Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Pakiet Wsparcia Edukacyjnego „English Teaching”
  Pakiet Wsparcia Edukacyjnego „English Teaching”
  W związku z trudną sytuacją pandemiczną w Polsce mającą wpływ na zmiany w systemie edukacji, ...
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży („Równać Szanse 2020”)
  ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
  tel./fax (22) 826-10-16
  e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl

  Fundacja Civis Polonus („Równać Szanse 2021”)
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Równać Szanse” z nowym Realizatorem Programu
  „Równać Szanse” z nowym Realizatorem Programu
  Fundacja Civis Polonus będzie nowym Realizatorem Programu „Równać Szanse”. Jest to efekt porozumienia ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców krajowych i zagranicznych. Celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. (22) 658 00 73
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  Wydarzenia
   
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS”
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS”
  W wydarzeniu, które odbyło się w dniach 1-2 lipca w Falentach pod Warszawa wzięło udział blisko ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim program przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy internetowe z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Szkoła Edukacji 2021/22. Nowy rocznik rozpoczął naukę
  Szkoła Edukacji 2021/22. Nowy rocznik rozpoczął naukę
  W Szkole Edukacji rozpoczął się kolejny rok akademicki. Przyszli nauczyciele języka polskiego, ...
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel: (81) 534 78 93
  Infolinia: 800 444 131

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Zmontuj wiedzę na odległość” – podsumowanie akcji
  „Zmontuj wiedzę na odległość” – podsumowanie akcji
  Studenci-wolontariusze działający w ramach programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” postanowili ...
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera też perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org
  www.dobrasiec.org

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Ponad 1000 stypendiów pomostowych dla studentów
  Ponad 1000 stypendiów pomostowych dla studentów
  Ponad 1000 studentów otrzymuje w bieżącym roku akademickim stypendia w Programie Stypendiów ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i minigrantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Seniorzy dla społeczności
  Seniorzy dla społeczności
  Ruszyła piąta edycja projektu „UTW dla społeczności”, realizowanego w ramach programu „Uniwersytety ...
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801 646 719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miejscowości oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania oparte są na współdziałaniu, odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują rozmaitych partnerów. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i poprawy jakości ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Lokalne marzenia do spełnienia” dzięki „Działaj Lokalnie”
  „Lokalne marzenia do spełnienia” dzięki „Działaj Lokalnie”
  Trwają nabory wniosków w konkursach grantowych prowadzonych przez Ośrodki Działaj Lokalnie. ...
  SEKTOR 3.0
   
  Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: informacyjnego – realizowanego za pośrednictwem strony internetowej i bloga; promocyjnego – w ramach którego organizowane są cyklicznie Festiwale „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – szkoleń i konsultacji prowadzonych przez Mobilnych Doradców ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Festiwal Sektor 3.0 “Better Living” za nami
  Festiwal Sektor 3.0 “Better Living” za nami
  3 bloki tematyczne: Live Well!, Work Smarter!, Design Better!, 4 panele dyskusyjne, 14 sesji ...
  LIDERZY PAFW
   
  Program, skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW, wspiera lokalnych liderów w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności wykorzystując tutoring, czyli stałą współpracę lidera z tutorem. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to doskonalenie kompetencji liderskich w ramach warsztatów, krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Przewiew. 12 historii otwartych
  Przewiew. 12 historii otwartych
  11 marca ukazał się zbiór reportaży „Przewiew. 12 historii otwartych” – książka o ludziach, ...
  PRO PUBLICO BONO
   
  Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była fundatorem nagród konkursowych. Obecnie w ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)
  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

  Wydarzenia
   
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W ramach programu, który do kwietnia 2015 roku realizowany był w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało blisko 4 tys. bibliotek publicznych z gmin do 20 tys. mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. Dotychczasowe efekty programu umacniane są obecnie poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek, promowanie edukacji nieformalnej ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Pierwsze Forum dyrektorek i dyrektorów bibliotek
  Pierwsze Forum dyrektorek i dyrektorów bibliotek
  22 czerwca odbyło się pierwsze Forum „Lider/ka w zmianie” dla osób kierujących bibliotekami, ...
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Lokalnie, razem, skutecznie – animujemy społeczności lokalne
  Lokalnie, razem, skutecznie – animujemy społeczności lokalne
  26 kwietnia w formule online odbyło się seminarium promujące publikację naukową „Metoda animacji ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504-103-904

  Wydarzenia
   
  Tegoroczni Kirklandyści otrzymali dyplomy
  Tegoroczni Kirklandyści otrzymali dyplomy
  Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Programu Kirklanda odbyło się 25 czerwca w Warszawie ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  Jubileusz 20-lecia programu „RITA” za nami
  Jubileusz 20-lecia programu „RITA” za nami
  Blisko 60 organizacji pozarządowych z Polski i organizacji partnerskich z krajów Europy Środkowej ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii, a profesjonaliści z krajów Regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka (WEASA) 2021
  Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka (WEASA) 2021
  W dniach 12-21 lipca 2021 r. odbyła się 9. edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej ...
   
  >
  Społecznika na urzędnika!?
   
  DZIAŁAJ LOKALNIE
  Społecznika na urzędnika!?
  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Wydarzenia powiązane
  „Lokalne marzenia do spełnienia” dzięki „Działaj Lokalnie”
  „Lokalne marzenia do spełnienia” dzięki „Działaj ...
  Szkolenie dla Ośrodków Działaj Lokalnie
  Szkolenie dla Ośrodków Działaj Lokalnie
  „Społecznik Roku 2020” i XI edycja „Działaj Lokalnie” podsumowane
  „Społecznik Roku 2020” i XI edycja „Działaj ...
  „Działaj lokalnie i ekologicznie” – rusza nowa inicjatywa
  „Działaj lokalnie i ekologicznie” – rusza ...
  DZIAŁAJ LOKALNIE
  Społecznika na urzędnika!?

  Mieszkańcy Złocieńca mają prawdopodobnie najbardziej nowoczesnego burmistrza w Polsce. Krzysztof Zacharzewski – człowiek niespokojnego temperamentu, społecznik, filozof z Pojezierza Drawskiego, bez niego nie byłoby Muzeum PGR-u w Bolegorzynie, a Drawsko i Złocieniec dalej kłóciłyby się o armatę. Mając do wyboru inwestycję w kostkę chodnikową i człowieka, wybierze tego ostatniego.

  Zarządzania się nie boi, bo co dzień ze stowarzyszeniem walczy o przetrwanie. Katarzynie Karpie Świderek mówi, że… się da oraz dzieli się refleksjami po kilku miesiącach od wyborów.

  Katarzyna Karpa-Świderek: – Czy buntownik zmieści się w złocienieckiej administracji, nie rozsadzi jej od wewnątrz?

  Krzysztof Zacharzewski: – Byłem przez dziesięć lat urzędnikiem różnego szczebla, od dołu szedłem. Myślę, że nowym pomysłem na pracę w administracji, której się urzędnicy boją, jest zmiana pracy z godzinowej na zadaniową. Teraz człowiek się koncentruje na tym, żeby przychodzić do pracy o 7.00 i wychodzić o 15.00, a zmieniając podejście można dać ludziom szansę, żeby w określonych dziedzinach związanych z inwestycjami, ochroną środowiska, rolnictwem, promocją, turystyką, mogli się rozwijać i realizować. Wprowadzić tam jakiś ruch. Myślę, że taka formuła urzędu otwartego mogłaby zmienić podejście do inwestora i przysłowiowego petenta, jako do ludzi, którym trzeba pomóc, a nie się ich pozbyć.

  To jest takie założenie, że ludzie, którzy pracują w urzędach swoją pracę czują, że mają poczucie, jeśli nie misji, to przynajmniej wartości tej pracy. Myśli pan, że tak jest? Ja się spotkałam z wieloma przypadkami osób, które pracują w urzędzie, bo ktoś tam im załatwił pracę.

  K.Z.: – To są szczęściarzami. U nas robiono badania w zespole szkół ponadgimnazjalnych i wyszło z niego, że większość ludzi, z tego, co pamiętam 60%, którzy będą kończyć szkołę i wchodzić w dorosłe życie, na pytanie, co chcieliby robić, napisało, że chciałoby pracować w urzędzie. Strasznie to smutne, że szczytem marzeń jest to, żeby osiąść gdzieś, okopać się i tak naprawdę zaczynając młode życie, już mentalnie je kończyć. Urząd nie kojarzy się przecież z jakąś kreatywnością, a raczej pilnowaniem zastanego porządku. Po małych gminach element innowacji jest uznawany za niebezpieczny, nie jest przyjmowany jako coś dobrego.

  A jak ludzie rozumieją rolę społecznika i czy społecznik na czele miasta to jest coś, czego chcą?

  K.Z.: – To jest ciekawe pytanie. W swej kampanii zauważyłem, że prowadzi się ją na zasadzie walk plakatowych, musi być dużo i agresywnie. Ja stwierdziłem, że tak naprawdę kampania może być pomysłowa. Nadarzył się po drodze 21 listopada, Dzień życzliwości, więc znikąd, z niczego, rozdawaliśmy ludziom balony i rano przed wyjściem do pracy, do szkoły całe miasto było kolorowe od balonów. Okazało się, że ludzie byli bardzo zadowoleni, ale po pewnym czasie zastanawiali się, czy ktoś, kto robi akcje mające na celu tylko to, żeby było milo i przyjemnie może być burmistrzem. Przecież na balonach nie buduje się przyszłości. Muszą być to rzeczy twarde, muszą być inwestycje, chodniki. A inwestycją mogą być też działania okołospołeczne. Takie, które pokazują, że jednak człowiek jest ważny. Takie, w których zwracamy się bezpośrednio do człowieka i wykazujemy o niego troskę. Tego się do tej pory nie dostrzegało. Dotychczas ludzie chcieli wiedzieć, ile dróg zostało zrobionych, a nie, w jaki sposób pracowało się z młodzieżą przy inicjatywach społecznych. Jest więc dylemat, czy społecznik jest osobą, która potrafi twardo zarządzać, podejmować decyzje, brać na siebie ryzyko. Ja wiem, że tak, bo my to robimy na co dzień. Każdy dzień pracy w organizacji pozarządowej jest walką o przetrwanie.

  Jaki Złocieniec chciałby Pan zostawić?

  K.Z.: – Tutaj burmistrz robił bardzo dużo, ale w zakresie infrastruktury twardej, przez te lata została zaniedbana część związana z człowiekiem. Nie inwestowano w rozwój duchowy, społeczny. Ludzie nie czują się współtwórcami tego, co dzieje się w samorządzie. Teraz chodzi o odbudowanie relacji międzyludzkich, by odzyskali wiarę, że ktoś ich słucha i mogą mieć na coś wpływ. To też jest bardzo trudne. Działania społeczne nie są przeliczalne i nie da się ich zważyć. To cięższa praca niż budowanie chodników, cały czas mamy do czynienia z emocjami, także negatywnymi. Konieczne jest podejmowanie dialogu. Jeśli będziemy mogli ludzi włączać w działania to będą bardziej aktywni, chętni do współpracy. Jeżeli mają jakieś biznesy robić, to może pomyślą, żeby je robić tutaj, a nie wyjeżdżać.

  Jaki był Pana największy sukces w działalności społecznej, co sprawiło Panu największą radochę?

  K.Z.: – Dużo tego było… Muzeum PGR-u i Wsi. Wieś Bolegorzynie po upadku PGR-u była zostawiona samej sobie, mieszkańcy szukali jakiegoś pomysłu na to, co można byłoby zrobić. Wójt chciał sprzedać część budynku z dawnego gospodarstwa. Szukali pomysłu, myśleli o solarium i innych dziwnych rzeczach. Namówiłem ich do tego, żeby przyjechali do mnie i napisali wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi. Zasugerowałem im, że można stworzyć coś na podstawie ich historii, doświadczenia i problemów, i tak wpadliśmy na pomysł Muzeum PGR-u. Ono działa do dziś, rozwija się, bez wsparcia, dotacji z zewnątrz. Ci ludzie sobie radzą, a wszystkie zarobione pieniądze przeznaczają na to, żeby je powiększać. Graciarnie, dawne urządzenia gospodarskie stają się z powrotem atrakcyjne. Ludzie, którzy je założyli pokazali też, że potrafią być skuteczni i w nagrodę zostali radnymi.

  Inny pomysł to „z kłusownika na przewodnika”. We wsi mamy jeziorko, gdzie masowo kłusowano na ryby. W projekcie wieś poddzierżawiła wodę z tego jeziora, a ludzie, którzy tam kłusowali zaczęli prowadzić gospodarkę rybną. Pilnowali tej wody, decydowali, jaką rybę tam wpuścić i przez dziesięć lat projekt był realizowany, aż zakończył się w ubiegłym roku.

  I są tam teraz ryby?

  K.Z.: – No, teraz niestety gmina uznała, że po zakończeniu projektu nie ma komu tym zarządzać i jeziorko wróciło do zasobów gospodarstwa rybackiego i dalej jest łupione przez ludzi. Smutne to, ale prawdziwe. Wykonaliśmy pracę, która nie została dostrzeżona. W pewnym momencie ta społeczna działalność musi się przerodzić w jakąś inicjatywę biznesową. W tym przypadku nie udało się tego zrobić, ale pomysł jest fajny i godny naśladowania… w innych warunkach, gdy poparcie społeczne jest większe. A ryba? Jest tam, jeszcze jest…

  Krzysztof Zacharzewski jest prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu jednego z Ośrodków Działaj Lokalnie. Autor wielu projektów społecznych wpisanych w krajobraz Pojezierza Drawskiego m.in. „Wystrzałowa przyjaźń drawsko-złocieniecka” w ramach Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który przyczynił się do zakończenia konfliktu o armatę. Po latach odlano replikę spornego działa.

  „Partnerstwo Drawy” działa na obszarze 11 gmin położonych na Pojezierzy Drawskim wśród jezior, pagórków, lasów, łąk, wrzosowisk. Przyrodniczo piękny rejon boryka się z wysokim bezrobociem, które jest spuścizną po upadku PGR-ów, w których pracowało wielu mieszkańców. Stowarzyszenie stawia więc na człowieka i rozwój regionu m.in. przez turystykę kwalifikowaną – kajaki, żeglarstwo, rowery… Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu uczestniczy w Programie „Działaj Lokalnie” od 2010 roku. Dofinansowano 145 inicjatyw mieszkańców powiatu drawskiego na sumę 331 tys. zł.

  www.dzialajlokalnie.pl

  Katarzyna Karpa-Świderek jest dziennikarką TVN 24 Biznes i Świat, a także wolontariuszką ARFP.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2021
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony