Menu
  • Polski
  • English
  •  
    • Fundacja
    • Programy
    • Galeria
    • Kontakt
    ENGLISH TEACHING
     
    Program, skierowany do szkół, nauczycieli i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. W ramach programu organizowane są coroczne ogólnopolskie spotkania nauczycieli języka angielskiego. Najaktywniejsi nauczyciele, będący Ambasadorami Programu, mają możliwość realizacji autorskich projektów; zajmują się też promocją programu i sieciowaniem ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
    ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
    tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
    e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    XVI spotkanie English Teaching Market
    XVI spotkanie English Teaching Market
    W odbywającej się w dniach 25-27 czerwca br. w Starych Jabłonkach k. Ostródy XVI konferencji ...
    RÓWNAĆ SZANSE
     
    System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
    ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
    tel./fax (22) 826-10-16
    e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl

    Wydarzenia
     
    Rusza Regionalny Konkurs Grantowy
    Rusza Regionalny Konkurs Grantowy
    Organizacje pozarządowe, miejskie i gminne domy kultury oraz powiatowe, miejskie i gminne biblioteki ...
    SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
     
    Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców zagranicznych, promujący współpracę w radach pedagogicznych, samoocenę, poprawę metod nauczania i oceniania. Szkoły wypracowują dopasowane do swoich realiów rozwiązania organizacyjne, monitorują efekty podejmowanych działań, dzielą się najlepszymi praktykami. W ramach programu prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół oraz interaktywne kursy internetowe dla nauczycieli. Szczególny nacisk jest położony ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Centrum Edukacji Obywatelskiej
    ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
    tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
    e-mail: ceo@ceo.org.pl

    Wydarzenia
     
    IX Festiwal Szkoły z klasą
    IX Festiwal Szkoły z klasą
    W ostatnich dniach maja odbył się IX Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą – podsumowanie 17. ...
    SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
     
    Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim program ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Obecnie z jego oferty, w postaci rocznych stacjonarnych studiów podyplomowych, łączących ściśle teorię z praktyką, mogą skorzystać absolwenci studiów magisterskich na kierunku: filologia polska i matematyka. Innowacyjny program studiów został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Dobrej Edukacji
    ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
    tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
    e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Ostatnie miejsca w Szkole Edukacji PAFW i UW!
    Ostatnie miejsca w Szkole Edukacji PAFW i UW!
    Absolwenci polonistyki, matematyki, biologii i historii – to ostatni moment, by aplikować na ...
    PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
     
    Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz aktywności młodzieży akademickiej na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach, w czasie wolnym od nauki, projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
    ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
    20-029 Lublin
    e-mail: biuro@projektor.org.pl
    tel: (81) 534 78 93
    Infolinia: 800 444 131

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    „PROJEKTOR” i PAH poszerzają horyzonty
    „PROJEKTOR” i PAH poszerzają horyzonty
    Wolontariusze Polskiej Akcji Humanitarnej, dzięki możliwościom, które daje „PROJEKTOR”, poprowadzą ...
    STYPENDIA POMOSTOWE
     
    Wspólne przedsięwzięcie różnych organizacji i firm, skierowane do uzdolnionych absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach nauki: na II roku studiów (konkurs „Prymus”), stypendia korporacyjne na III i IV roku, stypendia w ramach inicjatywy „Studiuj za Granicą” oraz stypendia doktoranckie. Oferta programu obejmuje także ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
    ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
    tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
    e-mail: fep@fep.lodz.pl

    Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

    Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
    ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 825 70 22
    e-mail: biuro@dobrasiec.org
    www.dobrasiec.org

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Zdobądź stypendium pomostowe na studia!
    Zdobądź stypendium pomostowe na studia!
    Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, ...
    UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
     
    Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i mini grantów na cykliczne działania związane z wolontariatem.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
    ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
    tel. (22) 396-55-16
    e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Seniorzy dla społeczności
    Seniorzy dla społeczności
    Ruszyła piąta edycja projektu „UTW dla społeczności”, realizowanego w ramach programu „Uniwersytety ...
    WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
     
    System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik “Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl) a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze na rzecz skutecznego pozyskiwania ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
    ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
    Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
    e-mail: klon@klon.org.pl
    Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
    www.eu.ngo.pl

    „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
    ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
    tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
    e-mail: fimango@frso.pl

    „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
    ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
    tel. (22) 550-28-10
    e-mail: faoo@faoo.pl
    www.kursodrom.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Nowa odsłona portalu ngo.pl
    Nowa odsłona portalu ngo.pl
    Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
    DZIAŁAJ LOKALNIE
     
    Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców małych miejscowości, pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych, budowaniu kapitału społecznego, a w rezultacie poprawie jakości życia. Kolejne ODL wyłaniane są w drodze konkursu. W ramach programu Fundacja wspiera również konkurs „Dobroczyńca Roku”, promujący społeczne zaangażowanie firm w rozwój lokalnych ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
    ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
    e-mail: arfp@filantropia.org.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Dołącz do Afiliowanych Ośrodków Działaj Lokalnie
    Dołącz do Afiliowanych Ośrodków Działaj Lokalnie
    Zgłoś swoją organizację do programu „Działaj Lokalnie”, w którym poszukujemy nowych kandydatów ...
    SEKTOR 3.0
     
    Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: edukacyjnego – realizowanego za pośrednictwem portalu www.technologie.ngo.pl; promocyjnego – w ramach którego organizowana są cyklicznie Festiwale „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – szkoleń i konsultacji prowadzonych przez Mobilnych Doradców ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
    ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
    tel.: (22) 123 90 20
    Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
    tel. 530-69-11-99

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Festiwal Sektor 3.0 „Empowering creators” - jak technologie mogą wspierać twórców
    Festiwal Sektor 3.0 „Empowering creators” - jak technologie mogą wspierać twórców
    Ponad 900 uczestników z 13 krajów, blisko 70 prelegentów - ekspertów z Polski i z zagranicy. ...
    LIDERZY PAFW
     
    Celem programu jest rozwój umiejętności i kwalifikacji osób podejmujących działania na rzecz swoich społeczności, głównie poprzez wykorzystanie metody tutoringu. Program jest skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW. Liderzy biorą udział w cyklu warsztatów, które dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów programu, mająca na celu dalsze doskonalenie kompetencji liderskich, umożliwia im uzyskanie dotacji na zwiększanie efektywności ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Szkoła Liderów
    ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
    tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
    fax (22) 556-82-51
    e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    10 lat z International Visitor Leadership Program
    10 lat z International Visitor Leadership Program
    18 września 2017 r. Liderzy PAFW uczestniczący w wizytach studyjnych do USA zostali przyjęci ...
    PRO PUBLICO BONO
     
    Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była fundatorem nagród konkursowych. W ramach programu Fundacja wspiera także Konkurs im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)
    Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

    Wydarzenia
     
    „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
    „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
    10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto ...
    PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
     
    Głównym celem programu, który do kwietnia 2015 roku był realizowany w ramach partnerstwa PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, jest wspieranie bibliotek publicznych w gminach wiejskich, wiejsko--miejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, w przekształcaniu się w nowoczesne, wielofunkcyjne centra dostępu do informacji, kultury i edukacji, animujące zarazem aktywność obywatelską. Dzięki wsparciu, jakie otrzymało blisko 4 tysiące placówek bibliotecznych, mieszkańcy wsi i małych miast mają szansę ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
    ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
    tel.: (22) 123 90 20

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    „Brawo My! Brawo Wy!”
    „Brawo My! Brawo Wy!”
    15-16 listopada 2018 roku w Łódzkiej Fabryce Sztuki odbył się IX Ogólnopolski Kongres Bibliotek ...
    LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
     
    Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa włączając inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media w realizację partnerskich projektów odpowiadających na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
    ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Seminarium Dobra Wspólnego
    Seminarium Dobra Wspólnego
    6 i 7 czerwca  2019 r. w Warszawie, w siedzibie Przedstawicielstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji ...
    STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
     
    Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach i praktycznym stażom mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji i drogi do członkostwa w Unii Europejskiej.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Liderzy Przemian
    Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
    02-304 Warszawa
    Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
    tel. 504-103-904

    Wydarzenia
     
    Warszawski zjazd stypendystów Programu Kirklanda
    Warszawski zjazd stypendystów Programu Kirklanda
    W dniach 13-15 lutego 2019 r. uczestnicy XIX edycji Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda ...
    PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
     
    Program wspierający inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej oraz rozwijanie współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów i rozwoju współpracy z zagranicznymi partnerami.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Edukacja dla Demokracji
    ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
    e-mail: rita@fed.org.pl

    Wydarzenia
     
    „Ambasadorzy Przemian w Regionie” spotkali się w Łodzi
    „Ambasadorzy Przemian w Regionie” spotkali się w Łodzi
    25 i 26 maja 2018 r. w Łodzi odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych współpracujących ...
    STUDY TOURS TO POLAND (STP)
     
    Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, przede wszystkim liderom studenckim z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii oraz profesjonalistom z tych i innych krajów regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów lokalnych, nawiązują ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Liderzy Przemian
    Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
    02-304 Warszawa
    e-mail: stp@studytours.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    WEASA po raz siódmy
    WEASA po raz siódmy
    WEASA to letnia oferta dwutygodniowych zajęć skierowana przede wszystkim do ekspertów z krajów ...
     
    >
    Nowi członkowie sieci Ośrodków Działaj Lokalnie odwiedzili siedzibę PAFW
     
    DZIAŁAJ LOKALNIE
    Nowi członkowie sieci Ośrodków Działaj Lokalnie odwiedzili siedzibę PAFW
    Podziel się:
    FacebookTwitterGoogle +Mail
    Wydarzenia powiązane
    „Działaj Lokalnie na Ukrainie” – mentoring
    „Działaj Lokalnie na Ukrainie” – mentoring
    Wizyta studyjna ukraińskich NGOs
    Wizyta studyjna ukraińskich NGOs
    Dołącz do Afiliowanych Ośrodków Działaj Lokalnie
    Dołącz do Afiliowanych Ośrodków Działaj Lokalnie
    ODL spotkały się w Warszawie
    ODL spotkały się w Warszawie
    DZIAŁAJ LOKALNIE
    Nowi członkowie sieci Ośrodków Działaj Lokalnie odwiedzili siedzibę PAFW

    W dniach 14-15 stycznia na szkoleniu w Warszawie gościliśmy dziewięć nowych organizacji, które od 2015 roku dołączyły do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Wiosną tego roku nowi członkowie ogłoszą lokalne konkursy grantowe, dlatego głównym celem spotkania było przybliżenie uczestnikom standardów działania i procedur programu.

    Do grona sieci Ośrodków Działaj Lokalnie, która liczy obecnie 67 organizacji, w 2015 roku dołączyły nowe: Stowarzyszenie KOLD z Dusznik w woj. wielkopolskim, Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych z Sulęcina, w woj. lubuskim; Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Południowa Warmia z Barczewa w woj. warmińsko-mazurskim, Stowarzyszenie Rozwoju Orawy z Jabłonek w woj. małopolskim, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo z Lisewa w woj. kujawsko-pomorskim, Porozumienie Organizacji Powiatu Sochaczewskiego z Sochaczewa w woj. mazowieckim, Centrum Społecznego Rozwoju z Łazisk Górnych w woj. śląskim, Stowarzyszenie Kraina Św. Anny z Krapkowic w woj. opolskim i Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie ze Starego Miasta w woj. wielkopolskim.

    Spotkanie otworzyła Joanna Lempart-Winnicka, Dyrektor Programowy PAFW, która przedstawiła historię i misję programu „Działaj Lokalnie” w kontekście budowania lokalnego kapitału społecznego. Następnie Kalina Grzeszuk-Zajączkowska, Koordynator Programowy PAFW, zaprezentowała ofertę programową Fundacji.

    Motywem wiodącym pierwszej sesji, którą prowadził Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce były kwestie prawne w działalności grantodawczej organizacji w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Osobny segment poświęcony był omówieniu współpracy z samorządem lokalnym.

    Popołudniową część spotkania rozpoczął Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (organizacji będącej realizatorem programu „Działaj Lokalnie”), który opowiedział o korzyściach z członkostwa w sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę poświęcił budowaniu lokalnych więzi i współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów, a także strategii fundraisingowej, kluczowej dla stabilności finansowej ODL.

    Ostatni tego dnia blok tematyczny poprowadziła koordynatorka programu „Działaj Lokalnie” Justyna Matusiak we współpracy z Katarzyną Kunert oraz Karoliną Muzal z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, opowiadając o jego strukturze, jego komponentach, możliwościach i roli Ośrodków Działaj Lokalnie w programie.

    Drugiego dnia poruszane były tematy związane z harmonogramem lokalnych konkursów grantowych, systemem raportowania, omówiono także współpracę z lokalną komisją grantową. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się również jak zgodnie ze standardami programu „Działaj Lokalnie” prowadzić działalność doradczą dla beneficjentów, oraz w jaki sposób sieciować dofinansowane inicjatywy.

    Tomasz Bruski, Dyrektor Finansowy ARFP poprowadził część dotyczącą procedur finansowych ODL i ich beneficjentów, a osobny blok tematyczny prowadzony przez Katarzynę Kunert z ARFP dotyczył zasad komunikacji i promocji w ramach programu.

    Kolejne szkolenie, tym razem dla wszystkich 67 Ośrodków Działaj Lokalnie planowane jest na wiosnę.

    Program „Działaj Lokalnie” od 15 lat wspiera i aktywizuje lokalne społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego. Dotychczas w realizację 7750 projektów zaangażowanych było łącznie blisko 3 miliony uczestników, w tym prawie 150 tysięcy wolontariuszy.

    www.dzialajlokalnie.pl

    Kalina Grzeszuk-Zajączkowska, zdjęcia: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
    ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
    e-mail: arfp@filantropia.org.pl

    Podziel się:
    FacebookTwitterGoogle +Mail
    Newsletter
    NEWSLETTER
    Zapisz się
    >
    • Strona główna
    • O Fundacji
    • Galeria
    • Jak działamy
    • Kalendarz wsparcia
    • Kontakt
    • Ochrona danych osobowych
    • Kalendarz wsparcia
    • Galeria
    • Kontakt
    projekt i wykonanie ⓒ 2019
    igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
    do góry stony