Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się także do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  KorepETycje English Teaching – zostań wolontariuszem!
  KorepETycje English Teaching – zostań wolontariuszem!
  Oferta dla studentów i innych osób gotowych do poświęcenia swojego czasu, energii i wiedzy, ...
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Civis Polonus
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Równać Szanse” – konkurs „Duże Granty”
  „Równać Szanse” – konkurs „Duże Granty”
  Nawet 40 tysięcy zł na realizację 12-miesięcznego projektu rozwijającego kompetencje społeczne ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jego celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są kierowane do szkół z małych miejscowości.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. 518 287 625
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  Wydarzenia
   
  Studia Podyplomowe Liderów Oświaty - nabór
  Studia Podyplomowe Liderów Oświaty - nabór
  Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi nabór do nowej edycji Studiów Podyplomowych Liderów ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Program, prowadzony wraz z Uniwersytetem Warszawskim, przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Szkoła Edukacji PAFW i UW rekrutuje
  Szkoła Edukacji PAFW i UW rekrutuje
  „Profesjonalni, empatyczni i inspirujący nauczyciele są najważniejszym elementem systemu kształcenia. ...
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel: (81) 534 78 93
  Infolinia: 800 444 131

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Jubileusz „Projektora” – 17 lat wolontariatu studenckiego
  Jubileusz „Projektora” – 17 lat wolontariatu studenckiego
  „Projektor: 17 lat – setki opowieści”, to hasło przewodnie jubileuszu programu „Projektor – ...
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera także perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org
  www.dobrasiec.org

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Stypendia pomostowe na I rok studiów – zgłoś się!
  Stypendia pomostowe na I rok studiów – zgłoś się!
  Na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Program ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowany jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i mini-grantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Przyszłość zmieniamy teraz. „Seniorzy w akcji” – trwa nabór
  Przyszłość zmieniamy teraz. „Seniorzy w akcji” – trwa nabór
  Pomysły angażujące społeczności lokalne w inicjatywy chroniące środowisko i zapobiegające zmianom ...
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, prowadzone przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują wielu różnych partnerów, którzy rozwijają zdolność do wzajemnej współpracy. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Spotkanie ODL. Wiedza, doświadczenia, współpraca
  Spotkanie ODL. Wiedza, doświadczenia, współpraca
  140 przedstawicieli sieci Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) spotkało się na podsumowaniu XII ...
  SEKTOR 3.0
   
  Program służy podniesieniu wiedzy oraz umiejętności działaczy i pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności z małych społeczności lokalnych, w zakresie skutecznego wykorzystania ICT w codziennej pracy, co zwiększa zasięg i efektywność ich działań. Składa się z kilku komponentów: informacyjnego (strona internetowa, VOD i blog), promocyjnego (Festiwale Sektor 3.0), doradczego (sieć Mobilnych Doradców ICT i e-learning) oraz finansowego (Fundusz Innowacji).
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Learn & Grow" - motywem przewodnim Festiwalu Sektor 3.0
  „Learn & Grow" - motywem przewodnim Festiwalu Sektor 3.0
  Tegoroczna, hybrydowa edycja Festiwalu Sektor 3.0 odbędzie się pod hasłem „Learn & Grow". ...
  LIDERZY PAFW
   
  Program jest skierowany do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW oraz lokalnych liderów, których wspiera w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności, wykorzystując metodę tutoringu. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to warsztaty, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne a także spotkania z osobami życia publicznego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Dołącz do Beyond Borders Academy
  Dołącz do Beyond Borders Academy
  Tworzymy przestrzeń, w której pomimo wojny w Ukrainie i skrajnie trudnej sytuacji politycznej ...
  PRO PUBLICO BONO
   
  W ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych poprzez projekt „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

  Fundacja Media Forum („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

  Wydarzenia
   
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W latach 2009-2015, w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało 3808 bibliotek publicznych z gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. W 2021 roku program objął blisko 250 kolejnych placówek bibliotecznych. Efekty programu umacniane są m.in. poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Spotkajmy się !” Kongres Bibliotek już po raz trzynasty
  „Spotkajmy się !” Kongres Bibliotek już po raz trzynasty
  Ponad 600 bibliotekarek i bibliotekarzy wzięło udział w XIII Kongresie Bibliotek, który odbył ...
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych. Działania te budują i umacniają kapitał społeczny.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Polsko-ukraińskie projekty Lokalnych Partnerstw PAFW
  Polsko-ukraińskie projekty Lokalnych Partnerstw PAFW
  Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy przebywających w małych miejscowościach w Polsce i ich integracja ...
  ZIELONY LIDER
   
  Program wspiera lokalnych liderów w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także pozyskiwania funduszy na ich realizację, zwłaszcza unijnych.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Sendzimira
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  tel. +48 663 202 050

  Osoba kontaktowa:
  Maria Wiśnicka
  Koordynatorka Projektu

  FUNDUSZ POMOCOWY
   
  Rozpoczęty w marcu 2020 r., ma na celu wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia skutków pandemii COVID-19.
  Wydarzenia
   
  „Fundusz Pomocowy dla NGOs" – wyniki konkursu grantowego
  „Fundusz Pomocowy dla NGOs" – wyniki konkursu grantowego
  W ramach „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich” 46 ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504-103-904

  Wydarzenia
   
  Goście z Ukrainy na stypendium Kirkland Research
  Goście z Ukrainy na stypendium Kirkland Research
  Rozpoczęła się III specjalna edycja programu Kirkland Research. W roku akademickim 2022/23 ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają polskie ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy (obecnie z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii), a także profesjonaliści. W ramach programu Fundacja wspiera Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką (WEASA) skierowaną do ekspertów z krajów Partnerstwa Wschodniego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  W dniach 11-18 lipca odbyła się jubileuszowa, dziesiąta, edycja Warszawskiej Letniej Akademii ...
  WSPIERAMY UKRAINĘ
   
  Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

  Wydarzenia
   
  Konkurs na projekty długofalowe wspierające Ukrainę
  Konkurs na projekty długofalowe wspierające Ukrainę
  Do 10 czerwca trwa nabór na projekty w nowym programie grantowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji ...
   
  >
  • Jak Mobilni Doradcy pomagają w czasie pandemii?
  • Jak Mobilni Doradcy pomagają w czasie pandemii?
  • Jak Mobilni Doradcy pomagają w czasie pandemii?
  • Jak Mobilni Doradcy pomagają w czasie pandemii?
  <
  >

   
  SEKTOR 3.0
  Jak Mobilni Doradcy pomagają w czasie pandemii?
  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Wydarzenia powiązane
  Poznaliśmy Laureatów Funduszu Sektor 3.0
  Poznaliśmy Laureatów Funduszu Sektor 3.0
  Nagroda Sektor 3.0 – zgłoś organizację!
  Nagroda Sektor 3.0 – zgłoś organizację!
  „Learn & Grow" - motywem przewodnim Festiwalu Sektor 3.0
  „Learn & Grow” – motywem ...
  Festiwal Sektor 3.0 Building Trust za nami
  Festiwal Sektor 3.0 Building Trust za nami
  SEKTOR 3.0
  Jak Mobilni Doradcy pomagają w czasie pandemii?

  Mobilni Doradcy programu "Sektor 3.0" to sieć osób, która buduje kompetencje lokalnych organizacji społecznych, przekazując im wiedzę związaną z nowoczesnymi technologiami. Choć epidemia COVID-19 powywracała większość paradygmatów do góry nogami, nowa sytuacja nie jest Doradcom straszna. Oto jak pomagają w czasie kryzysu.

  Każdy ze stu Mobilnych Doradców jest inny, mieszka gdzie indziej i na co dzień zajmuje się czymś innym. Są wśród nich informatycy, urzędnicy, właściciele firm, przedstawiciele organizacji społecznych, a nawet żołnierz. Co ich łączy? Mobilni Doradcy to osoby, które znają się na nowych technologiach i chcą pomagać. Sytuacja kryzysowa to znakomita próba dla sieci, która pokazuje, że adaptacja i elastyczne podejście mogą okazać się kluczowe dla naszego przetrwania.

  Zakres oferowanego przez Mobilnych Doradców wsparcia jest bardzo szeroki – od doradztwa i wystąpień, przez szkolenia, aż po prezentacje nowych rozwiązań technologicznych. Mobilni są jednym z kluczowych filarów Sektor 3.0 – jego podporą. W obecnej wyjątkowej sytuacji pokazali, jak szybko zaadaptować się do nowych wyzwań i reagować. Technologie dają ogromne możliwości pomagania na odległość. Zobaczcie, jak robią to w czasie pandemii Mobilni Doradcy Sektora 3.0.

  Pomagają zdalnie

  Jedną z podstawowych aktywności Mobilnych Doradców jest podnoszenie kompetencji cyfrowych organizacji społecznych. Ponieważ większość kontaktów między ludźmi została ograniczona do minimum, również Mobilni musieli zaadaptować się do tej sytuacji. Bardzo szybko zorganizowali serię szkoleń, podczas których pomagali zdobyć umiejętności konieczne w pracy zdalnej. Pierwsze warsztaty cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że konieczne było ograniczenie rejestracji tylko dla osób z trzeciego sektora.

  Izabela Ferenc: – Od dawna prowadzę profil na Facebooku, gdzie publikuję treści związane z narzędziami cyfrowymi i bezpieczeństwem. Korzystam z komunikatorów internetowych i w zasadzie od lat wiele działań prowadzę właśnie w ten sposób, więc kwarantanna nie jest dla mnie nową sytuacją. Przez Messengera odpowiadam na pytania, rozwiązuję problemy techniczne, a w bardziej skomplikowanych sprawach pomaga mi syn, który jest informatykiem.

  – Na swoim profilu publikuję także linki do ciekawych zasobów, z których skorzystać mogą organizacje. Dużo moich porad dotyczy aspektów finansowych lub urzędowych, np. mam wiele zapytań o to, w jaki sposób założyć profil zaufany. Często pomagam również zdalnie wypełniać PIT-a. Jako osobiste wyzwanie traktuję walkę z fake newsami. Staram się obserwować publikacje moich znajomych i na bieżąco reagować w wiadomościach prywatnych, jeśli widzę, że ktoś powiela nieprawdziwe informacje Zwracam uwagę i podsyłam rady, jak w przyszłości rozpoznawać fake – mówi Izabela Ferenc, Mobilna Doradczyni z Nieświni.

  Łukasz Wolanin: – Na co dzień jestem nauczycielem i od jakiegoś czasu prowadzę blog uczfajnie.blogspot.com. Umieszczam tam wpisy o aplikacjach, programach i innych zagadnieniach, które są pomocne podczas edukacji młodych. Staram się mówić o rozwiązaniach, które wcześniej sam przetestowałem. Ostatnia, niespodziewana sytuacja pandemii, była dla mnie impulsem do rozpoczęcia vlogowania. Ta formuła pozwala mi łatwiej dzielić się moją wiedzą. Zacząłem nagrywać filmy instruktażowe, które publikuje na YouTubie.

  Moim celem jest robienie materiałów i tutoriali dla ludzi, którzy są nauczycielami i chcą stosować nowe technologie w edukacji. Filmy umieszczam na swoim kanale, a następnie wklejam na bloga. Aktualnie gromadzę materiały i myślę o dalszej promocji kanału. Jako nauczyciel widzę potrzebę pokazywania i dzielenia się ciekawymi sposobami wykorzystania nowych technologii w edukacji.

  Sporo uczących myśli, że to nie dla nich, że się nie da, że trzeba być informatykiem, albo że są za starzy. Ja się nie godzę na takie podejście i pokazuję, że chcieć to móc – mówi Łukasz Wolanin, Mobilny Doradca z Cieszanowa.

  Pomagają walczyć z epidemią

  Niektórzy z Mobilnych Doradców postanowili aktywnie włączyć się w walkę z epidemią koronawirusa, wspierając personel medyczny. W Internecie można znaleźć mnóstwo poradników, w jaki sposób włączyć się w szycie maseczek czy produkcję sprzętu dla personelu medycznego. Społeczność projektowania 3D od zawsze znana jest z chętnego dzielenia się projektami w otwartych bazach danych. Wszyscy, którzy posiadają odpowiednie drukarki, mogą dzięki nim aktywnie włączyć się w pomoc. Tę sytuację postanowił wykorzystać Paweł Sikora, Mobilny Doradca ze Żnina.

  Paweł Sikora: – Wykorzystałem moje doświadczenia Mobilnego Doradcy, w szczególności te zdobyte podczas Festiwalu Sektor 3.0, związane z technologią druku 3D. Pracuję na co dzień w wydziale promocji w Urzędzie Miejskim w Żninie. Udało mi się, za zgodą mojego przełożonego, burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego, zgromadzić w jednym miejscu cztery drukarki 3D zakupione dla szkół gminnych w ramach projektu unijnego i zaczęliśmy w urzędzie produkować przyłbice w ramach akcji #DrukarzeDlaSzpitali. Od kilku dni codziennie produkujemy 16 przyłbic, które trafiają do Gminnego Centrum Bezpieczeństwa, skąd są przekazywane do potrzebujących – opowiada Paweł.

  Paweł Sikora drukuje przyłbice na drukarkach 3D

  Agnieszka Budzyńska: – Wolontariat to stan umysłu, dlatego w wolnych chwilach, w ramach projektu wolontariackiego Regionalnego Centrum Wolontariatu (RWC) w Katowicach, szyję maseczki. RCW najpierw wspierało akcję „Maska dla medyka”, a obecnie samo zorganizowało akcję „Maska dla seniora”, w ramach której uszyto dwa tysiące masek. Maski od soboty są rozdawane w parafiach, a w czwartek nastąpi wielki finał, podczas którego będą dystrybuowane w miejscach publicznych przez wolontariuszy.

  Dodatkowo wspólnie z RCW i organizacjami wspierającymi osoby w kryzysie bezdomności, chcemy pozyskać drukarkę 3D i drukować przyłbice dla osób, które nie mają dostępu do bieżącej wody lub z innych powodów potrzebują wysokiej jakości przyłbic wielorazowego użytku. Napisałam projekt do PROO 5 na zakup takiego sprzętu i czekam na decyzję. Jeżeli się nie uda, będę próbować pozyskać środki z Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – opowiada Agnieszka Budzyńska, Mobilna Doradczyni ze Świętochłowic.

  Organizują rozrywki dla odizolowanych

  W tym roku z powodu nadzwyczajnej sytuacji wiele wydarzeń zostało odwołanych albo przełożonych. Beata Matuszek – Mobilna Doradczyni z Rybnika – postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i przenieść lokalne eventy do sieci.

  Beata Matuszek: – Wspólnie z lokalnym stowarzyszeniem planujemy zorganizować w tym roku Noc Muzeów w trochę innym wydaniu niż w ostatnich latach. Wykorzystamy do tego celu możliwości, jakie dają nowe technologie. Lokalną trasę historyczną udostępnimy na platformie izi.travel, dzięki której będzie można pozwiedzać spacerując samodzielnie bez przewodnika albo po prostu wirtualnie we własnym domu. To super narzędzie, które pozwala na tworzenie audioprzewodników po zasobach muzeum, galerii czy tras spacerowych. Tutaj możecie zapoznać się z naszą pierwszą próbką sprzed kilku lat. To spacer zrobiony lokalnie przez kilka dziewczyn. Zdobyte doświadczenie zamierzamy wykorzystać w tym roku, przygotowując trasę w sposób jeszcze lepszy i ciekawszy – podsumowuje Beata Matuszek.

  Każdego dnia nowa rzeczywistość stawia przed nami inne wyzwania. Wiele z nich da się rozwiązać wykorzystując nowe technologie, aplikacje i nowoczesne narzędzia. Mobilni Doradcy udowadniają, że przeciwnościom losu można stawić czoła, wymaga to jednak zaangażowania i proaktywnej postawy.

  – To prawdziwy sprawdzian dla naszej sieci. Na szczęście Mobilni Doradcy to ludzie aktywni, którzy nie siedzą z założonymi rękami, zwłaszcza gdy trzeba samemu wyjść z inicjatywą. W wymiarze pracy zdalnej wyjątkowo ważne jest to, że pracujemy blisko nowych technologii. To z kolei sprawia, że jesteśmy naturalnym łącznikiem między osobami, które chcą wejść w online, a wiedzą która im to umożliwi. Webinaria, doradztwo, zapoznawanie z nowymi rozwiązaniami, to wszystko jest w zasięgu sieci, a co za tym idzie i organizacji, które potrzebują takiego wsparcia – podsumowuje Filip Jędruch, koordynator sieci Mobilnych Doradców.

  Filip Żyro
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2023
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony