Menu
  • Polski
  • English
  •  
    • Fundacja
    • Programy
    • Galeria
    • Kontakt
    ENGLISH TEACHING
     
    Program, skierowany do szkół, nauczycieli i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. W ramach programu organizowane są coroczne ogólnopolskie spotkania nauczycieli języka angielskiego. Najaktywniejsi nauczyciele, będący „Ambasadorami Programu”, mają możliwość realizacji autorskich projektów; zajmują się też promocją programu i sieciowaniem ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
    ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
    tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
    e-mail: et@nida.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Zapraszamy do udziału w English Teaching Activities
    Zapraszamy do udziału w English Teaching Activities
    ETAs to szansa na sfinansowanie ciekawych zajęć z języka ...
    RÓWNAĆ SZANSE
     
    System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
    ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
    tel./fax (22) 826-10-16
    e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl

    Wydarzenia
     
    Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2018”
    Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2018”
    Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start ...
    SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
     
    Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców zagranicznych, promujący współpracę w radach pedagogicznych, samoocenę, poprawę metod nauczania i oceniania. Szkoły wypracowują dopasowane do swoich realiów rozwiązania organizacyjne, monitorują efekty podejmowanych działań, dzielą się najlepszymi praktykami. W ramach programu prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół oraz interaktywne kursy internetowe dla nauczycieli. Szczególny nacisk jest położony ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Centrum Edukacji Obywatelskiej
    ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
    tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
    e-mail: ceo@ceo.org.pl

    Wydarzenia
     
    VII Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą
    VII Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą
    3 czerwca 2017 roku w Warszawie odbył się VII Ogólnopolski ...
    SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW
     
    Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim program ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Obecnie z jego oferty, w postaci rocznych stacjonarnych studiów podyplomowych, łączących ściśle teorię z praktyką, mogą skorzystać absolwenci studiów magisterskich na kierunku: filologia polska i matematyka. Innowacyjny program studiów został opracowany we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Dobrej Edukacji
    ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa
    tel. (22) 55 43 790, (22) 55 43 789
    e-mail: kontakt@szkolaedukacji.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Nowy rok akademicki w Szkole Edukacji PAFW i UW
    Nowy rok akademicki w Szkole Edukacji PAFW i UW
    21 sierpnia 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja ...
    PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI
     
    Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz aktywności młodzieży akademickiej na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach, w czasie wolnym od nauki, projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
    ul. Marii Curie Skłodowskiej 3/2.32
    20-029 Lublin
    e-mail: biuro@projektor.org.pl
    tel: (81) 534 78 93
    Infolinia: 800 444 131

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    „PROJEKTOR – wolontariat studencki” z nowym realizatorem programu
    „PROJEKTOR – wolontariat studencki” z nowym realizatorem programu
    Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) będzie ...
    STYPENDIA POMOSTOWE
     
    Wspólne przedsięwzięcie różnych organizacji i firm, skierowane do uzdolnionych absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach nauki: na II roku studiów (konkurs „Prymus”), stypendia korporacyjne na III i IV roku, stypendia w ramach inicjatywy „Studiuj za Granicą” oraz stypendia doktoranckie. Oferta programu obejmuje także ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
    ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
    tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
    e-mail: fep@fep.lodz.pl

    Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl
    Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
    ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 825 70 22
    e-mail: biuro@dobrasiec.org
    www.dobrasiec.org

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Stypendia Pomostowe mają 15 lat
    Stypendia Pomostowe mają 15 lat
    Ponad 15 500 stypendystów i ponad 21 000 stypendiów ...
    UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)
     
    Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i mini grantów na cykliczne działania związane z wolontariatem.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
    ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
    tel. (22) 396-55-16
    e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Seniorzy dla społeczności
    Seniorzy dla społeczności
    Ruszyła piąta edycja projektu „UTW dla społeczności”, ...
    WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
     
    System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji, stronę "Obywatel i Prawo", oraz wydawany przez Instytut Spraw Publicznych kwartalnik “Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma kursodrom.pl), wspiera ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
    ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
    Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
    e-mail: klon@klon.org.pl
    Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
    www.eu.ngo.pl

    „FIMANGO”:Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
    ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
    tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
    e-mail: fimango@frso.pl

    „Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
    ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
    tel. (22) 550-28-10
    e-mail: faoo@faoo.pl
    www.kursodrom.pl

    ścieżka "Obywatel i Prawo": Instytut Spraw Publicznych
    ul. Szpitalna 5/22, 00-031 Warszawa
    tel. (22) 556-42-60, fax (22) 556-42-62
    e-mail: isp@isp.org.pl
    www.obywateliprawo.isp.org.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Ruszyła czwarta edycja „PROMENGO”
    Ruszyła czwarta edycja „PROMENGO”
    2 lutego 2017 r., wykładem prof. Andrzeja Bliklego, ...
    DZIAŁAJ LOKALNIE
     
    Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców małych miejscowości, pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych, budowaniu kapitału społecznego, a w rezultacie poprawie jakości życia. Kolejne ODL wyłaniane są w drodze konkursu. W ramach programu Fundacja wspiera również konkurs „Dobroczyńca Roku”, promujący społeczne zaangażowanie firm w rozwój lokalnych ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
    ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
    e-mail: arfp@filantropia.org.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Ruszył nabór na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie
    Ruszył nabór na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie
    Wkrótce Sieć ODL powiększy się o nowe Afiliowane Ośrodki ...
    SEKTOR 3.0
     
    Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: edukacyjnego – realizowanego za pośrednictwem portalu internetowego; promocyjnego – w ramach którego organizowana jest cyklicznie konferencja „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – poprzez szkolenia i konsultacje prowadzone przez tzw. Mobilnych ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
    ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa
    Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
    tel. 530-69-11-99

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Fundusz Innowacji „Sektora 3.0
    Fundusz Innowacji „Sektora 3.0
    Masz pomysł na nowe narzędzia online wpisujące się ...
    LIDERZY PAFW
     
    Celem programu jest rozwój umiejętności i kwalifikacji osób podejmujących działania na rzecz swoich społeczności, głównie poprzez wykorzystanie metody tutoringu. Program jest skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW. Liderzy biorą udział w cyklu warsztatów, które dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów programu, mająca na celu dalsze doskonalenie kompetencji liderskich, umożliwia im uzyskanie dotacji na zwiększanie efektywności ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Szkoła Liderów
    ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
    tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54
    fax (22) 556-82-51
    e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    10 lat z International Visitor Leadership Program
    10 lat z International Visitor Leadership Program
    18 września 2017 r. Liderzy PAFW uczestniczący w wizytach ...
    KONKURS "PRO PUBLICO BONO"
     
    Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską nagradza najbardziej wartościowe i interesujące działania organizacji pozarządowych, co służy ich wsparciu i promocji. PAFW jest fundatorem nagród w Konkursie. W ramach programu Fundacja wspiera także Konkurs im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji lokalnych gazet.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” (2000-2014)
    Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

    Wydarzenia
     
    „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
    „Gazeta Jarocińska” laureatem Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego
    10 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się ...
    PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
     
    Głównym celem programu, który do kwietnia 2015 roku był realizowany w ramach partnerstwa PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, jest wspieranie bibliotek publicznych w gminach wiejskich, wiejsko--miejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, w przekształcaniu się w nowoczesne, wielofunkcyjne centra dostępu do informacji, kultury i edukacji, animujące zarazem aktywność obywatelską. Dzięki wsparciu, jakie otrzymało blisko 4 tysiące placówek bibliotecznych, mieszkańcy wsi i małych miast mają szansę ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
    ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
    tel.: (22) 123 90 20

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    „Biblioteka Twórców” hasłem VIII Kongresu Bibliotek
    „Biblioteka Twórców” hasłem VIII Kongresu Bibliotek
    W dniach  23-24 listopada w Fabryce Sztuki w Łodzi ...
    LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
     
    Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa włączając inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media w realizację partnerskich projektów odpowiadających na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
    ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
    tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    „Lokalne Partnerstwa PAFW” uczestnikiem XII Kongresu Obywatelskiego
    „Lokalne Partnerstwa PAFW” uczestnikiem XII Kongresu Obywatelskiego
    „Partnerska i Wspólna Polska” – pod tym hasłem 28 października ...
    STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
     
    Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach i praktycznym stażom mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji i drogi do członkostwa w Unii Europejskiej.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Liderzy Przemian
    Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
    02-304 Warszawa
    Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka
    tel. 504-103-904

    Wydarzenia
     
    Stypendia  im. Lane’a Kirklanda na rok akademicki 2018/19
    Stypendia im. Lane’a Kirklanda na rok akademicki 2018/19
    Oferta stypendiów skierowana jest do obywateli Armenii, ...
    PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)
     
    Program wspierający inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej oraz rozwijanie współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów i rozwoju współpracy z zagranicznymi partnerami.
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Edukacja dla Demokracji
    ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
    fax (22) 635-40-06, e-mail: rita@fed.org.pl

    Wydarzenia
     
    „Ambasadorzy Przemian w Regionie” spotkali się po raz trzynasty
    „Ambasadorzy Przemian w Regionie” spotkali się po raz trzynasty
    Blisko 60 przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych ...
    STUDY TOURS TO POLAND (STP)
     
    Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, przede wszystkim liderom studenckim z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii oraz profesjonalistom z tych i innych krajów regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów lokalnych, nawiązują ...
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Liderzy Przemian
    Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
    02-304 Warszawa
    e-mail: stp@studytours.pl

    Multimedia
     
    Wydarzenia
     
    Madeleine Albright gościem czwartej edycji WEASA
    Madeleine Albright gościem czwartej edycji WEASA
    W dniach 4-15 lipca 2016 r. miała miejsce czwarta edycja ...
     
    Fundusz Innowacji „Sektora 3.0
     
    SEKTOR 3.0
    Fundusz Innowacji „Sektora 3.0
    Podziel się:
    FacebookTwitterGoogle +Mail
    Wydarzenia powiązane
    Festiwal Sektor 3.0 „Shape Your Future” - jak technologie mogą zmieniać organizacje
    Festiwal Sektor 3.0 „Shape Your ...
    #Sektor2016 – numerem jeden na Twitterze
    #Sektor2016 – numerem jeden na ...
    #MoreDigital – organizacje pozarządowe numerem jeden na Twitterze
    #MoreDigital – organizacje pozarządowe ...
    „Innovate now!”  - trzeci sektor stawia na ICT
    „Innovate now!” – trzeci ...
    SEKTOR 3.0
    Fundusz Innowacji „Sektora 3.0

    Fundusz „Sektora 3.0” to program wspierający tworzenie nowych narzędzi online dopasowanych do potrzeb organizacji non profit, który oferuje dwa rodzaje wsparcia dla pomysłodawców.

    Pierwsze w postaci tzw. inkubacji, czyli profesjonalnego doradztwa, szkoleń i mentoringu ułatwiającego dopracowanie pomysłu i stworzenie spójnej koncepcji. W trakcie pięciu weekendowych zjazdów pomysłodawcy mogą skorzystać z pomocy ekspertów posiadających doświadczenie w tworzeniu i rozwoju produktów online.

    Na drugim etapie wybrani pomysłodawcy mogą pozyskać finansowanie w wysokości do 50 tys. zł umożliwiające wdrożenie koncepcji w życie. O tym kto je uzyska, zadecyduje Komisja w skład której wejdą m. in. przedstawiciele Intela, Deloitte Digital oraz DELab Uniwersytetu Warszawskiego.

     Jakich pomysłów szukamy?

    W tym roku szukamy nowych narzędzi online mających na celu m. in. usprawnienie codziennej pracy i zwiększenie efektywności w trzecim sektorze. Szczególną rolę w tym zakresie mogą odegrać rozwiązania, które wpiszą się w nurt ekonomii współdzielenia. Ekonomia współdzielenia to zjawisko ekonomiczne, polegające na wspólnym korzystaniu z różnego rodzaju zasobów (m. in. sprzętu czy przestrzeń), poprzez udostępnienie ich innym, w momencie gdy nie są one wykorzystywane przez ich właścicieli.

    Sharing economy to nie tylko ekonomia dzielenia się z innymi ludźmi produktami, usługami czy własnością, to także styl życia, myślenia i wartościowania. Dobrobyt nie musi być definiowany posiadaniem rzeczy, ale również dostępem do nich” – mówi dr Natalia Juchniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

    Dobrym przykładem sharing economy (ekonomii współdzielenia) jest system rowerów miejskich. Z 4600 rowerów miejskich w Warszawie korzysta ponad 500 tys. użytkowników. Dzięki tak przemyślanej koncepcji, może korzystać z nich więcej osób, jednocześnie nie ponosząc kosztu ich zakupu.

    Przebieg konkursu

    Po zakończeniu rekrutacji, w listopadzie rozpocznie się inkubacja. Na cyklicznych warsztatach organizowanych w weekendy i trwających do połowy stycznia uczestnicy dowiedzą się jak:

    • wykonać badanie potrzeb odbiorców/klientów;
    • stworzyć prototyp i makietę podstawowej wersji produktu;
    • zbudować plan produkcji i budżetowania;
    • opracować model utrzymania i rozwoju narzędzia;
    • przygotować strategię marketingową;

    Terminy spotkań warsztatowych to: 25 listopada, 2 grudnia, 9 grudnia, 16 grudnia, 13 stycznia i finał 19 stycznia. Inkubacja odbędzie się w Warszawie na terenie Campusu Google.

    Przestrzeń dla start-up’ów na warszawskiej Pradze będzie stanowić inspirację dla potencjalnych beneficjentów Funduszu „Sektora 3.0” oraz stworzy okazję do networkingu z już działającymi tam instytucjami. Inkubacja nie jest obowiązkowa, jednak zostanie nagrodzona dodatkowymi punktami podczas oceny przez Komisję Ekspertów.

    Wybór projektów, które otrzymają dofinansowanie zostanie dokonany podczas Finału 19 stycznia 2018 r. Wydarzenie będzie miało formę inwestorskiego pitchu. To upowszechniona forma przekonywania inwestorów w środowisku startupowym, która polega na konkretnym i obrazowo ilustrującym krótkim wystąpieniu, w trakcie którego uczestnik musi przekonać komisję, że to jego pomysł jest najlepszy.

    Zgłoszenia

    Organizacje, mające pomysł na nowe, innowacyjne narzędzie, mogą aplikować samodzielnie lub w zespołach, w których uczestniczyć będą przedstawiciele firm oraz niezależni specjaliści z branży technologicznej. W skład zespołu powinno wchodzić od 2 do 5 osób, przy czym przynajmniej jedna osoba (która jednocześnie będzie pełnić rolę koordynatora projektu) musi reprezentować organizację pozarządową.

    Zgłoszenia do Funduszu można wysyłać za pośrednictwem specjalnego formularza znajdującego się na stronie sektor3-0.pl/fundusz. Nabór potrwa do 15 listopada do godziny 12:00.

    Następnie wnioski zostaną przeanalizowane przez komisję, która nagrodzi najlepsze projekty możliwością wzięcia udziału w procesie Inkubacji. Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z organizatorem, dostępny na stronie internetowej Funduszu.

    Partnerzy i nagroda

    Partnerami tegorocznego Funduszu są Intel, Google Campus Warsaw i Gerere. Dodatkowo zespoły projektowe otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony społeczności Ladies that UX oraz Koduj dla Polski

    Łączna pula nagród w konkursie to 100 tys. zł a maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 50 tys. zł.

    Fundusz jest elementem programu „Sektor 3.0”, przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

    Filip Żyro
    REALIZATOR PROGRAMU:

    Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
    ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa
    Osoba kontaktowa: Dawid Szarański
    tel. 530-69-11-99

    Podziel się:
    FacebookTwitterGoogle +Mail
    Tagi / kategorie
    • fundusz innowacji
    • nowe technologie
    • organizacje pozarządowe
    • rozwój społeczności lokalnych
    • sektor 3.0
     
    • Strona główna
    • O Fundacji
    • Galeria
    • Jak działamy
    • Kalendarz wsparcia
    • Kontakt
    • Kalendarz wsparcia
    • Galeria
    • Kontakt
    Przedstawicielstwo PAFW w Polsce
    ul. Królowej Marysieńki 48
    02-954 Warszawa
    tel.: (+48) 22 550 28 00
    faks: (+48) 22 550 28 01
    projekt i wykonanie ⓒ 2018
    igrekkwadrat - integrator systemów teleinformatycznych
    do góry stony