Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości

Założycielem i fundatorem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności był Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony w 1990 roku, w celu wspierania gospodarki rynkowej w Polsce.

 

W lipcu 1989 roku Prezydent George H. W. Bush, przemawiając w polskim Sejmie, zapowiedział aktywne włączenie się USA w budowę gospodarki rynkowej w Polsce, między innymi poprzez utworzenie Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości.

 

W maju 1990 roku Fundusz rozpoczął działalność. Przewodniczącym Rady Dyrektorów został John P. Birkelund, a Prezesem Funduszu – Robert G. Faris.

 

Inwestując w ponad 50 przedsięwzięć, Fundusz utworzył i rozwinął wiele firm oraz innych instytucji, które dzisiaj odgrywają ważną rolę w polskiej gospodarce. Zainicjowane przez Fundusz programy kredytowe dla małych i średnich firm objęły prawie 100 tysięcy przedsiębiorców. Dzięki Funduszowi utworzono 5 banków, w tym pierwszą instytucję finansową w Polsce oferującą kredyty hipoteczne.

 

W 1992 roku z inicjatywy Funduszu powstała grupa Enterprise Investors, która od tamtej pory zarządzała jego inwestycjami. Obecnie EI jest wiodącą w regionie instytucją zarządzającą funduszami typu private equity.

 

W roku 1999 Prezydent Aleksander Kwaśniewski przyznał Funduszowi Przedsiębiorczości Specjalną Nagrodę Gospodarczą „Za szczególny wkład w rozwój polskiej gospodarki”.

 

Początkowy kapitał Funduszu, w kwocie 240 mln USD, w wyniku rozważnej, ale i ofensywnej działalności inwestycyjnej został powiększony o ponad 50 procent.

 

W roku 2001 połowa pierwotnego grantu, czyli 120 mln USD, została zwrócona Rządowi USA; stało się tak po raz pierwszy w historii amerykańskiej pomocy zagranicznej. Wcześniej, za zgodą Kongresu USA i w porozumieniu z Rządem RP, rozpoczęło się stopniowe przekazywanie pozostałych środków do ustanowionej przez Fundusz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.