Ruszyła czwarta edycja „PROMENGO”
Ruszyła czwarta edycja „PROMENGO”

2 lutego 2017 r., wykładem prof. Andrzeja Bliklego, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO) zainaugurowała czwartą edycję programu szkoleniowego „Menedżerowie NGO” (PROMENGO).

 

Program „Menedżerowie NGO”, realizowany przez FAOO, w ramach szerszego przedsięwzięcia PAFW „Wspieramy Organizacje Pozarządowe”, to szkolenia adresowane do kadry menedżerskiej trzeciego sektora, prowadzone w formule blended-learningu, łączącej kursy stacjonarne oraz on-line z praktyką.

 

 

Do obecnej, czwartej edycji programu, który jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, zakwalifikowało się 51 uczestników. Są to zarówno osoby zarządzające ogólnopolskimi fundacjami i stowarzyszeniami, jak i liderzy lokalnych organizacji, działających na terenie gmin wiejskich czy w małych miastach.

 

 

Wykład prof. Andrzeja Blikle był z znacznej mierze poświęcony idei „turkusowej” samoorganizacji. Koncepcja, której nazwę zaczerpnięto z książki Frederica Laloux „Pracować inaczej”, oznacza specyficzny model organizowania pracy możliwy do wprowadzenia zarówno w firmach komercyjnych, jak i instytucjach non-profit. Polega on na rezygnacji z hierarchicznej struktury kierowniczej, systemów motywacyjnych oraz współzawodnictwa. „Firmy i organizacje stosujące ten model zarządzania mogą osiągnąć ponadprzeciętną skuteczność, także biznesową” – powiedział prof. Blikle.

 

Uczestnicy inauguracji mogli również skorzystać z oferty stacjonarnych szkoleń z marketingu, fundraisingu i planowania strategicznego.

 

 

Tematyka kolejnych zjazdów będzie poświęcona m.in. zarządzaniu finansami, zespołem i projektami, zagadnieniom prawnym, a także budowaniu umiejętności interpersonalnych. W programie przewidziane jest 280 godzin nauki, z czego połowa przeznaczona jest na szkolenia stacjonarne, a pozostały czas na samodzielną i grupową naukę on-line oraz wykonywanie zadań zaliczeniowych.

 

Nagranie wykładu prof. Bliklego na temat organizacji turkusowych będzie wkrótce dostępne na bezpłatnej platformie e-learingowej FAOO: www.kursodrom.pl.  

 

Andrzej Pietrucha, FAOO

Zdjęcia: Anna Liminowicz

 

www.faoo.pl