„Młodzieżowe Laboratorium Nauki” w Przedstawicielstwie PAFW
„Młodzieżowe Laboratorium Nauki” w Przedstawicielstwie PAFW

1 lipca w Przedstawicielstwie w Polsce PAFW gościła trzydziestoosobowa grupa młodzieży gimnazjalnej z gminy Błażowa, uczestnicząca w projekcie „Młodzieżowe Laboratorium Nauki” realizowanym przez Fundację „Generator Inspiracji” w ramach programu PAFW „Równać Szanse” oraz wolontariusze z programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.

 

Celem projektu, w którym bierze udział 30 osobowa grupa młodzieży, jest zwiększenie szans pozwalających na lepszy start w dorosłe życie, czyli: nabycie umiejętności pracy w grupie i zasad liderstwa oraz poszerzenie wiedzy i zainteresowań na temat nauk ścisłych. „Młodzieżowe Laboratorium Nauki” tworzą zespoły zadaniowe, w ramach których uczniowie przygotowują doświadczenia naukowe z robotyki, chemii, fizyki i biologii.

 

 

W imieniu PAFW gości przywitał Radosław Jasiński, Dyrektor Programowy, koordynujący m.in. programy „Równać Szanse” i „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, który przedstawił działalność Fundacji oraz podziękował młodzieży i studentom-wolontariuszom za zaangażowanie w projekty edukacyjne. „Dziękuję, że z takim zapałem inwestujecie coś, co macie najcenniejszego – swój czas. Jesteśmy bardzo ciekawi efektów Waszych prac” – powiedział Radosław Jasiński.

 

 

Młodzież z Błażowej pokazała kilkuminutową prezentację podczas której opowiedziała, jakie działania są realizowane w projekcie „Młodzieżowe Laboratorium Nauki”. Uczniowie biorą udział w szkoleniach, dzięki którym nabywają umiejętności społeczne takie, jak: autoprezentacja, praca w grupie i wystąpienia publiczne. „Brakowało nam miejsca, gdzie moglibyśmy spędzać wolny czas. Łączy nas fascynacja naukami ścisłymi. Dlatego postanowiliśmy złożyć wniosek do programu „Równać Szanse” – dzięki temu powstał nasz drugi dom - „Młodzieżowe Laboratorium Nauki” – powiedziała jedna z uczestniczek projektu podczas prezentacji.

 

Następnie przedstawiciele wszystkich zespołów zadaniowych pokazali kilka ciekawych doświadczeń naukowych, m.in. na przykładzie prostego modelu, zbudowanego z ogólnie dostępnych materiałów, dowiedzieliśmy się, jak funkcjonuje płuco...

 

 

w jaki sposób można wydobyć dźwięk z naczyń napełnionych wodą...

 

 

a także jak działają inteligentne roboty zbudowane z klocków „Lego”.

 

 

Inspiracją do powstania „Laboratorium” były pokazy naukowe, jakie podczas zajęć pozalekcyjnych w Błażowej zaprezentowali studenci-wolontariusze z programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. Okazją do weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności są pikniki naukowe organizowane przez uczestników projektu przede wszystkim dla dzieci i młodzieży (m.in. „Noc Młodych Odkrywców”, „RoboShow” w ramach konferencji „Sektor 3.0”). Wyjazd do krakowskiego Ogrodu Doświadczeń i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie miały na celu zainspirowanie młodzieży poprzez pokazanie ciekawych doświadczeń, metod ich prezentacji i późniejszej próby własnej realizacji. Dzięki szkoleniom medialnym, w ramach projektu powstają multimedia w postaci krótkich spotów edukacyjnych, które zamieszczone będą na stronie: https://www.facebook.com/MlodziezoweLaboratoriumNauki.

 

Realizatorem projektu jest Fundacja „Generator Inspiracji”: www.fgi.org.pl.

 

Przemysław Zaroń

Zdjęcia: PAFW