Prezes Fundacji
JERZY KOŹMIŃSKI

 

Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce
GRZEGORZ JĘDRYS 

 

 

Dyrektorzy Programowi:
RADOSŁAW JASIŃSKI
RENATA KOŹLICKA-GLIŃSKA

JOANNA LEMPART-WINNICKA

MARIANNA HAJDUKIEWICZ

 

Kierownicy Programowi:
MIROSŁAW CZYŻEWSKI
AGNIESZKA MAZUR

KATARZYNA ŚWIĄTKIEWICZ

Dyrektor Finansowy i Sekretarz Rady Dyrektorów
NORMAN E. HASLUN III

 

Starszy Konsultant
C. DOUGLAS ADES

 

 

 

 

Główna Księgowa
AGNIESZKA KWIATKOWSKA

 

Kontroler Finansowy Programów
MIRA OSIECKA

 

Specjalista ds. Public Relations
PRZEMYSŁAW ZAROŃ

 

Koordynator Programowy
KALINA GRZESZUK-ZAJĄCZKOWSKA

 

Księgowa
GRAŻYNA SKRZYPIEC

 

 

Asystenci / Administracja:
JOANNA RECHNIO
JUSTYNA FLORCZAK

KAROLINA JOCZ

TOMASZ WOJCIECHOWSKI