Menu
  • Polski
  • English
  •  
    • Fundacja
    • Programy
    • Galeria
    • Kontakt
    ENGLISH TEACHING
     
    Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Dzięki bogatej ofercie programowej przyczynia się także do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
    ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
    tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
    e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

    englishteaching.org.pl

    Wydarzenia
     
    KorepETycje English Teaching – zostań wolontariuszem!
    KorepETycje English Teaching – zostań wolontariuszem!
    Oferta dla studentów i innych osób gotowych do poświęcenia swojego czasu, energii i wiedzy, ...
    Multimedia
     
    RÓWNAĆ SZANSE
     
    System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Civis Polonus
    ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa
    tel. 509 725 536; 22 827 52 49
    e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

    rownacszanse.pl

    Wydarzenia
     
    Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
    Gotowi na Przyszłość. Debata o wyzwaniach młodzieży
    Już po raz trzeci program „Równać Szanse” był inicjatorem debaty o problemach i wyzwaniach, ...
    SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
     
    Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jego celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Szkoły wdrażają nowe rozwiązania dydaktyczne, a następnie dzielą się najlepszymi praktykami. Prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz kursy internetowe dla nauczycieli. W dużym stopniu działania te są kierowane do szkół z małych miejscowości.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Centrum Edukacji Obywatelskiej
    ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
    tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
    e-mail: ceo@ceo.org.pl

    Fundacja Szkoła z Klasą ("Szkoła z Klasą")
    ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
    tel. 518 287 625
    e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

    sus.ceo.org.pl

    Wydarzenia
     
    Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
    Letnia Szkoła Dyrektorów „SUS” za nami
    Podczas gdy uczniowie korzystają z wakacji, a nauczyciele przebywają na urlopach, dyrektorzy, ...
    SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
     
    Program, prowadzony wraz z Uniwersytetem Warszawskim, przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferuje absolwentom studiów magisterskich roczne stacjonarne studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia, a nauczycielom szkolenia i kursy z zakresu dydaktyki i wychowania. Innowacyjny program został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Dobrej Edukacji
    ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
    tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
    e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

    szkolaedukacji.pl

    Wydarzenia
     
    Cel: nauczycielska skuteczność. Nowy rok w Szkole Edukacji
    Cel: nauczycielska skuteczność. Nowy rok w Szkole Edukacji
    O poziomie szczęścia nauczycieli decyduje poczucie sprawczości i skuteczności. Damy wam tę ...
    Multimedia
     
    PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
     
    Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach i innych placówkach projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
    ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
    20-029 Lublin
    e-mail: biuro@projektor.org.pl
    tel.: (81) 534 78 93
    Infolinia: 800 444 131

    www.projektor.org.pl

    Wydarzenia
     
    Krytycznego myślenia można (na)uczyć się od dziecka
    Krytycznego myślenia można (na)uczyć się od dziecka
    Krytyczne myślenie jest niezbędne dla zrozumienia dynamizmu i złożoności współczesnego świata. ...
    Multimedia
     
    STYPENDIA POMOSTOWE
     
    Wspólne przedsięwzięcie różnych instytucji, organizacji i firm, skierowane do absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Otwiera także perspektywy udzielenia stypendystom wsparcia na kolejnych latach studiów, m.in. poprzez stypendia językowe, doktoranckie i staże zagraniczne.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
    ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
    tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
    e-mail: fep@fep.lodz.pl

    www.stypendia-pomostowe.pl

    Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

    Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
    ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 825 70 22
    e-mail: biuro@dobrasiec.org

    www.dobrasiec.org

    Wydarzenia
     
    Stypendia pomostowe wręczone. Relacja
    Stypendia pomostowe wręczone. Relacja
    W bieżącym roku akademickim blisko 770 studentów otrzymało stypendia na studia w ramach Programu ...
    Multimedia
     
    UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
     
    Program ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowany jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i mini-grantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
    ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
    tel. (22) 396-55-16
    e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

    seniorzywakcji.pl

    Wydarzenia
     
    10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
    10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
    Trwa 10. edycja konkursu „Seniorzy w akcji”, w ramach którego wsparcie otrzymało już ponad ...
    Multimedia
     
    WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
     
    System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
    ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
    Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
    e-mail: klon@klon.org.pl
    Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
    www.eu.ngo.pl

    „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
    ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
    tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
    e-mail: fimango@frso.pl

    „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
    ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
    tel. (22) 550-28-10
    e-mail: faoo@faoo.pl
    www.kursodrom.pl

    Wydarzenia
     
    Nowa odsłona portalu ngo.pl
    Nowa odsłona portalu ngo.pl
    Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
    Multimedia
     
    DZIAŁAJ LOKALNIE
     
    Poprzez lokalne konkursy grantowe, prowadzone przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują wielu różnych partnerów, którzy rozwijają zdolność do wzajemnej współpracy. W rezultacie przyczyniają się do budowania kapitału społecznego i ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
    ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
    e-mail: arfp@filantropia.org.pl

    dzialajlokalnie.pl

    Wydarzenia
     
    Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie liczy już 80 organizacji
    Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie liczy już 80 organizacji
    W styczniu 2024 roku do Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) dołączyło 6 nowych organizacji, ...
    Multimedia
     
    SEKTOR 3.0
     
    Program służy podniesieniu wiedzy oraz umiejętności działaczy i pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności z małych społeczności lokalnych, w zakresie skutecznego wykorzystania ICT w codziennej pracy, co zwiększa zasięg i efektywność ich działań. Składa się z kilku komponentów: informacyjnego (strona internetowa, VOD i blog), promocyjnego (Festiwale Sektor 3.0), doradczego (sieć Mobilnych Doradców ICT i e-learning) oraz finansowego (Fundusz Innowacji).
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
    ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
    tel.: (22) 123 90 20
    Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
    tel. 530 69 11 99

    sektor3-0.pl

    Wydarzenia
     
    Spotkanie z Laureatkami Nagrody PAFW Sektor 3.0
    Spotkanie z Laureatkami Nagrody PAFW Sektor 3.0
    Barbara Boryczka oraz Joanna Milczarek ze Stowarzyszenia mali bracia Ubogich były gościły w ...
    Multimedia
     
    LIDERZY PAFW
     
    Program jest skierowany do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW oraz lokalnych liderów, których wspiera w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności, wykorzystując metodę tutoringu. Jego uczestnicy biorą również udział w szkoleniach oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów to warsztaty, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne a także spotkania z osobami życia publicznego.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego
    ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
    tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
    fax (22) 556-82-51
    e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

    liderzy.pl

    Wydarzenia
     
    Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności rekrutują
    Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności rekrutują
    Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego ogłosiła nabór do rocznego, bezpłatnego ...
    Multimedia
     
    PRO PUBLICO BONO
     
    W ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych poprzez projekt „Media Forum. Rozwój Lokalny”, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego)

    Fundacja Media Forum („Media Forum. Rozwój Lokalny”)

    Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski)

    Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)

    Wydarzenia
     
    Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
    Dziennikarze mediów lokalnych spotkali się w PAFW
    Transformacja cyfrowa tytułu, subskrypcje w portalu lokalnym, dziennikarstwo interwencyjne ...
    PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
     
    W latach 2009-2015, w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało 3808 bibliotek publicznych z gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. W latach 2021-2023 program objął ponad 400 kolejnych placówek bibliotecznych. Efekty programu umacniane są m.in. poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
    ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
    tel.: (22) 123 90 20

    biblioteki.org

    Wydarzenia
     
    Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
    Jak pomagają biblioteki? XIV Kongres Bibliotek
    „W czym mogę pomóc ?” to hasło tegorocznego XIV Ogólnopolskiego Kongresu  Bibliotek, który ...
    Multimedia
     
    LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
     
    Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują oni partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych. Działania te budują i umacniają kapitał społeczny.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
    ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 622 01 22

    www.lokalnepartnerstwa.org.pl

    Wydarzenia
     
    Plan rozwoju strategią na przyszłość Lokalnych Partnerstw PAFW
    Plan rozwoju strategią na przyszłość Lokalnych Partnerstw PAFW
    O tym, co jest siłą partnerskich działań i jak planować dalszy rozwój rozmawiali uczestnicy ...
    Multimedia
     
    ZIELONY LIDER
     
    Program wspiera lokalnych liderów i liderki w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także pozyskiwania funduszy na ich realizację, zwłaszcza unijnych.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Sendzimira
    ul. Mokotowska 46a lok. 25
    00-543 Warszawa
    tel. +48 663 202 050

    Osoba kontaktowa:
    Maria Wiśnicka
    Koordynatorka Projektu

    zielonylider.org

    STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
     
    Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom zawodowym mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską. Na ofertę składają się także jednosemestralne studia dla badaczy akademickich.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Liderzy Przemian
    Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
    02-304 Warszawa
    Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
    tel. 504 103 904

    kirkland.edu.pl

    Wydarzenia
     
    Warszawa gościła tegorocznych Kirklandystów
    Warszawa gościła tegorocznych Kirklandystów
    Zjazd stypendystów Programu Kirklanda w Warszawie to stałe wydarzenie każdego roku akademickiego ...
    PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
     
    Program wspiera inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej, realizowane we współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów z zagranicznymi partnerami.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Edukacja dla Demokracji
    ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
    e-mail: rita@fed.org.pl

    programrita.org

    Wydarzenia
     
    Działaj na Wschodzie! Projekty partnerskie
    Działaj na Wschodzie! Projekty partnerskie
    W ramach programu „RITA” dofinansowanie mogą otrzymać projekty polskich organizacji pozarządowych ...
    STUDY TOURS TO POLAND (STP)
     
    Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Ich uczestnikami są liderzy studenccy (obecnie z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii), a także profesjonaliści. W ramach programu Fundacja wspiera Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką (WEASA) skierowaną do ekspertów z krajów Partnerstwa Wschodniego.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Liderzy Przemian
    Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
    02-304 Warszawa
    e-mail: stp@studytours.pl

    studytours.pl

    Wydarzenia
     
    10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
    10 edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej
    W dniach 11-18 lipca odbyła się jubileuszowa, dziesiąta, edycja Warszawskiej Letniej Akademii ...
    Multimedia
     
    WSPIERAMY UKRAINĘ
     
    Specjalny program grantowy, uruchomiony przez Fundację Wolności w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, jest skierowany do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Edukacja dla Demokracji
    ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
    e-mail:  ukraina@fed.org.pl

    fed.org.pl/wspieramy-ukraine/

     

    Kontakt:
    Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 535 854 424
    Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, tel. +48 605 787 757

    Wydarzenia
     
    Konkurs na projekty długofalowe wspierające Ukrainę
    Konkurs na projekty długofalowe wspierające Ukrainę
    Do 10 czerwca trwa nabór na projekty w nowym programie grantowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji ...
    Lista treści dla tagu: liderzy
     
    Programy
     
    mniej
    >
    Zielony Lider
    Zielony Lider
    Program wspiera lokalnych liderów i liderki w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także pozyskiwania funduszy ...
    Liderzy PAFW
    Liderzy PAFW
    Program jest skierowany do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW oraz lokalnych liderów, których wspiera w rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy na rzecz swoich społeczności, wykorzystując ...
    Wydarzenia
     
    mniej
    >
    Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności rekrutują
    Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności rekrutują
    Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego ogłosiła nabór do rocznego, bezpłatnego programu rozwojowego dla lokalnych liderek i liderów społecznych. Jest to oferta dla osób, które mają minimum ...
    Jak być efektywnym liderem lokalnym
    Jak być efektywnym liderem lokalnym
    O poświęceniu i odnowie w działaniach liderskich rozmawiali absolwenci programu „Liderzy PAFW" podczas spotkania rozwojowego, które odbyło się w dniach 29-30 września 2023 r.
    Liderzy PAFW. Nowa edycja – nowe wyzwania
    Liderzy PAFW. Nowa edycja – nowe wyzwania
    Tematem przewodnim pierwszego zjazdu nowej edycji była samoświadomość liderska. W wydarzeniu, które odbyło się w dniach 19-23 września 2023 r. w Książenicach pod Warszawą, wzięło udział 45 liderek i liderów ...
    „ZróbMY klimat”. Zlot Absolwentów programu „Liderzy PAFW”
    „ZróbMY klimat”. Zlot Absolwentów programu „Liderzy PAFW”
    Hasło „ZróbMY klimat” było motywem przewodnim tegorocznego Zlotu Absolwenckiego Liderów PAFW, zorganizowanego przez Fundację Szkoła Liderów, który odbył się w dniach 16-17 czerwca 2023 r. w Przypkach. ...
    Opowiadaj angażująco. Zjazd Liderów PAFW
    Opowiadaj angażująco. Zjazd Liderów PAFW
    Ponad 70 osób uczestniczyło w ostatnim zjeździe XVIII edycji programu „Liderzy PAFW”, który odbył się w dniach 11-13 maja 2023 r. w Książenicach, pod Warszawą. Wydarzenie poświęcone było w całości angażowaniu ...
    Liderskie działania na start! Zjazd w Falentach
    Liderskie działania na start! Zjazd w Falentach
    W dniach 20-24 września Liderzy PAFW i ich tutorzy spotkali się podczas zjazdu w Falentach k. Warszawy, którego tematem przewodnim była „Samoświadomość liderska”. Program spotkania wypełniony był warsztatami, ...
    Liderzy PAFW w USA. International Visitor Leadership Program
    Liderzy PAFW w USA. International Visitor Leadership Program
    Podczas wizyty w USA, która odbyła się w ramach International Visitor Leadership Program, dwunastu liderów i tutorów PAFW zapoznało się z amerykańskimi przykładami fundrasingu i pomysłów na rozwój i zmianę ...
    Przewiew. 12 historii otwartych
    Przewiew. 12 historii otwartych
    11 marca ukazał się zbiór reportaży „Przewiew. 12 historii otwartych” – książka o ludziach, dzięki którym zmienia się lokalna, wspólna rzeczywistość. Bohaterami reportaży są Liderzy Polsko-Amerykańskiej ...
    10 lat z International Visitor Leadership Program
    10 lat z International Visitor Leadership Program
    18 września 2017 r. Liderzy PAFW uczestniczący w wizytach studyjnych do USA zostali przyjęci przez Ambasadora Stanów Zjednoczonych Paula W. Jonesa. W spotkaniu wzięli udział Katarzyna Czayka-Chełmińska, ...
    Nowi Liderzy PAFW
    Nowi Liderzy PAFW
    11 maja odbyło się spotkanie Rady programu „Liderzy PAFW”, podczas którego wyłoniono 41 aktywnych społecznie liderów – uczestników dwunastej edycji tego przedsięwzięcia. Nad indywidualnymi programami rozwoju ...
    Liderzy PAFW w USA
    Liderzy PAFW w USA
    Dziesięciu liderów PAFW i tutorów zapoznało się z amerykańskimi przykładami działań na rzecz zmiany społecznej i jakości życia przez sport i zdrowe odżywianie podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych, która ...
    Na dobry początek kadencji – spotkanie Liderów PAFW
    Na dobry początek kadencji – spotkanie Liderów PAFW
    W dniach 6-7 lutego, w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Liderzy PAFW, którzy zdobyli mandat w ostatnich wyborach samorządowych wymieniali się doświadczeniami z kampanii i pracy w samorządzie. ...
    Inauguracja X edycji programu „Liderzy PAFW”
    Inauguracja X edycji programu „Liderzy PAFW”
    26 czerwca w siedzibie Przedstawicielstwa w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odbyła się inauguracja X edycji programu „Liderzy PAFW”. W spotkaniu wziął udział Profesor Zbigniew Pełczyński, ...
    Kalendarz
     
    mniej
    >
    Zostań Liderem PAFW
    Zostań Liderem PAFW
    Oferta dla lokalnych liderów posiadających przynajmniej 3-letnie doświadczenie w działalności społecznej w organizacjach pozarządowych, samorządzie, instytucjach lokalnych, biznesie, grupach nieformalnych, ...
    Zielony Lider
    Zielony Lider
    Program wspiera lokalnych liderów w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także skutecznego pozyskiwania funduszy ...
    Galeria
     
    mniej
    >
    10 lat z International Visitor Leadership Program
    10 lat z International Visitor Leadership Program
    wrzesień 2017 Ambasador USA Paul W. Jones gościł Liderów PAFW - uczestników International Visitor Leadership Program.  
    Newsletter
    NEWSLETTER
    Zapisz się
    >
    • Strona główna
    • O Fundacji
    • Galeria
    • Jak działamy
    • Kalendarz wsparcia
    • Kontakt
    • Ochrona danych osobowych
    • Kalendarz wsparcia
    • Galeria
    • Kontakt
    projekt i wykonanie ⓒ 2024
    igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
    do góry stony