„English Teaching” z nagrodą European Language Label
„English Teaching” z nagrodą European Language Label

Program “English Teaching” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Nidzicką Fundację Rozwoju “Nida”, został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem European Language Label – europejskim certyfikatem jakości w edukacji językowej.

 

Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia oraz promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce przyznawany jest od 2001 roku.

 

Konkurs służy rozwijaniu komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych. Jego celem jest motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce, podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych, uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu interkulturowego oraz promowanie wielo- i różnojęzyczności.

 

Najważniejszym kryterium oceny projektów językowych jest ich innowacyjność pod kątem znalezienia środków niedostępnych w dotychczasowej praktyce nauczyciela języka obcego, służących do lepszego rozwijania komunikacyjnych kompetencji językowych albo umożliwiających pełną realizację potrzeb i uzupełnienie braków kompetencyjnych uczniów.

 

W szesnastej edycji konkursu ELL nagrodzone zostały najciekawsze i najbardziej innowacyjne projekty w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych. W tym roku do rywalizacji zgłosiło się aż 46 projektów. Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem prof. Hanny Komorowskiej, wyróżniła cztery z nich, w tym jeden w kategorii specjalnej z okazji 30-lecia programu Erasmus+.

 

Laureatami XVI edycji ELL zostały trzy instytucje:

 

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” za realizację programu „English Teaching”;

 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z Jeleniej Góry za projekt: Warsztaty językowe w Niemczech;

 

• II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.św.Królowej Jadwigi z Siedlec za projekt: Fit for work in Europe;
 

W kategorii specjalnej laureatem XVI edycji ELL została Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie za projekt English Learning Friends (ELF).

 

Wręczenie nagród odbędzie się 25 września podczas gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

 

Konkurs European Language Label prowadzony jest w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Laureaci otrzymują certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz Ministra Edukacji Narodowej. Więcej o inicjatywie: www.ell.org.pl

 

Celem realizowanego od 2000 roku programu "English Teaching" jest wsparcie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania i uczenia się języka angielskiego w małych miastach i na wsiach, a także jego promocja wśród uczniów, ich rodziców oraz całych społeczności lokalnych. Jednocześnie program przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach. Na ofertę programu składają się m.in. szkolenia metodyczne, możliwość uczestniczenia w konkursie małych grantów oraz szkolenia i doradztwo indywidualne.

 

Strona programu „English Teaching”: www.englishteaching.org.pl
 

Jarosław Kilon, Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
Zdjęcie: Fundację Rozwoju Systemu Edukacji