Koniec pierwszego roku w SE PAFW i UW
Koniec pierwszego roku w SE PAFW i UW

Zakończył się pierwszy rok akademicki w Szkole Edukacji PAFW i UW. Studenci przez rok uczyli się, jak być jeszcze lepszymi nauczycielami i wychowawcami, poznawali różne metody pracy dydaktycznej. 22 czerwca odebrali dyplomy, a każdy z nich opowiedział o jednym, ważnym dla siebie zagadnieniu edukacyjnym.

 

Szkoła Edukacji to przedsięwzięcie dwóch instytucji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

„Dziękuję wszystkim, którzy przez rok intensywnie pracowali, aby skonfrontować teorię nauczania z praktyką szkolną. Życzę absolwentom, żeby tę energię, którą dziś zaprezentowali mieli jak najdłużej” – mówiła podczas uroczystości prof. Jolanta Choińska-Mika, Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, pierwsza dyrektor Szkoły Edukacji. „Szkoła nie zawsze jest tak radosnym miejscem, jak podczas praktyk. Chciałabym, żebyście otwierali drzwi do uczniowskich emocji, żebyście wchodząc do nowej szkoły naprawdę zmieniali oblicze edukacji” – dodała.

 

 

„Zastanawialiśmy się, co jeszcze można zrobić, aby wyrównać szanse edukacyjne w Polsce. Doszliśmy do tego wniosku, że bez poszerzenia dotychczasowych działań o coś nowego, to się nie uda. Postanowiliśmy stworzyć nowoczesną instytucję, nastawioną na nauczycieli, którzy rozpoczną pracę w szkole ze świeżymi pomysłami i będą mogli od środka promieniować na innych. Mam w szczególności na myśli tysiące dzieci, które będą miały szanse z Państwem pracować” – powiedział Grzegorz Jędrys, Dyrektor Przedstawicielstwa PAFW w Polsce. „Szkoła Edukacji to przedsięwzięcie wymagające znaczących nakładów. Państwa prezentacje potwierdziły, że była to znakomita inwestycja w polskie nauczanie” – podkreślił Dyrektor Przedstawicielstwa PAFW w Polsce.

 

 

20 minut i jeden temat
Każdy ze studentów miał 20 minut, żeby opowiedzieć o jednej istotnej rzeczy, którą wybrał z całego roku nauki w SE. „Ze zbioru tych doświadczeń, opowieści w różnej formie, które których byliśmy świadkami, złożyła się informacja o tym, co działo się w Szkole Edukacji przez ostatnie 10 miesięcy” – mówi dr Grażyna Czetwertyńska. Daniel Brzeszcz mówił o tym, jak wiedzę akademicką przekładać na praktykę szkolną, Marta Tkacz o tym, że każda lekcja może być inną historią edukacyjną, Aleksandra Węcławska przekonywała, że możliwa jest szkoła bez ocen, a Justyna Borek radziła, żeby nauczyciele nie traktowali podręcznika jak Biblię, tylko jako inspirację.

 

Współpraca nauczycieli
Ewa Kordzińska i Aleksandra Prońko wystąpiły wspólnie, tak samo jak podczas praktyk, prowadziły razem lekcje, żeby opowiedzieć o współpracy nauczycieli. „Metaforą, której użyłyśmy, był klucz wędrujących ptaków. Ptaki lecące za innymi zużywają mniej energii niż w przypadku lotu samodzielnego. Ta oszczędność nie dotyczy oczywiście osobnika będącego na czele. Z tego powodu ptaki lecące w kluczu zmieniają się na swoich pozycjach, dzięki czemu wszystkie osobniki zyskują na wspólnym locie. Tak samo jest w przypadku nauczycieli” – wyjaśniała Aleksandra Prońko. „Polska szkoła charakteryzuje się ‘zasadą zamkniętych drzwi’. Musimy je otworzyć, żeby współpracować, a nie rywalizować” – podsumowała Ewa Kordzińska.

 

 

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to innowacyjny program studiów podyplomowych dla przyszłych nauczycieli języka polskiego i matematyki powstały dzięki współpracy PAFW, UW, Fundacji Dobrej Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz przy merytorycznym wsparciu ze strony Kolegium Nauczycielskiego Uniwersytetu Columbia (Teachers College Columbia University). To pierwszy tego typu program w Polsce - roczne dzienne studia podyplomowe, łączące ściśle teorię z praktyką.

 

Więcej informacji: www.szkolaedukacji.pl

 

Źródło: Szkoła Edukacji PAFW i UW