Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Pakiet Wsparcia Edukacyjnego „English Teaching”
  Pakiet Wsparcia Edukacyjnego „English Teaching”
  W związku z trudną sytuacją pandemiczną w Polsce mającą wpływ na zmiany w systemie edukacji, ...
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży („Równać Szanse 2020”)
  ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
  tel./fax (22) 826-10-16
  e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl

  Fundacja Civis Polonus („Równać Szanse 2021”)
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Równać Szanse” z nowym Realizatorem Programu
  „Równać Szanse” z nowym Realizatorem Programu
  Fundacja Civis Polonus będzie nowym Realizatorem Programu „Równać Szanse”. Jest to efekt porozumienia ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców krajowych i zagranicznych. Celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. (22) 658 00 73
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  Wydarzenia
   
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS”
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS”
  W wydarzeniu, które odbyło się w dniach 1-2 lipca w Falentach pod Warszawa wzięło udział blisko ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim program przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy internetowe z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Szkoła Edukacji 2021/22. Nowy rocznik rozpoczął naukę
  Szkoła Edukacji 2021/22. Nowy rocznik rozpoczął naukę
  W Szkole Edukacji rozpoczął się kolejny rok akademicki. Przyszli nauczyciele języka polskiego, ...
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel: (81) 534 78 93
  Infolinia: 800 444 131

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Zmontuj wiedzę na odległość” – podsumowanie akcji
  „Zmontuj wiedzę na odległość” – podsumowanie akcji
  Studenci-wolontariusze działający w ramach programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” postanowili ...
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera też perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org
  www.dobrasiec.org

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Ponad 1000 stypendiów pomostowych dla studentów
  Ponad 1000 stypendiów pomostowych dla studentów
  Ponad 1000 studentów otrzymuje w bieżącym roku akademickim stypendia w Programie Stypendiów ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i minigrantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Seniorzy dla społeczności
  Seniorzy dla społeczności
  Ruszyła piąta edycja projektu „UTW dla społeczności”, realizowanego w ramach programu „Uniwersytety ...
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801 646 719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miejscowości oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania oparte są na współdziałaniu, odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują rozmaitych partnerów. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i poprawy jakości ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Pandemia nie zatrzymała społecznej energii
  Pandemia nie zatrzymała społecznej energii
  Mimo ograniczeń i trudności związanych z pandemią, Ośrodki Działaj Lokalnie przyznały w tym ...
  SEKTOR 3.0
   
  Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: informacyjnego – realizowanego za pośrednictwem strony internetowej i bloga; promocyjnego – w ramach którego organizowane są cyklicznie Festiwale „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – szkoleń i konsultacji prowadzonych przez Mobilnych Doradców ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Festiwal Sektor 3.0 “Better Living” za nami
  Festiwal Sektor 3.0 “Better Living” za nami
  3 bloki tematyczne: Live Well!, Work Smarter!, Design Better!, 4 panele dyskusyjne, 14 sesji ...
  LIDERZY PAFW
   
  Program, skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW, wspiera lokalnych liderów w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności wykorzystując tutoring, czyli stałą współpracę lidera z tutorem. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to doskonalenie kompetencji liderskich w ramach warsztatów, krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Przewiew. 12 historii otwartych
  Przewiew. 12 historii otwartych
  11 marca ukazał się zbiór reportaży „Przewiew. 12 historii otwartych” – książka o ludziach, ...
  PRO PUBLICO BONO
   
  Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była fundatorem nagród konkursowych. Obecnie w ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)
  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

  Wydarzenia
   
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W ramach programu, który do kwietnia 2015 roku realizowany był w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało blisko 4 tys. bibliotek publicznych z gmin do 20 tys. mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. Dotychczasowe efekty programu umacniane są obecnie poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek, promowanie edukacji nieformalnej ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Pierwsze Forum dyrektorek i dyrektorów bibliotek
  Pierwsze Forum dyrektorek i dyrektorów bibliotek
  22 czerwca odbyło się pierwsze Forum „Lider/ka w zmianie” dla osób kierujących bibliotekami, ...
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Jak pielęgnować dobro wspólne?
  Jak pielęgnować dobro wspólne?
  Animacja przyszłości: nowe doświadczenia, pomysły, utrzymanie zaangażowania partnerów oraz ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504-103-904

  Wydarzenia
   
  Kirklandyści zainaugurowali nowy rok akademicki
  Kirklandyści zainaugurowali nowy rok akademicki
  Naukę w pięciu miastach akademickich w Polsce rozpoczyna 45 stypendystów z 10 krajów Europy ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  Jubileusz 20-lecia programu „RITA” za nami
  Jubileusz 20-lecia programu „RITA” za nami
  Blisko 60 organizacji pozarządowych z Polski i organizacji partnerskich z krajów Europy Środkowej ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii, a profesjonaliści z krajów Regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka (WEASA) 2021
  Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka (WEASA) 2021
  W dniach 12-21 lipca 2021 r. odbyła się 9. edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej ...
   
  >
  • Mobilni Doradcy odpowiadają na wyzwanie czasu
  • Mobilni Doradcy odpowiadają na wyzwanie czasu
  • Mobilni Doradcy odpowiadają na wyzwanie czasu
  <
  >

   
  SEKTOR 3.0
  Mobilni Doradcy odpowiadają na wyzwanie czasu
  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Wydarzenia powiązane
  Festiwal Sektor 3.0 “Better Living” za nami
  Festiwal Sektor 3.0 “Better Living” za nami
  Znamy Laureata Nagrody PAFW Sektor 3.0
  Znamy Laureata Nagrody PAFW Sektor 3.0
  Fundusz Sektor 3.0 - poznaliśmy laureatów
  Fundusz Sektor 3.0 – poznaliśmy laureatów
  „Lepsze życie” – motywem tegorocznego Festiwalu Sektor 3.0
  „Lepsze życie” – motywem tegorocznego Festiwalu ...
  SEKTOR 3.0
  Mobilni Doradcy odpowiadają na wyzwanie czasu

  Szkolą, konsultują i doradzają. Rozsiani po całej Polsce wspierają organizacje społeczne od wielu lat, bo uważają, że to ważne. Mowa o Mobilnych Doradcach Sektor 3.0, grupie wolontariuszy, których praca w dzisiejszych czasach staje się ważniejsza niż kiedykolwiek. O nowych wyzwaniach, planach na przyszłość i technologicznej kondycji polskich NGO-sów rozmawiamy z Filipem Jędruchem, koordynatorem Sieci Mobilnych Doradców

  • Jesteś jednym z pierwszych Mobilnych Doradców Sektor 3.0, sieci, którą zakładałeś w 2012 roku. Znasz tę pracę od podszewki. Powiedz kim są i czym zajmują się wolontariuszki i wolontariusze Sektor 3.0?

  Mobilni Doradcy to ludzie, którym leży na sercu dobro organizacji społecznych. Pomagają im rozwiązywać najróżniejsze techniczne i technologiczne problemy. Zasób naszych specjalistek i specjalistów oraz ich szerokie umiejętności sprawiają, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wiele potrzeb.

  Dotyczą one m.in. marketingu i promocji, organizacji pracy w zespołach rozproszonych, transformacji cyfrowej i przenoszenia usług do sieci, obróbki materiałów multimedialnych, doboru i konfiguracji oprogramowania, mediów społecznościowych, czy pisania wniosków grantowych. Jeśli chcesz zaadaptować swoje działania do dzisiejszych pandemicznych warunków, zmontować atrakcyjny film, stworzyć strategię promocji swoich działań na Facebooku, lub pozyskać aplikację w bezpłatnej wersji dla NGO-sów, u nas znajdziesz profesjonalną pomoc i wsparcie na każdym etapie działania.

  Pracujemy w jednej sieci i kieruje nami jedna idea, ale każda osoba jest inna. Jesteśmy rozproszeni po całej Polsce i mamy przeróżne doświadczenia. Jedni z nas od zawsze byli związani z organizacjami społecznymi, inni z firmami IT, mediami elektronicznymi, instytucjami kultury, jeszcze inni to nauczyciele czy nawet bibliotekarki. Wolontariat w Sektorze 3.0 dla wielu Mobilnych Doradców to też sposób na dzielenie się profesjonalną wiedzą i doświadczeniami ze swoich głównych zajęć. Są bowiem wśród nas specjalistki w dziedzinie marketingu, personal brandingu, graficy, informatycy i dziennikarze, lista jest naprawdę długa.

  Pracujemy z uśmiechem i w oparciu o satysfakcję z tego, że widzimy zmiany. Cieszymy się, kiedy uda nam się zmienić nawet najmniejszą rzecz na lepsze. To co warto podkreślić – cała nasza 80-tka to wolontariusze. Nie otrzymujemy wynagrodzenia za swoją pracę. Pomagamy od wielu lat bo uważamy, że to ważne.

  • Pandemia Covid-19 odcisnęła piętno na bardzo wielu dziedzinach życia. Jak wpłynęła na codzienną pracę Mobilnych Doradców?

  Pandemia oczywiście ograniczyła niektóre nasze działania realizowane offline, ale jednocześnie sprawiła, że jeszcze mocniej zaczęliśmy doskonalić konkretne umiejętności świadczenia swojej pomocy online. Co ważne, od tego momentu nie musieliśmy już przekonywać innych do korzyści z wykorzystania technologii. Trzeba zaś było pokazać, jak je wykorzystać najlepiej, aby korzyść była największa.

  Od momentu, kiedy koronawirus zamknął nas w domach i ograniczył możliwość poruszania się, szkolenia i doradztwo prowadzimy całkowicie zdalnie. Rozpoczęliśmy swoje działania m.in. od serii webinarów, podczas których pomagaliśmy organizacjom i nauczycielom zdobywać umiejętności cyfrowe pomocne w pracy i zdalnym nauczaniu. Dalej w ruch poszły drukarki 3D, na których produkowaliśmy przyłbice w ramach akcji #DrukarzeDlaSzpitali. Wielu Mobilnych rozpoczęło też działania edukacyjne w sieci tworząc z potrzeby chwili kanały z tutorialami na YouTube, blogi i fanpage’e na Facebooku pełne linków do pomocnych treści i zasobów w sieci.

  Nawet nasze tradycyjne zjazdy, które zawsze odbywały się w Warszawie i miały na celu rozwijać nasze kompetencje, aktywizować i integrować, przenieśliśmy z powodzeniem do sieci. I najbardziej budujące jest to, że jeśli jest energia i zmotywowany zespół, to się da! Pandemia na pewno jest wyzwaniem, ale takim wyzwaniem, któremu jesteśmy w stanie sprostać. Myślę, że w aktualnej sytuacji, sieć Mobilnych Doradców szczególnie udowadnia swoją wartość. Ludzie potrzebują tego typu wsparcia w transformacji i przejściu do online.

  • Jakie macie plany na najbliższe miesiące? W jaki sposób będziecie starać się wychodzić naprzeciw potrzebom organizacji w terenie?

  Mamy Mobilnych Doradców, którzy doradzają, mamy i takich, którzy szkolą. Spośród 80 wolontariuszy wybraliśmy w tym roku 20 osób. Przygotowaliśmy dla nich dedykowane szkolenia, które pomogą im jeszcze lepiej „wydeptać” ścieżkę do efektywnych spotkań online. Pierwsze warsztaty w wersji digital z organizacjami społecznymi rozpoczynamy już w grudniu. Jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby, które zgłaszają ludzie, dlatego zakres szkoleń jest bardzo szeroki.

  Nasza 20-stka specjalistów pomoże w profesjonalny sposób przenieść działania z offline do online. Pozostali doradcy wesprą radą w ramach konsultacji online we wszelkich sprawach związanych ze sprzętem, oprogramowaniem i nie tylko. Taka infolinia techniczna jest w tym specyficznym czasie bardzo potrzebna.

  • Czyli uczycie się teraz uczyć w sieci?

  Przeprowadzanie angażującego warsztatu w Internecie to nie jest prosta sprawa. Dlatego stawiamy teraz na budowanie umiejętności związanych z przekazywaniem wiedzy w sieci i projektowaniem narzędzi edukacyjnych. By mądrze zaplanować angażujące szkolenie konieczne jest przygotowanie merytoryczne i garść doświadczeń. Edukacja i zaangażowane to dwa słowa, które przyświecają dziś szczególnie pracy Mobilnych Doradców.

  Jesteście w kontakcie w dziesiątkami organizacji. Czy wiedza nt. transformacji cyfrowej jest im teraz potrzebna jak nigdy wcześniej?

  Otrzymujemy bardzo różne sygnały. Jedne organizacje, które do niedawna uważały, że nie potrzebują w swojej pracy rozwiązań technologicznych, teraz zaczynają się do nich przekonywać. Inne, jeszcze mniejsze NGO-sy, uważają, że nie dadzą sobie z technologiami rady – tutaj wchodzimy my. Są też i organizacje duże, które jednocześnie mają nieco większe potrzeby. Nie patrzymy więc na naszych odbiorców całościowo. Zawsze dopasowujemy się do tej jednej konkretnej fundacji lub stowarzyszenia. Co ważne, jesteśmy też technologicznie neutralni, dzięki czemu staramy się dobierać takie narzędzia, które najlepiej pomogą rozwiązać dany problem.

  • Czego powinniśmy Wam życzyć u progu nowego roku?

  Tu mam trochę przewrotną i paradoksalną odpowiedź. Życzyłbym Mobilnym Doradcom, by wiedza i umiejętności wśród organizacji były już tak powszechne, by nie musieli istnieć (śmiech).

  A poza tym? Trzeba nam życzyć dalej takiego samego entuzjazmu, który mamy w codziennej pracy. Przez sieć przewinęły się już setki osób. Każdy wie, do kogo może zwrócić się o pomoc w konkretnych sprawach. Łączą nas przyjaźnie, wspólne wspomnienia i zaangażowanie. Nasz entuzjazm nie może zgasnąć. Bez niego nie będzie tak skutecznego działania.

  • Dziękuję za rozmowę! Życzę powodzenia w Waszej pracy! A wszystkich, którzy po przeczytaniu wywiadu poczuli, że potrzebują szkolenia dla siebie lub swojej organizacji, zachęcam do wysłania swojego pytania do ekipy Mobilnych Doradców już dziś.

  Filip Jędruch: koordynator i twórca Sieci Mobilnych Doradców związany z nią od samego początku (czyli od 2012 roku). Dziennikarz radiowy, obecnie reporter Radia Gdańsk. Muzyczny poszukiwacz, prowadzący podcast DŹWIĘKBRZDĘK. Od lat związany z tczewską Fundacją Pokolenia. Szkoli, doradza i angażuje się w życie NGO na Pomorzu. Miłośnik popkultury, w wolnych chwilach czyta i pisze.

  Rozmawiał Michał Serwiński, Redaktor bloga Sektor 3.0.

  Źródło: program "Sektor 3.0"
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2021
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony