„RITA” - jesienna edycja konkursu grantowego
„RITA” - jesienna edycja konkursu grantowego

Program „Przemiany w Regionie” (RITA) jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Jego celem jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

 

Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Dofinansowanie mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół i może ono dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z ww. krajów.

 

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

 

Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 zł. Minimalny wkład własny: 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).

 

Wnioski w edycji jesiennej konkursu można składać do 16 października, do godz. 16.00. Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator (nie wymagamy wersji papierowych). Szczegóły dotyczące warunków ubiegania się o dotacje znajdują się regulaminie konkursu - na stronie programu www.programRITA.org

 
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad udziału w konkursie grantowym, które odbędą się:
• 4 października w godz. 14-16 w Warszawie, ul. Nowolipie 9/11 (siedziba Fundacji Edukacja dla Demokracji);
• 6 października w godz. 14-16 w Krakowie, ul. Ignacego Krasickiego 18, I piętro.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w wybranym spotkaniu najpóźniej dzień przed jego terminem na adres rita@fed.org.pl (liczba miejsc ograniczona).
 

Ewa Sobiesak, Fundacja Edukacja dla Demokracji