10. edycja Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”
10. edycja Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”

28 października 2016 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Nagroda przyznawana jest aktywnym w swoich szkołach i społecznościach nauczycielom, którzy uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych oraz inspirują młodzież do działań zgodnych z tymi zasadami. W tym roku Nagroda przyznawana była już po raz dziesiąty.

 

Uczestników uroczystości wręczenia Nagrody przywitał Zygmunt Stępiński, Zastępca Dyrektora Muzeum POLIN i Alicja Pacewicz, Wiceprezes Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wśród gości, oprócz członków Kapituły oraz wyróżnionych nauczycieli, znaleźli się przedstawiciele Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce, dr Hanna Machińska, Dyrektor Biura Rady Europy w Warszawie oraz prof. Irena Wóycicka, w latach 2010-2015 minister ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta RP. Wręczenie Nagrody poprzedził spektakl „Historia rodziny Szwarców” przygotowany przez młodzież z Gimnazjum nr 3 w Zgierzu.

 

Tegoroczna laureatka Zofia Cofałka pracuje w Gimnazjum nr 2 w Chorzowie oraz Niepublicznym Liceum dla Dorosłych w Katowicach. Jest członkinią Amnesty International, Liderką Edukacji Globalnej z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji, Liderką Szkoły Tolerancji w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej. Działa jako wolontariusz na rzecz ludności globalnego południa, a także społeczności romskiej. Zofia Cofałka podejmuje z uczniami tematy z zakresu edukacji globalnej i sprawiedliwego handlu, praw człowieka, społeczności romskiej, sytuacji uchodźców, jak również historii Holokaustu. „Nie można uczyć i żyć według innych reguł niż te, o których się uczy. Tylko wiarygodny nauczyciel będzie prawdziwy, a tylko prawdziwy nauczyciel będzie wzorem do naśladowania” – podkreśliła laureatka, odbierając Nagrodę.

 

 

Kapituła wyróżniła również dziesięciu nauczycieli z całej Polski: Beatę Bierówkę z XIII LO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie, Przemysława Fabjańskiego z Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, Hannę Jastrzębską-Gzellę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących w Łodzi, Monikę Niedźwiecką z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku, Łukasza Połomskiego ze Szkoły Podstawowej nr 20 i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu, Joannę Roszak z Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu, Mariusza Sokołowskiego z Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie, Annę Sosnę ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie, Bożennę Sucharską z VI LO w Gdańsku i Małgorzatę Wójcik-Dudek z II LO im. S. Wyspiańskiego w Będzinie.

 

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” przyznawana jest od 2006 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce. Partnerem inicjatywy jest program „Szkoła Ucząca Się”.

 

Ideą Nagrody jest uczczenie Patronki - Ireny Sendlerowej, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, bohaterskiej działaczki "Żegoty", która podczas II wojny światowej uratowała życie dwóch i pół tysiąca żydowskich dzieci - oraz propagowanie wartości i postaw, którym była wierna. Pierwsi laureaci zostali nominowani osobiście przez Irenę Sendlerową.

 

Tekst: Katarzyna Świątkiewicz na podstawie materiałów Centrum Edukacji Obywatelskiej
Zdjęcia: Centrum Edukacji Obywatelskiej