15 lat „Szkoły z Klasą”
15 lat „Szkoły z Klasą”

15 listopada w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca piętnastolecie akcji „Szkoła z Klasą” oraz inaugurująca kolejną jej edycję w roku szkolnym 2016/17. W spotkaniu wzięli udział współtwórcy akcji, jej sojusznicy oraz sympatycy, a przede wszystkim uczestnicy, zarówno poprzednich, jak i bieżącej edycji.

 

Konferencja miała miejsce w siedzibie Gazety Wyborczej, która nieprzerwanie od 2002 roku jest współorganizatorem „Szkoły z Klasą” wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacją „Szkoła z Klasą”.

 

Konferencję rozpoczęła Prezes Fundacji „Szkoła z Klasą” Agata Łuczyńska, witając uczestników, a szczególnie serdecznie te osoby, które współtworzyły „Szkołę z Klasą” w 2002 roku i są z nią związane od wielu lat. Prezes Łuczyńska z dumą podkreśliła, że w ciągu ostatnich 15 lat w „Szkole z Klasą” wzięło udział 9 tysięcy szkół, 100 tysięcy nauczycieli i ponad milion uczniów.

 

 

Od samego początku partnerem akcji jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Katarzyna Maniszewska, Dyrektor Programowy w PAFW, w imieniu całego zespołu PAFW, podziękowała pomysłodawcom, organizatorom, i uczestnikom „Szkoły z Klasą”. Gratulując 15-lecia owocnej pracy na rzecz modernizacji polskiej edukacji, podkreśliła szczególną rolę w tym procesie kierownictwa i współpracowników Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zwróciła także uwagę na synergie z programem „Szkoła Ucząca Się”, wspólnym przedsięwzięciem CEO i PAFW, realizowanym od 16 lat – z jego pierwszych doświadczeń wyrosła „Szkoła z Klasą”.

 

Wojciech Bartkowiak, Wiceprezes Fundacji „Agory” i dziennikarz Gazety Wyborczej, podziękował uczniom i nauczycielom – uczestnikom akcji „Szkoła z Klasą”, za to, że współtworzą ją od 15 lat. Zwrócił również uwagę, iż „szkoły z klasą” istniały zawsze, tam gdzie znajdywali się otwarci nauczyciele i dyrektorzy, którzy nie bali się stworzyć możliwości i oddać uczniom pola do samodzielności i kreatywności. Taka otwartość procentuje, przekładając się na osiągnięcia uczniów, dlatego „Agora” wraz z Gazetą Wyborczą od początku, systematycznie i konsekwentnie wspierają akcję „Szkoła z Klasą”.

 

 

Alicja Pacewicz, Wiceprezes Centrum Edukacji Obywatelskiej i pomysłodawczyni „Szkoły z Klasą” przywołała zasady stworzone przed pierwszą edycją: szkoła dobrze uczy każdego ucznia, szkoła ocenia sprawiedliwie, szkoła uczy twórczego i krytycznego myślenia, szkoła rozwija społecznie, szkoła pomaga uczniom uwierzyć w siebie, szkoła przygotowuje do przyszłości – podkreślając, że przez piętnaście lat nie straciły one aktualności. W plenarnej części konferencji wzięli również udział: Jacek Strzemieczny, Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej, Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP w latach 2010-2015, a wcześniej Dyrektor Programowy w PAFW (koordynujący m.in. akcję „Szkoła z Klasą”), Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mirosław Sielatycki, Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu Miasta St. Warszawy, Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji oraz Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji, Izabela Fortuniak, Dyrektor Działu Komunikacji Społecznej Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz eksperci zajmujący się oświatą i edukacją, między innymi: Grażyna Czetwertyńska oraz Katarzyna Znaniecka-Vogt - w 2002 roku współtworzące „Szkołę z Klasą”, a dziś kształcące przyszłych nauczycieli w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Jubileuszową konferencję poprzedziły warsztaty dla uczniów „Dream your school”, w czasie których uczestnicy dyskutowali o czterech obszarach dotyczących życia szkoły: „Uczenie się”, „Technologie”, „Przestrzeń edukacyjna” i „Ludzie/relacje”, a wypracowane przez siebie rekomendacje przedstawili zgromadzonym 15 listopada gościom. Było to podstawą do pracy warsztatowej w dalszej części konferencji: nauczyciele i dyrektorzy szkół rozmawiali o postulatach uczniów, zastanawiali się nad zasobami, którymi dysponują, a które pozwalają na realizację rekomendacji, a także wyzwaniach, jakie ze sobą niosą.

 

„Szkoła z Klasą” to ogólnopolska, masowa akcja edukacyjna, prowadzona od 2002 roku, przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (a obecnie Fundację „Szkoła z Klasą”) i „Gazetę Wyborczą” przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem akcji jest promowanie szkoły, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie, zachęca uczniów do podejmowania nowych wyzwań i wychowuje aktywnych obywateli. „Szkoła z Klasą” skierowana jest do szkół wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. W całej kampanii, od 2002 roku, wzięło udział ponad 9 tysięcy szkół; z okazji 15-lecia akcji powstaje ich mapa, którą można zobaczyć na http://www.szkolazklasa.org.pl/szkoly-z-klasa/.
 

Katarzyna Świątkiewicz
Zdjęcia: Fundacja „Szkoła z Klasą”