Konkursy grantowe w „Działaj Lokalnie” rozpoczęte
Konkursy grantowe w „Działaj Lokalnie” rozpoczęte

W programie „Działaj Lokalnie”, za pośrednictwem sieci 67 Ośrodków Działaj Lokalnie (w tym 4 Afiliowanych ODL), w lokalnych konkursach grantowych dofinansowywane są projekty odpowiadające na potrzeby mieszkańców małych miast i wsi, które służą aktywizowaniu społeczności, pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia.

 

O dotacje w wysokości 6 tys. zł na półroczne projekty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy obywatelskie (w imieniu których wnioski składają organizacje i lokalne instytucje publiczne takie jak szkoły, domy kultury, biblioteki) działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

 

Aby złożyć wniosek w lokalnym konkursie grantowym należy:
- odwiedzić stronę www.działajlokalnie.pl;
- w zakładce „Zasięg Działaj Lokalnie” znaleźć Ośrodek Działaj Lokalnie, obejmujący swoimi działaniami gminę/gminy, w których miałby być realizowany projekt;
- skontaktować się z wybranym Ośrodkiem Działaj Lokalnie, który zarządza naborem wniosków na danym obszarze, udostępnia regulamin konkursu oraz ustala indywidualny harmonogram i wyznacza termin składania dokumentów, a także kontaktuje się z wnioskodawcami;
- złożyć wniosek online poprzez generator wniosków na stronie programu „Działaj Lokalnie”.

 

Sieć ODL obejmuje obecnie swoim zasięgiem ponad 600 gmin. W każdym województwie działają co najmniej dwa Ośrodki Działaj Lokalnie. Od uruchomienia programu w 2000 roku dofinasowanych zostało łącznie ponad 8500 projektów na kwotę ponad 35 mln złotych. Tematyka dofinansowanych inicjatyw dotyczyła m.in. wzmacniania współpracy wśród lokalnej społeczności, tworzenia nowych możliwości rozwoju osobistego i spędzania wolnego czasu, a także podnoszenia atrakcyjności regionu.

 

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu: www.dzialajlokalnie.pl