Trwa rekrutacja do 10. edycji konkursu „Seniorzy w akcji”
Trwa rekrutacja do 10. edycji konkursu „Seniorzy w akcji”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w Akcji” wspierającym działania społeczne i inicjatywy międzypokoleniowe prowadzone przez osoby starsze.

 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w Akcji” na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe.

 

Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i innych uczestników programu. Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów. Jest to również unikalna oferta dla osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

 

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – stwarza przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie i konsultacje trenerów z tzw. Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów.

 

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 12 000 zł. Ze środków konkursu przyznane zostanie ok. 33 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają seniorów w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych.

 

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

 

Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 28 marca 2017 roku. Formularz listu intencyjnego należy wypełnić on-line: www.formularz.seniorzywakcji.pl

 

Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
tel.: (22) 396 55 16 lub 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00,
e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

Więcej informacji: http://seniorzywakcji.pl/o-konkursie/

 

Katarzyna Świątkiewicz