Konferencja dyrektorów „SUS”
Konferencja dyrektorów „SUS”

W dniach 16-17 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Dyrektor - rada pedagogiczna - uczenie się i nauczanie jako trzy płaszczyzny rozwoju”. Ponad stu uczestników z całej Polski - dyrektorów szkół uczestniczących w programie Szkoła Ucząca Się (SUS) - dzieliło się swoją wiedzą na temat działań na rzecz rozwoju szkoły.

 

W konferencji wzięli udział dyrektorzy po raz pierwszy uczestniczący w „SUS”, jak również osoby współpracujące z programem od wielu lat, które podczas konferencji podzieliły się doświadczeniami m.in. z wdrażania w swoich szkołach oceniania kształtującego.

 

Uczestników powitały Dyrektor Programu „SUS” Marta Dobrzyńska oraz dr Katarzyna Maniszewska, Dyrektor Programowy w PAFW.

 

 

Następnie dr Jacek Strzemieczny, Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej przedstawił cele, jakie przyświecają programowi „Szkoła Ucząca Się”. „Rozwój dyrektora oraz jego wkład w prace grona pedagogicznego ma faktyczne przełożenie na rezultaty osiągane przez uczniów. Kształtowanie umiejętności kluczowych wszystkich uczniów stanowi wyzwanie dla każdego nauczyciela, każdej szkoły i całego systemu edukacyjnego” – podkreślał dr Strzemieczny.

 

Przez dwa dni dyrektorzy uczestniczyli w sesjach plenarnych oraz spotkaniach w małych grupach. Spotkania były okazją do przedyskutowania wątpliwości pojawiających się w trakcie prezentacji i wykładów, jak również stanowiły możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów na nowe strategie zmian jakości nauczania. Była to też chwila na zastanowienie się, w jaki sposób przekazywać swoje wyobrażenia nauczycielom, z którymi pracują na co dzień.

 

 

Dyrektorzy szkół, którzy posiadają już doświadczenie z uczestnictwa w programie „SUS”, podzielili się swoimi historiami w trakcie panelu dyskusyjnego. Przedstawili własne podejście do tematu nauczania i rozwoju na początku współpracy w ramach „SUS” oraz opowiadali, jak ono ewaluowało wraz z upływem czasu i nabytą wiedzą. Nie zabrakło przykładów ze szkół, które pokazały, że większość boryka się z tymi samymi trudnościami w codziennej pracy. Dyrektorzy opowiedzieli, jak wykorzystać w praktyce wsparcie oferowane przez „SUS”, a nowi uczestnicy mieli szansę przyjrzeć się bliżej ofercie programu, jaką stanowią Warsztaty „SUS”, Nauczycielska Akademia Internetowa (NAI), Całościowy Rozwój Szkoły (CRS) oraz Studia Podyplomowe Liderów Oświaty (SPLO).

 

Na zakończenie konferencji głos zabrał Prof. Jan Potworowski współautor misji i wizji SPLO oraz wykładowca. Zachęcił uczestników do refleksji i zastanowienia się, co było największą inspiracją oraz nad czym powinien popracować w przyszłym roku.

 

***

 

Szkoła Ucząca Się” (SUS) to prowadzony od 2000 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i PAFW program dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół, wspierający zmiany podnoszące efektywność nauczania i uczenia się. Jednym z głównych celów programu jest promocja i wprowadzanie oceniania kształtującego do pracy szkoły i wspieranie zespołowej współpracy nauczycieli. Klub „SUS” jest ofertą dla szkół, które uczestniczyły w działaniach programu i pragną dalej korzystać z jego zasobów i pracować nad swoim rozwojem, zwłaszcza nad doskonaleniem nauczania i uczenia się uczniów w oparciu o Praktyki Pracy Nauczycieli.

 

www.sus.ceo.org.pl

 

Tekst: Karolina Jocz na podstawie materiałów "SUS"
Zdjęcia: Centrum Edukacji Obywatelskiej