„Równać Szanse 2017” – Ogólnopolski Konkurs Grantowy
„Równać Szanse 2017” – Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach programu "Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

 

Celem konkursu jest wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów, które rozwijają u młodzieży:
- umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;
- umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, poprzez udział w opracowaniu celów i harmonogramu projektu oraz badaniu jego efektów, a także poprzez naukę praktycznych umiejętności przydatnych w osiąganiu celów życiowych.
- umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
- przekonanie o własnych możliwościach, poprzez publiczne prezentowanie własnych działań i ich efektów, udział młodych ludzi w rozpowszechnianiu informacji o projekcie oraz stwarzanie (za pośrednictwem projektu) możliwości odniesienia osobistego sukcesu.

 

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 tys. zł na projekty trwające 15 miesięcy mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z terenów wiejskich i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Konkurs składa się z dwóch etapów: diagnozę środowiska lokalnego oraz przygotowania planów 15-miesięcznych działań.

 

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków, więcej informacji na stronie: http://rownacszanse.pl/i325. Termin składania wniosków w pierwszym etapie upływa 14 marca 2017 roku o godz. 12:00.

 

Więcej informacji udziela Realizator Programu: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, tel. (22) 826-10-16 lub rownacszanse@pcyf.org.pl.

Więcej informacji o programie: www.rownacszanse.pl