Zawody szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości za nami
Zawody szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości za nami

Ponad 15,5 tys. uczniów z blisko tysiąca szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło 1 grudnia br. do pierwszego etapu XII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, która przebiega pod hasłem „Przywództwo w biznesie”. Zadaniem tak licznej grupy młodych pasjonatów przedsiębiorczości było rozwiązanie testu wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, psychologii i praktyki biznesowej. Uczestnicy rywalizują o indeksy publicznych uczelni ekonomicznych i nagrody rzeczowe.

 

Test zawodów szkolnych składał się z 50 pytań, a ich prawidłowe rozwiązanie wymagało nie tylko wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania, ale także znajomości zagadnień powiązanych z hasłem przewodnim tegorocznej edycji - przywództwem w biznesie.

 

Już 2 godziny po zawodach na stronie Olimpiady opublikowano klucz odpowiedzi do testu – dzięki niemu uczestnicy mogli samodzielnie się przekonać czy ich odpowiedzi na pytania testowe były trafne. Działający w programie system elektronicznych protokołów sporządzanych przez komisje szkolne pozwala na sprawne oszacowanie poziomu progów punktowych decydujących o kwalifikacji do kolejnego etapu – wartości progów znane będą już 6 grudnia, czyli w ciągu 5 dni od dnia zawodów. Wtedy też podane zostaną wstępne wyniki zawodów szkolnych, co – już na tak wczesnym etapie – umożliwi uczniom oszacowanie z dużym prawdopodobieństwem ich szans na awans do etapu okręgowego i ułatwi planowanie nauki.

 

Ostateczne wyniki etapu szkolnego znane będą 11 stycznia przyszłego roku. Do kolejnego etapu, eliminacji okręgowych, przystąpi 1250 uczestników. To właśnie oni 2 marca 2017 r. rywalizować będą o 50 miejsc w finale zawodów. Z testem eliminacji szkolnych oraz innymi informacjami na temat programu zapoznać się można na stronie: www.olimpiada.edu.pl.  

 

Organizatorem Olimpiady Przedsiębiorczości jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, zaś współorganizatorami - uczelnie ekonomiczne: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Zaangażowane w program uczelnie przewidziały dla finalistów i laureatów zawodów znaczne ułatwienia w procesie kwalifikacyjnym na studia. Wszyscy uczestnicy etapu okręgowego będą uprawnieni do udziału w kursie e-learningowym nt. rozwijania działalności biznesowej, otrzymają publikacje od Wydawnictwa Difin oraz zaproszenie na egzamin na Certyfikat YoungMBA.

 

Uhonorowani zostaną także nauczyciele i szkoły. Opiekunom laureatów – w podziękowaniu za ich zaangażowanie - przypadną nagrody rzeczowe. Szkoły zwycięzców zostaną wyróżnione zestawami publikacji, przygotowującymi do kolejnej edycji zawodów. Ufundowana przez firmę Plagiat.pl nagroda specjalna Olimpiady – tablica interaktywna – zostanie rozlosowana wśród szkół zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych, a wszystkie te szkoły otrzymają od Plagiat.pl 50% zniżkę na roczną licencję systemu antyplagiatowego „Antyściąga” i wdrożenie systemu. Ponadto - już na samym początku zawodów - 25 szkołom z małych miejscowości, które zgłoszą największą liczbę zawodników zostanie przekazana książka dotyczącą hasła przewodniego XII edycji zawodów.

 

Wyniki Olimpiady uwzględniane są w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przygotowywanym wspólnie przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”.

 

Olimpiada Przedsiębiorczości finansowana jest ze środków Narodowego Banku Polskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Partnerów Strategicznych Olimpiady oraz z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt wspierają również m.in.: Wydawnictwo Difin, firma Plagiat.pl, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej oraz Studenckie Forum Business Centre Club. Patronami medialnymi są: „Głos Nauczycielski”, NBPortal oraz Perspektywy.pl.

 

Źródło:

Biuro Olimpiady Przedsiębiorczości

tel. (22) 564 9725

 

www.olimpiada.edu.pl