Jubileuszowy „English Teaching Market”
Jubileuszowy „English Teaching Market”

Organizowane od piętnastu lat spotkania edukacyjne „English Teaching Market” są dla nauczycieli ze szkół wiejskich i z małych miast rokrocznie okazją do rozwoju umiejętności dydaktycznych, podnoszenia kompetencji z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego oraz integracji.

 

Tegoroczne, jubileuszowe spotkanie, z udziałem ponad 500 uczestników, otworzyli Barbara i Krzysztof Margol z Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” oraz Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wykład inauguracyjny wygłosiła Prof. dr hab. Hanna Komorowska.

 

Ambasador Jerzy Koźmiński w swoim wystąpieniu wskazał, że kluczowym czynnikiem, który zadecydował o tak sukcesie programu „English Teaching” jest aktywne zaangażowanie nauczycieli, którzy uczestnicząc w nim, jednocześnie go współtworzą.

 

 

Z kolei Krzysztof Margol, Prezes Fundacji „NIDA” (realizującej program) podkreślił, że współpraca z tak wielką liczba wspaniałych nauczycieli z ponad 600 miejscowości, jest wyróżnieniem i zaszczytem: „Odwiedziliśmy niemal wszystkie te miejscowości, poznaliśmy ludzi, którym bardzo chce się chcieć uczyć, walczyć o dzieci, ich sukcesy, o motywację i wsparcie rodziców”, powiedział Krzysztof Margol.

 

 

Profesor Komorowska-Janowska podkreśliła rolę nauczycieli języka angielskiego, którzy nie tylko przekazują wiedzę dotyczącą języka i motywują do jego nauki, ale przybliżają także uczniom inne kultury i style życia, a w konsekwencji pomagają im lepiej rozumieć otaczający świat.

 

Podczas inauguracji w szczególny sposób uhonorowane zostały osoby i instytucje, którzy od blisko siedemnastu lat współtworzą kształt programu, w tym Członkowie Grupy Doradczej oraz instytucje i wydawnictwa współpracujące z „English Teaching”.

 

 

Atrakcją jubileuszowego wieczoru był spektakl teatralny w języku angielskim, w wykonaniu uczennic i uczniów, którzy wspólnie z Tamarą Ryzner, Ambasadorką Programu English Teaching, realizują projekt językowy w gimnazjum w Birczy (woj. podkarpackie).

 

 

Intensywny, trzydniowy cykl warsztatów i szkoleń stanowił dla nauczycieli doskonałą okazję do poszerzenia swojej wiedzy, nabycia nowych umiejętności, ale przede wszystkim – jak zgodnie podkreślali uczestnicy – stanowił dobrą inspirację i okazję do nawiązania nowych kontaktów. Uczestnicy mogli dowiedzieć się między innymi jak wykorzystać technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu, nauczać wymowy, wykorzystać elementy gry i zabawy w lekcje języka angielskiego, a także jak pozyskać środki na realizację wydarzeń związanych ze wspieraniem nauki angielskiego. Tradycyjnie, podczas otwartych prezentacji, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z projektami edukacyjnymi realizowanymi przez anglistów w ramach programu „ET”.

 

 

W przerwach, nauczyciele angielskiego chętnie odwiedzali stoiska wystawców i Partnerów spotkania, gdzie mieli możliwość zapoznania się z materiałami edukacyjnymi oraz działalnością organizacji pozarządowych i programów pomocowych, w ramach których szkoły mogą ubiegać się o dodatkowe środki na inicjatywy edukacyjne.
 

Na kolejną konferencję English Teaching Market zapraszamy już za rok.

 

We wszystkich dotychczasowych ogólnopolskich spotkaniach nauczycieli języka angielskiego „English Teaching Market” udział wzięło ponad 7700 osób. Orgnizatorem wydarzenia jest Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w ramach programu „English Teaching” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Głównym celem tego programu jest wspieranie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania i uczenia się języka angielskiego w małych miastach i na wsiach, a także jego promocja wśród uczniów, ich rodziców oraz całych społeczności lokalnych. Jednocześnie program przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach. Na ofertę programu składają się m.in. szkolenia metodyczne, możliwość uczestniczenia w konkursie małych grantów oraz szkolenia i doradztwo indywidualne.

 

www.englishteaching.org.pl

 

Tekst i zdjęcia: Jarosław Kilon, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA