Menu
 • Polski
 • English
 •  
  • Fundacja
  • Programy
  • Galeria
  • Kontakt
  ENGLISH TEACHING
   
  Program, skierowany do szkół, nauczycieli, liderów społecznych i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. W ramach programu organizowane są coroczne ogólnopolskie spotkania nauczycieli języka angielskiego. Najaktywniejsi z nich, będący Ambasadorami Programu, mają możliwość realizacji autorskich projektów, zajmują się też promocją programu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
  tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
  e-mail: j.kowalczyk@nida.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Pakiet Wsparcia Edukacyjnego „English Teaching”
  Pakiet Wsparcia Edukacyjnego „English Teaching”
  W związku z trudną sytuacją pandemiczną w Polsce mającą wpływ na zmiany w systemie edukacji, ...
  RÓWNAĆ SZANSE
   
  System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
  ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
  tel./fax (22) 826-10-16
  e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl

  Wydarzenia
   
  Drukują w 3D – przeciwdziałają pandemii
  Drukują w 3D – przeciwdziałają pandemii
  Świetnym przykładem, jak niektóre projekty realizowane w programach PAFW włączyły się w pomoc ...
  SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
   
  Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców zagranicznych, promujący współpracę w radach pedagogicznych, samoocenę, poprawę metod nauczania i oceniania. Szkoły wypracowują dopasowane do swoich realiów rozwiązania organizacyjne, monitorują efekty podejmowanych działań, dzielą się najlepszymi praktykami. W ramach programu prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół oraz interaktywne kursy internetowe dla nauczycieli. Szczególny nacisk jest położony ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
  e-mail: ceo@ceo.org.pl

  Wydarzenia
   
  Jak organizacje społeczne wspierają zdalną edukację
  Jak organizacje społeczne wspierają zdalną edukację
  Przed polską oświatą stanęło wyzwanie związane z pandemią i zamknięciem wszystkich szkół i ...
  SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
   
  Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim program ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Obecnie z jego oferty, w postaci rocznych stacjonarnych studiów podyplomowych, łączących ściśle teorię z praktyką, mogą skorzystać absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia i historia. Innowacyjny program studiów został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Dobrej Edukacji
  ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
  tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
  e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Absolwenci Szkoły Edukacji z dyplomami
  Absolwenci Szkoły Edukacji z dyplomami
  Szkoła Edukacji PAFW i UW zakończyła czwarty rok akademicki – dyplomy otrzymało 25 nauczycieli: ...
  PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
   
  Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz energii młodzieży akademickiej na rzecz promowania aktywnych postaw oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach, w czasie wolnym od nauki, projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
  20-029 Lublin
  e-mail: biuro@projektor.org.pl
  tel: (81) 534 78 93
  Infolinia: 800 444 131

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Zmontuj wiedzę na odległość” – podsumowanie akcji
  „Zmontuj wiedzę na odległość” – podsumowanie akcji
  Studenci-wolontariusze działający w ramach programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” postanowili ...
  STYPENDIA POMOSTOWE
   
  Wspólne przedsięwzięcie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i firm, skierowane do uzdolnionych absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach nauki: na II roku studiów (konkurs „Prymus”), stypendia korporacyjne na III i IV roku, stypendia w ramach inicjatywy „Studiuj za Granicą” oraz stypendia doktoranckie. ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
  ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
  e-mail: fep@fep.lodz.pl

  Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl

  Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
  ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 825 70 22
  e-mail: biuro@dobrasiec.org
  www.dobrasiec.org

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nowa edycja Stypendiów Pomostowych
  Nowa edycja Stypendiów Pomostowych
  Trwają przygotowania do XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych – rekrutacja on-line ruszy ...
  UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
   
  Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i minigrantów na cykliczne działania związane z rozwojem wolontariatu.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
  ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
  tel. (22) 396-55-16
  e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Seniorzy dla społeczności
  Seniorzy dla społeczności
  Ruszyła piąta edycja projektu „UTW dla społeczności”, realizowanego w ramach programu „Uniwersytety ...
  WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
  System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji oraz kwartalnik “Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma Kursodrom.pl), a także wspiera działania informacyjne i rzecznicze służące skutecznemu pozyskiwaniu ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
  ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
  Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
  e-mail: klon@klon.org.pl
  Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
  www.eu.ngo.pl

  „FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
  tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
  e-mail: fimango@frso.pl

  „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
  ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
  tel. (22) 550-28-10
  e-mail: faoo@faoo.pl
  www.kursodrom.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Nowa odsłona portalu ngo.pl
  Przejrzysty wygląd, intuicyjna nawigacja, atrakcyjne formy przedstawiania treści oraz nowoczesna ...
  DZIAŁAJ LOKALNIE
   
  Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców małych miejscowości oraz pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych. Podejmowane działania oparte są na współdziałaniu, odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności i angażują rozmaitych partnerów. W rezultacie przyczyniają się do budowaniu kapitału społecznego i poprawy jakości życia. ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
  e-mail: arfp@filantropia.org.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Fundusz Wsparcia Instytucjonalnego dla Ośrodków Działaj Lokalnie
  Fundusz Wsparcia Instytucjonalnego dla Ośrodków Działaj Lokalnie
  W ramach programu „Działaj Lokalnie” zostało uruchomione wsparcie instytucjonalne dla Ośrodków ...
  SEKTOR 3.0
   
  Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: informacyjnego – realizowanego za pośrednictwem strony internetowej i bloga; promocyjnego – w ramach którego organizowane są cyklicznie Festiwale „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – szkoleń i konsultacji prowadzonych przez Mobilnych Doradców ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20
  Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
  tel. 530-69-11-99

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Nagroda „Sektor 3.0” dla Virtual Dream
  Nagroda „Sektor 3.0” dla Virtual Dream
  40 tys. zł otrzymał Piotr Łój, założyciel fundacji Virtual Dream – zwycięzca w tegorocznej ...
  LIDERZY PAFW
   
  Celem programu jest rozwój umiejętności i kwalifikacji osób podejmujących działania na rzecz swoich społeczności. Program, realizowany z wykorzystaniem metody tutoringu, jest skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW. Liderzy biorą udział w cyklu warsztatów oraz otrzymują wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów programu, mająca na celu dalsze doskonalenie kompetencji liderskich, umożliwia im uzyskanie dotacji na zwiększanie ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Szkoła Liderów
  ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
  tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
  fax (22) 556-82-51
  e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Przewiew. 12 historii otwartych
  Przewiew. 12 historii otwartych
  11 marca ukazał się zbiór reportaży „Przewiew. 12 historii otwartych” – książka o ludziach, ...
  PRO PUBLICO BONO
   
  Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była fundatorem nagród konkursowych. Obecnie w ramach programu Fundacja wspiera Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet, a także organizowany corocznie w Warszawie Kongres Obywatelski.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)
  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

  Wydarzenia
   
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
  10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto ...
  PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
   
  W ramach programu, który do kwietnia 2015 roku realizowany był w partnerstwie PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wsparcie otrzymało blisko 4 tys. bibliotek publicznych z gmin do 20 tys. mieszkańców. Stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami dostępu do informacji, kultury i edukacji, animującymi zarazem aktywność obywatelską. Dotychczasowe efekty programu umacniane są obecnie poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i użytkowników bibliotek, promowanie edukacji nieformalnej ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
  tel.: (22) 123 90 20

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  „Różni. Równi. Ważni” – jubileuszowy Kongres Bibliotek
  „Różni. Równi. Ważni” – jubileuszowy Kongres Bibliotek
  26 i 27 listopada 2019 r., w Fabryce Sztuki w Łodzi, bibliotekarki i bibliotekarze z całej ...
  LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
   
  Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa i włączają w nie inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media. Realizują one partnerskie projekty odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
  tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  Tutoring dla Grup Inicjatywnych rozpoczęty
  Tutoring dla Grup Inicjatywnych rozpoczęty
  4 czerwca odbyło się wirtualne spotkanie otwierające proces tutoringu w ramach VII edycji programu ...
  STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
   
  Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach oraz stażom mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji oraz integracji z Unią Europejską.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
  tel. 504-103-904

  Wydarzenia
   
  Zakończenie jubileuszowego roku Programu Kirklanda
  Zakończenie jubileuszowego roku Programu Kirklanda
  W dniach 22-25 czerwca, w pięciu miastach Polski, odbyły się uroczystości zakończenia roku ...
  PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
   
  Program wspierający inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej oraz rozwijanie współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów i rozwoju współpracy z zagranicznymi partnerami.
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
  e-mail: rita@fed.org.pl

  Wydarzenia
   
  „Ambasadorzy Przemian w Regionie” spotkali się w Łodzi
  „Ambasadorzy Przemian w Regionie” spotkali się w Łodzi
  25 i 26 maja 2018 r. w Łodzi odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych współpracujących ...
  STUDY TOURS TO POLAND (STP)
   
  Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, przede wszystkim liderom studenckim z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii, a także profesjonalistom z krajów regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów lokalnych, nawiązują też osobiste ...
  REALIZATOR PROGRAMU:

  Fundacja Liderzy Przemian
  Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
  02-304 Warszawa
  e-mail: stp@studytours.pl

  Multimedia
   
  Wydarzenia
   
  WEASA 2020 online – podsumowanie
  WEASA 2020 online – podsumowanie
  W dniach 3-10 lipca 2020 r. odbyła się 8. edycja Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej ...
  Galeria
   
   
  Spotkania z udziałem Członków Rady Dyrektorów Fundacji
   
  <
  >

  • Joseph C. Bell, Anna Fornalczyk, Zbigniew Brzeziński, John P. BirkelundNicholas A. Rey, Aleksander Koj, Michał Boni, Marek Belka oraz Frederick M. Bohen
   Spotkanie w Warszawie

   maj 2007

   Rada Dyrektorów PAFW spotkała się w Warszawie z Realizatorami Programów Fundacji.

   Nicholas A. Rey, John P. Birkelund, Prof. Zbigniew BrzezińskiNorman E. Haslun III, C. Douglas Ades, Robert G. Faris, Frederick M. Bohen, Jerzy Koźmiński
   Spotkanie we Wrocławiu

   maj 2008

   Rada Dyrektorów PAFW spotkała się we Wrocławiu z Realizatorami Programów o charakterze międzynarodowym.

   Prof. Zbigniew Brzeziński, John P. Birkelund, Joseph C. Bell, Christopher Hill, Ambasador USA Lee Feinstein, Jerzy KoźmińskiProf. Anna Fornalczyk, Carla Skodinski, Frederick M. Bohen, Joseph C. BellJerzy Koźmiński, John P. BirkelundProf. Anna Fornalczyk, Carla Skodinski, Zbigiew Brzeziński, Ambasador Lee Feinstein, Joseph C. Bell, Andrew NagorskiProf. Zbigniew Brzeziński, Radosław Jasiński, Grzegorz Jędrys, Ambasador Lee Feinstein Prof. Zbigniew Brzeziński, Jerzy Koźmiński, Ambasador Lee Feinstein, Michael FieldmanDr Alfred Bieć, Prof. Krzysztof PawłowskiProf. Anna Fornalczyk, David Niemiec, Ambasador Lee Feinstein, Joseph C. Bell, Andrew NagorskiProf. Zbigniew Brzeziński, John P. Birkelund, Ambasador Lee Feinstein, Grzegorz Jędrys, Geoffrey Hoguet, Jerzy KoźmińskiProf. Zbigniew Brzeziński, Ambasador Lee FeinsteinRada Dyrektorów PAFW, maj 2012
   Nowa siedziba Fundacji

   maj 2012

   Pierwsze posiedzenie Rady Dyrektorów w nowej siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

   Joseph C. Bell, Frederick M. Bohen, Norman E. Haslun IIICarla Skodinski, Ruth Bell, Joseph C. BellKrystyna Nagorski, David Niemiec, Melania Niemiec, Andrew NagorskiSpotkanie w gminnej bibliotece publicznej w Kaskach
   Spotkanie w bibliotece w Kaskach

   czerwiec 2013

   Rada Dyrektorów PAFW spotkała się z uczestnikami Programu Rozwoju Bibliotek w gminnej bibliotece publicznej w Kaskach (woj. mazowieckie).

   Joseph C. Bell i uczestniczki konkursu "Seniorzy w Akcji"Maryla Majchrzak i Andrew NagorskiAndrew Nagorski, Carla Skodinski, Melanie NiemiecMelanie Niemiec, Carla Skodinski, David Niemiec, Katarzyna ManiszewskaAndrew Nagorski z seniorami
   Spotkanie z uczestnikami konkursu "Seniorzy w Akcji"

   czerwiec 2014

   Rada Dyrektorów PAFW spotkała się z uczestnikami projektów konkursu "Seniorzy w Akcji".

   Paweł Walecki, Grzegorz Jędrys, Andrew Nagorski, Łukasz SzczepańczykSpotkanie w Stoczku ŁukowskimJoanna Lempart-Winnicka, Andrew Nagorski, ks. Andrzej TuszyńskiGrzegorz Jędrys, Andrew Nagorski, ks. Andrzej Tuszyński, Ewa KamińskaAndrew Nagorski, Daniel PrędkopowiczSpotkanie w Grodzisku MazowieckimSpotkanie w Grodzisku MazowieckimSpotkanie w Bibliotece Publicznej w Grodzisku MazowieckimAndrew Nagorski, Dorota Olejnik
   Andrew Nagorski w Grodzisku Mazowieckim, Radomiu i Stoczku Łukowskim

   grudzień 2014

   Spotkanie z uczestnikami programów "Lokalne Partnerstwa PAFW", PROJEKTOR - wolontariat studencki" i "Równać Szanse".

  • Dorota Lenarczyk, Teresa Knyzio, Andrew NagorskiSpotkanie z uczestnikami programu "Działaj Lokalnie"Spotkanie z uczestnikami programu "Działaj Lokalnie"Andrzej Zaręba, Andrew NagorskiAndrew Nagorski i Grzegorz Jędrys z członkami Stowarszyszenia W.A.R.K.A.Andrew Nagorski i Joanna Lempart-Winnicka z członkami Stowarzyszenia W.A.R.K.A.Andrew Nagorski i Joanna Lempart-Winnicka z członkami Stowarzyszenia W.A.R.K.A.Iwona Stefaniak, Teresa Knyzio, Andrew NagorskiDorota Lenarczyk, Teresa Knyzio, Andrew Nagorski, Iwona Stefaniak, Joanna Lempart-Winnicka, Grzegorz Jędrys
   Andrew Nagorski w Warce i Bończy

   marzec 2016

   Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW odwiedził uczestników programów "Działaj Lokalnie" z Warki i Bończy (woj. mazowieckie).

   Andrew Nagorski z z uczestnikami spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"Andrew Nagorski z z uczestnikami spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"Uczestnicy spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"Uczestnicy spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"Uczestnicy spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"Andrew Nagorski z uczestnikami spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"Renata Koźlicka-Glińska i Justyna Janiszewska z uczestnikami spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"Mirosław Skórka i Justyna Janiszewska z uczestnikami spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"Uczestnicy spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"
   Andrew Nagorski gościem spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"

   czerwiec 2016

   Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych realizujących projekty w ramach programu „Przemiany w Regionie” (RITA).

   Andrew Nagorski z z uczestnikami pierwszego roku Szkoły Edukacji PAFW i UWProf. Jolanta Zujecka-Zając i Andrew NagorskiAndrew Nagorski z z uczestnikami pierwszego roku Szkoły Edukacji PAFW i UWAndrew Nagorski z z uczestnikami pierwszego roku Szkoły Edukacji PAFW i UWAndrew Nagorski z z uczestnikami pierwszego roku Szkoły Edukacji PAFW i UW
   Andrew Nagorski w Szkole Edukacji PAFW i UW

   listopad 2016

   Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW spotkał się z uczestnikami pierwszego roku Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.

   
  • Joseph C. Bell, Anna Fornalczyk, Zbigniew Brzeziński, John P. BirkelundNicholas A. Rey, Aleksander Koj, Michał Boni, Marek Belka oraz Frederick M. Bohen
   Spotkanie w Warszawie

   maj 2007

   Rada Dyrektorów PAFW spotkała się w Warszawie z Realizatorami Programów Fundacji.

  • Nicholas A. Rey, John P. Birkelund, Prof. Zbigniew BrzezińskiNorman E. Haslun III, C. Douglas Ades, Robert G. Faris, Frederick M. Bohen, Jerzy Koźmiński
   Spotkanie we Wrocławiu

   maj 2008

   Rada Dyrektorów PAFW spotkała się we Wrocławiu z Realizatorami Programów o charakterze międzynarodowym.

  • Prof. Zbigniew Brzeziński, John P. Birkelund, Joseph C. Bell, Christopher Hill, Ambasador USA Lee Feinstein, Jerzy KoźmińskiProf. Anna Fornalczyk, Carla Skodinski, Frederick M. Bohen, Joseph C. BellJerzy Koźmiński, John P. BirkelundProf. Anna Fornalczyk, Carla Skodinski, Zbigiew Brzeziński, Ambasador Lee Feinstein, Joseph C. Bell, Andrew NagorskiProf. Zbigniew Brzeziński, Radosław Jasiński, Grzegorz Jędrys, Ambasador Lee Feinstein Prof. Zbigniew Brzeziński, Jerzy Koźmiński, Ambasador Lee Feinstein, Michael FieldmanDr Alfred Bieć, Prof. Krzysztof PawłowskiProf. Anna Fornalczyk, David Niemiec, Ambasador Lee Feinstein, Joseph C. Bell, Andrew NagorskiProf. Zbigniew Brzeziński, John P. Birkelund, Ambasador Lee Feinstein, Grzegorz Jędrys, Geoffrey Hoguet, Jerzy KoźmińskiProf. Zbigniew Brzeziński, Ambasador Lee FeinsteinRada Dyrektorów PAFW, maj 2012
   Nowa siedziba Fundacji

   maj 2012

   Pierwsze posiedzenie Rady Dyrektorów w nowej siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  • Joseph C. Bell, Frederick M. Bohen, Norman E. Haslun IIICarla Skodinski, Ruth Bell, Joseph C. BellKrystyna Nagorski, David Niemiec, Melania Niemiec, Andrew NagorskiSpotkanie w gminnej bibliotece publicznej w Kaskach
   Spotkanie w bibliotece w Kaskach

   czerwiec 2013

   Rada Dyrektorów PAFW spotkała się z uczestnikami Programu Rozwoju Bibliotek w gminnej bibliotece publicznej w Kaskach (woj. mazowieckie).

  • Joseph C. Bell i uczestniczki konkursu "Seniorzy w Akcji"Maryla Majchrzak i Andrew NagorskiAndrew Nagorski, Carla Skodinski, Melanie NiemiecMelanie Niemiec, Carla Skodinski, David Niemiec, Katarzyna ManiszewskaAndrew Nagorski z seniorami
   Spotkanie z uczestnikami konkursu "Seniorzy w Akcji"

   czerwiec 2014

   Rada Dyrektorów PAFW spotkała się z uczestnikami projektów konkursu "Seniorzy w Akcji".

  • Paweł Walecki, Grzegorz Jędrys, Andrew Nagorski, Łukasz SzczepańczykSpotkanie w Stoczku ŁukowskimJoanna Lempart-Winnicka, Andrew Nagorski, ks. Andrzej TuszyńskiGrzegorz Jędrys, Andrew Nagorski, ks. Andrzej Tuszyński, Ewa KamińskaAndrew Nagorski, Daniel PrędkopowiczSpotkanie w Grodzisku MazowieckimSpotkanie w Grodzisku MazowieckimSpotkanie w Bibliotece Publicznej w Grodzisku MazowieckimAndrew Nagorski, Dorota Olejnik
   Andrew Nagorski w Grodzisku Mazowieckim, Radomiu i Stoczku Łukowskim

   grudzień 2014

   Spotkanie z uczestnikami programów "Lokalne Partnerstwa PAFW", PROJEKTOR - wolontariat studencki" i "Równać Szanse".

  • Dorota Lenarczyk, Teresa Knyzio, Andrew NagorskiSpotkanie z uczestnikami programu "Działaj Lokalnie"Spotkanie z uczestnikami programu "Działaj Lokalnie"Andrzej Zaręba, Andrew NagorskiAndrew Nagorski i Grzegorz Jędrys z członkami Stowarszyszenia W.A.R.K.A.Andrew Nagorski i Joanna Lempart-Winnicka z członkami Stowarzyszenia W.A.R.K.A.Andrew Nagorski i Joanna Lempart-Winnicka z członkami Stowarzyszenia W.A.R.K.A.Iwona Stefaniak, Teresa Knyzio, Andrew NagorskiDorota Lenarczyk, Teresa Knyzio, Andrew Nagorski, Iwona Stefaniak, Joanna Lempart-Winnicka, Grzegorz Jędrys
   Andrew Nagorski w Warce i Bończy

   marzec 2016

   Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW odwiedził uczestników programów "Działaj Lokalnie" z Warki i Bończy (woj. mazowieckie).

  • Andrew Nagorski z z uczestnikami spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"Andrew Nagorski z z uczestnikami spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"Uczestnicy spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"Uczestnicy spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"Uczestnicy spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"Andrew Nagorski z uczestnikami spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"Renata Koźlicka-Glińska i Justyna Janiszewska z uczestnikami spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"Mirosław Skórka i Justyna Janiszewska z uczestnikami spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"Uczestnicy spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"
   Andrew Nagorski gościem spotkania "Ambasadorzy Przemian w Regionie"

   czerwiec 2016

   Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych realizujących projekty w ramach programu „Przemiany w Regionie” (RITA).

  • Andrew Nagorski z z uczestnikami pierwszego roku Szkoły Edukacji PAFW i UWProf. Jolanta Zujecka-Zając i Andrew NagorskiAndrew Nagorski z z uczestnikami pierwszego roku Szkoły Edukacji PAFW i UWAndrew Nagorski z z uczestnikami pierwszego roku Szkoły Edukacji PAFW i UWAndrew Nagorski z z uczestnikami pierwszego roku Szkoły Edukacji PAFW i UW
   Andrew Nagorski w Szkole Edukacji PAFW i UW

   listopad 2016

   Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW spotkał się z uczestnikami pierwszego roku Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.

  <
  >

   
  Tematycznie
   
  Rada Dyrektorów
  Spotkania z udziałem Członków Rady Dyrektorów Fundacji
  >
  Historia PAFW
  Początki Fundacji
  >
  Jubileusz 5-lecia Fundacji
  >
  Jubileusz 10-lecia Fundacji
  >
  Otwarcie nowej siedziby PAFW
  >
  Jubileusz 15-lecia PAFW
  >
  Wydarzenia w programach
  Liderzy PAFW
  >
  English Teaching
  >
  PROJEKTOR - wolontariat studencki
  >
  Działaj Lokalnie
  >
  Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda
  >
  Newsletter
  NEWSLETTER
  Zapisz się
  >
  • Strona główna
  • O Fundacji
  • Galeria
  • Jak działamy
  • Kalendarz wsparcia
  • Kontakt
  • Ochrona danych osobowych
  • Kalendarz wsparcia
  • Galeria
  • Kontakt
  projekt i wykonanie ⓒ 2020
  igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
  do góry stony