Tegoroczni Kirklandyści odebrali dyplomy
Tegoroczni Kirklandyści odebrali dyplomy

26 czerwca 2017 r. w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego UW odbyło się uroczyste zakończenie XVII edycji Programu Kirklanda.

 

Dyplomy odebrało 43 stypendystów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji i Azerbejdżanu, którzy w roku akademickim 2016/17 na pięciu polskich uczelniach realizowali indywidualne programy edukacyjne z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa, nauk społecznych i politycznych.

 

Absolwentom programu towarzyszyli koordynatorzy regionalni programu z Krakowa, Lublina, Poznania, Warszawy i Wrocławia, opiekunowie naukowi i inni przedstawiciele uczelni, animatorzy społeczno-kulturalni, przedstawiciele placówek dyplomatycznych: Ambasador Armenii – Edgar Ghazaryan, Zastepca Ambasadora Ukrainy – Minister Vasyl Zvarych, Radca Ambasady Gruzji – Nato Topchishvili oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących z programem Kirklanda.

 

 

Agata Wierzbowska-Miazga, Prezes Fundacji Liderzy Przemian, powitała gości w imieniu organizatorów, a także przybliżyła XVII edycję programu, w której wzięło udział 26 osób z Ukrainy, 6 z Białorusi, 3 z Gruzji, 3 z Mołdawii, 2 z Armenii, 2 z Rosji i 1 z Azerbejdżanu. Stypendyści reprezentowali następujące dziedziny: prawo, ekonomię i zarządzanie, zarządzanie w kulturze, zarządzanie w ekologii, zarządzanie w służbie zdrowia, zarządzanie w turystyce, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne i polityczne, dziennikarstwo, administrację publiczna i administrację biznesu. Prezes Wierzbowska-Miazga wyraziła przekonanie, że udział w programie przyczynił się do rozwoju zawodowego i osobistego stypendystów, a wiedza i doświadczenie, które zdobyli w Polsce wykorzystają w pracy na rzecz swoich krajów. Zachęcała również, aby absolwenci pozostali w kontakcie z programem, którego ważną częścią jest oferta dla alumnów.

 

 

Gość specjalny uroczystości – Prof. Adam Daniel Rotfeld – wygłosił wykład "Porządek międzynarodowy. Poszukiwanie nowych reguł", w którym przybliżył temat ładu między państwami w kontekście ewolucji tego pojęcia i jego dzisiejszego postrzegania. W swojej wypowiedzi Prof. Rotfeld podkreślił istotną, jego zdaniem, rolę naukowców i myślicieli w kształtowaniu reguł oraz zmian w polityce międzynarodowej a także zachęcał stypendystów, jako młodych ludzi o szerokich horyzontach, do włączenia się w kształtowanie polityki swoich państw.

 

Następnie z rąk Prof. Rotfelda, Prezes Agaty Wierzbowskiej-Miazgi oraz Grzegorza Jędrysa, Dyrektora Przedstawicielstwa PAFW w Polsce tegoroczni stypendyści odebrali dyplomy, dołączając tym samym do grona 700 absolwentów Programu Kirklanda.

 

 

Uroczystość zakończyła wspólna pamiątkowa fotografia wykonana przed historycznym gmachem Biblioteki UW.


Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda realizowany jest od 2000 roku i ma na celu przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej oraz integracji europejskiej przedstawicielom krajów Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu Południowego w czasie dwusemestralnych studiów uzupełniających na wybranych polskich uczelniach. W ramach indywidualnych programów edukacyjnych stypendyści studiują między innymi wybrane aspekty ekonomii i zarządzania, administracji publicznej i biznesu, prawa, nauk społecznych i politycznych, dziennikarstwa, zarządzania NGO, czy zarządzania w kulturze. W latach 2000-2016 Program ukończyło 699 osób z Ukrainy (373 absolwentów), Białorusi (137), Gruzji (46), Rosji (43), Armenii (25), Mołdawii (19), Kazachstanu (18), Litwy (12), Słowacji (10), Kirgistanu (8) i Azerbejdżanu (7).

 

www.kirkland.edu.pl

 

Tekst: Katarzyna Świątkiewicz

Zdjęcia: Fundacja Liderzy Przemian