Stypendia pomostowe – dobry start na studia
Stypendia pomostowe – dobry start na studia

700 stypendiów na pierwszy rok studiów otrzymali studenci pochodzący z małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczęli w tym roku studia dzienne. 23 listopada w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja piętnastej edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

 

Grupa 40 studentów, reprezentujących ponad 1100 stypendystów programu z całej Polski, otrzymała dyplomy z rąk Profesora Adama Glapińskiego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Jerzego Koźmińskiego, Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Profesora Jerzego Dietla, Prezesa Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

 

 

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne. Program ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów wyższych poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok, a najlepszym studentom oferuje wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. „Z badań ankietowych wynika, że dla 70 procent absolwentów programu stypendium było głównym źródłem utrzymania. Na uwagę zasługuje fakt, że 80 procent naszych stypendystów kończy studia magisterskie w terminie, a 90 procent kończy je z wynikiem dobrym lub bardzo dobrym” – powiedział Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

 

O stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie mogą ubiegać się maturzyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i spełniają jeden z warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzą z rodziny wielodzietnej, są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

 

W ramach programu przyznawanych jest sześć kategorii stypendiów. Poza wsparciem na I roku studiów, studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą, stypendiów doktoranckich oraz staży w kraju i w Stanach Zjednoczonych.

 

 

„Chciałbym podziękować wszystkim fundatorom i partnerom za wspieranie i finansowanie Programu. Rozpoczęty 15 rok działalności, ponad 20 000 stypendiów - za każdą z tych liczb kryje się los konkretnych stypendystów, moich rówieśników. Stypendia pomostowe nie tylko ułatwiają nam podjęcie studiów z dala od domu rodzinnego, ale także pozwalają na korzystanie z wielu możliwości, na rozwój naszych pasji i odnoszenie sukcesów” – mówił Dominik Wasiluk, absolwent programu.

 

Dotychczas, w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, przyznano ponad 20 000 różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 15 000 na I rok studiów. W bieżącym roku akademickim ze wsparcia programu korzysta ponad 1100 studentów i doktorantów, w tym 700 studentów otrzymało stypendia na I rok.

 

„Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji BGŻ BNP Paribas, Fundacji mBanku, Fundacji PZU, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację piętnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli blisko 100 milionów zł.

 

Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Jego realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 

Patronat medialny nad programem sprawuje Rzeczpospolita, Forum Akademickie oraz Perspektywy.
 

Więcej informacji:

 

Anna Nowak, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Specjalista ds. PR
tel.: (42) 632 59 91; (42) 631 95 58; kom.: 660 223 851

 

Przemysław Zaroń, Przedstawicielstwo w Polsce PAFW, Specjalista ds. PR
tel. (22) 550 28 00

 

www.stypendia-pomostowe.pl