„UTW dla społeczności” – zgłoszenia do piątej edycji
„UTW dla społeczności” – zgłoszenia do piątej edycji

Trwa nabór do kolejnej edycji projektu „UTW dla społeczności” realizowanego w ramach konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”. Do udziału zapraszamy UTW, które chcą uruchomić lub rozwijać działania na rzecz lokalnej społeczności poprzez stworzenie w swoich strukturach grup wolontariatu i działań społecznych.

 

W czasie rocznej współpracy pokażemy, jak można wykorzystać potencjał słuchaczek i słuchaczy UTW, pomożemy zdobyć nową wiedzę, doświadczenia oraz kompetencje niezbędne, aby aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia. Projekt „UTW dla społeczności” realizowany będzie w okresie od października 2017 roku do grudnia 2018 roku. Dziesięciu UTW, które zaprosimy do współpracy, zaoferujemy wsparcie w uruchomieniu w ich strukturach grup wolontariatu i działań społecznych lub rozwinięciu działalności istniejącej grupy.

 

Wsparcie to obejmuje:
• pomoc w promocji idei wolontariatu wśród słuchaczek i słuchaczy UTW;
• zestaw materiałów informacyjno-promocyjnych oraz metodycznych poświęconych wolontariatowi, dostosowanych do specyfiki UTW;
• trzy spotkania warsztatowe (w listopadzie 2017 r. oraz lutym i maju 2018 r. – każde trwające ok. 3 dni) dla zespołów inicjatywnych z ramienia każdego UTW;
• wsparcie trenera z sieci Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” dla tworzących się grup wolontariatu;
• mikrogrant w wysokości 1800 zł na pierwsze działania grupy wolontariatu;
• promocję w mediach działań podejmowanych przez wolontariuszy z UTW;
• stałe wsparcie każdej grupy ze strony Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”;
• włączenie w ogólnopolską sieć UTW rozwijających wolontariat, poprzez stronę internetową www.utw.seniorzywakcji.pl.

 

Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2017 roku. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie projektu: http://utw.seniorzywakcji.pl/rusza-rekrutacja-do-v-edycji-utw-dla-spolczenosci/

 

Projekt „UTW dla społeczności” realizowany jest w ramach programu PAFW „Uniwersytety Trzeciego Wieku” od 2013 roku, a jego celem jest wsparcie merytoryczne UTW, które chcą aktywnie działać na rzecz swoich społeczności lokalnych, zwłaszcza w oparciu o wolontariat. W każdej edycji bierze udział 10 UTW. Więcej informacji o sieci 40 UTW, które brały udział w dotychczasowych edycjach dostępnych jest na stronie http://utw.seniorzywakcji.pl/siec-grup-wolontariatu-utw/

 

Katarzyna Świątkiewicz