Forum Klubów Młodego Odkrywcy
Forum Klubów Młodego Odkrywcy

„W 2002 roku w ramach programu „Równać Szanse” Fundacja wsparła projekt, który miał na celu odpowiedź na kilka istotnych dylematów polskiej edukacji – jak zainteresować uczniów naukami ścisłymi, jak sprawić, by uczniowie byli aktywni, jak kształtować w nich istotne kompetencje i jak edukować nauczycieli by stosowali nowoczesne metody w swojej pracy” – mówił Radosław Jasiński, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, podczas inauguracji Forum Klubów Młodego Odkrywcy, które odbyło się w dniach 11-12 października w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

Celem Klubów Młodego Odkrywcy jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Działalność Klubów umożliwia uczenie się przez eksperymentowanie i prowadzenie samodzielnych doświadczeń. Sieć KMO, która liczy obecnie ponad 150 oficjalnie zarejestrowanych klubów, stwarza możliwości zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Nauczyciele uzyskują dostęp do bazy scenariuszy lekcji rozbudzających ciekawość, zainteresowania i naukowe pasje młodych ludzi, a uczniowie dyskutują, odkrywają świat na podstawie własnych doświadczeń, nawiązują kontakty z uczestnikami innych klubów i wspólnie realizują projekty badawcze.

 

 

W spotkaniu w CNK udział wzięło blisko stu opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy z całej Polski, a także z Gruzji i Białorusi (społeczność KMO zaczyna powstawać także zagranicą). Podczas licznych warsztatów mieli okazję wymieniać się doświadczeniami, inspirować do działania, planować wspólne projekty, rozwijać zdolności animatorskie i podnosić swoje kompetencje. Wysłuchali również wykładu eksperta w dziedzinie edukacji dzieci i młodzieży – dra Oveda Kedemema, Dyrektora Projektów Edukacyjnych z Instytutu Weizmanna w Izraelu pt. „Touching souls: using science as children’s empowering tool”. Wzięli też udział w praktycznych zajęciach laboratoryjnych oraz serii ponad dwudziestu eksperymentów inspirowanych eksponatami dostępnymi w CNK, które w uproszczonej wersji będą mogli wykonać w swoich klubach.

 

***

 

Projekt „Klubów Młodego Odkrywcy” powstał w 2002 roku z inicjatywy Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego i był przez wiele lat wspierany w ramach programu PAFW „Równać Szanse” realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W 2009 roku przedsięwzięcie zostało przekazane Centrum Nauki Kopernik, którego misją jest wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się oraz inspirowanie dialogu społecznego na temat nauki. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności pozostaje partnerem inicjatywy. W maju 2012 roku Centrum Nauki Kopernik i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności podpisały porozumienie o partnerstwie i współpracy na rzecz rozwoju KMO.

 

Joanna Lempart-Winnicka
Zdjęcia: KMO

 

www.kmo.org.pl