Wyłoniono 50 finalistów tegorocznej Olimpiady Przedsiębiorczości
Wyłoniono 50 finalistów tegorocznej Olimpiady Przedsiębiorczości

Po całodniowych rozgrywkach etapu okręgowego poznaliśmy listę 50 młodych ekonomistów, którzy 6 kwietnia br. walczyć będą w finale o indeksy publicznych uczelni ekonomicznych oraz nagrody rzeczowe. Najlepszych wyłoniono z ponad 1000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do eliminacji okręgowych.

 

Na zawodach 2 marca br. zawodników gościły publiczne uczelnie ekonomiczne – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz uniwersytety ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. W pierwszej kolejności uczniowie zmierzyli się z testem sprawdzającym wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania oraz wymagającym świetnej orientacji w bieżących wydarzeniach świata gospodarki i biznesu, a także znajomości zagadnień z hasła tegorocznej edycji Olimpiady – Przywództwo w biznesie. W drugim etapie w każdym z okręgów 50 najlepszych zawodników przystąpiło do prac grupowych – rozwiązywali oni zestaw studiów przypadku. Zwieńczeniem rozgrywek były zespołowe prezentacje wybranych case studies przed Komisją. Do finału zakwalifikowano po 10 osób z każdego okręgu.

 

 

„Próg punktowy w okręgu SGH był tradycyjnie bardzo wysoki – aby przejść do drugiego etapu zawodów należało zdobyć aż 41,5 pkt. z testu, przy minimalnej liczbie punktów możliwych do zdobycia wynoszącej minus 37,5 i maksymalnej plus 75 punktów. Oznacza to, że uczniowie byli znakomicie przygotowani” – mówi Bartosz Majewski z Komisji Okręgowej Olimpiady w SGH w Warszawie. – Drugi etap zawodów, rozwiązanie studiów przypadku, również wymagało od zawodników szerokiej wiedzy, mimo że tegoroczny temat – Przywództwo w biznesie – był pozornie prosty”.

 

Już na etapie okręgowym zawodnicy i szkoły otrzymali pierwsze nagrody. Wszyscy uczestnicy etapu okręgowego są uprawnieni do udziału w kursie e-learningowym nt. rozwijania działalności biznesowej oraz otrzymali publikacje od Wydawnictwa Difin. Natomiast szkoły tych zawodników otrzymają roczne licencje na system antyplagiatowy Antyściąga.pl. Jednej z nich – Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie – przypadła ponadto nagroda specjalna Olimpiady – tablica interaktywna do prowadzenia zajęć multimedialnych, ufundowana przez firmę Plagiat.pl.

 

Z testem eliminacji szkolnych oraz innymi informacjami na temat projektu zapoznać się można na stronie: www.olimpiada.edu.pl.

 

***

 

Organizatorem Olimpiady Przedsiębiorczości jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, zaś współorganizatorami – uczelnie ekonomiczne: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Zaangażowane w program uczelnie przewidziały dla finalistów i laureatów zawodów znaczne ułatwienia w procesie kwalifikacyjnym na studia. Laureaci otrzymają również cenne nagrody rzeczowe. Natomiast wszyscy uczestnicy etapu okręgowego będą uprawnieni do udziału w kursie e-learningowym nt. rozwijania działalności biznesowej, otrzymają publikacje od Wydawnictwa Difin oraz zaproszenie na egzamin na Certyfikat YoungMBA. Uhonorowani zostaną także nauczyciele i szkoły. Opiekunom laureatów – w podziękowaniu za ich zaangażowanie – przypadną cenne nagrody rzeczowe. Szkoły zwycięzców zostaną wyróżnione zestawami publikacji, przygotowującymi do kolejnej edycji zawodów. Ufundowana przez firmę Plagiat.pl nagroda specjalna Olimpiady – tablica interaktywna – została rozlosowana wśród szkół zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych, a wszystkie te szkoły otrzymały od Plagiat.pl 50% zniżkę na roczną licencję systemu antyplagiatowego „Antyściąga” i wdrożenie systemu. Ponadto 25 szkołom z małych miejscowości, które zgłosiły największą liczbę zawodników zostaną przekazane publikacje dotyczącą hasła przewodniego XII edycji zawodów. Wyniki Olimpiady uwzględniane są w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przygotowywanym wspólnie przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”.


Olimpiada Przedsiębiorczości finansowana jest ze środków Narodowego Banku Polskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Partnerów Strategicznych Olimpiady oraz z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt wspierają również m.in.: Wydawnictwo Difin, firma Plagiat.pl, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej oraz Studenckie Forum Business Centre Club. Patronami medialnymi są: „Głos Nauczycielski”, NBPortal oraz Perspektywy.pl.
 

Źródło: Biuro Olimpiady Przedsiębiorczości


www.olimpiada.edu.pl