubileuszowa prezentacja działalności Fundacji oparta była na sześciu odcinkach filmu ukazujących jej historię oraz poszczególne obszary programowe. Podczas uroczystości uhonorowani zostali Realizatorzy programów PAFW, z którymi Fundacja współpracuje od początku swojej działalności. Prezes Fundacji oraz Przewodniczący Rady Dyrektorów wraz z innymi Członkami Rady wręczyli Partnerom PAFW specjalnie przygotowane na tę okazję statuetki. Z okazji 15-lecia Fundacja uhonorowała następujące organizacje: w obszarze edukacji – Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Nidzicką Fundację Rozwoju „Nida”, Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, Fundację Rozwoju Wolontariatu i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

  W obszarze rozwoju społeczności lokalnych – Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Instytut Spraw Publicznych, Fundację „Szkoła Liderów” a także Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia; w obszarze dzielenia się polskim doświadczeniem: Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Statuetkę otrzymała również Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za realizację Programu Rozwoju Bibliotek.

  Jubileuszową galę zakończyła krótka prezentacja filmowa najważniejszych dokonań Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w liczbach.

  Spotkanie poprowadziła Anna Popek.

  Przemysław Zaroń, zdjęcia: Bartłomiej Sawka, Cinefoto
  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2024
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony