Finał 3. edycji projektu „UTW dla społeczności”
Finał 3. edycji projektu „UTW dla społeczności”

15 października w Warszawie odbyło się spotkanie kończące 3 edycję projektu „UTW dla społeczności”. Zespoły z 10 Uniwersytetów Trzeciego Wieku biorących udział w tej edycji, spotkały się, aby podsumować kilkanaście miesięcy udziału w projekcie, pracę, jaką wykonały, budując grupy wolontariatu i działań społecznych na swoich uniwersytetach, a także, aby opowiedzieć o działaniach grup i ich sukcesach.

 

W ramach zakończonej właśnie edycji „UTW dla społeczności” zespoły reprezentujące UTW z Giżycka, Starogardu Gdańskiego, Łodzi, Żar, Ryk, Międzychodu, Szklarskiej Poręby, Wodzisławia Śląskiego, Przemyśla i Łańcuta pracowały nad utworzeniem lub wzmocnieniem istniejących już grup wolontariatu i działań społecznych w strukturach UTW. Uczestnicy diagnozowali potrzeby lokalnych społeczności, na które wolontariusze UTW mogliby odpowiedzieć oraz podejmowali pierwsze działania.

 

 

Spotkanie w Warszawie było okazją do zaprezentowania efektów rocznej pracy. Wolontariusze z Łodzi zorganizowali wspólne przedstawienia lalkowe z udziałem seniorów i dzieci z Domu Międzypokoleniowego „Bednarska”, wolontariusze ze Szklarskiej Poręby zorganizowali cykliczne spotkania z grami logicznymi, otwarte dla lokalnych mieszkańców w każdym wieku, natomiast zespół wolontariuszek z Wodzisławia Śląskiego spotykał się z dziećmi w świetlicy środowiskowej, gdzie wspólnie gotowali i tworzyli książkę kucharską. Grupa z Ryk zaangażowała się w upiększenie miejskiego parku, a następnie zorganizowała w nim międzypokoleniowy piknik. Wolontariusze z UTW w Starogardzie Gdańskim stworzyli koło domu kultury ogród kwiatowo-ziołowy, który „podarowali” mieszkańcom jako miejsce spotkań, zabaw i wspólnego spędzania czasu, zaś wolontariusze-seniorzy z Łańcuta oferowali swoją pomoc słuchaczom UTW potrzebującym wsparcia, a także odwiedzali mieszkańców domów pomocy społecznej w Łańcucie i okolicznych miejscowościach. Zespół z Giżycka integrował mieszkańców, zachęcając ich do aktywności sportowej, organizując między innymi letnią Podwórkową Ligę Bocci, a w Żarach wolontariusze, we współpracy z partnerami, przygotowali wielki piknik pełen atrakcji dla lokalnej społeczności. Grupa wolontariuszy z Międzychodu zaangażowała się w zbiórki dla potrzebujących oraz spotykała się zarówno z seniorami mieszkającymi w domach pomocy społecznej, jak i z dziećmi w przedszkolach i podopiecznymi TPD. Grupa z Przemyśla spędzała twórczo czas z dziećmi z rodzin zastępczych. To tylko część działań, które inicjowane są w lokalnych społecznościach przez wolontariuszy UTW.

 


Na zakończenie prezentacji podsumowujących zrealizowane przedsięwzięcia wolontariusze UTW odebrali pamiątkowe dyplomy i gratulacje od przedstawicieli PAFW i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

 

W listopadzie rusza 4. edycja projektu „UTW dla społeczności” z udziałem Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Bydgoszczy, Chrzanowa, Jędrzejowa, Morąga, Puław, Rewala, Rzeszowa, Tarnowa, Włodawy i z Wrocławia.

 

Projekt „UTW dla społeczności” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu PAFW „Uniwersytety Trzeciego Wieku” od 2013 roku, a jego celem jest wsparcie merytoryczne UTW, które chcą aktywnie działać na rzecz swoich społeczności lokalnych, zwłaszcza w oparciu o wolontariat. W każdej edycji bierze udział 10 UTW.

 

Więcej informacji: http://utw.seniorzywakcji.pl/

 

Katarzyna Świątkiewicz
Zdjęcia: Anna Liminowicz