Gmina Wielka Wieś gospodarzem warsztatów programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”
Gmina Wielka Wieś gospodarzem warsztatów programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”

Jesienny cykl warsztatów w programie "Lokalne Partnerstwa PAFW" zakończył się 8 listopada spotkaniem przedstawicieli trzech Partnerstw z gmin Wielka Wieś, Złotoryja oraz Myślenic i Dobczyc. Podczas spotkania, uczestnicy dowiedzieli się jak budować partnerską współpracę w oparciu o efektywną komunikację.

 

Przedstawicieli partnerstw powitał Tadeusz Wójtowicz, wójt gminy Wielka Wieś, która jako członek Partnerstwa była gospodarzem spotkania, oprowadzając po nowoczesnej siedzibie Urzędu Gminy, będącej miejscem przyjaznym mieszkańcom i prowadzącej działania wielu instytucji, między innymi biblioteki.

 

Spotkanie rozpoczęli Kalina Grzeszuk-Zajączkowska, Koordynator Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, który poprowadził otwierający warsztat o roli dobra wspólnego w budowaniu trwałych partnerstw opartych na wartościach ważnych dla całej społeczności. "Za dobro wspólne odpowiedzialność muszą wziąć wszyscy partnerzy, w przeciwnym razie jest ono nietrwałe" – przekonywał Paweł Łukasiak. Przestrzeń Sowa w Biłgoraju, ręcznik obrzędowy w Hajnówce, czy czyste powietrze w Żywcu posłużyły jako przykłady dobrych praktyk programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, z których warto korzystać.

 

 

Następnie każde partnerstwo podzieliło się doświadczeniami na temat wyzwań, jakie stały przed nimi na pierwszym etapie realizacji projektu. Stworzyło to przestrzeń do wymiany spostrzeżeń na temat ważnych momentów dla procesu tworzenia partnerstwa i stało się wstępem do drugiego bloku warsztatowego, który poprowadziła Animatorka Pracowni Dobra Wspólnego, Agnieszka Pytlik, reprezentująca Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (Lidera Partnerstwa zawiązanego w II edycji programu). Agnieszka Pytlik w swojej prezentacji opowiadała o sile partnerstwa, a także zwróciła uwagę na trudności, jakie mogą się pojawić podczas realizacji projektu partnerskiego. Pokazując różnorodność działań lokalnych podkreślała wagę włączania w nie różnych grup mieszkańców oraz promowania wydarzeń i postępów z realizacji projektów partnerskich.

 

Część popołudniowa prowadzona przez Krzysztofa Kuczyka została przeznaczona na warsztat fotografii reportażowej, która jest doskonałym narzędziem dokumentującym postępy działań w ramach partnerstwa. Dzięki sprzyjającej aurze uczestnicy mieli możliwość przetestowania zdobytej wiedzy w praktyce.

 

 

Na zakończenie, Joanna Patej, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi, będącej partnerem projektu „Wielkowiejska Misja Niska Emisja”, oprowadziła uczestników po nowej siedzibie biblioteki i przedstawiła innowacyjne i różnorodne działania, które są w niej prowadzone.

 

Kolejne warsztaty dla „Lokalnych Partnerstw PAFW” planowane są wiosną 2017 r.

 

***

 

Udział w programie „Lokalne Partnerstwa PAFW” jest nagrodą dla społeczności wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i służy inicjowaniu współpracy między ich uczestnikami poprzez realizację wspólnych projektów. Łącznie, w ramach pięciu edycji programu, w 85 gminach zawiązało się 38 partnerstw, działających z zaangażowaniem blisko 500 partnerów.

 

www.lokalneparterstwa.org.pl

 

Kalina Grzeszuk-Zajączkowska