Pierwsze warsztaty 4. edycji „UTW dla społeczności”
Pierwsze warsztaty 4. edycji „UTW dla społeczności”

Ruszyła czwarta edycja projektu „UTW dla społeczności” realizowanego w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku”. Dziesięć Uniwersytetów Trzeciego Wieku będzie przez najbliższe kilkanaście miesięcy tworzyć i rozwijać w swoich strukturach grupy wolontariatu i działań społecznych.

 

W dniach 28-30 listopada w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołów z Uniwersytetów Trzeciego Wieku biorących udział w rozpoczynającej się właśnie czwartej edycji projektu „UTW dla społeczności”. Uniwersytety z Bydgoszczy, Chrzanowa, Jędrzejowa, Morąga, Puław, Rewala, Rzeszowa, Tarnowa, Włodawy i Wrocławia to kolejne dziesięć UTW, które planują założyć i rozwijać w swoich strukturach grupy wolontariatu i działań społecznych, i które zdecydowały się wziąć udział w kilkunastomiesięcznym projekcie „UTW dla społeczności” oferującym merytoryczne wsparcie w tym zakresie. Wszystkie odebrały tabliczki z logo „UTW dla społeczności” do zawieszenia w ich siedzibach, które symbolicznie włączają je do sieci społeczników - uczestników projektu.

 

 

Otwierając spotkanie, a jednocześnie inaugurując czwartą edycję projektu, Katarzyna Maniszewska, Dyrektor Programowy w PAFW oraz Beata Tokarz-Kamińska, Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” życzyły uczestnikom sukcesów w rozwijaniu zaplanowanych działań i rozwiązywaniu problemów, które dostrzegają w swoich społecznościach. Zgodnie wyraziły nadzieję, że UTW uczestniczące w projekcie będą przykładem promieniującym na całe środowisko UTW - zachęcającym coraz więcej słuchaczy uniwersytetów do społecznego zaangażowania.

 

Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy brali udział w warsztatach, prezentujących narzędzia i metody budowania, integrowania zespołu i prawidłowej komunikacji w grupie, ale też pozwalających poznać się nawzajem, wymienić wiedzą o swoich UTW i ich dotychczasowych osiągnięciach. Ważnym doświadczeniem były także warsztaty prezentujące zagadnienia przywództwa. Cały blok zajęć poświęcony został niezwykle istotnym kwestiom formalno-prawnym i organizacyjnym dotyczącym wolontariatu.

 

W 2017 roku zespoły z UTW z Bydgoszczy, Chrzanowa, Jędrzejowa, Morąga, Puław, Rewala, Rzeszowa, Tarnowa, Włodawy i Wrocławia wezmą udział w cyklu warsztatów, wizytach studyjnych, a także otrzymają wsparcie zespołu projektu oraz Latających Animatorów Kultury i Socjologów, co pozwoli im zarówno utworzyć i rozwinąć grupy wolontariatu wśród słuchaczy UTW, jak również zaplanować działania na rzecz lokalnych społeczności. Będą mogły również korzystać z przykładu i doświadczeń 30 UTW z całej Polski, które do tej pory wzięły udział w projekcie.

 

„UTW dla społeczności” to projekt realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” od 2013 roku w ramach programu PAFW „Uniwersytety Trzeciego Wieku”. Jego celem jest wsparcie merytoryczne UTW, które chcą aktywnie działać na rzecz swoich społeczności lokalnych, zwłaszcza w oparciu o wolontariat. W każdej edycji bierze udział 10 UTW.

 

Więcej informacji o projekcie: http://utw.seniorzywakcji.pl/

Katarzyna Świątkiewicz
Zdjęcia: Alicja Szulc