Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się także do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  englishteaching.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  KorepETycje English Teaching – zostań wolontariuszem!
  KorepETycje English Teaching – zostań wolontariuszem!
  Oferta dla studentów i innych osób gotowych do poświęcenia swojego czasu, energii i wiedzy, ...
  Multimedia
   
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Civis Polonus
  ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
  tel. 509 725 536; 22 827 52 49
  e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

  rownacszanse.pl

   

  Wydarzenia
   
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
  Już po raz trzeci program „Równać Szanse” był inicjatorem debaty o problemach i wyzwaniach, ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jego celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są kierowane do szkół z małych miejscowości.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
  ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
  tel. 518 287 625
  e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

  sus.ceo.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
  Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
  Podczas gdy uczniowie korzystają z wakacji, a nauczyciele przebywają na urlopach, dyrektorzy, ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Program, prowadzony wraz z Uniwersytetem Warszawskim, przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  szkolaedukacji.pl

   

  Wydarzenia
   
  Cel: nauczycielska skuteczność. Nowy rok w Szkole Edukacji
  Cel: nauczycielska skuteczność. Nowy rok w Szkole Edukacji
  O poziomie szczęścia nauczycieli decyduje poczucie sprawczości i skuteczności. Damy wam tę ...
  Multimedia
   
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel.: 507 703 240

  www.projektor.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Krytycznego myślenia można (na)uczyć się od dziecka
  Krytycznego myślenia można (na)uczyć się od dziecka
  Krytyczne myślenie jest niezbędne dla zrozumienia dynamizmu i złożoności współczesnego świata. ...
  Multimedia
   
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera także perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  www.stypendia-pomostowe.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org

  www.dobrasiec.org

   

  Wydarzenia
   
  Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości
  Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości
  Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium na I rok ...
  Multimedia
   
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Program ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowany jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i mini-grantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  seniorzywakcji.pl

   

  Wydarzenia
   
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
  Trwa 10. edycja konkursu „Seniorzy w akcji”, w ramach którego wsparcie otrzymało już ponad ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

   

  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  Multimedia
   
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, prowadzone przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują wielu różnych partnerów, którzy rozwijają zdolność do wzajemnej współpracy. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  dzialajlokalnie.pl

   

  Wydarzenia
   
  Szkolenia dla Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Relacja
  Szkolenia dla Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Relacja
  Od 27 lutego do 4 marca w odbył się cykl spotkań szkoleniowych Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. ...
  Multimedia
   
  SEKTOR 3.0
   
  Program służy podniesieniu wiedzy oraz umiejętności działaczy i pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności z małych społeczności lokalnych, w zakresie skutecznego wykorzystania ICT w codziennej pracy, co zwiększa zasięg i efektywność ich działań. Składa się z kilku komponentów: informacyjnego (strona internetowa, VOD i blog), promocyjnego (Festiwale Sektor 3.0), doradczego (sieć Mobilnych Doradców ICT i e-learning) oraz finansowego (Fundusz Innowacji).
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530 69 11 99

  sektor3-0.pl

   

  Wydarzenia
   
  Nagroda Sektor 3.0 - zgłoś kandydata
  Nagroda Sektor 3.0 - zgłoś kandydata
  Po raz dwunasty odbywa się konkurs o Nagrodę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor ...
  Multimedia
   
  LIDERZY PAFW
   
  Program jest skierowany do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW oraz lokalnych liderów, których wspiera w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności, wykorzystując metodę tutoringu. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to warsztaty, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne a także spotkania z osobami życia publicznego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  liderzy.pl

   

  Wydarzenia
   
  Monika Horna-Cieślak gościnią zjazdu Liderów PAFW
  Monika Horna-Cieślak gościnią zjazdu Liderów PAFW
  „Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że jestem tu z Wami. Jeszcze półtora roku temu byłam ...
  Multimedia
   
  PRO PUBLICO BONO
   
  W ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych poprzez projekt „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

  Fundacja Media Forum („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

   

  Wydarzenia
   
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
  Transformacja cyfrowa tytułu, subskrypcje w portalu lokalnym, dziennikarstwo interwencyjne ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W latach 2009-2015, w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało 3808 bibliotek publicznych z gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. W latach 2021-2023 program objął ponad 400 kolejnych placówek bibliotecznych. Efekty programu umacniane są m.in. poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  biblioteki.org

   

  Wydarzenia
   
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
  „W czym mogę pomóc ?” to hasło tegorocznego XIV Ogólnopolskiego Kongresu  Bibliotek, który ...
  Multimedia
   
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych. Działania te budują i umacniają kapitał społeczny.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622 01 22

  www.lokalnepartnerstwa.org.pl

   

  Wydarzenia
   
  Lokalne Partnerstwa PAFW stawiają na współdziałanie
  Lokalne Partnerstwa PAFW stawiają na współdziałanie
  Dwudniowe spotkanie, które odbyło się w dniach 18-19 marca 2024 roku w Warszawie zgromadziło ...
  Multimedia
   
  ZIELONY LIDER
   
  Program wspiera lokalnych liderów i liderki w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także pozyskiwania funduszy na ich realizację, zwłaszcza unijnych.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Sendzimira
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  tel. +48 663 202 050

  Osoba kontaktowa:
  Maria Wiśnicka
  Koordynatorka Projektu

  zielonylider.org

   

  Wydarzenia
   
  Zieloni liderzy spotkają się w maju w Krakowie
  Zieloni liderzy spotkają się w maju w Krakowie
  Ruszyły zapisy na dwudniową konferencję „Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych” ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504 103 904

  kirkland.edu.pl

   

  Wydarzenia
   
  Warszawa gościła tegorocznych Kirklandystów
  Warszawa gościła tegorocznych Kirklandystów
  Zjazd stypendystów Programu Kirklanda w Warszawie to stałe wydarzenie każdego roku akademickiego ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  programrita.org

   

  Wydarzenia
   
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  „Wspieramy Ukrainę" – szybka ścieżka grantowa „RITA”
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają polskie ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy (obecnie z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii), a także profesjonaliści. W ramach programu Fundacja wspiera Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką (WEASA) skierowaną do ekspertów z krajów Partnerstwa Wschodniego.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  studytours.pl

   

  Wydarzenia
   
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
  W dniach 11-18 lipca odbyła się jubileuszowa, dziesiąta, edycja Warszawskiej Letniej Akademii ...
  Multimedia
   
  WSPIERAMY UKRAINĘ
   
  Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail:  ukraina@fed.org.pl

  fed.org.pl/wspieramy-ukraine/

   

  Kontakt:
  Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
  Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

   

  Wydarzenia
   
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  Ponad 1,6 miliona złotych na projekty interwencyjne
  59 polskich organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 1,65 miliona złotych ...
  JERZY KOŹMIŃSKI
   
  • Jerzy Koźmiński, Prezes PAFW - 2021
   
  Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

  Od roku 2000 prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i członek Rady Dyrektorów Fundacji, która została utworzona z podwójną intencją: umacniania efektów polskich przemian zapoczątkowanych w roku 1989, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

  W latach 1994-2000 był ambasadorem RP w Waszyngtonie; jego działalność koncentrowała się na uzyskaniu przez Polskę członkostwa w NATO oraz kształtowaniu sojuszniczych stosunków między Polską a USA.

  Przed objęciem placówki dyplomatycznej w USA uczestniczył w działaniach na rzecz przebudowy państwa i gospodarki. Od 1989 roku, najpierw jako dyrektor generalny, a później podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów, był bliskim współpracownikiem wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza; koordynował prace sztabu autora programu stabilizacji i transformacji polskiej gospodarki. W latach 1992-1993, jako podsekretarz stanu w URM i współpracownik premier Hanny Suchockiej, organizował i prowadził zespoły analityczno-doradcze służące szefowej rządu. W latach 1993-1994 pełnił funkcję sekretarza stanu w MSZ, m.in. przygotowując program modernizacji polskiej służby zagranicznej

  W roku 2004 był przewodniczącym Polskiego Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Szczytu Gospodarczego, obradującego w Warszawie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej.

  Od 2010 roku jest członkiem Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, od 2008 wchodzi w skład polskiej delegacji Komisji Trójstronnej (The Trilateral Commission). Przez dwie kadencje był członkiem Rady Programowej Instytutu im. Adama Mickiewicza, a także członkiem Rady Programowej Kongresu Kultury Polskiej .

  Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, przewodniczącego Rady Fundacji Dobrej Edukacji, członka Rady Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Rady Fundacji Polska-Haiti.

  Jest członkiem Jury Konkursu EY Przedsiębiorca Roku, Kapituły Nagrody Polskiej Rady Biznesu, Kapituły Nagród Newsweeka im. Teresy Torańskiej, Kapituły Konkursu Dobroczyńca Roku, Kapituły Konkursu Gwiazdy Dobroczynności.

  W roku 1998 został laureatem Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego – za pracę na rzecz reform, działalność ponad podziałami politycznymi oraz wysiłki związane z uzyskaniem przez Polskę członkostwa w NATO. W roku 2000 otrzymał od Prezydenta RP Krzyż Komandorski z Gwiazdą Polonia Restituta. Odznaczony również Orderem Wielkiego Księcia Giedymina za wspieranie euroatlantyckich aspiracji Litwy (Wilno, 2002), a także Medalem Sekretarza Obrony USA za Wybitne Osiągnięcia w Służbie Publicznej (Waszyngton, 2000). Otrzymał też Medal Fundacji Kościuszkowskiej za wkład w rozwój stosunków polsko-amerykańskich (Nowy Jork 2001).

  W roku 2011 został laureatem Nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Otrzymał także inne wyróżnienia, a wśród nich: Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji (2001), Medal Honorowy za Zasługi dla Małopolski (2014), Nagrodę Wolności Rady Atlantyckiej – wspólnie z PAFW (2014), Orły Niepodległości Miasta Tarnowa (2015), Nagrodę im. Władysława Grabskiego Konfederacji Lewiatan (2016), Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (2022).

  Z wykształcenia ekonomista – absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH). Żona Irena Koźmińska, założycielka i prezes Fundacji „ABC XXI”, inicjatorka kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

  Jerzy Koźmiński, Prezes PAFW - 2021Jerzy Koźmiński, Sekretarz stanu w MSZ - 1993-94Prezydent Lech Wałęsa, ambasador Jerzy Koźmiński – Belweder, Warszawa, 1994Ambasador Jerzy Koźmiński - Ambasada RP w Waszyngtonie, czerwiec 1994Prezydent Bill Clinton, Prezydent Lech Wałęsa, Hillary Clinton, Danuta Wałęsa, wiceminister Robert Mroziewicz, ambasador Jerzy Koźmiński – Pałac Prezydencki, Warszawa, 1994Minister Władysław Bartoszewski, ambasador Jerzy Koźmiński – siedziba CIA, Langley, 1995Minister Spraw Zagranicznych Władysław Bartoszewski, ambasador Jerzy Koźmiński – Muzeum Holocaustu, Waszyngton, 1995Minister Obrony Narodowej Wojciech Okoński, ambasador Jerzy Koźmiński — siedziba CIA, 1995Senator Hank Brown, ambasador Jerzy Koźmiński – Ambasada RP w Waszyngtonie, 1995Generał John Shalikashvili, ambasador Jerzy Koźmiński – Ambasada RP w Waszyngtonie, 1995Generał John Shalikashvili, ambasador Jerzy Koźmiński, Mariusz Handzlik, Pierwszy Sekretarz Ambasady RP – Ambasada RP w Waszyngtonie, 1995Jan Nowak-Jeziorański, ambasador Jerzy Koźmiński – Ambasada RP w Waszyngtonie, 1995Prezes KPA Edward Moskal, ambasador Jerzy Koźmiński – Arlington, 1995Miles Lerman, przewodniczący Muzeum Holocaustu, ambasador Jerzy Koźmiński – Ambasada RP w Waszyngtonie, 1995Prezydent Lech Wałęsa, ambasador Jerzy Koźmiński - Nowy Jork, maj 1996Prezydent Aleksander Kwaśniewski, ambasador Jerzy Koźmiński – przed Ambasadą RP w Waszyngtonie, lipiec 1996Prezydent Aleksander Kwaśniewski, ambasador Jerzy Koźmiński – Ambasada RP w Waszyngtonie, lipiec 1996Sekretarz Obrony William Perry, ambasador Jerzy Koźmiński – Ambasada RP w Waszyngtonie, grudzień 1996Ambasador Jerzy Koźmiński dekoruje Sekretarza Obrony Williama Perry’ego, w obecności ministra Jerzego Milewskiego, szefa Biura Bezpieczeństwa NarodowegoSekretarz obrony William Perry, pani Perry, ambasador Jerzy Koźmiński – Ambasada RP w Waszyngtonie, 1996Senator William Cohen, pani Cohen, Irena Koźmińska, ambasador Jerzy Koźmiński – Ambasada RP w Waszyngtonie, 1996Ambasador Jerzy Koźmiński oraz Daniel Fried, Starszy Doradca Prezydenta Billa Clintona, Starszy Dyrektor w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa USA – Ambasada RP w Waszyngtonie, 1996Kardynał James Hickey, Irena Kozminska, ambasador Jerzy Koźmiński – Waszyngton, 1996Delegaci zjazdu polskich księży w USA, ambasador Jerzy Koźmiński – Ambasada RP w Waszyngtonie, 1996Premier Włodzimierz Cimoszewicz, dyrektor Biblioteki Kongresu USA James H. Billington, ambasador Jerzy Koźmiński – przed Biblioteką Kongresu USA, Waszyngton, maj 1997Senator Joe Biden, ambasador Jerzy Koźmiński na spotkaniu Kongresu Polonii Amerykańskiej Delaware – Wilmington, 1997Zbigniew Brzeziński, Minister Spraw Zagranicznych Bronisław Geremek, ambasador Jerzy Koźmiński – Ambasada RP w Waszyngtonie, 1998Prezydent Bill Clinton podpisuje Akt Poszerzenia NATO – ogrody Białego Domu, Waszyngton, maj 1998Jan Nowak- Jeziorański, Charles Gati, Toby Gati, Zbigniew Brzeziński, ambasador Jerzy Koźmiński – ogrody Białego Domu, Waszyngton, maj 1998Premier Jerzy Buzek, profesor Jan Karski, generał Edward Rowny, ambasador Jerzy Koźmiński – Ambasada RP w Waszyngtonie, 1998Premier Jerzy Buzek, ambasador Jerzy Kozmiński – Atlanta, 1998Minister Spraw Zagranicznych Bronisław Geremek, ambasador Jerzy Koźmiński – Stanford, Kalifornia, luty 1998Pułkownik Ryszard Kukliński, ambasador Jerzy Koźmiński – Ambasada RP w Waszyngtonie, 1998Pułkownik Ryszard Kukliński, ambasador Jerzy Koźmiński – Ambasada RP w Waszyngtonie – 1998Ambasador Jerzy Koźmiński – Ambasada RP w Waszyngtonie, 1998Ambasador Węgier Gyorgy Banlaki, ambasador Jerzy Koźmiński – Parada Pułaskiego, Nowy Jork, październik 1998Ambasador Jerzy Koźmiński – baza NATO w Norfolk, marzec 1999Ambasador Jerzy Koźmiński otrzymuje flagi Polski i NATO – Norfolk, marzec 1999W Departamencie Stanu, Waszyngton, 2000Prezydent Aleksander Kwaśniewski, profesor Zbigniew Brzeziński, ambasador Jerzy Koźmiński – Pałac Prezydencki, Warszawa, 2000Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Koźmiński – Wigry 2002
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2024
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony