Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. W ramach programu organizowane są coroczne ogólnopolskie spotkania nauczycieli języka angielskiego. Najaktywniejsi z nich, będący Ambasadorami Programu, mają możliwość realizacji autorskich projektów, zajmują się też promocją programu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Pakiet Wsparcia Edukacyjnego „English Teaching”
  Pakiet Wsparcia Edukacyjnego „English Teaching”
  W związku z trudną sytuacją pandemiczną w Polsce mającą wpływ na zmiany w systemie edukacji, ...
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
  ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
  tel./fax (22) 826-10-16
  e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl

  Wydarzenia
   
  Kluby Młodego Odkrywcy z nagrodą Ecsite
  Kluby Młodego Odkrywcy z nagrodą Ecsite
  Jednym z trzech tegorocznych laureatów nagrody przyznawanej przez Ecsite, europejską sieć centrów ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców zagranicznych, promujący współpracę w radach pedagogicznych, samoocenę, poprawę metod nauczania i oceniania. Szkoły wypracowują dopasowane do swoich realiów rozwiązania organizacyjne, monitorują efekty podejmowanych działań, dzielą się najlepszymi praktykami. W ramach programu prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół oraz interaktywne kursy internetowe dla nauczycieli. Szczególny nacisk jest położony ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Wydarzenia
   
  Jubileusz 20-lecia programu „Szkoła Ucząca Się”
  Jubileusz 20-lecia programu „Szkoła Ucząca Się”
  10 grudnia, w formule online, świętowaliśmy jubileusz dwudziestolecia programu „Szkoła Ucząca ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim program ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Obecnie z jego oferty, w postaci rocznych stacjonarnych studiów podyplomowych, łączących ściśle teorię z praktyką, mogą skorzystać absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia. Innowacyjny program studiów został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Ruszył kolejny rok akademicki w Szkole Edukacji
  Ruszył kolejny rok akademicki w Szkole Edukacji
  „To będzie dobre miejsce i dobry czas. Jesteśmy we wspólnocie myślenia, stawiamy na zmianę ...
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach, w czasie wolnym od nauki, projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel: (81) 534 78 93
  Infolinia: 800 444 131

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Zmontuj wiedzę na odległość” – podsumowanie akcji
  „Zmontuj wiedzę na odległość” – podsumowanie akcji
  Studenci-wolontariusze działający w ramach programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” postanowili ...
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i firm, skierowane do uzdolnionych absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach nauki: na II roku studiów (konkurs „Prymus”), stypendia korporacyjne na III i IV roku, stypendia w ramach inicjatywy „Studiuj za Granicą” oraz stypendia doktoranckie. ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org
  www.dobrasiec.org

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Ponad 1000 stypendiów pomostowych dla studentów
  Ponad 1000 stypendiów pomostowych dla studentów
  Ponad 1000 studentów otrzymuje w bieżącym roku akademickim stypendia w Programie Stypendiów ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i minigrantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Seniorzy dla społeczności
  Seniorzy dla społeczności
  Ruszyła piąta edycja projektu „UTW dla społeczności”, realizowanego w ramach programu „Uniwersytety ...
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik “Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Zostań menedżerem NGO – trwa rekrutacja
  Zostań menedżerem NGO – trwa rekrutacja
  Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do VII ...
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców małych miejscowości oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania oparte są na współdziałaniu, odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują rozmaitych partnerów. W rezultacie przyczyniają się do budowaniu kapitału społecznego i poprawy jakości życia. ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Dobroczyńca Roku” – zgłoś bohaterów społecznego zaangażowania
  „Dobroczyńca Roku” – zgłoś bohaterów społecznego zaangażowania
  Do 8 lutego organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji ...
  SEKTOR 3.0
   
  Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: informacyjnego – realizowanego za pośrednictwem strony internetowej i bloga; promocyjnego – w ramach którego organizowane są cyklicznie Festiwale „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – szkoleń i konsultacji prowadzonych przez Mobilnych Doradców ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Mobilni Doradcy odpowiadają na wyzwania czasów
  Mobilni Doradcy odpowiadają na wyzwania czasów
  O nowych wyzwaniach, planach na przyszłość i technologicznej kondycji polskich NGO-sów rozmawiamy ...
  LIDERZY PAFW
   
  Celem programu jest rozwój umiejętności i kwalifikacji osób podejmujących działania na rzecz swoich społeczności. Program, realizowany z wykorzystaniem metody tutoringu, jest skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW. Liderzy biorą udział w cyklu warsztatów oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów programu, mająca na celu dalsze doskonalenie kompetencji liderskich, umożliwia im uzyskanie dotacji na zwiększanie ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Przewiew. 12 historii otwartych
  Przewiew. 12 historii otwartych
  11 marca ukazał się zbiór reportaży „Przewiew. 12 historii otwartych” – książka o ludziach, ...
  PRO PUBLICO BONO
   
  Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była fundatorem nagród konkursowych. Obecnie w ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)
  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

  Wydarzenia
   
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W ramach programu, który do kwietnia 2015 roku realizowany był w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało blisko 4 tys. bibliotek publicznych z gmin do 20 tys. mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. Dotychczasowe efekty programu umacniane są obecnie poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek, promowanie edukacji nieformalnej ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  XI Ogólnopolski Kongres Bibliotek „Biblioteka – Dzieje się!”
  XI Ogólnopolski Kongres Bibliotek „Biblioteka – Dzieje się!”
  9 grudnia 2020 r. odbył się XI Ogólnopolski  Kongres Bibliotek, którego hasło przewodnie - ...
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują one partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  O dobru wspólnym podczas warsztatów online
  O dobru wspólnym podczas warsztatów online
  Przedstawiciele partnerstw oraz start-upów na rzecz dobra wspólnego, realizujących swoje projekty ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504-103-904

  Wydarzenia
   
  Stypendia im. Lane’a Kirklanda na rok akademicki 2021/22
  Stypendia im. Lane’a Kirklanda na rok akademicki 2021/22
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłaszają otwarty konkurs ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspierający inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej oraz rozwijanie współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów i rozwoju współpracy z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  Działaj na wschodzie! Projekty partnerskie
  Działaj na wschodzie! Projekty partnerskie
  Fundacja Edukacja dla Demokracji i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają polskie ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, przede wszystkim liderom studenckim z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii, a także profesjonalistom z krajów regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów lokalnych, nawiązują też osobiste ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  WEASA 2020 online – podsumowanie
  WEASA 2020 online – podsumowanie
  W dniach 3-10 lipca 2020 r. odbyła się 8. edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej ...
   
  >
  • Jak Mobilni Doradcy pomagają w czasie pandemii?
  • Jak Mobilni Doradcy pomagają w czasie pandemii?
  • Jak Mobilni Doradcy pomagają w czasie pandemii?
  • Jak Mobilni Doradcy pomagają w czasie pandemii?
  <
  >

   
  SEKTOR 3.0
  Jak Mobilni Doradcy pomagają w czasie pandemii?
  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Wydarzenia powiązane
  Mobilni Doradcy odpowiadają na wyzwania czasów
  Mobilni Doradcy odpowiadają na wyzwania czasów
  Festiwal Sektor 3.0 Driving Change Online za nami
  Festiwal Sektor 3.0 Driving Change Online ...
  Nagroda „Sektor 3.0” dla Virtual Dream
  Nagroda „Sektor 3.0” dla Virtual Dream
  Tegoroczny Festiwal Sektor 3.0 odbędzie się online
  Tegoroczny Festiwal Sektor 3.0 odbędzie się ...
  SEKTOR 3.0
  Jak Mobilni Doradcy pomagają w czasie pandemii?

  Mobilni Doradcy programu "Sektor 3.0" to sieć osób, która buduje kompetencje lokalnych organizacji społecznych, przekazując im wiedzę związaną z nowoczesnymi technologiami. Choć epidemia COVID-19 powywracała większość paradygmatów do góry nogami, nowa sytuacja nie jest Doradcom straszna. Oto jak pomagają w czasie kryzysu.

  Każdy ze stu Mobilnych Doradców jest inny, mieszka gdzie indziej i na co dzień zajmuje się czymś innym. Są wśród nich informatycy, urzędnicy, właściciele firm, przedstawiciele organizacji społecznych, a nawet żołnierz. Co ich łączy? Mobilni Doradcy to osoby, które znają się na nowych technologiach i chcą pomagać. Sytuacja kryzysowa to znakomita próba dla sieci, która pokazuje, że adaptacja i elastyczne podejście mogą okazać się kluczowe dla naszego przetrwania.

  Zakres oferowanego przez Mobilnych Doradców wsparcia jest bardzo szeroki – od doradztwa i wystąpień, przez szkolenia, aż po prezentacje nowych rozwiązań technologicznych. Mobilni są jednym z kluczowych filarów Sektor 3.0 – jego podporą. W obecnej wyjątkowej sytuacji pokazali, jak szybko zaadaptować się do nowych wyzwań i reagować. Technologie dają ogromne możliwości pomagania na odległość. Zobaczcie, jak robią to w czasie pandemii Mobilni Doradcy Sektora 3.0.

  Pomagają zdalnie

  Jedną z podstawowych aktywności Mobilnych Doradców jest podnoszenie kompetencji cyfrowych organizacji społecznych. Ponieważ większość kontaktów między ludźmi została ograniczona do minimum, również Mobilni musieli zaadaptować się do tej sytuacji. Bardzo szybko zorganizowali serię szkoleń, podczas których pomagali zdobyć umiejętności konieczne w pracy zdalnej. Pierwsze warsztaty cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że konieczne było ograniczenie rejestracji tylko dla osób z trzeciego sektora.

  Izabela Ferenc: – Od dawna prowadzę profil na Facebooku, gdzie publikuję treści związane z narzędziami cyfrowymi i bezpieczeństwem. Korzystam z komunikatorów internetowych i w zasadzie od lat wiele działań prowadzę właśnie w ten sposób, więc kwarantanna nie jest dla mnie nową sytuacją. Przez Messengera odpowiadam na pytania, rozwiązuję problemy techniczne, a w bardziej skomplikowanych sprawach pomaga mi syn, który jest informatykiem.

  – Na swoim profilu publikuję także linki do ciekawych zasobów, z których skorzystać mogą organizacje. Dużo moich porad dotyczy aspektów finansowych lub urzędowych, np. mam wiele zapytań o to, w jaki sposób założyć profil zaufany. Często pomagam również zdalnie wypełniać PIT-a. Jako osobiste wyzwanie traktuję walkę z fake newsami. Staram się obserwować publikacje moich znajomych i na bieżąco reagować w wiadomościach prywatnych, jeśli widzę, że ktoś powiela nieprawdziwe informacje Zwracam uwagę i podsyłam rady, jak w przyszłości rozpoznawać fake – mówi Izabela Ferenc, Mobilna Doradczyni z Nieświni.

  Łukasz Wolanin: – Na co dzień jestem nauczycielem i od jakiegoś czasu prowadzę blog uczfajnie.blogspot.com. Umieszczam tam wpisy o aplikacjach, programach i innych zagadnieniach, które są pomocne podczas edukacji młodych. Staram się mówić o rozwiązaniach, które wcześniej sam przetestowałem. Ostatnia, niespodziewana sytuacja pandemii, była dla mnie impulsem do rozpoczęcia vlogowania. Ta formuła pozwala mi łatwiej dzielić się moją wiedzą. Zacząłem nagrywać filmy instruktażowe, które publikuje na YouTubie.

  Moim celem jest robienie materiałów i tutoriali dla ludzi, którzy są nauczycielami i chcą stosować nowe technologie w edukacji. Filmy umieszczam na swoim kanale, a następnie wklejam na bloga. Aktualnie gromadzę materiały i myślę o dalszej promocji kanału. Jako nauczyciel widzę potrzebę pokazywania i dzielenia się ciekawymi sposobami wykorzystania nowych technologii w edukacji.

  Sporo uczących myśli, że to nie dla nich, że się nie da, że trzeba być informatykiem, albo że są za starzy. Ja się nie godzę na takie podejście i pokazuję, że chcieć to móc – mówi Łukasz Wolanin, Mobilny Doradca z Cieszanowa.

  Pomagają walczyć z epidemią

  Niektórzy z Mobilnych Doradców postanowili aktywnie włączyć się w walkę z epidemią koronawirusa, wspierając personel medyczny. W Internecie można znaleźć mnóstwo poradników, w jaki sposób włączyć się w szycie maseczek czy produkcję sprzętu dla personelu medycznego. Społeczność projektowania 3D od zawsze znana jest z chętnego dzielenia się projektami w otwartych bazach danych. Wszyscy, którzy posiadają odpowiednie drukarki, mogą dzięki nim aktywnie włączyć się w pomoc. Tę sytuację postanowił wykorzystać Paweł Sikora, Mobilny Doradca ze Żnina.

  Paweł Sikora: – Wykorzystałem moje doświadczenia Mobilnego Doradcy, w szczególności te zdobyte podczas Festiwalu Sektor 3.0, związane z technologią druku 3D. Pracuję na co dzień w wydziale promocji w Urzędzie Miejskim w Żninie. Udało mi się, za zgodą mojego przełożonego, burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego, zgromadzić w jednym miejscu cztery drukarki 3D zakupione dla szkół gminnych w ramach projektu unijnego i zaczęliśmy w urzędzie produkować przyłbice w ramach akcji #DrukarzeDlaSzpitali. Od kilku dni codziennie produkujemy 16 przyłbic, które trafiają do Gminnego Centrum Bezpieczeństwa, skąd są przekazywane do potrzebujących – opowiada Paweł.

  Paweł Sikora drukuje przyłbice na drukarkach 3D

  Agnieszka Budzyńska: – Wolontariat to stan umysłu, dlatego w wolnych chwilach, w ramach projektu wolontariackiego Regionalnego Centrum Wolontariatu (RWC) w Katowicach, szyję maseczki. RCW najpierw wspierało akcję „Maska dla medyka”, a obecnie samo zorganizowało akcję „Maska dla seniora”, w ramach której uszyto dwa tysiące masek. Maski od soboty są rozdawane w parafiach, a w czwartek nastąpi wielki finał, podczas którego będą dystrybuowane w miejscach publicznych przez wolontariuszy.

  Dodatkowo wspólnie z RCW i organizacjami wspierającymi osoby w kryzysie bezdomności, chcemy pozyskać drukarkę 3D i drukować przyłbice dla osób, które nie mają dostępu do bieżącej wody lub z innych powodów potrzebują wysokiej jakości przyłbic wielorazowego użytku. Napisałam projekt do PROO 5 na zakup takiego sprzętu i czekam na decyzję. Jeżeli się nie uda, będę próbować pozyskać środki z Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – opowiada Agnieszka Budzyńska, Mobilna Doradczyni ze Świętochłowic.

  Organizują rozrywki dla odizolowanych

  W tym roku z powodu nadzwyczajnej sytuacji wiele wydarzeń zostało odwołanych albo przełożonych. Beata Matuszek – Mobilna Doradczyni z Rybnika – postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i przenieść lokalne eventy do sieci.

  Beata Matuszek: – Wspólnie z lokalnym stowarzyszeniem planujemy zorganizować w tym roku Noc Muzeów w trochę innym wydaniu niż w ostatnich latach. Wykorzystamy do tego celu możliwości, jakie dają nowe technologie. Lokalną trasę historyczną udostępnimy na platformie izi.travel, dzięki której będzie można pozwiedzać spacerując samodzielnie bez przewodnika albo po prostu wirtualnie we własnym domu. To super narzędzie, które pozwala na tworzenie audioprzewodników po zasobach muzeum, galerii czy tras spacerowych. Tutaj możecie zapoznać się z naszą pierwszą próbką sprzed kilku lat. To spacer zrobiony lokalnie przez kilka dziewczyn. Zdobyte doświadczenie zamierzamy wykorzystać w tym roku, przygotowując trasę w sposób jeszcze lepszy i ciekawszy – podsumowuje Beata Matuszek.

  Każdego dnia nowa rzeczywistość stawia przed nami inne wyzwania. Wiele z nich da się rozwiązać wykorzystując nowe technologie, aplikacje i nowoczesne narzędzia. Mobilni Doradcy udowadniają, że przeciwnościom losu można stawić czoła, wymaga to jednak zaangażowania i proaktywnej postawy.

  – To prawdziwy sprawdzian dla naszej sieci. Na szczęście Mobilni Doradcy to ludzie aktywni, którzy nie siedzą z założonymi rękami, zwłaszcza gdy trzeba samemu wyjść z inicjatywą. W wymiarze pracy zdalnej wyjątkowo ważne jest to, że pracujemy blisko nowych technologii. To z kolei sprawia, że jesteśmy naturalnym łącznikiem między osobami, które chcą wejść w online, a wiedzą która im to umożliwi. Webinaria, doradztwo, zapoznawanie z nowymi rozwiązaniami, to wszystko jest w zasięgu sieci, a co za tym idzie i organizacji, które potrzebują takiego wsparcia – podsumowuje Filip Jędruch, koordynator sieci Mobilnych Doradców.

  Filip Żyro
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Podziel się:
  FacebookTwitterGoogle +Mail
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2021
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony