"Działaj Lokalnie" na Ukrainie

Doświadczenia programu „Działaj Lokalnie” będą transferowane na grunt ukraiński. Trzy Ośrodki Działaj Lokalnie otrzymały środki na realizację partnerskich projektów z organizacjami ukraińskimi, które bazują na doświadczeniach programu PAFW.

 

Granty w wysokości 16 tys. zł otrzymały następujące Ośrodki Działaj Lokalnie:

 

Stowarzyszenie Czajnia na projekt: „Regranting w Wasylkowie” realizowany we współpracy z organizacją Alians Dobrych Spraw z Wasylkowa. Projekt poświęcony będzie przeniesieniu doświadczeń w organizowaniu konkursów grantowych służących aktywizowaniu lokalnych społeczności, a także przygotowaniu ukraińskiej organizacji do pełnienia roli analogicznej do tej, jaką pełnią Ośrodki Działaj Lokalnie.

 

Kraina Łęgów Odrzańskich na projekt: „Partnerstwo trójsektorowe fundamentem demokracji i rozwoju” realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Krajoznawców Jaworowszyzni „Gostynets” z Nowojaworowska. W ramach projektu wykorzystane zostanie wykorzystane 15-letnie doświadczenie Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich do opracowania strategii zawiązania trójsektorowej koalicji w powiecie Jaworów.

 

Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej na projekt: „Narzędzia badań kapitału społecznego dla Ukrainy” realizowany we współpracy z Fundacją Czerwonogród, w ramach którego w Czerwonogródzie przetestowane zostaną wybrane metody badania wpływu prowadzonych przez lokalne organizacje pozarządowe działań na rozwój kapitału społecznego.

 

Dotacje przyznane zostały w ramach projektu Global Challanges Local Solutions współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Przemiany w Regionie” (RITA). Projekt realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z ukraińską Fundacją Ednania. W oparciu o doświadczenia programu „Działaj Lokalnie” na grunt ukraiński będą transferowane takie elementy modelu jak rozwój lokalnej filantropii - prowadzenie lokalnych konkrusów grantowych i fundraisingu, organizacja wolontariatu czy budowanie partnerstw lokalnych. Długofalowym celem przedsięwzięcia jest rozpoczęcie procesu tworzenia na Ukrainie zalążka sieci organizacji pozarządowych wzorowanej na polskiej sieci Ośrodków Działaj Lokalnie.

 

Więcej informacji o projekcie Global Challanges Local Solutions można znaleźć na stronie: www.localsolutionsfund.org

 

Joanna Lempart-Winnicka