Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. W ramach programu organizowane są coroczne ogólnopolskie spotkania nauczycieli języka angielskiego. Najaktywniejsi z nich, będący Ambasadorami Programu, mają możliwość realizacji autorskich projektów, zajmują się też promocją programu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  XVI spotkanie English Teaching Market
  XVI spotkanie English Teaching Market
  W odbywającej się w dniach 25-27 czerwca br. w Starych Jabłonkach k. Ostródy XVI konferencji ...
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
  ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
  tel./fax (22) 826-10-16
  e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl

  Wydarzenia
   
  Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”
  Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”
  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach programu ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców zagranicznych, promujący współpracę w radach pedagogicznych, samoocenę, poprawę metod nauczania i oceniania. Szkoły wypracowują dopasowane do swoich realiów rozwiązania organizacyjne, monitorują efekty podejmowanych działań, dzielą się najlepszymi praktykami. W ramach programu prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół oraz interaktywne kursy internetowe dla nauczycieli. Szczególny nacisk jest położony ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Wydarzenia
   
  Akademia Liderów Oświaty SUS za nami
  Akademia Liderów Oświaty SUS za nami
  Prof. Andrzej Blikle i przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego byli gośćmi konferencji ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim program ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Obecnie z jego oferty, w postaci rocznych stacjonarnych studiów podyplomowych, łączących ściśle teorię z praktyką, mogą skorzystać absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia. Innowacyjny program studiów został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Spotkanie z historią. Andrew Nagorski w Szkole Edukacji
  Spotkanie z historią. Andrew Nagorski w Szkole Edukacji
  „Historyk powinien reagować. Powinien dawać szerszą perspektywę i walczyć z czarno-białym widzeniem ...
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach, w czasie wolnym od nauki, projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel: (81) 534 78 93
  Infolinia: 800 444 131

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „PROJEKTOR” i PAH poszerzają horyzonty
  „PROJEKTOR” i PAH poszerzają horyzonty
  Wolontariusze Polskiej Akcji Humanitarnej, dzięki możliwościom, które daje „PROJEKTOR”, poprowadzą ...
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i firm, skierowane do uzdolnionych absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach nauki: na II roku studiów (konkurs „Prymus”), stypendia korporacyjne na III i IV roku, stypendia w ramach inicjatywy „Studiuj za Granicą” oraz stypendia doktoranckie. ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org
  www.dobrasiec.org

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Stypendia Pomostowe - na wymarzone studia
  Stypendia Pomostowe - na wymarzone studia
  Ponad tysiąc studentów i doktorantów otrzymuje w tym roku akademickim wsparcie finansowe w ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i minigrantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Seniorzy dla społeczności
  Seniorzy dla społeczności
  Ruszyła piąta edycja projektu „UTW dla społeczności”, realizowanego w ramach programu „Uniwersytety ...
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik “Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców małych miejscowości oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania oparte są na współdziałaniu, odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują rozmaitych partnerów. W rezultacie przyczyniają się do budowaniu kapitału społecznego i poprawy jakości życia. ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Wizyta studyjna ukraińskich NGOs
  Wizyta studyjna ukraińskich NGOs
  Ustrzyki Dolne, Dębica, Sandomierz, Tomaszów Lubelski i Biłgoraj – te miejsca odwiedzili na ...
  SEKTOR 3.0
   
  Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: informacyjnego – realizowanego za pośrednictwem strony internetowej i bloga; promocyjnego – w ramach którego organizowane są cyklicznie Festiwale „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – szkoleń i konsultacji prowadzonych przez Mobilnych Doradców ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Festiwal Sektor 3.0 „Empowering creators” - jak technologie mogą wspierać twórców
  Festiwal Sektor 3.0 „Empowering creators” - jak technologie mogą wspierać twórców
  Ponad 900 uczestników z 13 krajów, blisko 70 prelegentów - ekspertów z Polski i z zagranicy. ...
  LIDERZY PAFW
   
  Celem programu jest rozwój umiejętności i kwalifikacji osób podejmujących działania na rzecz swoich społeczności. Program, realizowany z wykorzystaniem metody tutoringu, jest skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW. Liderzy biorą udział w cyklu warsztatów oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów programu, mająca na celu dalsze doskonalenie kompetencji liderskich, umożliwia im uzyskanie dotacji na zwiększanie ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  10 lat z International Visitor Leadership Program
  10 lat z International Visitor Leadership Program
  18 września 2017 r. Liderzy PAFW uczestniczący w wizytach studyjnych do USA zostali przyjęci ...
  PRO PUBLICO BONO
   
  Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była fundatorem nagród konkursowych. Obecnie w ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)
  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

  Wydarzenia
   
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W ramach programu, który do kwietnia 2015 roku realizowany był w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało blisko 4 tys. bibliotek publicznych z gmin do 20 tys. mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. Dotychczasowe efekty programu umacniane są obecnie poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek, promowanie edukacji nieformalnej ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Różni. Równi. Ważni” – jubileuszowy Kongres Bibliotek
  „Różni. Równi. Ważni” – jubileuszowy Kongres Bibliotek
  26 i 27 listopada 2019 r., w Fabryce Sztuki w Łodzi, bibliotekarki i bibliotekarze z całej ...
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują one partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Lokalnie o dobru wspólnym
  Lokalnie o dobru wspólnym
  Przedstawiciele partnerstw i start-upów, którzy realizowali  projekty w ramach VI edycji programu ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504-103-904

  Wydarzenia
   
  Stypendia im. Lane’a Kirklanda na rok akademicki 2020/21
  Stypendia im. Lane’a Kirklanda na rok akademicki 2020/21
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłaszają otwarty konkurs ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspierający inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej oraz rozwijanie współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów i rozwoju współpracy z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Ambasadorzy Przemian w Regionie” spotkali się w Łodzi
  „Ambasadorzy Przemian w Regionie” spotkali się w Łodzi
  25 i 26 maja 2018 r. w Łodzi odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych współpracujących ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, przede wszystkim liderom studenckim z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii, a także profesjonalistom z krajów regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów lokalnych, nawiązują też osobiste ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Gruzińscy strażacy poznają doświadczenia polskich OSP
  Gruzińscy strażacy poznają doświadczenia polskich OSP
  Uczestnicy wizyty odwiedzili podczas tygodniowego pobytu w Polsce m.in. OSP w Nałęczowie, Biuro ...
   
  >
  Społecznika na urzędnika!?
   
  DZIAŁAJ LOKALNIE
  Społecznika na urzędnika!?
  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Wydarzenia powiązane
  Wizyta studyjna ukraińskich NGOs
  Wizyta studyjna ukraińskich NGOs
  „Działaj Lokalnie na Ukrainie” – mentoring
  „Działaj Lokalnie na Ukrainie” – mentoring
  ODL spotkały się w Warszawie
  ODL spotkały się w Warszawie
  Społecznicy nagrodzeni!
  Społecznicy nagrodzeni!
  DZIAŁAJ LOKALNIE
  Społecznika na urzędnika!?

  Mieszkańcy Złocieńca mają prawdopodobnie najbardziej nowoczesnego burmistrza w Polsce. Krzysztof Zacharzewski – człowiek niespokojnego temperamentu, społecznik, filozof z Pojezierza Drawskiego, bez niego nie byłoby Muzeum PGR-u w Bolegorzynie, a Drawsko i Złocieniec dalej kłóciłyby się o armatę. Mając do wyboru inwestycję w kostkę chodnikową i człowieka, wybierze tego ostatniego.

  Zarządzania się nie boi, bo co dzień ze stowarzyszeniem walczy o przetrwanie. Katarzynie Karpie Świderek mówi, że… się da oraz dzieli się refleksjami po kilku miesiącach od wyborów.

  Katarzyna Karpa-Świderek: – Czy buntownik zmieści się w złocienieckiej administracji, nie rozsadzi jej od wewnątrz?

  Krzysztof Zacharzewski: – Byłem przez dziesięć lat urzędnikiem różnego szczebla, od dołu szedłem. Myślę, że nowym pomysłem na pracę w administracji, której się urzędnicy boją, jest zmiana pracy z godzinowej na zadaniową. Teraz człowiek się koncentruje na tym, żeby przychodzić do pracy o 7.00 i wychodzić o 15.00, a zmieniając podejście można dać ludziom szansę, żeby w określonych dziedzinach związanych z inwestycjami, ochroną środowiska, rolnictwem, promocją, turystyką, mogli się rozwijać i realizować. Wprowadzić tam jakiś ruch. Myślę, że taka formuła urzędu otwartego mogłaby zmienić podejście do inwestora i przysłowiowego petenta, jako do ludzi, którym trzeba pomóc, a nie się ich pozbyć.

  To jest takie założenie, że ludzie, którzy pracują w urzędach swoją pracę czują, że mają poczucie, jeśli nie misji, to przynajmniej wartości tej pracy. Myśli pan, że tak jest? Ja się spotkałam z wieloma przypadkami osób, które pracują w urzędzie, bo ktoś tam im załatwił pracę.

  K.Z.: – To są szczęściarzami. U nas robiono badania w zespole szkół ponadgimnazjalnych i wyszło z niego, że większość ludzi, z tego, co pamiętam 60%, którzy będą kończyć szkołę i wchodzić w dorosłe życie, na pytanie, co chcieliby robić, napisało, że chciałoby pracować w urzędzie. Strasznie to smutne, że szczytem marzeń jest to, żeby osiąść gdzieś, okopać się i tak naprawdę zaczynając młode życie, już mentalnie je kończyć. Urząd nie kojarzy się przecież z jakąś kreatywnością, a raczej pilnowaniem zastanego porządku. Po małych gminach element innowacji jest uznawany za niebezpieczny, nie jest przyjmowany jako coś dobrego.

  A jak ludzie rozumieją rolę społecznika i czy społecznik na czele miasta to jest coś, czego chcą?

  K.Z.: – To jest ciekawe pytanie. W swej kampanii zauważyłem, że prowadzi się ją na zasadzie walk plakatowych, musi być dużo i agresywnie. Ja stwierdziłem, że tak naprawdę kampania może być pomysłowa. Nadarzył się po drodze 21 listopada, Dzień życzliwości, więc znikąd, z niczego, rozdawaliśmy ludziom balony i rano przed wyjściem do pracy, do szkoły całe miasto było kolorowe od balonów. Okazało się, że ludzie byli bardzo zadowoleni, ale po pewnym czasie zastanawiali się, czy ktoś, kto robi akcje mające na celu tylko to, żeby było milo i przyjemnie może być burmistrzem. Przecież na balonach nie buduje się przyszłości. Muszą być to rzeczy twarde, muszą być inwestycje, chodniki. A inwestycją mogą być też działania okołospołeczne. Takie, które pokazują, że jednak człowiek jest ważny. Takie, w których zwracamy się bezpośrednio do człowieka i wykazujemy o niego troskę. Tego się do tej pory nie dostrzegało. Dotychczas ludzie chcieli wiedzieć, ile dróg zostało zrobionych, a nie, w jaki sposób pracowało się z młodzieżą przy inicjatywach społecznych. Jest więc dylemat, czy społecznik jest osobą, która potrafi twardo zarządzać, podejmować decyzje, brać na siebie ryzyko. Ja wiem, że tak, bo my to robimy na co dzień. Każdy dzień pracy w organizacji pozarządowej jest walką o przetrwanie.

  Jaki Złocieniec chciałby Pan zostawić?

  K.Z.: – Tutaj burmistrz robił bardzo dużo, ale w zakresie infrastruktury twardej, przez te lata została zaniedbana część związana z człowiekiem. Nie inwestowano w rozwój duchowy, społeczny. Ludzie nie czują się współtwórcami tego, co dzieje się w samorządzie. Teraz chodzi o odbudowanie relacji międzyludzkich, by odzyskali wiarę, że ktoś ich słucha i mogą mieć na coś wpływ. To też jest bardzo trudne. Działania społeczne nie są przeliczalne i nie da się ich zważyć. To cięższa praca niż budowanie chodników, cały czas mamy do czynienia z emocjami, także negatywnymi. Konieczne jest podejmowanie dialogu. Jeśli będziemy mogli ludzi włączać w działania to będą bardziej aktywni, chętni do współpracy. Jeżeli mają jakieś biznesy robić, to może pomyślą, żeby je robić tutaj, a nie wyjeżdżać.

  Jaki był Pana największy sukces w działalności społecznej, co sprawiło Panu największą radochę?

  K.Z.: – Dużo tego było… Muzeum PGR-u i Wsi. Wieś Bolegorzynie po upadku PGR-u była zostawiona samej sobie, mieszkańcy szukali jakiegoś pomysłu na to, co można byłoby zrobić. Wójt chciał sprzedać część budynku z dawnego gospodarstwa. Szukali pomysłu, myśleli o solarium i innych dziwnych rzeczach. Namówiłem ich do tego, żeby przyjechali do mnie i napisali wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi. Zasugerowałem im, że można stworzyć coś na podstawie ich historii, doświadczenia i problemów, i tak wpadliśmy na pomysł Muzeum PGR-u. Ono działa do dziś, rozwija się, bez wsparcia, dotacji z zewnątrz. Ci ludzie sobie radzą, a wszystkie zarobione pieniądze przeznaczają na to, żeby je powiększać. Graciarnie, dawne urządzenia gospodarskie stają się z powrotem atrakcyjne. Ludzie, którzy je założyli pokazali też, że potrafią być skuteczni i w nagrodę zostali radnymi.

  Inny pomysł to „z kłusownika na przewodnika”. We wsi mamy jeziorko, gdzie masowo kłusowano na ryby. W projekcie wieś poddzierżawiła wodę z tego jeziora, a ludzie, którzy tam kłusowali zaczęli prowadzić gospodarkę rybną. Pilnowali tej wody, decydowali, jaką rybę tam wpuścić i przez dziesięć lat projekt był realizowany, aż zakończył się w ubiegłym roku.

  I są tam teraz ryby?

  K.Z.: – No, teraz niestety gmina uznała, że po zakończeniu projektu nie ma komu tym zarządzać i jeziorko wróciło do zasobów gospodarstwa rybackiego i dalej jest łupione przez ludzi. Smutne to, ale prawdziwe. Wykonaliśmy pracę, która nie została dostrzeżona. W pewnym momencie ta społeczna działalność musi się przerodzić w jakąś inicjatywę biznesową. W tym przypadku nie udało się tego zrobić, ale pomysł jest fajny i godny naśladowania… w innych warunkach, gdy poparcie społeczne jest większe. A ryba? Jest tam, jeszcze jest…

  Krzysztof Zacharzewski jest prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu jednego z Ośrodków Działaj Lokalnie. Autor wielu projektów społecznych wpisanych w krajobraz Pojezierza Drawskiego m.in. „Wystrzałowa przyjaźń drawsko-złocieniecka” w ramach Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który przyczynił się do zakończenia konfliktu o armatę. Po latach odlano replikę spornego działa.

  „Partnerstwo Drawy” działa na obszarze 11 gmin położonych na Pojezierzy Drawskim wśród jezior, pagórków, lasów, łąk, wrzosowisk. Przyrodniczo piękny rejon boryka się z wysokim bezrobociem, które jest spuścizną po upadku PGR-ów, w których pracowało wielu mieszkańców. Stowarzyszenie stawia więc na człowieka i rozwój regionu m.in. przez turystykę kwalifikowaną – kajaki, żeglarstwo, rowery… Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu uczestniczy w Programie „Działaj Lokalnie” od 2010 roku. Dofinansowano 145 inicjatyw mieszkańców powiatu drawskiego na sumę 331 tys. zł.

  www.dzialajlokalnie.pl

  Katarzyna Karpa-Świderek jest dziennikarką TVN 24 Biznes i Świat, a także wolontariuszką ARFP.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2020
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony