Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

została utworzona z podwójną intencją - umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

więcej »

Profesor Zbigniew Brzeziński 1928-2017
Profesor Zbigniew Brzeziński 1928-2017

Z głębokim smutkiem żegnamy Profesora Zbigniewa Brzezińskiego, wielkiego Polaka i Amerykanina, wybitnego stratega, ogromnie zasłużonego dla wolności i bezpieczeństwa Polski, skutecznie zaangażowanego w przemiany ustrojowe w całej Europie Środkowej i Wschodniej, niezwykłego Człowieka, naszego Przyjaciela. Bardzo mocno związanego z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności od początku jej istnienia.

Koniec pierwszego roku w SE PAFW i UW
Koniec pierwszego roku w SE PAFW i UW

Zakończył się pierwszy rok akademicki w Szkole Edukacji PAFW i UW. Studenci przez rok uczyli się, jak być jeszcze lepszymi nauczycielami i wychowawcami, poznawali różne metody pracy dydaktycznej. 22 czerwca odebrali dyplomy, a każdy z nich opowiedział o jednym, ważnym dla siebie zagadnieniu edukacyjnym.

Zdobądź stypendium pomostowe na studia!
Zdobądź stypendium pomostowe na studia!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka kilkaset stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Wnioski można składać od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r.

VII Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą
VII Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą

3 czerwca 2017 roku w Warszawie odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą. W roku szkolnym 2016/17 w akcji „Szkoła z Klasą” uczestniczyły 203 szkoły z całej Polski. 120 uczniów i nauczycieli z całej Polski przyjechało do Warszawy, aby podczas Festiwalu dokonań podsumowania swojej pracy w 15. edycji „Szkoły z Klasą”.

Trzecie seminarium Pracowni Dobra Wspólnego
Trzecie seminarium Pracowni Dobra Wspólnego

W dniach 30 i 31 maja ponad 30 absolwentów programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, będących członkami Pracowni Dobra Wspólnego spotkało się na seminarium w Warszawie. Hasłem przewodnim seminarium były idee i rozwiązania służące działaniom na rzecz dobra wspólnego.