Ruszył nabór na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie
Ruszył nabór na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie

Wkrótce Sieć ODL powiększy się o nowe Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie. Od połowy lipca organizacje, które chcą dołączyć do programu „Działaj Lokalnie” i są gotowe do uruchomienia lokalnego konkursu grantowego ze środków własnych lub pozyskanych lokalnie w oparciu o standardy wypracowane w programie, mogą nadsyłać wnioski aplikacyjne.

 

Celem programu „Działaj Lokalnie” jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na wsiach i w małych miastach poprzez wspieranie projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego. Partnerami programu są Ośrodki Działaj Lokalnie, które prowadzą lokalne programy grantowe i organizują coroczne konkursy na dofinansowywanie inicjatyw obywatelskich, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby społeczności w miejscowościach do ok. 20 tysięcy mieszkańców.

 

Organizacje, które zdecydują się aplikować do programu powinny spełniać określone w regulaminie standardy; m in powinny mieć siedzibę w miejscowości do ok. 50 tysięcy mieszkańców, a głównym celem ich działalności powinien być szeroko rozumiany rozwój lokalnego otoczenia. Z udziałem w programie wiąże się szereg korzyści zarówno dla organizacji, która staje się ODL (m. in. możliwość korzystania z oferty szkoleń i warsztatów oraz wsparcie merytoryczne), jak i dla jej partnerów (w szczególności samorządów, lokalnego biznesu oraz innych organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje). Ważnym zadaniem Ośrodków Działaj Lokalnie jest zapewnienie stabilności finansowej programu, dlatego niezbędną kompetencją organizacji starającej się o status ODL jest umiejętność pozyskiwania środków. Szczegółowe informacje na temat wymagań konkursowych dostępne są w regulaminie.

 

Nabór ma charakter ciągły. Planowane jest wyłonienie od 2 do 4 organizacji, które jako Afiliowane ODL dołączą do Sieci. Systematycznie, spośród nadesłanych zgłoszeń, wyłaniane będą organizacje, które jako Afiliowane ODL, na początku roku 2018, przejdą cykl szkoleń poświęconych prowadzeniu lokalnych konkursów grantowych w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Począwszy od 2018 roku będą corocznie realizowały lokalne konkursy grantowe „Działaj Lokalnie” wspólnie z obecnymi członkami Sieci ODL.

 

„Działaj Lokalnie” jest największym programem grantowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jego realizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. „Działaj Lokalnie” to już ponad 8600 zrealizowanych projektów, których łączna wartość wyniosła blisko 72 mln zł. Aktualnie Sieć ODL liczy 66 organizacji które swoim zasięgiem obejmują 579 gmin.

 

Więcej informacji: www.dzialajlokalnie.pl

 

Kalina Grzeszuk-Zajączkowska