Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się także do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  KorepETycje English Teaching – zostań wolontariuszem!
  KorepETycje English Teaching – zostań wolontariuszem!
  Oferta dla studentów i innych osób gotowych do poświęcenia swojego czasu, energii i wiedzy, ...
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Civis Polonus
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  Wydarzenia
   
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Już po raz trzeci program „Równać Szanse” był inicjatorem debaty o problemach i wyzwaniach, ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jego celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są kierowane do szkół z małych miejscowości.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. 518 287 625
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  Wydarzenia
   
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
  Podczas gdy uczniowie korzystają z wakacji, a nauczyciele przebywają na urlopach, dyrektorzy, ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Program, prowadzony wraz z Uniwersytetem Warszawskim, przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Cel: nauczycielska skuteczność. Nowy rok w Szkole Edukacji
  Cel: nauczycielska skuteczność. Nowy rok w Szkole Edukacji
  O poziomie szczęścia nauczycieli decyduje poczucie sprawczości i skuteczności. Damy wam tę ...
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel: (81) 534 78 93
  Infolinia: 800 444 131

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Krytycznego myślenia można (na)uczyć się od dziecka
  Krytycznego myślenia można (na)uczyć się od dziecka
  Krytyczne myślenie jest niezbędne dla zrozumienia dynamizmu i złożoności współczesnego świata. ...
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera także perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org
  www.dobrasiec.org

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Stypendia pomostowe na I rok studiów – zgłoś się!
  Stypendia pomostowe na I rok studiów – zgłoś się!
  Na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Program ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowany jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i mini-grantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  Trwa 10. edycja konkursu „Seniorzy w akcji”, w ramach którego wsparcie otrzymało już ponad ...
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, prowadzone przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują wielu różnych partnerów, którzy rozwijają zdolność do wzajemnej współpracy. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Spotkanie ODL. Wiedza, doświadczenia, współpraca
  Spotkanie ODL. Wiedza, doświadczenia, współpraca
  140 przedstawicieli sieci Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) spotkało się na podsumowaniu XII ...
  SEKTOR 3.0
   
  Program służy podniesieniu wiedzy oraz umiejętności działaczy i pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności z małych społeczności lokalnych, w zakresie skutecznego wykorzystania ICT w codziennej pracy, co zwiększa zasięg i efektywność ich działań. Składa się z kilku komponentów: informacyjnego (strona internetowa, VOD i blog), promocyjnego (Festiwale Sektor 3.0), doradczego (sieć Mobilnych Doradców ICT i e-learning) oraz finansowego (Fundusz Innowacji).
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Spotkanie z Laureatkami Nagrody PAFW Sektor 3.0
  Spotkanie z Laureatkami Nagrody PAFW Sektor 3.0
  Barbara Boryczka oraz Joanna Milczarek ze Stowarzyszenia mali bracia Ubogich były gościły w ...
  LIDERZY PAFW
   
  Program jest skierowany do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW oraz lokalnych liderów, których wspiera w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności, wykorzystując metodę tutoringu. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to warsztaty, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne a także spotkania z osobami życia publicznego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Liderka PAFW Rzeczniczką Praw Dziecka
  Liderka PAFW Rzeczniczką Praw Dziecka
  Sejm i Senat RP przegłosowały wybór Moniki Hornej-Cieślak na Rzeczniczkę Praw Dziecka. Nowo ...
  PRO PUBLICO BONO
   
  W ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych poprzez projekt „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

  Fundacja Media Forum („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

  Wydarzenia
   
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Transformacja cyfrowa tytułu, subskrypcje w portalu lokalnym, dziennikarstwo interwencyjne ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W latach 2009-2015, w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało 3808 bibliotek publicznych z gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. W 2021 roku program objął blisko 250 kolejnych placówek bibliotecznych. Efekty programu umacniane są m.in. poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  „W czym mogę pomóc ?” to hasło tegorocznego XIV Ogólnopolskiego Kongresu  Bibliotek, który ...
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych. Działania te budują i umacniają kapitał społeczny.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Plan rozwoju strategią na przyszłość Lokalnych Partnerstw PAFW
  Plan rozwoju strategią na przyszłość Lokalnych Partnerstw PAFW
  O tym, co jest siłą partnerskich działań i jak planować dalszy rozwój rozmawiali uczestnicy ...
  ZIELONY LIDER
   
  Program wspiera lokalnych liderów w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także pozyskiwania funduszy na ich realizację, zwłaszcza unijnych.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Sendzimira
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  tel. +48 663 202 050

  Osoba kontaktowa:
  Maria Wiśnicka
  Koordynatorka Projektu

  FUNDUSZ POMOCOWY
   
  Rozpoczęty w marcu 2020 r., ma na celu wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia skutków pandemii COVID-19.
  Wydarzenia
   
  „Fundusz Pomocowy dla NGOs" – wyniki konkursu grantowego
  „Fundusz Pomocowy dla NGOs" – wyniki konkursu grantowego
  W ramach „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich” 46 ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504-103-904

  Wydarzenia
   
  Prof. Anna Fornalczyk na inauguracji Programu Kirklanda
  Prof. Anna Fornalczyk na inauguracji Programu Kirklanda
  Łódź była miejscem inauguracji nowego roku akademickiego dla stypendystów Programu Kirklanda. ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają polskie ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy (obecnie z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii), a także profesjonaliści. W ramach programu Fundacja wspiera Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką (WEASA) skierowaną do ekspertów z krajów Partnerstwa Wschodniego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  W dniach 11-18 lipca odbyła się jubileuszowa, dziesiąta, edycja Warszawskiej Letniej Akademii ...
  WSPIERAMY UKRAINĘ
   
  Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

  Wydarzenia
   
  Konkurs na projekty długofalowe wspierające Ukrainę
  Konkurs na projekty długofalowe wspierające Ukrainę
  Do 10 czerwca trwa nabór na projekty w nowym programie grantowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji ...
   
  • "Gwiazdy Dobroczynności" - poznaliśmy laureatów
  • "Gwiazdy Dobroczynności" - poznaliśmy laureatów
  • "Gwiazdy Dobroczynności" - poznaliśmy laureatów
  • "Gwiazdy Dobroczynności" - poznaliśmy laureatów
  • "Gwiazdy Dobroczynności" - poznaliśmy laureatów
  <
  >

   
  "Gwiazdy Dobroczynności" - poznaliśmy laureatów
  Podziel się:
  FacebookTwitterMail
  "Gwiazdy Dobroczynności" - poznaliśmy laureatów

  Julia Kamińska, Katarzyna Zillmann, Michał Szpak, Wojciech Mecwaldowski, Mateusz Janicki, Kasia i Jacek Sienkiewiczowie z zespołu Kwiat Jabłoni to laureaci 14. edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”. Nagrodę Specjalną magazynu „Twój Styl” – Partnera Głównego Plebiscytu – otrzymała Katarzyna Zielińska. Wręczenie nagród odbyło się podczas Wieczoru Charytatywnego Gwiazd Dobroczynności 21 października w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria. Nagrody Specjalne Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” za wkład w rozwój filantropii w Polsce i wsparcie dla Ukrainy otrzymali Zygmunt Solorz oraz Omenaa Mensah i Rafał Brzoska. Wydarzenie prowadzili Paulina Sykut-Jeżyna (Polsat) i Bartek Jędrzejak (TVN).

  W kategorii AMBASADORZY SPOŁECZNEGO ZAANGAŻOWANIA, której partnerem jest Omenaa Foundation, nagrodę otrzymali sportsmenka Katarzyna Zillmann i gwiazda muzyki Michał Szpak. Oboje nominowała Kampania Przeciw Homofobii (KPH). Michał Szpak od lat głośno apeluje o ochronę środowiska naturalnego, równość obywateli oraz tolerancję dla osób LGBT+. W 2023 roku zaangażował się w kampanię promującą fundusz grantowy „Rośnij w Siłę”, jeden z najnowszych projektów KPH.  W swoich mediach społecznościowych porusza tak ważne kwestie, jak zdrowie psychiczne, możliwe darmowe formy wsparcia osób LGBT+ będących w trudnej sytuacji życiowej i wyzwania, z którymi mierzą się ich rodziny i najbliżsi. Z kolei Katarzyna Zillmann zgłosiła się do Kampanii Przeciw Homofobii w reakcji na skandaliczne banery, które pojawiły się na stadionie Legii Warszawa w 2019 roku. Organizacja promowała wtedy akcję społeczną #SportPrzeciwHomofobii, w której wystąpili sportowcy sprzeciwiający się homofobii. Od tej pory Katarzyna Zillmann regularnie współpracuje z KPH jako ambasadorka, biorąc udział w różnych projektach organizacji.

  W kategorii GWIAZDY DLA UCHODŹCÓW I UKRAINY, której partnerem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, nagrodę otrzymał Mateusz Janicki. Aktor od 2021 roku jest wolontariuszem Grupy Granica i apeluje wspólnie z aktywistami o utworzenie korytarza humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej i wpuszczenie medyków, by mogli pomagać rannym i chorym uchodźcom. W swoich kanałach społecznościowych szczegółowo relacjonuje, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Wspólnie z Mają Ostaszewską, Piotrem Głowackim i Barbarą Wysocką gra w spektaklu „Odpowiedzialność”, który jest historią kryzysu uchodźczego na białoruskiej granicy. Aktor od lat jest również zaangażowany w takie akcje jak Szlachetna Paczka, WOŚP, inicjatywę Krzysiek Pomaga Pomagać i kampanię 1,5% Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

  Za swoje zaangażowanie w POMOC CHARYTATYWNĄ nagrodę otrzymała Julia Kamińska, jedna z najbardziej zaangażowanych społecznie gwiazd. Aktorka od wielu lat zachęca swoich fanów i przyjaciół do angażowania się w różne inicjatywy dobroczynne w tym akcję Szlachetna Paczka i program Akademia Przyszłości. Jako Ambasadorka Akademii, bierze udział w kampaniach promocyjnych, zachęca fanów do włączenia się w wolontariat na rzecz dzieci, a darczyńców do finansowego wsparcia tej niezwykle cennej inicjatywy. Prywatnie spotyka się z małymi uczestnikami programu – dziećmi, które mierzą się z niską samooceną i brakiem wiary w siebie. Julia Kamińska wspiera również działania Fundacji DKMS, Dajemy Dzieciom Siłę, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Mam Marzenie czy Rak’n’Roll.

  Kategoria OCHRONA ŚRODOWISKA I ZWIERZĄT wspierana jest przez Fundację Santander Bank Polska. Jej laureatami zostali Kasia i Jacek Sienkiewiczowie. Jako zespół Kwiat Jabłoni promują działania stowarzyszenia Otwarte Klatki od 2019 roku, ale prywatnie wspierali organizację już od roku 2015. Artyści między innymi zgodzili się zostać ambasadorami #VeganChallenge — kampanii zachęcającej do wypróbowania diety roślinnej. W 2021 roku Kasia i Jacek zdecydowali się przekazać 1% całego dochodu ze sprzedaży ich drugiego albumu „Mogło być nic” na działania stowarzyszenia. W 2023 roku Kwiat Jabłoni pojawił się w głośnym spocie promującym zbiórkę podpisów pod europejską inicjatywą obywatelską Fur Free Europe, której celem jest wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futro w całej Unii Europejskiej.

  W kategorii ZDROWIE wspieranej przez Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM, zwyciężył aktor Wojciech Mecwaldowski, dla którego szczególnie ważne są problemy dzieci autystycznych. Od wielu lat współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób z tym zaburzeniem: Stowarzyszeniem Dwie Strony Medalu, które nominowało go do Plebiscytu, Fundacją JiM i Dolnośląskim Stowarzyszeniem na rzecz Autyzmu. Aktor udziela wywiadów, nagrywa filmy, stara się uświadamiać społeczeństwo, jak ważna jest akceptacja dla osób z autyzmem czy osób z tzw. spektrum. Wojciech Mecwaldowski współpracował także z Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci, ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce, wziął udział w sesji zdjęciowej do kalendarza charytatywnego organizowanej przez Magdalenę Różczkę. Dochód ze sprzedaży trafił do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku.

  Każdy z laureatów w powyższych kategoriach otrzymał statuetkę przygotowaną przez firmę Apart i symboliczne czeki o wartości 10 tysięcy złotych. Darowizny zostaną przekazane bezpośrednio przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce na rzecz organizacji pozarządowych wskazanych przez i  laureatki i laureatów.

  Nagroda Specjalna miesięcznika „Twój Styl”

  Redakcja magazynu „Twój Styl”, Partnera Głównego Plebiscytu, przyznała swoją Gwiazdę Dobroczynności aktorce Katarzynie Zielińskiej, wieloletniej ambasadorce Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Aktorka angażuje się w kampanie fundrisingowe organizacji (1,5%, „Pomóż nam chronić dzieci” czy „Korzenie i skrzydła”), akcje pomocowe dla jej podopiecznych i ich opiekunów. Szczególnie bliski jej sercu jest projekt #JestemzSOS, który uczy dzieci ze szkół podstawowych z całej Polski, jak ważne są empatia, tolerancja, komunikacja w różnorodności. Aktorka z własnej inicjatywy angażuje się w życie podopiecznych, odwiedza Wioski SOS w różnych regionach Polski, spotyka się z rodzinami, rozdaje prezenty. W zeszłym roku, po wybuchu wojny w Ukrainie, Kasia Zielińska jako pierwsza udostępniła i rozpoczęła promocję zbiórki dla opuszczonych dzieci i rodzin zastępczych zza naszej wschodniej granicy. Udało się zebrać aż 39 milionów złotych. Pieniądze umożliwiły bezpieczną relokację, aklimatyzację w Polsce oraz zapewnienie godnych warunków bytowych w nowej rzeczywistości. Wierząc w siłę swoich fanów w mediach społecznościowych, aktorka regularnie angażuje się w internetowe zbiórki na rzecz chorych dzieci, bierze również udział w wielu wydarzeniach charytatywnych w całej Polsce.

  Nagrody Specjalne Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”

  W tym roku Kapituła przyznała dwie Nagrody Specjalne Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” za działania na rzecz Ukrainy i wkład w rozwój filantropii w Polsce. Otrzymał ją Zygmunt Solorz za prawie trzy dekady działalności charytatywnej w tym powołanie Fundacji Polsat „Jesteśmy dla dzieci”, troskę o środowisko naturalne oraz przekształcenie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Ossa w Rawie Mazowieckiej w jedno z największych centrów pomocy uchodźcom z Ukrainy.

  Drugą nagrodę otrzymali Omenaa Mensah i Rafał Brzoska. Wyróżnienie jest wyrazem szczególnego uznania dla wkładu w rozwój nowoczesnej filantropii, tworzenia partnerstw biznesu z organizacjami pozarządowymi, pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy i dla wielu cennych inicjatywy charytatywnych i edukacyjnych. Wśród nich są budowa Kids Haven School pomagającą bezdomnym dzieciom z Ghany czy fundusz stypendialny Rafała Brzoski dla uczniów i studentów spoza wielkich miast. Koronnym przedsięwzięciem Omeny Mensah i Rafała Brzoski jest Wielka Aukcja Charytatywna TOP CHARITY, czyli największe, biznesowe wydarzenie charytatywne w Polsce. Po wybuchu wojny w Ukrainie zorganizowali największy prywatny transport pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej. Konwój Polskich Serc liczył 34 wagony wypełnione żywnością, lekami i innymi produktami pierwszej potrzeby. Małżeństwo zachęciło wiele firm, organizacji i instytucji do współpracy. Wspólnie z partnerami stworzyli „RIO Edu Centrum” – dzienny ośrodek pomocy dla matek i małych dzieci z Ukrainy. Kolejnym krokiem było otwarcie „RiO Vibe Centrum” oferujące dzieciom i młodzieży wsparcie psychologiczne, zajęcia z integracji sensorycznej, treningi umiejętności społecznych a rodzicom warsztaty i indywidualne wsparcie psychologów i trenerów. W 2023 roku Omenaa Mensah i Rafał Brzoska powołali Konsorcjum Filantropijne. Chcą łączyć wiedzę, siły i zasoby ludzi, którzy wspólnie z nimi będą wspierać organizacje zajmujące się zdrowiem i edukacją.

  O Plebiscycie

  „Gwiazdy Dobroczynności” to największa kampania medialna promująca i nagradzająca zaangażowanie społeczne gwiazd kina, telewizji, Internetu, social mediów, sportu, muzyki czy teatru. Nominacje do Plebiscytu co roku są zgłaszane przez organizacje pozarządowe i menedżerów osób znanych. Finalistów i laureatów wybiera kapituła oraz partnerzy Plebiscytu.

  Więcej na www.gwiazdydobroczynnosci.pl

  Inicjator Plebiscytu: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

  Partner Płówny: magazyn „Twój Styl”

  Partner Plebiscytu i kategorii „Gwiazdy dla uchodźców i Ukrainy”: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

  Partner kategorii „Ambasador społecznego zaangażowania”: Omenaa Foundation

  Partner kategorii „Ochrona środowiska i zwierząt”: Fundacja Santander Bank Polska im. I. J. Paderewskiego

  Partner kategorii „Zdrowie”: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM

  Patroni medialni: Polsat, TVN, www.twojstyl.pl

  Sponsor statuetek: Apart

  Partnerzy wspierający: Hotel Sofitel Warsaw Victoria, AA, Lavazza, Neboa, Finedeeds

  Źródło: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fot. Krzysztof Kuczyk, Marcin Skiba
  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Tagi / kategorie
   
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2023
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony