Warsztaty lokalne dla nowych partnerstw w Nasutowie
Warsztaty lokalne dla nowych partnerstw w Nasutowie

Przedstawiciele partnerstwa z gminy Niemce oraz partnerstwa działającego na terenie gmin Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia, rozpoczynających realizację projektów w ramach V edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, 26 października wzięli udział w spotkaniu warsztatowym w Nasutowie. Warsztaty obejmowały tematykę dobra wspólnego, budowania trwałości partnerstw oraz komunikacji o projektach partnerskich.

 

Celem warsztatów było przekazanie wiedzy niezbędnej w pierwszym etapie realizacji projektu i budowania partnerskiej współpracy. Oba partnerstwa, które brały udział w warsztatach zaplanowały w swoich społecznościach działania na rzecz młodzieży. W czterech podkarpackich gminach powstanie Sieć Miejsc Przyjaznych Młodzieży, a w gminie Niemce – Młodzieżowa Straż Leśna.

 

 

Spotkanie otworzył Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii, który poprowadził warsztat o roli dobra wspólnego w procesie budowania partnerstw.W następnym bloku warsztatowym Marcin Rechulicz, Prezes Stowarzyszenia Czajnia z Tomaszowa Lubelskiego opierając się na doświadczeniach z realizacji projektu partnerskiego „Kalejdoskop aktywności” (II edycja programu) dzielił się z nowymi partnerstwami praktycznymi poradami dotyczącymi budowy lokalnych koalicji i partnerskiej współpracy. Szczególną uwagę poświęcił zagadnieniu budowania relacji między liderem a pozostałymi członkami partnerstwa.

 

 

Kolejna część szkolenia była poświęcona tematowi efektywnej komunikacji między członkami Partnerstwa, a także nadawaniu rozgłosu realizowanym działaniom. O tym, jakie narzędzia można w tym celu wykorzystać opowiadała Katarzyna Kunert, Specjalistka ds. PR w Akademii Rozwoju Filantropii. Część praktyczną ukierunkowaną na fotografię reportażową poprowadził współpracujący z ARFP fotograf – Krzysztof Kuczyk. Uczestnicy mieli okazję wypróbować zdobyte umiejętności fotografując w plenerze i korzystając z malowniczego otoczenia Domu Nasutów, w którym odbywały się warsztaty.

 

 

W ramach ostatniej części spotkania Sergiusz Kieruzel, prezes Nasutowskiego Przedsiębiorstwa Społecznego, które zarządza Domem Nasutów opowiedział o powstaniu i działaniach przedsiębiorstwa. Uczestnicy szkolenia wzięli też udział w warsztacie bębniarskim będącym częścią oferty przedsiębiorstwa społecznego.

 

Kolejny, ostatni już warsztat w cyklu jesiennym odbędzie się we wtorek, 8 listopada w gminie Wielka Wieś.

 

***

 

Udział w programie „Lokalne Partnerstwa PAFW” jest nagrodą dla społeczności wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i służy inicjowaniu współpracy między ich uczestnikami poprzez realizację wspólnych projektów. Łącznie, w ramach pięciu edycji programu, w 85 gminach zawiązało się 38 partnerstw, działających z zaangażowaniem blisko 500 partnerów.

 

www.lokalnepartnerstwa.org.pl

 

Kalina Grzeszuk-Zajączkowska

Zdjęcia: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce